-d I 0 B WÊ1!L ELECTROHÜIS BAKKER m RENTENAAR JflN HGTER, *1 „SHELL" CIPC m PLATEN NIEUWS r S DE SPECIAALZAAK Laat U verwennen met Schulte's brood ts Voor Hotel en Pension Langeveld De Rooij LanchSChoXel van d§ waak PE SPARRETJES van da WEEK N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming Algemene vergadering Vredestein Mantje's Schoenhandel vier matrozen twee hulp-machinisten Supralux en Histor staan aan de spits A. Groenewegen en F. Onverwagt Bazar voor de Meer plezier in het leven met „SHELL BUTAGAS" in de keuken I Algemene ledenvergadering Het Witte Kruis Ook uw adres M. en A. J. Vonk AKKER s huishoudelijke voorlichtingsavond Flux Fabrieken, Oüsseldorf - Hengelo Bestrijd onkruid in bloembollen met SHELL Fa. A. BAKKER Az., Oudeschild. Caterina Valenta Tschau Tschau Bambina (Piove) D 18935 (45 f 3,60) Decca The Children's Maching Song Mitch Miller Opvolger van The River Kwai March De Robbedoezen maaklen ook deze opname waar jong en oud plezier van hebben Decca f3,60 Servetten, Lunchzakken Lunchdraagtassen, Dekservelien Bekers, Hygia-zakken Vraagt onze speciale prijzen. KLAAR PUDDING DIVERSE SMAKEN ct. \*SWAFEL MELANGE en 40 zegels p. pak en 16 zegels p. pakje GEVULDE WIENERS ct en 12 zogels 100 gr. «W CACAO en 22 zegels p. pakje A I WRI3FWAS en 32 zegels gr. doos Op deze artikelen dus 20 9,9 Porting 50 gr. am 50 gr. O 3 50 gr 10 korting Ham Pork Leverkaas en 13 zegels SPRITS C© ct. 250 gr. en 12 zegels 10% korting SPAR-TOFFEES JAct: 100 gr. en 6 zegels 10% korting 1 Bus LEVERPASTEI voor slechts jq ct en 10 zegels 10% korting Bij aankoop van 3 PAKJES SPAR MARGARINE Groot tablet CHOCOLADE Melk of puur 4Q ct.! 100 gr. en SPARZEGELS SNDBONEN en SPARZEGELS Ltr. blik GEHAKT UNOX Blik a 425 gr. en SPARZEGELS van Aandeelhouders op vrijdag 10 april 1959 te 20.30 uur in Hotel „De Oranjeboom" te Den Burg. Te behandelen punten: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Jaarverslag. 4. Aanbieding ontworpen balans en verlies- en winstrekening met toelichting. 5. Verslag Commissarissen betreffende onderzoek balans en verlies- en winstrekening. 6. Vaststelling balans en verlies- en winstrekening. 7. Verkiezing Commissaris (Aftredend de heer J. C. Rab, herkiesbaar). 8. Rondvraag. 9. Sluiting. De balans en verlies- en winstrekening met toe lichting alsmede de te behandelen punten liggen t.m. 9 april van 10 - 13 uur voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der onderneming. De Raad van Commissarissen. Bussen naar deze vergadering rijden als volgt: 19.30 uur van Den Burg via Watergemaal naar 't Noorden. Vertr. 't Noorden 19.45 u. Einde Lange- weg. Vertr. Oost 19.50 u. Vertr. Oosterend 20.00 u., Vertr. De Waal 20.05 u. Vertr. 't Horntje 19.50 u. Vertr. Den Hoorn 20.00 u. (via De Westen). Vertr. Den Burg 19.30 u. via Hoofdweg en Wage- ningseweg naar De Cocksdorp. Van De Cocksdorp 19.45 u. via Postweg naar De Koog. Vertr. De Koog 20.00 u. Vertr. Oudeschild 20.00 u. (van de o.l. school). Als U werkt moeten Uw voeten droog zijnl Waak over Uw gezondheid. Draag Vredostein-laarzen tijdens het werk. KnfoUarzcn maten 40-48 f 13.75 betekent tevreden zijn I Vredestein-laarzen zijni blijvend waterdicht, niet geplakt, maar volkomen naadloos geperst Kuitlaarzen maten 40-47 I 11.50 y N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming Afdeling Veerdienst In verband met belangrijke uitbreiding van de dienst in de zomermaanden kunnen tegen aantrekke lijke voorwaarden worden geplaatst Aanmelden kantoor Den Burg De direkteur GE PRAKTIJK BEWIJST HET I FA. Z. GRAAF, HOGERSTRAAT 9 - 11 Aannemers en uitvoerders van alle soorten Timmer-, Metsel- en Loodgieters- werken tegen billijk tariet. Tel. 127550 Amsterdam Aalsmeerweg 55 Ned. Herv. Gemeente te De Koog in het Dorpshuis op vrijdag 10 april en zaterdag 11 april van 3 tot 6 uur en van 8 tot 11 uur TheeschenkerIJ en attracties. SPARTA 10°/0 KORTING - 100°/o KWALITEI Uit voorraad bij '..'-Wlv- t Ij zo eenvoudig om een lekker «choteltje voor uw man te makenHet gaat 20 gauw en gemakkelijk! Tenminste. op „SHELL BUTAGAS"! Koken, bakken en braden op „SHELL BUTAGAS" is een genot voor de huisvrouw - en bovendien voordelig! Met één fles (inhoud 13 kgl) doet u weken! Maar let goed op: alleen SHELL levert het échte BUTAGAS in de blauwe fles. allisn SHELL hseft mtsr dan 25 jaar ervaring met flteetngas. Vraag de depothouder inlichtingen over het zuinige en handige „SHELL BUTAGAS" voor modern comfort! XW/W (butagas HoofddepSthouder: Bakker's Ijzerhandel Voor OosterendS. Rentenaar Voor Oudeschild: J. Witvilet Azn. V00B DE van de Afd. TEXEL van de N.H. vereniging op donderdag, de 9e april 's avonds te 8.15 in het Hotel „De Lindeboom- Texel" te Den Burg. AGENDA: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Jaarverslag 1958. Vaststellen financieel verslag. Balans, Winst- en Verlies rekening over 1958. Rondvraag. Sluiting. voor aanleg, uitbreiding, onderhoud, reparatie en levering van alle elektrische installaties en benodigd heden Telefoon 273 Telefoon 78 De kenner kiest kwaliteit van Goënga's Slagerij Den Hoorn Telcf 252 'T0MT VfiLWtomU/Kf* MET 'N RESERVE SllUTEif .«00. Wn maken ze voor u. eKÖKVÖÓRMJTOSLEjnE^ Dames 11 Nog slechts éénmaal, op donderdag 9 april Bezoekt daarom vooral deze laatste voorlichtings demonstratie op het eiland Texel, donderdagavond 7.30 uur in de zaal hotel „Texel", Den Burg Een radicale omwenteling in uw keuken. f200,f300,— besparing per jaar. Vraag een uitnodiging plus consumptiekaart aan de zaal of aan de vertegenwoordigers die u komen bezoeken. Zij die verhindert waren voorgaande avonden te bezoeken worden alsnog in de gelegenheid gesteld om van hun uitnodigingskaart gebruik te maken. Hoogachtend, „SHELL Bestrijdings middelen voor een puike oogst! Alle Inlichtingen over „SHELL Bestrijdingsmiddelen worden u graag en gratis verstrekt door wederverkopers of door SHELt NEDERLAND N.V., POSTBUS 69, 'S-GRAVENHAOE Bovenstaande SHELL-stoffen steeds verkrijgbaar bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3