9 paardenviees PHILIPS TELEVISIE SCHAPENKAAS SCHUIMAARDE FANFARE lading schuimaarde schip in fles Pensionhouders t Kaaswinkeltje Mzeweektf/j 68 met 110 graden beeldbuis De speciaalzaak ELECTROHUIS BAKKER 20-jarig meisje l/I.A.B.-club Texel vergadering blauw mouwvest GRAF. MONUMENTEN student 17 jr. Scholieren van Texel Nette meisjes gevraagd De kenner en de weter zegt Roest's vlees is beter. Smederij Kok no. 259 Prima BABY- WEEGSCHALEN te huur bij N. WONDER. Schilderend 8 vraagt iemand „FORMOSA" Kleed u deze zomer makke lijk en prettig Sportieve NICO GRAAFF V0! IIIMTESEHTTIKC J. C. RAB N V. A.N.B. Bekendmaking zomerinwisseling Fa DE GRAAF SCH00RL .m Volop keus voor jonge charme... JEUGDCOLLECTIE Textielhuis Zegel Texels BioscoopTheater Telefoon 27 Een heerlijk stukje kwaliteit D. VISSER, Hogerstraat 16 DUBBEL ZEGELS 70 98 93 25 30 65 42 innchsehstel van de week &E SPARRETJES van is WEEK van 60 ct. voor Voor al Uw FOTO-ARTIKELEN LANGEVELD DE ROOIJ N.V. Deze nieuwe toestellen kenmerken zich door 43 cm 17 TX 250A f 725. 53 cm 21 TX 250A f 865. Taxi nodig Kwaliteit Lage prijzen Gratis Dividendzegels Indien bij advertentie opdrachten niet duidelijk vermeld staat aan wie de reke ning moet worden ge zonden, kan plaatsing niet doorgaan Dit geldt vooral voor verenigingen en voor degenen die gelegen- heidsadvertenties opge ven, waarin alleen een adres, maar geen naam wordt genoemd. Dir Texelse Courant Hierbij betuig ik mijn hartelijke dank aan allen die de 24 mei voor mij en mijn familie tot een onver getelijke dag hebben ge maakt. D. Hemelrijk Getroffen door de vele blijken van belangstelling en medeleven, tijdens de opname en thuiskomst van GERDA, betuigen wij aan allen onze hartelijke dank. Fam Michels TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. „Formosa", Koningstr. Den Helder, koffie per kop 0,35 Groene en nieuwe ha ring per 30, 50 en 115 st. A. Pronk, Parkweg 36, Vlaardingen Dood vee? Bel drie- één-twee. J. Zwan, De Koog, tel. drie-één-twee. Te koop aangeboden z.g.a.n. positiepakje, mt. 40-42. Schilderend 80 Gevraagd een luchtbuks. H. J. Keijser, Molenbuurt Te koop jonge konij nen. K. v. Heerwaarden, De Koog, tel. 374 Te k. Maico 1955, 200 c.c. S. Dijt, Weststr. 23, Ooster end, tel. 212 Te koop klein partijtje puikbeste eetaardappelen 10 ct. per kg. Van Egmond, Tien hoven Te k. aangeb. i.z.g.st.z. kinderwagen. A. J. Verhoeve, Kogerweg K 46, De Koog Wie kan ons inlichten waar onze gele souvenirvlag van onze zaak Parkstraat gebleven is. Ontvreemd zaterdagnacht j.l. Fa. Frans Zegel Kzn. Ge vonden zwart manches ter jack bij Westerslag Tegen adv.kosten terug te bekomen bij C. Witte, Oudeschild 374a Te k. jonge hennen, W.L. 7 weken oud. G. v. Boven, De Cocksdorp 69 Te k. prima wasmachine, hou ten kuip, met wringer. Adres Zwaanstraat 7. Den Burg, Texel zoekt jaar- of seizoen betrekking in pension, winkel of bediening. Ruime winkelervaring Brieven onder no. 1269 bureau van dit blad Voor famiiie-drukw erk Drukkerij Texelse Courant Berend Amsing en Hendrika Mosk hebben het genoegen mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen hu welijk waarvan de voltrek king zal plaatsvinden op vrijdag 12 juni as. om 2 30 uur ten raadhuize te Den Burg. Buitenhaven 5, Den Helder Weststraat 17, Oosterend Heden overleed tot on ze diepe droefheid, voorzien van de gena demiddelen der H. Kerk na een geduldig gedra gen lijden, mijn innig geliefde man en onze zorgzame vader, be huwd- en grootvader Piet Zijm Echtgenoot van Maria Johanna Rijk in de ouderdom van 68 jaar Den Burg M. J. Zijm-Rijk P H. Polder J. C Schrama-Zijm J. Schrama en kleinkinderen Texel, 9 juni 1959 Den Burg, Hollewa! 18 De plechtige H. Mis van Requiem zal aan God worden opgedragen op vrijdag 12 juni a s. v.m. 9 uur in de Paro chiekerk van de H. Joannes de Doper, waar na de begrafenis op het R K Kerkhof Den Burg Hiermede betuigen wij onze welgemeende dank aan allen die onze trouwdag tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. D. van Holk G. van Holk Kuyper Terschelling, juni 1959 Voor de van vele zijden ontvangen blijken van be langstelling, betuig ik langs deze weg mijn hartelijke dank. Mr. W. Keijser Sd. Bezoekt allen de hedenavond 8,30 uur in hotel Texel. Uitleg ritten-reglement. Het Bestuur. Inlevering vakantie bonnen bouwbedrijf zaterdag 13 juni a s. van "-6 uur Warmoesstraat 14. K.B B. St. Jozef Verloren in de Hemmer Gaarne terug Marius Witte Driehuizen. Allen die iets te vorde ren hebben van of ver schuldigd zijn aan nu wij len de heer Jacob Jan Roeper Klaaszoon, laatst gewoond hebbende te Den 3urg, Molenstraat 73 en aldaar overleden op 25 april 1959worden verzocht hiervan opgave te doen aan notaris van Wijland te Den Burg voor 15 juni 1959 Zendt vroegtijdig Uw advertenties in! STOOM STEENHOUWERIJ ».v.W. ESTOEL i Zn LUTT1K OUDORP ZS.ALKMAAR VRAAGT CATALOOUS Agenten G. BAKELAAR Den Hoorn no. 32. M W. KOORN, Den Burg Wilhelminalaan 54. B. GIEZE, E 117a, Eierl C. BOS Holl weg C57 Cocksdorp P. EELMAN, De Koog Vakantie-woningruil Neuenburg, Zwartewoud Duitsland 13 juli-l aug. of 20 juli—5 aug AangebodenRustig gele gen zonnig huis (50 m van bos) met 1 woonk. en 2 slaapk. voor 4 volw. en 1 kind. Gevraagd iets dergelijks op Texel voor 5 personen. Inlichtingen W. Brücher, Julianastraat 4. Den Burg Kosthuis gevraagd M.i.v 24 aug as. hoop ik mijn werkzaamheden a d School m d Bijbel te Oos terend aan te vangen. Degenen, die mij in de kost willen hebben worden ver zocht mij dit met prijs opgave voor 20 juni as mede te delen Mej. A Vis Archipelweg 64, Leeuwar den Loonwerkbedrijf Gebr. Kunst verzoekt bij deze voor het maaien te bellen no 563 en voor het persen no 196 bij voorbaat onze dank. Gebr. Kunst BIEDT ZICH AAN: voor werkz.h. in hotel of restaurant Intern van half juli tot half aug Hans Crone, Koningstr. 29, Den Helder Seizoenkaarten vanaf he den tot 15 sept. voorstal ling Westerslag f I,— De Pachter. voor de mangel. Stoomwasserij Texel Deze week prima zuiglamvlees extra kwaliteit gemest kalfsvlees. telefonisch te bereiken onder op de normale werkuren. In verband met concert Noordholl. Philharm. Or kest van vrijdag a s. wordt de Texelfilm vertoond op donderdagavond a.s VVV Texel GELD credieten uitsluitend groot fl. 1600,— <i 3% zonder borg verkrijgbaar, voor elk doel en voor iedereen. Gemakkelijke voorwaarden, wisselende wachttijd. Vraagt inlichtingen Samenwerking", Verstolk- straat 31, Leeuwarden. Keijser Co. om het kantoor schoon te houden (1 a 2 uur per week) in nader overleg Voor Uw 12-uurtje Café-Restaurant Koningstraat - Den Helder Koffietafel f 2,25 Broodje kroket f 0,50 Koffie per kop f 0,35 Gehakt met brood f 1,50 Waar u gezellig zit. Zomerpantalons Terlenka, Trevira, Draion 32.50, 39.75, 44.50 Terlenka kostuum leuke zomer teinten 99 50 139,50 Tweedcolberts lichte en donkere kleur 49.75 55 - 67.50 No-lron weekenders sportieve ruiten en kleuren 14.95 17,95 19,75 Nylon zomersokken Spoorstraat 62 Den Helder Binnenkort verwachten wij een van de suikerfabriek „Holland" Deze schuimaarde is droog en heeft een hoog kalkgehalte. Wij leveren tegen scherp concurrerende prijs. Telefoon 42 Den Burg de inlevering van de vakantiezegels en het zegelboekje vindt plaats op 13 juni a.s. van 3 tot 6 uur bij M Bakker, Kogerstraat 81, Den Burg. P S. Achterzijde boekje volledig invullen, losse zegels worden niet aangenomen. Te koop gevraagd tegen zeer goede vergoeding (oud model) Brieven met volledige gegevens aan W I. de Ruiter, Tuibiniastraat 15, Rotterdam 22 tui mtebesparende kastmodel Deze koelkast neemt niet meer grondopper vlak in dan een tafelmodel. Wanneer dus de hoogte van de kast voor u geen bezwaar is en u waarde hecht aan het kostelijke ge mak van uittrekbare roosters en een royaal ingedeeld deurpaneel, laat dan uw gedachte eens eaan over het model K 140. Prijzen vanaf f 580,— Gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Wij hebben steeds minstens 10 verschillende model len voorradig, zowel huishoud- als diepvrieskasten. afd. koeltechniek Uit de sprankelende veelheid van dessins en maten zal ook Uw jonge dochter de passende Pas-Tunette kunnen kiezen. #- #- Voor liet icngc meisje „met-veel-smaah perfecte pasvorm, soepele rek door M" elastiek in maag- en rugpand. 2 uitvoeringen f 5.95, 6. - Beha'tje met rondgestikte cups. Ideale separatie en steun 3 uitvoeringen f 4.95, f 6.95. 7.25 Modelletje van „dobby"-katoen met mooie beschaafde pasvorm 3.95 Volop over volvette Weverstraat 104, Ook voor de betere KAASSOORTEN Heden woensdag laatste voorstelling van vindt u bij TANDPASTA Spar en 28 zegels, grote tube ct. JAM, 1e kwaliteit en 40 zegels p. pot ct. JAM, 1e kwaliteit Aardb., Framb. of Frambozen/Bessen en 38 zeqels ct. MOSTERD, Hollandse, en 10 zegels, p. tumbler ct. MOSTERD, Franse, en 12 zegels p. tumbler ct. LEVERPASTEI blik 200 gram en 26 zegels ct. RUMBONEN en 16 zegels 100 gr. ct. Dus op deze 'J artikelen 20 °/o korting GRAPE FRUITWAFELS Iets fijns 200 gr. ct. en 12 zegels ZOMER FRUIT Gevuld 200 gr. c*- en 11 zegels Ham 50 gr. Ontbijtworst 50 gr. Nierkaas 50 gr. en 14 zegels 10% korting 3 Choc. REPEN „Spar" en 9 zegels bij 3 pak SPARMARGARINE Super voor 1.26 en 24 zegels BISCUITS 500 grani en SPARZEGELS MACARON! of VERMICELLI O gram en SPARZEGELS METWORST 250 gram ££3 en SPARZEGELS VENEZIA LIMONADE l/l fles Ie kwaliteit 1.15 23 zegels is 10% 10-17-6 10KORTING - 1000/„ KWALITEIT Beeldkwaliteit Beeldstabiliteit Geluidskwaliteit Elegante vorm Beeldbuis 110 graden afbuigingshoek Beiden uit voorraad leverbaar. Zomerinwisseling vakantiebons bouw vakken Oosterend zaterdag 13 juni van 2— 5 uur bij Dijt, Den Burg donderdag 18 juni van 7,30- 9 uur bij G Maat, Schilderend 110. Zorg er voor dat de achter zijde van het boekje is ingevuld. Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Heel wat beter en niet duurder bij Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 Oesters fijn koekje 250 gr. 59 met 10 punten extra Echte vruchtenagar 200 gr. 58 met 10 punten extra. Van Melle melange 150 gr 45 met 10 punten extra 250 gr goudboon kotfie l 74 l pak fijne sprits 49 met 50 punten extra Venz echte chocohagel per pak 80 met 10 punten extra Pudding (zonder koken) 2 pak 76 met 20 punten extra Ie soort rijst per kilo 1,04 met 10 punten extra. Calf groentensoep 2 pak 1,10 met 10 punten extra Ant. Hunnik leverpastei groot blik 62 met 10 punten extra Verras Uw kinderen 1 pot Ster pindakaas 95 ct met 1 vliegende schotel gratis 1 fles prima limonade 1.15 2 plastic bekers 1 pak custard 56 ct „I klapper Zolang er voorraad is. EXTRA VOORDEELT1ES 500 gram rundvet 43 250 gram Glacé biscuits 55 1 liter blik gemengd fruit 185 250 gram choco korrels 39 1 appelmoes 65 250 gram choco vlokken 55 100 gram goudmerk thee 65 250 gram goudmerk koffie 138 Pé Dé Cor de Jong - Fa. Lagerveld

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3