BfllH B FOTO-AMATEURS FOTO-WEDSTRIJD fPlI h Alle schoolbehoeften ÉxmaËBsmiJ KLEUREN-DI A'S SHELL" DNBP Doe mee en win een prijs Mplp :v-.^ Fa. A. BAKKER Az., Oudeschild. UITNODIGING Film- Demonstratie Cabaret avond f Meer plezier in hei leven mei „SHELL BUTAGAS"in de keuken! Dinsdag 7 april UTRECHTSCH STUDENTEN CONCERT PUBBEI ZEOEl» Lunchschotel F,es £.15 SPARRETJES van de WEEK Belangrijk nieuws voor betere babyverzorging 't Kleuterhuis heeft het voor u. Bezoekt onze Belangrijke Koeltechnische show Fa De Graaf Schoorl Boekhandel Langeveld De Rooij zomerhuis JA.... WAT NU f AKKER s Kwaliteit Lage prijzen Gratis Dividendzegels UITNODIGING AAN ALLE TEXELSE Ook dit voorjaar wordt, ter inleiding van het fotoseizoen, een georganiseerd door de fotohandelaren J. Nauta en Langeveld De Rooij. De inzendingen zullen worden getoond op de toto-avond, die U begin mei door genoemde handelaren zal worden aange boden. Daarover binnenkort méér. Voor de wedstrijd gelden de volgende bepalingen: fa Er is een klasse beginners en een klasse gevorderden. U mag zelf beslissen bij welke klasse U zich ingedeeld wenst te zien. fa Voor de beginners is het formaat vrij. Ook afdrukjes dingen dus mee, maar bedenk dat een vergroting 'n foto belangrijk kan verbeteren. De beginners behoeven hun opnamen niet zelf af te werken. "jV Foto's van gevorderden dienen minimaal hel formaat 13 x 18 cm. te hebben. Het dient geheel EIGEN WERK te zijn. fa Voor de klasse beginners is de keuze van het onderwerp vrij. De gevorderden wordt een beperking opgelegd. Zij dienen als onderwerp te kiezen „DE WERKENDE MENS". Dit in aansluiting op een komende landelijke foto-wedstrijd, die als motto zal hebben: Richt Uw lens op de werkende mens". Onze Texelse amateurs zullen daaraan dan met dezelfde foto's eventueel kunnen deel nemen. De werkende mens te nemen in de ruimste zin van het woord. Ook bijv. een huisvrouw is een werkend mens (en hoe!). fa Achterop de foto's van gevorderden te vermelden: de technische gegevens (camera, belichtingstijd, diafragma, ontwikkelaar en filmsoort); titel of motto (niet de naam van de maker). fa Elke deelnemer mag maximaal 3 foto s inzenden. Een deelnemer kan slechts één prijs winnen. fa Inzendingen in gesloten envelop met vermelding van naam en adres vóór vrijdag 1 mei a.s. af te geven bij fa. J. Nauta of Langeveld De Rooij N.V. De namen van de juryleden worden nog bekend gemaakt In aansluiting op bovenstaande advertentie vragen wij de makers van kleinbeeld om drie van hun best geslaagde opnamen ter beschikking te willen stellen. Voor het beste plaatje (ze worden geprojec teerd tijdens de toto-avond) is een leuke prijs beschikbaar. Spuit tegen wortelonkruid in vlat met tegen zwaluwtong (windsel) met SHELL" Bestrijdingsmiddelen voor een puike oogst! Inlichtingen worden u graag en gratis verstrekt door wederverkopers of door SHELL NEDERLAND N.V., POSTBUS 69, 's-GRAVENHAGE Bovenstaande SHELL-stoffen steeds verkrijgbaar bij met medewerking van onderstaande merkartikelen fabrikanten CRACKFREE, HONIG, C. POLAK, TOMADO, VERKADE op woensdag 8 april in zaal „Casino" te verzorgen door de Ned. Huisvrouwen Voorlichtings dienst Aanvang 8 uur Kaarten bij Uw Centra Kruidenier A van Heerwaarden, Weverstraat 70 Voor familie-drukwerk Drukkerij Texelse Courant WêêêM rV-X Hoera! Pannekoeken! En morgen krijgen we frites! Alles op „SHELL BUTAGAS" ge bakken. Alles even gauw en gemakkelijk! Koken, bakken en braden op „SHELL BUTA GAS" is een genot ^oor de huisvrouw - en bovendien voordelig! Met één fles (inhoud 13 kg!) doet u weken! Maar let goed op: alleen SHELL levert het échte BUTAGAS in de blauwe fles. alleen SHELL heeft meer dan 25 jaar ervaring met flessengas Vraag de depothouder inlichtingen over het zuinige en handige „SHELL BUTAGAS" voor modern comfort! Tv.'1 'i'/T BUTAGAS Hoofddepothouder: Bakker's Ijzerhandel Voor Oosterend: S. Rentenaar Voor Oudeschild: J. Witvliet Azn. concert in „De Oranjeboom" door het onder leiding van de heer Frits Kox Programma: Symfonie no. 10 Haydn Krönungskonzert Mozart (pianosolist C. A. Rutgers) Fluitconcert nr. 6 Quantz (solist H. W. Julius) Pastorale d'Eté Honneger Aanvang 20.30 uur. Entree 1,75; scholieren 0,90. Toegangsbewijzen bij de VVV-bureaus in Den Burg en De Koog en des avonds aan de zaal. Voor het logies des studenten (aankomst Den Burg dinsdag 18.00 uur, vertrek woensdag 10.00 uur) doen wij een beroep op kunstlie vende inwoners van Den Burg. Opgave zien wij gaarne tegemoet op ons bureau Park straat 2, tel. 157. 2 VRUCHTENROLLEN qq ct en 16 zegels OO 1 dubbele staaf HUISHOUDZEEP en 10 zegels CHOCOKROKANTJES en 14 zegels 100 SOEPGROENTEN en 10 zegels blik PINDAKAAS 1e kwal. QC en 38 zegels pot Ct. Ham 50 gr. Gebr. gehakt 50 gr. Leverworst 50 gr. van de week zegels 10% korting LENTE BLOESEM FIJN KOEKJE 250 gr. IC en 12 zegels 10% korting Ma MENTHOLINO'S f.W SNOEPJE J'i on 12 zegels 10% korting Ct. 200 gr. CQ ct. "ng VENEZIA LIMONADE - - en Z.» zegels 18% Korting —w 1 Bus SCHUURPOEDER voor .1 en 6 zegels vl» ioo'Q korting Bij aankoop van 1 pot ZACHTE ZEEP voor 49 ct. en 10 zegels 1 grote rol AFWASBAAR KASTPAPIER voop "7® ct. l\ Hierbij GRATIS een doos O WITTE PUNAISES APPELMOES Ltr. blik 59 ct en SPARZEGELS PINDA'S 250 gr. cn SPARZEGELS Page celstof luiers met de Page baby slip Heerlijk zachte, sterk vochtopnemende luiers. Geen vermoeiende luierwas meer Deze nieuwe babyverzorging werd dagelijks gede monstreerd op de Huishoudbeurs. Page celstofluiers grote rol f 1,35 Page baby slip f 1,35 Ook ideaal voor op reis. morgenavond 8 uur in hotel De Lindebnom- Texel Zendt vroegtijdig Uw advertenties In Te huur gevr. comfortabel van 18 juli - 15aug voor zien van elektr., gas, wa terleiding en minstens 7 slaapplaatsen. Brieven met opgave indeling, inventaris en huurprijs aan L. de Haan Steentilstr. 39, Groningen ZORGT - VOOR'N RESERVE SLEUTELJ GA DOORVOOR 00K NAAR: If OOK VOOR AUTOSLEUTELS 1 Knijpertjes heerlijk koekje 250 gr 69 met 10 punten extra I.uxe fruitmelange 200 gram 55 met 10 punten extra Grote Pindarepen 5 voor 60 met 20 punten extra Venz Chocoladehagel per pak 80 met 10 punten extra. Valencia pinda's per pak 59 met 10 punten extra ie Soort Lucifers 2 pak voor 56 met 10 punten extra. 3 rol Van Melle Fruitella van 57 voor 38 1 blikje Ananas 63 1 dubbel pak Sunil van 83 voor 69 1 rol rundvet 49 1 pak droogk. rijst 51 1 Literblik Andijvie 69 t Literblik Capucijners 65 2 grote potten Appelmoes 93 250 gr Choco vlokken 55 250 gr Choco hagel 39 Anton Hunnik lever pastei per gr. blik 57 met 10 punten extra Ant. Hunnik soepballen per groot blik 87 met 20 punten extra Wrijfwas naar keus met 10 punten extra Prima bezem naar keus met |25 punten extra Shampoo voor 30 wassingen 125 met 25 punten extra Livorno 100 Salata 97 met 10 punten extra Pé Dé - Cordejong - Fa. Lagerveld

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3