spijkerbroeken J.1G. Dekker J3 moedera m $>urg KLM RENTE 3'|4 PCT. „Het was van ons" Voor de jongelui Ruit blousons maat 5-6-7 9,75 Draion pullovers 14f Bakker's Ijzerhandel N n Huidgenezing Gestreept, blauw, zwart 4," r 8 s - t Wm Ifl WERKKLEDING Kan Langer Mee OVERLEG EN LEG WAT OVER I NUTSSPAARBANK Kantoor Kogerstraat 34 4- <3ssiM.. a CJUZIEK IIM'I JN:kJ4!KrPI JAN AGTER Taxi Garage Reij 'n Cadeautje TENNISFRAMES SP0RTSH0P TENNISKLEDING TENNISSCHOENEN DITO HET POSTKANTOOR UW SPAARBANK Fa Zegel Zn S.V. TEXEL Uitslagen van zondag: 4e kl. A. KNVB: Limmen-JVC 2—0; Meervogels-Vios 31; De Zouaven- Zwaagdijk 2—0; Helder-BKC 2—0; LSW-Tcxel 2—3; VZV-Schagen 2—3. Afd. N.H.: Wieringerwaard 2-Texel 2 04; jun. Texel-JVC (afd.-kampioen) 42; adsp.: Tex. Boys b-Texel a 08. Handbal: Geel-Zwart-Texel 22; jun. WGW-Texel (niet doorgegaan); adsp. JHC-Texel 3—5. Texel 1 heeft een goede beurt ge maakt door met 32 van LSW te winnen. Ze heeft een goede wedstrijd gespeeld. In de voorhoede met vrijwel dezelfde spelers als tegen Helder, liep het veel beter, met als gevolg dat Max, Hans en Ruud ons 3 doelpunten bezorg den. LSW stelde daar 2 goals tegenover, waarbij de achterhoede even mis was. Als we dan toch nog vóór blijven is dat best te vergeven. Nu a.s. zondag zorgen voor een goed besluit. Texel 2 heeft met een overtuigende 40 zege op W.-Waard 2 zich veilig ge steld en is behouden voor de res. 2e klas. Ons compliment, Texel 2. Het moet voor Henk, Gerrit en nu ook Max een prettig gevoel geven hieraan hun beste krachten le hebben gegeven. Waardering moeten we hebben voor spelers, die ook na hun plaats in het eerste te hebben gegeven, toch de vereniging trouw blijven. Nog maals Texel 2 gelukgewenst. De junioren hebben tegen de afd.- kampioen JVC een prima partij gespeeld. Wel waren de JVC-spelers forser, het geen Henk en Hans voor niet belette om met mooi tactisch spel goede aanvallen op te bouwen. Ide was een goede steun- Puistjes verdrogen door Purol poeder FEUILLETON door HANOL SPOOR. 10. Mia was de ster van de avond. Zij spreidde al haar charme ten toon om Paul te bekoren. Deze scheen zich in het gezin Verhagen goed op zijn gemak te voelen. Joke dacht dat hij haar wel een onnozel kind zou vinden, omdat ze zo weinig aan het gesprek deelnam. Hij was steeds in levendig debat met Mia. Wel probeerde hij hoffelijk ook de anderen erin te betrekken, maar Mia gaf hem daarvoor weinig gelegenheid. Frank luisterde vol trots naar zijn vriend, die een gezellig verteller was. Toen er een ogenblik stilte viel, informeerde Frank naar het bedrijf van de Verhagens. Al gauw waren de twee mannen zo in ver voering over hun vak, dat Mia een min achtend gezichtje zette. Ze kon zich on mogelijk voorstellen, dat zo iets als groente en fruit telen, ook als een roe ping gevoeld werd. Verhagen vertelde van zijn poging van deze morgen om voor de zoveelste keer grond te bemachtigen. Het was weer op een mislukking uitgelopen. Nu was het de gemeente zelf, die tot aankoop over ging. Weer moest er cultuurgrond wor den afgestaan voor bouwterrein. Lang en breed werd de toeneming van de in dustrie besproken, evenals de emigratie en de verdere problemen van het kleine land. Paul had alle tijd om zich te ver wonderen over de veelzijdige kennis van deze eenvoudige mensen. Dit gesprek in teresseerde hem meer dan het lege ge babbel van Mia. Zonder dat zij het bemerkte, had hij tersluiks Joke zitten bestuderen. De warme gloed in haar ogen, als zij naar Frank keek, openbaarde hem al gauw, wat voor de twee betrokkenen zelf nog een geheim scheen. In stilte feliciteerde hij Frank. Het was al duister toen Frank en Paul huiswaarts gingen. Er werd weinig gesproken onderweg. Paul bracht het onderwerp op Joke, die hij een aardige jongedame noemde. ,,Ja zeker een aardig kind", beaamde Frank. „Aardig kind, bedoel je dit letterlijk". „Waarom niet? en dan weifelend „hm.... laat eens kijken, ja toch onge veer twintig jaar. Maar ze is nog een echt kind". Ze waren thuis aangekomen, de deur sloot zich achter hen en de nacht daalde stil over de duinen, die veilig, zowel de kleine huisjes als het grote Duinsfort omsloten. HOOFDSTUK VII. Duinsfort. Vele jonge dorpsbewoners zouden niet meer kunnen vertellen hoe Duinsfort er uit zag. Het lag diep verscholen in de duinen en men had er reeds sinds jaren geen toegang meer. Na de tijd dat de tegenwoordige jonkheer aan het bewind kwam waren er steeds strengere maat regelen ingevoerd. Vroeger had de fami lie meegeleefd met de vreugden en het leed van het dorp. Nu zag men in Stern hout alleen maar een lastpost en een despoot. Het gebouw zag er weinig aan trekkelijk uit. Het werd steeds meer verwaarloosd en maakte een sombere indruk. Eenzaam als een donkergrijze steenklomp lag het daar temidden van de weelderig begroeide duinen. Doch ieder najaar was het op de straatweg, die vele tientallen jaren ge leden was aangelegd, een hele drukte. Dan snorden er luxueuze auto's af en aan. Vrolijke jachtgezelschappen namen bezit van het huis en 's avonds was Duinsfort dikwijls getuige van dolle fuiven. Maar ook ieder jaar werd dit bezoek minder en tenslotte kwamen al leen de pachtheer en enkele vrienden jagen. Daarna vertrokken zij weer voor een heel jaar. Deze keer was Sternhout geheel van zijn gewoonte afgeweken en stonden de raamluiken van Duinsfort op een onge wone tijd van het jaar open. De onder- pilaar in de aanval. De achterhoede, waar Piet als spil een prachtige partij vertolkte en ook Wim een goede steun was, gaf weinig kans, terwijl Frits ook een keurige partij speelde en enige zeer moeilijke safes verrichtte. Voor de rust liep het aanvankelijk niet zo vlot; de harde wind in de rug maakte het moeilijk. De JVC-verdediging bleef voor haar doel, maar Jan loste een ver hoog schot, dat de keper geen kans gaf. Moedig werd doorgezet, goede voorzet ten van Henk en Hans, maar tenslotte liep het goed. Door Henk. Ide en Abe werd het 40. De JVC'ers zetten Texel onder druk en maakten met een prach tig schot 41, terwijl uit een vrije schop zeer hard werd ingeschoten. Bijna trof Ide weer de roos, maar de lat kwam de keper te hulp. Goed gedaan, jongens, 'n prachtig besluit. De adsp. blijven Tex. Boys a op de voet volgen. Met 80 werd gewonnen van Boys b. De nog te spelen wedstrijden moeten de beslissing brengen. Dus jon gens, doe je best. Programma voor dit weekend: zondag Texel-VZV; vanmiddag om half 3 Texel-De Koog (welpen) en half 4 Texel-De Koog (adsp.). Texel 2 en junioren zijn uitgespeeld. Handbal: WGW-Texel; Texel-Tone- gido a (adsp.) 1 uur. Zorg voor een goed besluit, Texel! ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 11 mei op om 4.54 uur en gaat onder om 20.19 uur Maan: 15 mei E.K.; 22 mei V.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 9 mei 9.25 en 21.38; 10 mei 9.58 en 22.10; 11 mei 10.27 en 22.43; 12 mei 10.56 en 23.18; 13 mei 11.27 en 23.52; 14 mei 11.58 en 15 mei 0.29 en 12.43; 16 mei 1.10 en 13.25. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. gaande zon toverde een rode gloed op de vensters, en gaf het geheel een leven diger aanblik. In een der kamers bevond zich de dame, die Joke 's morgens in de tuin had ontmoet. Zij plaatste en herplaatste ver schillende meubelstukken, verlegde kleedjes en schikte bloemen. Er stonden kleine drijfschaaltjes met duinviooltjes. Bloeiende seringen verspreidden 'n zoete geur in de kamer. Met schitterende ogen overzag zij haar werk. Tevreden gleden haar blikken over de prachtige parket vloeren en de Perzische tapijten. Langs de wanden stonden antieke kasten, waar op kostbaar oud porcelein troonde. In de blankijzeren open haard lagen wat houtblokken opgestapeld. Handig wist ze hier vuur in te krijgen. Met on geduldige blikken had ze al enige keren naar de deur gekeken. Ze ontstak enkele grote kaarsen en schoof twee gemakke lijke stoelen voor de haard. Met een zucht van voldoening liet zij 2ich in een stoel vallen. Behaaglijk strek te zij haar voeten naar het knetterende haardvuur uit. Op dat moment ging de deur open en kwam Sternhout, op de voet gevolgd ooor Rocky, naar binnen. Vol verwach ting keek de vrouw naar hem op, als het ware bedelend om een complimentje. Hij keek de kamer rond en er kwam alleen maar een spottende trek om zijn mond, geen woord van waardering. Teleurgesteld en doelloos bladerde zij in een modeblad. Rocky scheen het ge baar van deze vrouw, om z'n kussen dicht bij het vuur te plaatsen, beter te appreciëren. Hij snuffelde wat. draaide zich om en om en strekte toen lui zijn pootjes uit. Hij knipoogde naar haar, alsof hij haar wilde zeggen, het leven ook maar gemakkelijker op te vatten. De jonkheer pakte zonder veel animo een dagblad. „Bespottelijk om de avond krant pas met de ochtendpost te krijgen" „Wanneer je de krantenbezorger een fooi zou geven, neemt hij wel de moeite om de straatweg te komen uitrijden". „Ze hebben zonder fooitjes ook hun plicht te doen", grauwde hij. Ze gaf geen antwoord. Vriendelijk bood ze hem een sigaret aan, en nam er zelf ook een. Ze wachtte even, maar hij bood haar geen vuur aan. Fronsend voor zag ze hem en ook zichzelf. Het bleef enige momenten stil. Een onverwachte toeschouwer zou de indruk van een intiem huiselijk tafereeltje ge kregen hebben. Maar Sternhout was cllesbehalve rustig gestemd. Al verschei dene keren had hij een verstolen blik op zijn charmante huisgenote geslagen. Zij had er niets van bemerkt; de ogen ge sloten leunde zij achterover in de stoel. Ze was moe, lichamelijk en geestelijk oververmoeid. De gehele dag en ook de voorgaande dagen had ze geprobeerd in dit gebouw een huiselijke sfeer te schep pen. Had ze gefaald? Waar bleef nu de ge zelligheid? Kwam het omdat het land hier killer was dan haar geboortegrond, het zuiden van Frankrijk? Nee, dat was het niet; de situatie waarin ze verkeerde verschilde ook hemelsbreed met die van thuis. Ze moest nu maar eens koel en verstandig de toe stand onder ogen zien, en maatregelen treffen voor ze de allerdiepste vernede ringen zou ondergaan. Het laatste beetje eer dat haar nog restte, moest ze zien te redden. Hier was ze nu met de man, die ze zo oneindig had liefgehad, een liefde die niet vraagt maar die slaafs het voorwerp van aanbidding volgt Hij had met zijn eeuwig egoïsme en hardheid die verering uitgebannen. Haar geest kwam thans in opstand. De omgang met hem begon ze als een opoffering te beschouwen. Diep in haar hart wist zij, dat ze bij hem zou blijven, als hij haar een waardiger plaats aan zijn zijde bood. Zij had al jaren ge dacht dat dit komen zou, maar niemand kon op zijn genegenheid bogen. Alleen zijn zuster Lydia, die zelden meer zijn gezelschap zocht, had nog een warm plekje in zijn hart. jruTv Hi wei. Zandlopers vanaf 60 cent Huishoudweegschaal vanaf f 5,50 Gasaansteker 60 cent Bakovei f 11,25 Tafelmatjes f 1,35 Mayonnaisemolens vanaf f 3,— Dit is een greep uit veie grote en kleine geschenken waarmee Moeder echt verrast kan worden. Kom eens even kijken Telefoon 67 Als U werkkleding nodig hebt... ^«riEKEN HAAKSS^5® Eis met klem merk KLM, want: Verkrijgbaar bij: TEXTIELHUIS ZEGEL DEN BURG OUDESCHILD Spaar bij de Dagelijks berekend en hoge rente Den Burg Tel. 215 In doosjes van 20 stuksQSct van DC WELKE Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend! Kapper Bakker, Tel. 203 Den Burg, Texel Telefoon 333 b.g.g. telefoon 101 voor groot of klein Dan moet U Immers bij J. P. STAM zijn I bij Technisch bureau JAN AGTER Een schoonheids kuur voor j moderne vloeren ZELFGLANSWAS pakkingen in gd 'U - 'li - 1 liters en groter Koningstraat 22 Tel. 2230 Den Helder Gevestigd in 2200 postkantoren Rente 3 °/o Tot f 10.000,- rentegevend Bovendien: u kunt er practisch altijd terecht, zolang 't kantoor geopend is - dus ook ni drieën 1 ev StOOfc,... Matador 2 V... STERK! Matador 3V... STOER! Imperial SUBLIEM! Komt U eens kijken en vraag vrijblijvend een proefrit b\j nsa-u° prijzetx Parkstraat Telefoon 150

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4