O DITENEWttl U FA. MOERBEEK KLEED I U VROOM aDREESMAV \T SEIZOEN RADICALE OPRUIMING IN ONZE CONFECTIE-AFDELING P.S. Wegens seizoendrukte hebben wij geen opruimings-etalages. Loopt u dus vrijblijvend even binnen. 88 3,98 1,58 Koopjes in onze Huishoudafdeling 248 298 348 398 448 780 880 980 '68 98 1,88 48 28,00 14,80 12,80 2,98 Zeldzame koopjes liggeu op u te wachten voor dames, meisjes en jongens. Komt u eens kijken op onze 1ste etage. U zult versteld staan en zie de etalage's 98 98 1,88 1,88 78 4,28 16 1,48 1,28 3,48 4,48 4,48 5,48 5,28 6,28 98 1,38 23 28 2,98 58 DEN HELDER AANNEMEN In de nacht van zaterdag op zondag werden er enkele klappen uitgedeeld op de Groeneplaats. Een inwoner van Den Burg meende een vakantieganger te moeten afdrogen. Hij rekende mis, want zijn tegenstan der wist met een paar klappen de man op non-actief te stellen. De politie heeft verder de zaak geregeld. WAT ZAL HIJ BROMMEN De 15-jarige Frans Witte, Gerritsland, is de gelukkige winnaar van de brom fiets, die de Verkennersgroep ,,St. Je roen" heeft verloot. Frans heeft de brom fiets verkozen boven een 10-daagse reis naar Oostenrijk. Veel plezier met je aan winst, maar wees voorzichtig. DUIZEND GULDEN De heer J. Hoogewoning, bloembollen kweker, Hallerweg, Den Burg, heeft duizend gulden gewonnen. Vorige maand schafte de heer Hoogewoning een Por- sche-diesel trekker aan. Iedere maand loot de importeur 1000 gulden uit aan kopers van genoem de trekkers. De heer Hoogewoning had geluk. Deze bollenkweker-loonwerker kan genoemd bedrag aan nieuwe mate rialen besteden. STRIJD IN OOSTEREND Zaterdagavond j.l. organiseerde Mu ziekvereniging „Excelsior", met gunstige vooruitzichten op het weer, de strijd om de man en de vrouw te Oosterend. Vermoedelijk vanwege de pittige wind was het publiek niet bijster groot, zodat ook de deelname vrij beperkt bleef. Wij hebben wel eens meer publiek gezien bij het strijden. Er werd éénmaal om de vrouw en tweemaal om de man gestre den. E. Eelman won een taart en M. Drijver Mzn. de worst, terwijl bij de da mes Willy Beuving en Tr. v.d. Slikke de taart wonnen en M. Kuiper en Corina Eelman ieder een worst. Voor „Excelsior" hopen wij een vol gende maal op tweemaal zoveel publiek of zou, op een mooie zomerse avond, een muziekconcert niet beter in de smaak vallen van de Oosterenders? EN NU NAAR CONCOURS Den Hoorn. Muziekvereniging DEK, directeur de heer U. D. Bousma, heeft dezer dagen voor de gezamenlijke leden nieuwe instrumenten aangeschaft. „Met dit koperwerk", aldus de heer Bousma, „kan het niet anders of we halen nu alleen eerste prijzen". Het korps telt 25 leden. „Was de spaarpot van uw korps zo groot?" „Nee, dat niet, maar we hopen op een paar renteloze voorschotten. Er is wel wat geld voor beschikbaar, maar U be grijpt, dat er een aardig bedrag mee ge moeid is. Vooral omdat dit nu prima instrumenten zijn. We hebben het maar ineens goed gedaan". „We geven U gelijk en we twijfelen niet aan de medewerking van de be woners van Den Hoorn". BRAND IN DEN BURG Dinsdagmorgen ongeveer 7.15 uur is brand ontstaan in de woning van de fa milie C. Schuil, Julianastraat te Den Burg. De familie was al op de been: de heer Schuil reeds naar zijn werk. Toen deze om ongeveer acht uur weer bij zijn eigendommen aankwam, was de schuur, waarin de familie tijdelijk gehuisvest was, geheel uitgebrand. In de woning van de familie logeerde de familie Wieg man uit Assen. Ook deze familie was zeer geschrokken door de geweldige vuurzee, die zich ontplooide. De familie Schuil is verzekerd. In de schuur hadden de afgelopen nacht zes personen geslapen. De schade was niet gering. Vier fietsen, een motor en huisraad en verder een brommer van de heer B. Dros uit Eierland, welke daar tijdelijk stond. Alles is in een betrekke lijk korte tijd verbrand. De brandweer heeft weer getoond ac tief te zijn. De heer Veldstra vertelde ons zich niet te kunnen herinneren hoe lang het gele den is dat er brand in Den Burg was. Ook het woonhuis zelf liep enige lichte schade op. Persoonlijke ongelukken, uitgezonderd enige lichte brandwonden op de arm van een van de familieleden, deden zich niet voor. De brand is ontstaan doordat een brandend petroleumstel te dicht bij de motor was geplaatst. Toen een van de zoons de vlammen ontdekte, was hij reeds te laat om erger te voorkomen. De schade van inventaris wordt ge raamd op 7000, DIPLOMA HUISHOUDASSISTENTE Aan de volgende meisjes werd aan de Landbouwhuishoudschool het diploma „huishoudassistente" uitgereikt: Anneke Bakker, Ria Bakker, Burga Beukers, Steffie Brugmans, Sietske Combé, Elly Dogger, Nelie Dijker. Vera van Heerwaarden, Geertje Kampstra, Wiepke v.d. Kooy, Ria Mosk, Tineke Oele, Anneke Slegh, Jannie Stark, Dia Bruin. Tiny Gieze, Ria Heymans, Joke Kamminga, Hannie Koorn, Ria Koorn, Jannie Maat, Thea de Porto, Janny Pranger, Bep Smit, Jannie Vermeulen, Jane Verijzer, Silvia Wassenaar, Lena Wetsteen, Nelly Witte en Hilly Hingst- man. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 13 juli 1959 Gevonden te Den Burg: gestreepte wollen sjaal; sleutelbos: wit onderbroek je; bruine portemonnee inh. 0,25; con tactsleutel NSU; kinderbril met bruin- hoornen en lichtmetalen montuur; zwart lederen étui met rozekrans;; grijze regen cape; grijs gebreid vest met een rij knopen; zwart jack met ritssluiting; con tactsleutel van auto; grijze plastic regen jasje; huissleutel; bruine kinderporte monnee zonder inhoud; groene damesre- genmantelceintuur met beige gesp; sleu teltje. Gevonden te De Koog: kinderbril met licht montuur. Verloren te Den Burg: zwart vestje; wit nylon damesvest; geel kinderbadpak; blauwe herenzwembroek met witte bies; gele kanarie; witte plastic brilétui; brui ne étui met 2 vulpennen, motorhand schoen, zakmesje met o.a. nagelvijltje; teddybeer; rechthoekig horloge goud kleurig met zwart nylonbandje; bruine fietstas; rond herenpolshorloge met zwarte wijzerplaat en lederen bandje; tankdop motor; grijs wollen vest; geel bruine boxlederen damesportemonee met 120,bruinlederen herenportemon nee inh. plm. 20,damesleesbril met bruin montuur en opgelegd goud; bruine portemonnee met 0,35 en postzegels; driekwartbroek korenblauw met wit streepje; beige damesportemonee, inh. 30,„pukkeltje" (militair tasje) met thermosfles en broodtrommel; lichtbr. herenportemonnee met rits, inh 0 20, lucifermerken enz. Verloren te De Koog: verzilverd he renpolshorloge met grijslederen bandje; Big-Ben regenjas; orde damesportemon nee inh. plm. 3,broche met steen; bruinlederen portemonnee, inh. plm. 45,— en DM 30 Het bureau der rijkspolitie te Den Burg is hiervoor geopend op werkdagen van 16.00 tot 18.00 uur BOERDERIJBRANDEN IN APRIL In de maand april 1959 zijn in Neder land 23 boerderijbranden voorgekomen, waarbij de boerderij vernield of zwaar beschadigd werd Twee van deze branden kwamen voor in Groningen; één in Friesland; drie in Drente; vier in Overijssel; vier in Gelder land; twee in Noordholland; twee in Zee land; drie in Noordbrabant en twee in Limburg. De directe schade door deze branden aangericht, wordt geraamd op ƒ802.320. Zes van deze branden werden veroor zaakt door spelen met vuur; drie door kortsluiting; één door een defecte schoor steen; één door het omvallen van een petroleumstel, één door het afbranden van verf; één door het omvallen van een stallantaarn; één door vliegvuur, terwijl in negen gevallen de oorzaak onbekend bleef. Bij deze branden kwamen 1 paard, 22 runderen, 33 varkens en 275 stuks pluim vee om. EDE 16E HEIDEWEEK Reünie van oud-militairen van de Veldartillerie Voor de derde keer maakt Ede, in het kader van de komende heideweek zich op een reünie voor oud-militairen te organiseren. Ditmaal betreft het allen, die voor en in de oorlog van 1940-1945 gediend heb ben bij het voormalige 4e en 8e Regiment Veldartillerie, welke onderdelen vele jaren in Ede gelegerd waren. Op 17 augustus a.s. zullen zij elkaar ontmoeten in dezelfde kazerne van voor heen, waar alleen de paarden vervangen zijn door auto's. Dit is een unieke gele genheid om oude bekenden wederom te ontmoeten op dezelfde plaats waar eens de vriendschapsbanden gelegd zijn. Een aantrekkelijk programma is reeds samengesteld en de toeloop beloofd groot ie worden. De commissie verzoekt allen, die hun erbondenheid met de oude wapenbroe ders niet vergeten zijn, en dit feest bij willen wonen, hun naam en adres te willen zenden voor 1 augustus aan de leüniecommissie, p.a. de heer J Klok, van Borselelaan 14 te Ede of telefonisch 08380-8084 b.g.g. 2073. Nadere bijzonderheden worden voor 10 augustus toegezonden. Een pracht partij BUSTEHOU DERS, in diverse cups, modellen en maten. U kunt kiezen uit ka toen, satijn en nylon, reeds vanaf In onze stoffenafdeling brengen wij bizondere koopjes, maar daarvoor moet U komen kijken. Een pracht ZOMERROK- Qp STOF reeds van Een grote partij DAMES ROKKEN, een mooie wijde rok, uitgevoerd in bloem- en moderne dessins, maten 36 t.m. 44, 7 Ofl nu voor jO" HYDROPHILE en OOGJES- LUIERS, in een extra zachte, prima vochtopnemende 68 kwaliteit 98 - WIEGGARNITUUR, laken en sloopje, leuk geborduurd g Qg LEDIKANT GARNITUUR Linksgeweven DAMESKOUSEN, in nieuwe zomertinten, Qp een sterke werkkous NYLON DAMESKOUSEN, geheel geminderd, B-keus, nu voor Zware kwaliteit EMAILLE GASPANNEN, in de kleuren resida en creme, 16 18 20 22 24 cm. WASKETEL in zwaar verzinkte kwaliteit, 36 38 40 cm. Onmisbaar in elke keuken zijn onze prima ALUMI NIUM STEELPANNEN, grote maat, 16 cm 28 KOP en SCHOTELS, met leuk bloemdécor in sterk perselein, aardig model 98 - 3 STUKS AARDEWERKBORDEN, mooie kleur. U kunt uitzoeken, wij hebben ze in diep. plat en/of dessert, per 3 stuks PLASTIC HUISIIOUDEMMERS, inhoud 9 ltr., verkrijgbaar in verschillende kleuren Onze bekende extra vette HUISHOUD ZEEP, grote staaf EETSERVIES, 6-persoons, 24-delig, mooi effen wit porselein Bijpassend THEESERVIES, 15-delig Bijpassend ONTBIJTSERVIES, 10-delig Bijpassende KOFFIEKAN DIVANBEDDEN, bronskleurig, met jaar AINISIVLFLFInIN, DronSKieUilg, prima spiraal, 10 99 prt garantie, 80 x 190 KAPOKMATRAS, gevuld met prima onvermengde Java-kapok, en in diverse kleuren damast le verbaar. 1-persoons 80 x 190 58)00 2-persoons, 3-delig 98j00 VEREN BEDKUSSENS, prima gevuld en met 7 on soepele overtrek jwU VITRAGE, marquisette, dubbel draads, Zwitsers effect, alleen creme met kleine schoon- <1 np heidsfoutjes, 90 cm. br. IjUO CRETONNE, 120 cm. breed, di verse leuke en moderne bloem- dessins, prima voor gordijnen en spreien 3,88 - 2,88 - gQ Partij HALFWOLLEN DEKENS, moderne dessins en kleu- Q Ofl ren, 1-pers. 14,80 - 13,80 - OjOU VITRAGE VAL, katoenen mar quisette met kant en entredeux, klaar met zoom en -l pp hoofdje IjOO WITTE KATOEN, in mooie zachte kwaliteit, 105 cm. breed Effen gekleurde LINGERIEKATOEN, 80 cm. breed in mooi kleurenassortiment GRASLINNEN, 180 cm. breed, voor extra grote 2-persoons lakens, sterke kwaliteit Ongebleekte kwaliteit LAKENKATOEN, na enkele keren wassen helderwit, 150 cm breed Gestreepte PYJAMAFLANEL, mooie heldere strepen, zachte kwaliteit, 75 cm. breed COUPONS LUIERSTOF, in mooie zachte kwaliteit oogjesstof, per coupon voor 6 grote luiers WASHANDJES, mooie kwaliteit badstof, flinke maat 28 - 23 - BADSTOF KEUKENDOEKEN, extra zware kwa liteit, moderne dessins Katoenen geruite THEEDOEKEN, frisse ruiten, 70 x 70 Prima kwaliteit GRASLINNEN LAKENS, in een mooie zachte kwaliteit, 1-persoons Grote 2-persoons Zware kwaliteit Grote 2-persoons 150x210 180x220 150x210 180x230 GEBORDUURDE LAKENS, gemaakt van prima Twents graslinnen 150 x220 180 x230 Mooie zachte SLOPEN, met de practische hotel sluiting, nu voor Extra zwaar DAMESZAKDOEKJES, mooi zacht doekje, aardige dessins HERENZAKDOEKEN, in strepen en ruiten, prima kwaliteit 38 - KAARTEN ELASTIEK, opmaak 5 meter. Dit directoirelastiek is van een prima was- en kookbare kwa- gg liteit 33 - MACHINEGAREN, Onze bekende prima kwaliteit, No. 40 50 gg HANDGAREN, 90 No. 8, extra sterk Partij restanten HERENOVERHEM DEN, met 2 losse boorden, Q ftfl nu voor 8.80 - OjOU Pracht WEEKENDTAS, modern streepdessin. Deze grote tas 7 70 heeft voorrits f j f U PLASTIC BANDSCHORTJE, onmis baar in de keuken voor het 90 bakken en braden IjÉO PLASTIC KLEMSCHORT Onze bekende grote knotten ongebleek te BREIKATOEN, No. 8 10, per knot van 100 gram VERPLEEGSTERSCHORT, gemaakt van sterk graslinnen met aan beide kanten een zak, dus aan beide kanten te dragen, maten 38 t.m. 50 9 7Q 3,28 - O Pracht kwaliteit DAMESHEMD en/of DIRECTOIR, fantastische kwa- -l QO liteit interlock, m. 40 t.m. 46 Katoenen poplin en Cotelé DAMES REGENMANTELS, in een pracht wa terafstotende kwaliteit, geheeld9 pn dubbel, diverse maten 18,80

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2