Mensink's Luxe Bakkerijen Bal-Champêtre Het „Cocktail Trio" Geslaagd OVERALL Fa Klaas Boon Zn fotografisch bedrijf BOEK CAMERA FLITSER VULPEN Alle schoolbehoeften goed boek Kippen Hier is het corset ...voor u die stevige steun wenst TEXT1ELHU1S ZEGEL kerngezonde jonge hennen sierteelt vergunningen Assurantie kantoor GerDros Alleen a.s. zaterdag Andacht Boekhandel Langeveld De Rooij Taxi nodig Boekhandel Parkstraat „FORMOSA" Zaterdag 4 juli heropenen wij onze gemoderniseerde zaak. Firma JAC. BRUIN, Excursie naar Kweek- bedrijven van het C.I.V. te Ottersum. een bus rijden HEDEN, 1 JULI OPENING van ons JAN DE WAAL, ELKE DONDERDAGAVOND het Park Den Burg DUBBELTJES-DANSEN 5Sct- Larsshschefei DE SPARRETJES? van de WEEK Grote ties Vruchten limonade gazeuse 45 *- Volgende week musiceren zij in strandpaviljoen ,Buteriggel' Donderdag, vrijdag en zaterdagmorgen is de winkel GESLOTEN. Firma Jac. Bruijn, LANGEVELD DE RODIJ N.V. WIE ZOU ZO N HUIS NIET WILLEN HEBBEN? Vorige keer is de huishoudelijke voor lichting zich komen voorstellen. Laten wij de ontmoeting eens voortzetten. Ter ondersteuning van deze voorlich ting kunnen namelijk voorbeelden wor den gesteld hoe in de gegeven omstan digheden met eenvoudige middelen be staande ruimten het meest doelmatig kunnen worden verbeterd en ingericht. Het doel van dit alles is te komen tot een verantwoorde voorlichting door middel van voorlichtingswoningen over de in deling en inrichting van de woning. Let wel, hier kan dus sprake zijn van een verbouwing, een inrichting of een nieuw bouw. Zo kennen Kampen, Vriezeveen, Tho- len en meerdere plaatsen in Nederland hun voorlichtingswoningen. En wij im mers ook. U kent toch de boerderij van de familie Van Groningen-Vlaming in de Prins Hendrik-polder! Hier is ge tracht een voorbeeld te scheppen van 'n woninginrichting. En wij zijn trots, dat over ongeveer 2 maanden ook nieuwe voorbeelden te bezichtigen zullen zijn. En wel een eetkeuken, een slaapkamer, een douche en een watercloset. Bij hoge uitzondering zijn al deze voorbeelden samengebracht in één woning. De Stichting Landbouwhuishoudkun- dig Onderzoek te Wageningen is de des kundige raadgever. De huishoudkundige voorlichting zorgt voor de uitvoering en het Ministerie van Landbouw geeft de subsidie. Zo'n inrichting of verbouwing wordt slechts gedeeltelijk gesubsidiëerd. Daarbij heeft het gezin dan de verplich ting om gedurende twee jaren hun huis voor bezoek open te stellen op afgespro ken dagen. U kunt zich voorstellen, dat het gemakkelijk is voor de huisvrouw, wanneer u dus alleen op de vastgestelde dagen komt kijken. Nu vraagt men zich af of de huishou delijke voorlichting de hele inrichting voorschrijft met de stelling: ,,Zo moet het en niet anders. En dat wordt het recept van een goede woning". Beste vrienden, dit zou te dwaas zijn. Immers, ieder gezinslid stelt zijn persoonlijke eisen en iedere huisvrouw heeft haar eigen smaak! Neen, hier is sprake van samenwer king en overleg. Het is natuurlijk heel fijn wanneer het desbetreffende gezin de noodzaak van deze voorlichtingsmethode inziet. Zo dit hun instelling is om zelf een voor beeld te willen zijn en te willen geven, dan pas kunnen wij wat opbouwen. Is uw keuken een goede werkplaats? Zou U ook zo'n woning wensen? Dit was een technisch praatje, maar vergeet nooit dat, al was uw woning mo del gebouwd en ingericht en er huisde geen liefde alles ware slechts dode stof. En al wist U precies hoe alles hoorde en uw huis kende de warmte der huiselijkheid niet alles zou geen waarde hebben. Moge daarom uw woning, naast een goede werkplaats, een tehuis voor u zijn! EVANGELISATIE-AVOND Vrijdagavond wordt er in het Dorps huis te Den Burg een Evangelisatieavond gehouden. Sprekers zijn de heren H Kraak en J. Graaff van Den Helder. Deze avond begint om 8 uur. VOOR EEN GOEDE SIGAAR DOEN ZE HEEL WAT Dat je jc dankbaarheid kunt tonen op verschillende manieren is wel algemeen bekend. Dat wisten de geslaagde ULO- scholieren ook. Zij boden het personeel Fa van de boot een goede sigaar aan. Ook de kapitein werd niet vergeten. Op hun verzoek werd bij de ingang van de haven de sirene gebruikt. De mede-scholieren op de haven hebben het geloei van de sirene 's avonds in diverse woningen van de geslaagden voortgezet. Wat er al niet voor een goede sigaar gedaan wordt. DRIE FILMVERHALEN IN DE BIOS „Jantjes op Tahiti" Deze matrozen beleven diverse avon turen op een Zuidzee-eiland, waar z< noodgedwongen het anker moesten laten vallen, daar een vijandelijke vloot hun in het nauw had gedreven. Gelukkig zijn ze met de bevolking spoedig beste maat jes, wat niet wegneemt, dat hun daar verscheidene adembenemende avonturen wachten. Een aantrekkelijke film. Dat kan ook gezegd worden van „Calypso Joe", waarin een stewardes een grote rol ver vult. Zij staat op het punt in het huwe lijk te treden met een Zuid-Amerikaanse miljonair, maar ineens wordt haar een groot probleem voor de welgevormde voeten geworpen: haar vroegere ver loofde kruist plotseling haar kronkelpad. Wat moet ze doen? Wat doet ze? Pro beert U dat niet te raden, maar het film verhaal tot de laatste meters te volgen Nummer drie draagt de titel „Vrijgevochten" Op buitengewoon indringende en aan grijpende wijze behandelt deze film de geschiedenis van Dino, een 17-jarige jon gen. Na een inbraak in een pakhuis wordt hij in een opvoedingsgesticht ge plaatst. Het ontroerende verhaal van 'i bijna mislukt kinderleven. Nederlands nieuws O.a.: Bootraces op het Paterswoldse meer. bij het 69ste lustrum van de Gro ningse universiteit; In Wageningen bakt men speelgoedbroodjes, broodonderzoek bij het T.N.O.; 2 km. zwemwedstrijd in Loosdrechtse plassen; Broodwinners op hoog niveau, glazenwassers op 26 meter hoge ladder; Haastige wandelaars Kralinger Hout, Nederlands kampioen schap snelwandelen over 20 km.; De „hip-o-hip" rage bereikt Amsterdam. Wereldnieuws O.a.: De eerste Atoomcentrale in Afrika; Burgemeester Brandt in Geneve; Tito ontvangt Algerijnse rebellen; De bemande raket beproefd; Leven in Bombay. Aangeboden (8 w.) Hy-Line Gebr. Bakker, Spang W 28 Tel. Oosterend 327 Te koop gevraagd alle soorten L Goënga, Den Hoorn Tel 251. te koop gevraagd Plaatsmari-Cornelissen Telefoon 195 Belangrijk beter en goedkoper bij Neem de proef op de som Telefoon 35! De Koog 5 vruchtengebakjes f 1,-- 5 advocaatpunten f 1,-- Den Helder Huigenstraat 17 - 19 Telefoon 4050 (v h. Witte, Weverstraat) Amsterdam Den Burg Weverstraat 20 Telefoon 259 Sonntag den 5 Juli in der deutschen Sprache Kirche De Koog abends 9,15—10,00 Uhr. Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Heel wat beter en niet duurder bij Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 Voor een TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Elektra. Aanleg, uit breiding en reparatie. Snel, vakkundig, billijk. Tel. 78. M. en A. J. Vonk Tel. 273 „Formosa", Koningstr. Den Helder, koffie per kop 0,35 Te k. 2-pers. Eng. ledikant met bedstel, i g st f 45 H V. d. Ster, Hallerweg B8A Te k. 2 stel kleur echte overgord. en Clarus oliekachel z.g.a.n.C Room Beatrixlaan 92 Te k. 2 ganzen en divan met kleed H. Winkel, De Koog K57 Te k. divan met kleed C. Roeper, Hollandseweg - Wie heeft binnenkort plaats per auto naar A'dam C S. of Apeldoorn voor 1 passagier Jn. Bakker, Wil- helminalaan 80 Te k. 10 pak droog haverstro. F. Barhorst, Gerrifsland Te k. Philips radio, speelt op batterij, ook genegen te ruilen voor elektra. |oh. Langeveld, De Koog Te k POD oliekachcl, 2 branders in pr. st Schil derend 63 Te k. prisma kijker 8x24 en draagbare Philips radio. Durieux, De Koog K5 Te koop goed onderh. kinderwagen Gravenstr. 20 Prima vroege aardappelen te k C. Koning, Oost Te k. g. onderh kinderwagen. K. Burger, Hoekstr 28,O'end tel. 262 De bestelde SUS 6 loten kunnen wor den afgehaald Stenenplaats 1 Vanaf heden verkrijg baar rode bessen M. Huis man, De Veen, tel. 203 Cornells Stoepker en Aaltje Fenna Balijon hebben de eer v, mede namens wederzijdse ouders kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D V. zal plaats vinden op woensdag 15 juli a.s. des nm 2,30 uur te Deri Helder Kerkelijke bevesliging om 3 uur nm door de weleerw. heer ds J Hartkamp in de Bethelkerk, Julianapark te Den Helder. Schilderweg B 30 Den Burg, Texel. Dahliastraat 66 Den Helder 23 juni 1959 Receptie 4 juli as. van 3- 5 uur nm Schilderweg B 30 en op de trouwdag van 4,30— 6,30 nm in zaal „Ons Genoegen", Wezen straat 48, Den Helder. Toekomstig adres: Bremstraat 451, Den Helder Algemene kennisgeving. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter Conny G Schut—Wiering A. Schut Texel, 28 juni 1959 Zuidhaffel B 76 Voor Uw 12-uurtje Café-Restaurant Koningstraat - Den Helder Koffietafel f 2,25 Broodje kroket f 0,50 Koffie per kop f 0,35 Gehakt met brood f 1,50 Waar u gezellig Voor een prima ook zonder mouwen Den Hoorn - Telef. 258 TE KOOF plm 500 kg kriel M SDe Zes om 3 uur Iedere koper van tenminste f 2.50 ontvang een tornmesje ter waarde van f 1,25 cadeau Stenenplaats. Bij voldoende deelname zal op 9 juli a s. voor gegadigden van Texel en Wieringermeer. Kosten ca f 25,—. Vertrek per Ie boot, volgende morgen terug. Inlichtingen en opgave gaarne voor of op 4 juli a.s. bij kantoor LTB of de vertegenwoordigers Wij houden ons beleefd aanbevolen voor de vervaardiging van ALLE op drachten, zoals Kinderfoto's, Bruidsfoto's en-reporta ges, Portretten, Pasfoto's. Technisch werk. Een keurcollectie van Texelse land schappen, e d. Ook voor SPOEDOPDRACHTEN Uw adres. Ontwikkelen, afdrukken. Voor al uw fotomateriaal en alleen de betere merken rolfilms. Beleefd aanbevelend, Weverstraat 51, Den Burg, tel. 353 Deze zomer, met ingang van morgen, (openluchtbal) in te Dansmuziek van het ensemble Henny Kok Aanvang half acht Entree 25 ct. Winkeliersvereniging Den Burg VVV-afdeling Den Burg Na afloop (10 uur) dansen in De Oranjeboom SPECIALE PRIJZEN ZEGELS DUBBEL LEVERPASTEI 200 gram p. blik en 26 zegels OPLOSKOFFIE cn 88 zegels p. bus SHERRY Amontillado en 220 zegels p. fles HARING in Tomatensaus groot ovaa en 32 zegels PUDDINGSAUS Luxe en 24 zegels p. fles Dus op deze artikelen 20 korting ZANDMOPPEN Iets fijns 250 gr en 12 zegels 10% korting ANANASPUNTJES 00 g.r en 8 zegels 10% korting van de w®ak 50 gr 50 gr. 50 ar. r= 10 Ham Ce rvelaat worst Ontbijtwors* korting 1 FLES SHAMPOO van 76 ct. voor 38 ct. en 8 zegels Bij aankoop van 3 stukjes SPAR TOILETZEEP voor 96 ct. cn 18 zegels. FRUITPAREIS Verpakt a 200 gram Ct' cn SPARZEGELS cn SPARZEGELS SMAC UNOX Blik a 200 gram Ct' en SPARZEGELS VE¥EZÏMi¥ONADESIHQOP^ 1 o kwaliteit -j-jg 23 zegels Superieur -j gQ 32 zegels Er is wel duurder, maar niet beter. K WALITfc IT KORTING - 100u/o 35SEEfSëSES ebOtÓVlUTJC Hei onfeilbaar naatsystccm van Pas-Tunette garandeert ook u de „foundation" met de verrukkelijkste pasvorm, ooit voor u alleen gemaakt Als uw figuur werkelijk goede steun vraagt, komt dit slank-makende, korte corscljc dan eens bij ons passen I Wij kunnen u nog vécl meer charmante Pas-Tunetto modellen tonen, stuk voor stuk in uw maat PasTunctlc corsetten hebben volgens Nederlands maaisysieem 3 wetenschappelijk berekende licupwijdien per taillemaat kunt u morgen om half één de radio beluisleren TP Zie maar eens hoe voorbeeldig hei dubbele voorpand mei drie korte „nylon-cover" baleintjes - corrigeert. En u kunt u vrij bewegenDe elastieken tusscnzetsels geven nog extra comfort. Dit model heeft een zijsluiting cn een veter in de rug. De degelijke corsctstof is zéér flatteus en prettig soepel in uni corsctsatin 15.75 in franse broché 16.95 Üit zelfde model met brede binnenband van sterk elastiek 24.50 De Koogwoensdag- en donderdagavond, 8 en 9 juli van 8 tot 2 uur Stenenplaats. Geef haar of hem een of een of een of een Ook U slaagt bij Parkstraat 10, Den Burg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3