tiPS week s WEER een serie voordelen DUNSELMAN goed boek van de MEHAMIA [Boekhandel Parkstraat Ontwikkelen en afdrukken Dr UBBENS geen spreekuur Oranjevereniging De Koog Nol van Dijk Inlevering landbouw vakantiebonnen Alg. voorjaars vergadering Strandpaviljoen De Buteriggel gesloten Verpleegster SCHILLEN „FORMOSA" zit U tevree. Afgesloten rijweg verse groenten M. en A. J. Vonk Taxi nodig N.V. PH. VLESSING Zomerjaponnen HENDRIKS HAARLEM Eiercake Banketbakkerij Carel Schutte Firma Frans Zegel Kzn. Texels BioscoopTheater Telefoon 27 38ste breedtegraad Abbott en Costello en de Rock 'n Roll Een liefde in Parijs Landbouwhuishoudschool Den Burg. Internationale Circus Show BAKKER'S IJZERHANDEL Huismoeders, wilt u goedkope Fa. Gebr. van Etten Schagen, Telefoon 775 Attentie Attentie voor slechts f 3,95 Firma P. M. Brouwer, Breezand Hartveroverende jurken! Kinder-meifeest Mooi filmprogramma Gebruikte stenen Hobo interieur matrasstellen Bouclé lopers Bedtijk Voor een >g IOg lieëi Ldsp.l Kooi g C| Zij! inen- TEXELAARTJES In plaats van kaarten. an|3 regels 0,80; elke regel kaxnlméér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. „Formosa", Koningstr. Den Helder, koffie per kop 0,35 Oude kippen te koop gevr. W. C. Veeger, Wes- termient, Tel. 493 Te koop puike cons.- aardappelen 13 ct. p. kg. afgehaald. Brakestein P. C. Kaan, Ruyghweg 10 Den Helder, voor emi- gratieverpakklngen naar alle delen der wereld. Zendt ons bericht en wij komen U thuis bezoeken. Te k. grote partij board, sloophout en diversen. Tegen concurr. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur tel. 1369 Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken), Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel, Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika, Canada enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzeke ring. Vraag prijsopgave ;*Tl| V.T.B., Den Burg, tel. 85 telJ Dood vee? Bel op J. Zwan, De Koog, tel. 312 Te k. puikbeste eet- aardappelen. worden eekl thuis bezorgd. P. Beers, ele-| Molenstraat 30. van| Te k. een meisjesfiets. Adres bur. v.d. blad Te k. goedspelende radio met visserijband en nw. pick-up tegen bill, prijs. rat-| K. Schagen, Singel, Ou- deschild Te k. goed onderh. Royal koffer schrijfmachine. R. Veen- stra, Californiëweg, De Koog Biggen te koop gevr. J. Bakker, Amalia Te k. 2 cylinder 6 pk benzinemotor, geschikt voor hulpmotor in zeil boot; tevens dubbele kat- tekop zonder motor. Hoekstraat 9, Oosterend :ld Enige en algemene kennisgeving De Here verblijdde ons met de geboorte var. een dochter en zusje Pieternella Hendrika (Ietje) D. Trap W. M Trap—Druif Jaap, Mieke Annie, Dicky Oosterend, Texel 28 april 1959 J Vlaming J Vlaming-Stoepker en kinderen geven met dank aan God en grote blijdschap kennis van de geboorte van hun dochtertje en zusje Jetske Haffelderweg 13, Den Burg, Texel 30 april 1959 gs 8 Mei 1959 hopen onze geliefde ouders en groot ouders J. C. Hoogenbosch en J. M. Hoogenbosch Koopman de dag te herdenken waarop zij voor 40 jaren het sacrament van het H. huwelijk ontvingen, Hun dankbare kinderen en kleinkinderen Tot hun intentie zal een plechtige H. Mis worden opgedragen om 10,30 uur in de parochiekerk loannes de Doper te Den Burg. Receptie 3 - 4.30 uur Zuidhaffel 80a Hiermede betuigen wij, mede namens wederzijdse ouders, onze dank voor uw blijken van belangstelling bij ons huwelijk onder vonden. D. Haker G. Haker—de Waard Oostërend, Kerkstraat 2 Op 4 mei hopen onze lieve ouders B. v. d. Vis Jz. en G. v. d. Vis-Lap hun 25-jarige echtvereni ging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinde ren. Peperstraat 87 Oosterend, Texel. Na een langdurig ge dragen lijden heeft onze geliefde vrouw, moeder behuwd-, grootmoeder en tante Anna Jacoba Kroon echtgenote van A. B Grasstek eerder weduwe van J. R. Bakker. het tijdelijke met het eeuwige leven verwis seld. Amsterdam, 30 april'59 Met diepe droefheid ge ven wij U kennis van het plotseling overlijden van onze geliefde man, vader en grootvader Gerrit Hendrik Geus in de leeftijd van ruim 68 jaar. K. G Geus-Visser P. Geus D. Geus C. Zandstra-Geus A R. Zandstra en kleinkinderen Haarlem, 1 mei 1959 Vrederijkstr. 27 KlaasvanTatenhove en Aaltje Hiemstra geven, mede namens we derzijdse ouders kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op woens dag 13 mei 1959v.m 11.30 uur ten gemeentehuize te Den Burg, Texel. De Koog K 58a Mist, Eegracht 65 Gelegenheid tot feliciteren op de trouwdag pension „Tatenhove" 's avonds van 8-10 uur. Toek adres: „Pontona" De Koog, Texel Voor de zeer vele blijken van deelneming ontvangen bij het overlijden en de teraardebestelling van mijn geliefde man en onze lieve vader Jan Boon Janzn betuigen wij allen onze op rechte dank In het bijzonder gaat on ze erkentelijkheid uit naar de collega's van het staats bosbeheer, die de overle dene de eer aandeden hem naar zijn laatste rustplaats te vergezellen H. Bnon-Former Aly, Dudy Westermient, Texel Rozendijk H 94b Onze hartelijke dank aan zuster en de heer Broer en allen die ons op 27 april een zo mooie en on vergetelijke dag geschon ken hebben. De inwoners uit Huize „Irene" Gasthuis traal C. Vlas en T. C. Vlas-v.d. Vlies danken U hierbij heel hartelijk voor de zeer vele blijken van belang stelling bij hun huwelijk ondervonden. Amstelveen, Dr. Eijkmanstraat 17. Voor de vele blijken van belangstelling bij ons huwelijk ondervon den, betuigen wij onze hartelijke dank. D. Janssen J. C. Janssen-v. Esch Voor de vele blijken van belangstelling bij het zo plotseling overlijden van mijn geliefde zoon, broer en oom MARTI NUS JOHANNES BAKKER, zeggen wij U hartelijk dank. Vooral aan dege nen, die de eerste hulp verleend hebben bij het ongeluk. M. Bakker-Veeger Texel, april 1959, Hoeve „Margriet", Spang W 28. Foto Langeveld en De Rooij Den Burg Parkstraat Keel, neus en oorarts dinsdag 5 mei Bevrijdingsfeest op 5 mei in hotel „De Toekomst" Aanvang 8 uur Optreden van gezelschap Na afloop gezellig bal. Jeugdleden f 1van 14 tot 18 jaar van harte welkom. Lidmaatschapskaart aan de zaal verkrijgbaar. Brood van Schutte, daar smult u van. hedenavond van 7 - 9 uur bij C Zegers, Eierland C. Smit, De Koog B. v d. Knaap, Den Burg J. Dijker, Den Hoorn M. van Houte, Oosterend Taillo-verslankende Wala gaine. Model opgeknipt tot iets boven do taille. Twcedraads tulle elastiek. Tweezijdig rek baar. Licht gebalcinecrd satijnen voorpand. 19.75 Wala 'American Look' v.i./4.95 P.S. Win een 14-daagse Rivlèra vakantie voor 2 personen! Uw Wola/Walette zaak weet er alles van N.V. PH. VLESSING Ver. Oud-leerlingen L.L.S. op woensdag 6 mei nm 8 uur in de landbouwschool De heer J. Bruin zal op deze avond een film en d-a's vertonen van zijn reis door Spanje GEVRAAGD meisje voor de winkel gedurende de zomermaanden. J, Vonk, Weverstraat 40 is morgen wegens receptie diploma A, zoekt werk voor de zo mermaanden op Texel. Brieven onder no. 1260 bureau Texelse Courant Keuringsdienst Noord- holland van de N.A.K. Aangifte veldkeuringen '59 op maandag 4 mei in hotel Texel U wordt verzocht de her- komstbewijzen (certifika- ten ot keuringsrapporten van 1958) mede te nemen A. de Wolf, distr. contr De schillen worden voor laan opgehaald, de zelfde dagen als voorheen, des avonds tussen 5-6 uur. De schillen van Hemel vaartsdag op woensdag 6 mei. De schillenboer Voor zaken of privé in Café-Restaurant Koningstraat 68-74 Den Helder Namens de Plaatselijke commissie voor de ruilver kaveling Texel wordt U bekend gemaakt dat de Kogerweg vanaf Duinweg tot Californieweg van 4— 16 mei as wegens werk zaamheden nb Berkhoeve voor het doorgaand ver keer wordt afgesloten Ned. Heide Mij. Koopt Vraagt waar voor uw geld. MAAS, Groentenhandel Sportrijwielen in diverse kleuren compleet met lamp jasbesch. snelb. pomp en slot f 152,- en volledige garantie van Kogerstr. Telefoon 78 Hogerstr. Telefoon 273 Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Heel wat beter en niet duurder bij Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 vanaf f 2,95 We komen maandag op de markt met en verder bovenkleding Halve prijzen. per 300 gram f 1,00 per 500 gram f 1,50 heerlijk van Ondanks stijgende huiden en leerprijzen. Leveren wij u de ALLERBESTE LEREN KLEDING voor de oude ALLERLAAGSTE PRIJS zolang de voorraad strekt, alles onder garantie Leren vesten vat 65.— leren motorjekkers v af 95 lange leren jassen extra vanaf 125, Inruilen, repareren, verven. Benut nu uw kans St. Pancras Tel K 2267 588 oordelig maandags op de markt Het adres voor laarzen en regenkleding PIET **ROEGOP rima V c Deze aanbieding is één week geldig Rond afwasbakje 36 cm., van soepel plastic. Extra voor delig 2,50 Plastic citroenpers diverse kleuren 0,65 PI. wasbevochtiger erg handig bij de was, in twee uit voeringen 56 cent Aluminium suikerautomaat Grote maat voor slechts 1,70 BAKKER'S IJZERHANDEL Tel. 67 de onovertroffen kleurcarbolineum Ook verkrijgbaar in onze winkel Groene- plaats. Zaterdag 8 uur slechts 1 dag Gene Evans, de nieuwe ontdekking in een film grootser dan „Van het Westelijk front geen nieuws" (Sergeant Zack) Een meesterwerk, dat een klemmend plei dooi voor vrede is TOEGANG BOVEN 18 JAAR. Zondagmiddag 4 uur Abbott en Costello in TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. Zondag 8 uur (Maandag wegens herdenking gesloten) Kirk Douglas, Dany Robin in Een actuele film, die u het werkelijke Parijs van deze tijd toont. De chaos van deze tijd bracht hen tot elkaar, diezelfde chaos werd het noodlot van hun liefde. TOEGANG BOVEN 18 JAAR. Aanmelding leerlingen Per 25 augustus a s worden de volgende dagschool cursussen gegeven a. Primaire Cursus, duur 2 jaar toelatingseis 6 klassen lagere school, b Cursus Assistentie in de huishouding, l-jarige opleiding toelatingseis: getuigschrift primaire cursus of Ulo-diploma. Aanmelding voor 1 juni as. bij de direk tnce. gedu rende de schooluren. Telefoon 296 Den Burg Mensen, dieren, sensaties met Artisfen uit alle landen, Afrikaanse leeuwen, Siberische heren, een mooie collectie paarden, Motorsi nsaties, enz Den Helder, Kanaalweg slechts 3 dagen van dinsdag 5 mei t m donderdag 7 mei (He- melvaartdag) dagelijks 8 uur. Matinee's woens dag 6 en donderdag 7 mei om 2,30 uur In de matinee's kinderen reductie. Kaarten hiervoor afhalen a d speciale reductiekaarten Kaarlverkoop van vrijdag I mei af bij boek handel BOK, Spoorstraat 64, tel 21C1, Den Helder en van dinsdag 5 mei af ook aan de circuskassa's. motor-grasmaaiers nu binnen leder, bereik 2 en 4 tact 10 modellen eanai D mi r~- verse groenten en eerste soort fruit eten, doet uw inkopen bij ons op de markt Maandag weer grote aanvoer alle soorten voorjaars groenten tegen scherp concurrerende prijzen, vooral bloemkool is een stuk goedkoper Nog steeds Hollandse goudrenetten, Lombart's Cal ville en Jonathans vol vitamine Zoete sinaasappelen 10 en 7 voor 1,— Voor te persen 12 voor 1,— Doet hier uw voordeel mee en hebt u een hekel aan wachten, kom dan vooral vroeg. Nu moet u er bij zijn. Door scherpe inkoop leveren wij u deze week 10 dubbele bolbegonia's en 10 dubbele dubbele dahlia's in kleuren Iedere maandag op de markt. Laat een goede raad u raden, kiest het beste Brouwer's Zaden Lindegroen met twerl of rose roet royal voor een 100% katoenen mo delletje utt de sert# DOLLY DAY. hart- veroverende Jurken 1 f29.75 In de maten 38-44 Wl| hebben een groot aantal Dolly Da y- Japonnen voor li voorraad. N.V. PH. VLESSING op zaterdag 2 mei in Het Eigen Gebouw. Entree 25 ct. Voor 2 flinke meisjes en een leerling-kok hebben wij een goed be taalde werkkring Hotel „Het Witte Huis" De Koog, Texel hout en pannen te koop. j A Barhorst, aannemer, Beatrixlaan 40, Tel. 181 Den Burg 1 persoons 57.50 2 persoons 87.50 Geheel nieuwe dessins en afwerking 15 jaar garantie Oivanbedden 26,80 23,80 Marquisette 80 cm. t reed, per meier 1,75 1,43 95 Rek'ame Matrasstellen 2-pers. 3-delig 32,50 Moderne 2-persoons slaapkamers 133,75 Bedkussens prima vulling 3,95 2 voor 7,50 nieuwste dessins 1,39 140 cm. breed 2,25 Balastores de ideale zonwering 40 cm breed 2,80 50 cm breed 3,20 etc. Voorradig tot 2,60 mtr. breed Telefoon 2213 Keizerstraat 24 Den Helder

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3