KAELBLE. SCHOENEN B. i KAELBLE MOTOR 200 S.V.P. UITKNIPPEN EN BEWAREN de onverwoestbare motor voor de visserij DIESELKRACHT - ROTTERDAM Deze mek b ff 65 Niet alleen om zijn kwaliteit wint de stormdenderhand de Nederlandse scheep vaart voor zich, doch ook om zijn zéér lage prijzen. Hiernaast enkele voorbeelden Vraagt inlichtingen over prijs, inbouwkosten, financiering etc. bij Kantoor en Showroom Pannekoekstraat 83 en Nieuwe Markt 15 tel. 11 16 18, privé 11 16 17 HOFFCO combinatie machine Mooier dan ooit is onze voorjaarssortering Moderne leest - nieuwe kleuren. Voor kwaliteit en sortiment. Staat HOOGERHEIDE steeds bekend Lx 1t-. De Verkenners AKKERS ÜEHHZmnHHB Taxi nodig Ook uw adres M. en A. J. Vonk Allen M. en A. J. Vonk DUB&ikjZEGELS 79 1.00 1.05 57 ct 67 Lunchschotel van de week 49 PE SPARRETJES van de WEEK 89 ct. 25 Uw bestelling voor de paasdagen vroegtijdig te ontvangen. Ran's Vleeshouwerijen. Vredestein betekent tmerien zijol MANTJE'S SCHOENHANDEL type G N 145 pk, f 12,390,- G O 180 pk. f 15,100, G O 230 pk. f 18,405,— G O 240 pk, f 20,195,— G O 300 pk, f 26,810,- inclusief flexible aanbouw v. Ook voor 100 Pk FORD DIESELS, volledige installatie met vertragingskeerkoppeling, interkoeler, schroef, accu's, meters, enz. voor de prijs van Ook deze motor wordt voor de visserij steeds meer gebruikt keerkoppeling Type M, M, 90 pk, f 8,545,— 130 pk, f ll.SOO,- Luchtgekoeld L.M., 125 pk, Luchtgekoeld L.M., 170 pk. f 9,680, - f 11,090, f 10,798,-. DEMONSTRATIE met de op Woensdag 1 april a.s. 's middagsom half twee op de Alg Begraafplaats aan de Kogerweg te Den Burg. Wij demonstreren de HOFFCO basis machine met vingerbalk als taludmaaier, onderwatermaaier, heggeschaar. met brushcutter alsopslag- of kreupelhoutmaaier met trimette als grasrand trimmer met grondfrees als: mechanische schoffel Importeur voor Nederland Verkoopkantoor De Jonge, Nijmegen Postbus 99. Telefoon 26386 Telefoon 159, Den Burg Dit voorjaar zijn japon-costuums in veel variaties van model en kleur ,,en vogue Wij brengen ze met kort bolero-jasje en 3/4 jasje wat bijzonder gekleed staat. Ook voor de lange mantels met de bekende flatteuze ruggarneringen ■va, o slaagt U zeker bij Bischoff Japon-costuumhèt model van dit voorjaar, structuur kamgaren en in de moderne kleuren ivoor, beige, royal en mos. Maten 38 t/m 46 79.50 b. Wollen structuur met moderne ruggarnering jeugdig model in mooie Ital aanse kleuren Maten 38 t m 44 69.75 mantel c. 3 4 Tweed costuum; bijzon der gekleed model van origi nele Schotse ,,Mac-Nab tweed aparte moderne kleuren combinaties. Maten 38 t m 46 139.- d. Tweed mantel eveneens van originele ,,Mac-Nab tweed' jeugdig afkledend model in de modernste ruitdessins. Maten 38 t m 46 125. ZAANDAM - HENGELO - DEVENTER - ROOSENDAAL - BERGEN OP ZOOM - VLISSINCEN DEN HELDER (St. Jeroen) bedanken alle goede ge vers, die zaterdag onze inzameling zo wonderbaar lijk hebben doen slagen Over een week' of drie komen wij nog eens langs. Mocht u het eerder kwijt willen, geeft u dan even een seintje bij de leidsters of leiders of een telefoon fje op no 26 U weet het. alles, meube len en alle mogelijke zol deropruimingen UW LAATSTE SLEUTEL IS 'N KOSTBAAR BEZIT! ----- - T' '-IJ Z0R6T VOOR'N RESERVE SlEUTEl.DAT VOORKOMT VELE MOEILIJKHEDEN? OOK VOOR AUTOSLEUTELS] DEN BURGTELG7 TEXEL De kenner kiest kwaliteit van Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 Bel dan Oen Burg 58 Autobedrijf A. Kievit voor aanleg, uitbreiding, onderhoud, reparatie en levering van alle elektrische installaties en benodigd heden Telefoon 78 Telefoon 273 die iets te vorderen heb ben van- verschuldigd zijn aan of onder hunne berus ting hebben van, alsmede allen die borgtochten heb ben lopen ten lasten van wijlen de heer Cornells Pieter Boersen, gewoond hebbende in de Polder het Noorden op Texel en over leden 11 maart 1959, wor den verzocht hiervan op gave, betaling of afgifte te doen ten kantore van notaris J. R van Wijland voor of uiterlijk op 31 maart 1959 onder overleg ging van schuldbrieven, nota's, duplicaat nota's, enz. KONT O OOK op uw fiets vertrouwen) als het een merkliets is van Kogerstraat, telefoon 78 Hogerstrant, telefoon 273 1e soort ltr. bus en 32 zegels SLASAUS 50% slaolie en 40 zegels p. fles CONSPAR ZALM en 42 zegels p. blik VANILLE WAFELS en 22 zegels p. pak KOFFIEMELK en 26 zegels gr. fles Op deze artikelen dus 20 korting en 13 zegels Ham 50 gr. Pork 50 gr. Tongenworst 50 gr. 10% korting Extra.... 250 gr. SAKS. LEVERWORST voor 95 ct. en 19 zegels PAASBANKET de Luxe en 13 zegels 200 gr. VV SNOEPJES met 10 korting Choc. CREME EITJES en 10 zegels100 gr. ct. PAAS CHOC. ASSORTI CC ct- en 11 zegels100 gr. PAAS EITJES - FONDANT - HALVE 45 en 9 zegels 150 gr. 'N HEERLIJKE CAKE van 1.- QQ on 18 vot>r O 7 Wla zegels Bij aankoop van 250 gram KOFFIE ROODMERK „Spar" 100 gram PAASBONBONS van 65 ct. .n voor li. en 10 zegels Bij aankoop van 100 gr. THEE „Spar" NETJES met PAASEITJES vo CHOCOLADE El half Gevuld met Staniol eitjes voor ANANAS Ltr. blik 25-1 Ziet ook onze UITGEBREIDE PAASFOLDER 10 /o KORTING - *00 jo KWALITEIT Wij zullen het zeer op prijs stellen Daar wij er dan de meeste zorg aan kunnen besteden. Belangrijk voor bromfietsers I Komt U eens kijken naar onze Vredestein - kuitlaarzen. Een uit komst voor hééf brom fietsend Nederland. Malen 40 l/m 47 I 11

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4