V VANDAAG PRIJSVERLAGING P P P p P P I PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI PI 3$ Albert Heijn pp pp G O G G G G G G KLM WERKKLEDING heeft ook uw alleroudste BOXCAMERA nog waarde! Haring,, tomatensaus ^5 blikjesl L3 Appelstroop beker 49 Leverpastei 3 Abrikozenjam P„r.. 79 Prima cacao zak 250 gram - 89 Limonadesiroop i 85 Zaanse koeken DE BIETEVLIEG DIPTEREX Alle schoolbehoeften D Geef acht „FORMOSA" Langeveld De Rooij NV BAKKER'S IJZERHANDEL Zware chocolade repen 100 100 Telefoondistrict Haarlem. Bekendmaking Telefoongebruikers op Texel Fa. F. ZEGEL Zn., Eis met klem merk KLM, want.. het juni-nummer Taxi Garage Reij 'n Cadeautje DIPTEREX heeft DIPTEREX N.V. AGRO CHEMIE ARNHEM v/h C. R. KEIJSER Co. m-XM Boekhandel Langeveld De Booij Het Nieuwe Spoorboekje Boekhandel „Parkstraat" v q. w v v wf-vwf-wvw VOOR Technisch Bureau JAN AGTER Kwaliteitsgarantie sinaasappel - 20 glazen uit één fles. Dc echte! per bus Houdbare vleeswaren Fijne snijworst 100 gr. 39 Boterhamworst 200 gr. 45 Boeremetworst 100 gr. 39 Leverpastei dubbel bltk 49 maakt u het leven goedkoper De directeur van het Telefoondistrict Haarlem brengt ter kennis van de aangeslotenen, dat het netnummer van het telefoonnet te 'sGravenhage in de nacht van 23 op 24 mei a.s. (zaterdagnacht op zondag) zal worden gewijzigd van 01700 in 070 voor die netten waarvan het netnummer begint met 022. De directeur. wordt medegedeeld dat in verband met kabelwerkzaamheden het telefoonverkeer van en naar Oosterend in de nacht van 26 op 27 mei en 28 op 29 mei na 10 uur met vertraging rekening moet worden gehouden. Het locale verkeer in Oosterend kan nor maal voortgang vinden. de zuinigste en veiligste brom - fiets unieke service zeer laag benzineverbruik veilige snelheid (30 km per het laagst ln onderhoud SOLEX de Luxe f. 375.- SOLEX Service-station Den Burg, Telefoon 150 op het merk als U werkkleding koopt. Neem het bestel Kan Langer Mee Verkrijgbaar bij: TEXTIELHUIS ZEGEL DEN BURG OUDESCHILD MODERN ONDERHOUD BAKKERS IJZERHANDEL Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend I Kapper Bakker, Tel. 203 Wij verzoeken onze leden, nieuwe gegevens, wijzi gingen, aanvullingen enz. alsmede advertenties voor van „Voor Vrienden van Texel" uiterlijk 25 mei aan ons te doen toekomen V.V.V. TEXEL Voor zaken of privé in zit U tevree. Café-Restaurant Koningstraat 68-74 Den Helder Den Burg, Texel Telefoon 333 b.g.g. telefoon 101 voor groot ot klein Dan moet U Immers bij J. P. STAM zijn Indien bijl advertentie opdrachten niet duidelijk vermeld slaat aan wie de reke ning moet worden ge zonden, kan plaatsing niet doorgaan Dit geldt vooral voor verenigingen en voor degenen die gelegen heidsadvertenties opge ven, waarin alleen een adres, maar geen naam wordt genoemd. Dir. Texelse Courant (maar dan ook alleen nog vandaag) Bij contante aankoop van een fototoestel tot f 50,— betalen wij f 7,50 terug voor uw oude „zeepkistje" Ligt de prijs van de nieuwe camera tussen de f 50,en f 100. -, dan ont vangt u f 10, - terug voor het oude toestel en f 15,bij aankoop van een camera boven de f 100,- Al ligt de lens eruit, al klikt de sluiter niet, kom met uw oude box naar Parkstraat - - Den Burg dreigt weer gevaarlijk te worden Een zeer speciaal middel tegen dit insekt is het nieuwe »0oge4« produkt is een zeer geringe giftigheid en een goede dieptewerking. speciaal geschikt tegen blad- minerende insekten. praktisch geheel reukloos, uitstekend geschikt voor gebruik in nevel- en snelspuit. Ook tegen bietevlieg in spinazie wordt Dipterex bijzonder aanbe/olen. Verkrijgbaar bij N V. Texelse Graan- en Kunstmeslhandel VAN KRMPEERGEREI WOl Uitc Boe Den Teleloon 46 Wanneer u enig AH-artikel niet élke cent waard acht die u er voor betaalde, geeft Albert Heijn u het volledige bedrag van uw aankoop terug. He joi kLBERt Melk-puur- extra bitter-niokka O Butterscotch Dubbel-dikke reep met 12 hele hazelnoten voor voor voor ^ujQce/1] b ÉT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 6