In Den Helder Iieeft Bischoff de meeste koopjes NU NAAR NEELS BETAAL VEEL MINDER SEIZOEN-OPRUIMING Woensdagmorgen negen uur grote opruiming dames- en meisjeskleding heren- en jongenskledinc NEELS brengt het NIEUWSTE goed boek KOOP MEER en HERMAN NYPELS Profiteer van deze wel zeer voordelige aanbiedingen ■li ZIET DE ETALAGES Bezichtigt onze etalages en profiteert meteen van onze waardevolle aanbiedingen: KOOPJES KOOPJES KOOPJES daar kunt u profiteren Boekhandel Park straat een chauffeur Coöp. P.T.V. „Texel" jong meisje PRACHT COSTUUMS MODERNE COLBERTS PANTALONS GABARDINE JASSEN JONGENSCOLBERTS JONGENSBROEKEN OVERHEMDEN SPORTHEMDEN DASSEN SOKKEN EN ANKLETS JONGENS WINDBREKERS JONGENS SPORTHEMDEN 4,98 7,80 0,98 1,28 6,90 zeer bijzondere SEIZOEN-OPRUIMING Pyamaflanel Pyamaflanel M4 1,68 fantasie damesondergoed hemdjes en broekjes p. stuk 1,98 korting Grote damesvesten en pull-overs Koopjes in huishoudtextiel Nu werkkleding kopen. Extra korting op alle KLM-werkkleding Verkoop alleen a contant pn Sale "Pruimingsetalages r en de vele voordelige aanbiedingen in de winkel Confectie met korting Zeer speciale aanbieding Restanten wollen dekens Katoenen onderjurken maat 42 en 44 4,98 Restanten Grote partij couponnen blauw simson „Het was van ons" DE ALLERNIEUWSTE HERENKOSTUUMS 60,52,50 - 49,44,— 39,75 MODERNE HAZEWIND REGENJASSEN 34,75 MODERNE EGYPTISCHE REGENJASSEN 29,75 1 9,75 MODERNE HERENSPORTCOLBERTS en BLAZERS 26,75 - 22,75 19,75 DONKERGRIJZE HERENPANTALONS 14,75 - 16,75 1 9,75 GROTE ZENDINGEN HERENPYJAMA'S, voor 6,75, mooi keperflanel KINDERPYJAMA'S 4 6 8 12 4,50 5,10 5,40 6,15 HERENONDERGOED singlets slips 1,75 WITTE HERENOVERHEMDEN, No-Iron (niet strijken) 5,40 GERUITE HERENOVERHEMDEN, zeer modern 4,75 WOLLEN PULLOVERS met V-hals 11,50 MOOIE HERENZAKDOEKEN met rand 20 Cent RODE HERENZAKDOEKEN 40 Cent Grootste speciaalzaak voor DEN HELDER en Omstreken. Voor een Voor direct gevraagd Fa. Drijver, Schilderend GEVRAAGD bollenpellers(sters) P. ter Steege, Molenstraat Hiermede verzoeken wij onze leveranciers beleefd om de grote en kleine eieren vooral gescheiden te houden. Vertrouwende dat hiervan goede nota zal worden genomen Per half aug. of 1 sept. gevraagd een intelligent met Mulo diploma, voor kantoor- en winkel- werk, liefst kunnende typen Aanmelden bij Langeveld en De Rooy NV Parkstraat 10, Den Burg IN ONZE GROTE zuiver wol 67,90 33,80 28,90 nieuwe dessins 33,90 26,90 22,80 in vele moderne kleuren 24,90 18,90 11,90 KATOENEN REGENJASSEN korte en lang model 31,90 24 90 19,80 100 pet. wol 69.80 64,90 59,80 nu extra voordelig 22,90 8,90 6,90 speciale koopjes 18,90 10,90 8.90 mooie popeline 9,98 7,98 leuke dessins 13,98 10,90 pracht collectie 1,98 1,28 in wol en nylon 2,28 1,98 goed waterdicht 16,85 14,75 enorme sortering 6,90 4,90 2,90 COSTUUMS naar maat extra aanbieding 188,168,138,-- Spoorstraat hoek Koningstraat, Den Helder DE ZAAK VOOR ECHTE KOOPJES Prima kwaliteit Zeer mooi bedrukte Restanten van Holiandia en lansen en Tilanus op alle overjarige Ontbijtlakens, frisse dessins 3,79 üraslinnen slopen L49 lakens, 1 pers. 4^68 2 pers. 6,68 Wit flanellen lakens 4,68 Verpleegstersschorten, zware graslinnen 4,59 Partij fantasieschorlzn 2,68 Prima luiers, grote maal 89 Badstof keukendoeken 89 Jorzo theedoeken 79 Swan dameszakdoekjes 34 Baddoeken, diverse voordelige aanbiedingen, prima doek reeds voor 1,79 KLM blauwe broeken 7,95 KLM overalls 11|95 Satijn werkoverhemden 6^59 Wcrksokken 1,99 Colberts al voor Wollen kamgaren pantalons Zeer voordelige aanbiedingen in costuums en gabardine jassen 39,75 19,75 en 14,95 waarbij iets vuil, nu bijzonder voordelig 1 persoons 16,90 2 persoons 19,90 Ook de nieuwste dessins Van Wijk- en Aabe dekens nu met korting Delana kinderblouses vanaf Deno overhemden Jongensblouses 98 7,95 1,98 Extra, extra voordelig FEUILLETON door HANOL SPOOR. 25. Toen de drukste tijd voor Joke in de stad achter de rug was, kreeg ze heim wee. Ze was daar omringd door alle ge makken, maar de weinige ruimte irri teerde haar. Zoveel voetstappen heen, zoveel voetstappen terug, en je was door het huis geweest. Keek je door het raam, dan was alles wat je daar zag, één drukte en gejaag. Och, het was leuk geweesf eens een keer te winkelen, om naar de bioscoop en de opera te gaan, maar niets kon die heerlijke avonden thuis vergoeden. Voor al als ze alleen was ging dat verlangen heel sterk door haar heen. In zo'n gemoedsstemming was ze toen Frank ineens voor haar stond. Of het nu kwam door de eigenaardige vragende uit drukking op zijn gezicht, of door haar verlangen naar huis, het feit was dat ze ineens in eikaars armen lagen. De vreugde was zo groot dat er eerst geen woord gewisseld werd. .Frank be greep niet hoe hij dit zo lang had kunnen uitstellen. Innig hield hij haar in zijn armen geklemd, en raakte niet uitgeke ken op haar lieve gezichtje. Wat leken nu alle zorgen der aarde ver weg. Men zou zelfs aan geen kwade be doeling, van wie dan ook, kunnen gelo ven. Ongestoord beleefden zij de eerste zoete momenten van hun geluk. „Dat we nu, terwijl we ons hele leven de vrije natuur om ons heen gehad heb ben, elkaar moeten vinden op een paar vierkante meter vloerkleed", zei Frank jolig. „Misschien juist daarom", zei Joke vrolijk; „er was geen ontkomen aan, wegens plaatsgebrek". Samen stonden ze voor het raam te kijken naar het stadsgewoel. „Ik zou het rooit in een stad kunnen wennen", zei Joke. Toen daalden de zorgen weer op Frank neer. Hij had geen huis aan te bieden. Als een Ongewenst monster kwam de be dreiging van Sternhout de kop opsteken. Gek, dat hij zich hier een ogenblik veilig had gevoeld. Hij zag er tegen op Joke alles te vertellen, maar zij zag al gauw dat er iets aan haperde. „Zwarigheid?" vroeg ze. Hij vertelde van de brand, die zijn huisje in de as had gelegd. Over de ver denkingen die waren ontstaan, omdat ge bleken was dat er kwaadwilligheid in het spel was. Joke kreeg tranen in de ogen. „Al vin den we de dader, dan kan het toch niet vergoed worden, dat je niets meer hebt gehouden, hetgeen eens je ouders toe behoorde". Joke's medeleven deed hem goed. Hij kon nog niet in zijn geluk geloven. „Laten we niets van de brand en wat er mee samenhangt aan Paul en de freule vertellen", zei Joke; „ze gaan op de huwelijksreis, laat hen daarvan maar ongestoord genieten". Dat was weer echt Joke; eigen moei lijkheden vergetend, om te denken aan de genoegens van anderen. Hoe graag Frank ook aan Paul raad had gevraagd, toch moest hij Joke gelijk geven. Ten slotte was er altijd nog de vriend van Paul, waar ze in geval van nood om bij stand zouden kunnen vragen, HOOFDSTUK XVIII In hechtenis. Het was een grote en blijde verrassing voor Lydia en Paul, een gelukkig paartje in hun flat te vinden. Zij stelden Frank dadelijk voor om in hun nabijheid een kamer in een hotel te bespreken. Frank wilde echter weer zo vlug mo gelijk naar zijn bedrijf. Joke vond dat ze best onmiddellijk zou kunnen meegaan. De kamers waren nu ingericht, dus men 7ou haar wel kunnen missen. Frank keek heel trots toen Paul opmerkte, dat hij in zijn flat net zo gelukkig hoopte te wor den als hij in Franks huisje was geweest. Heel hartelijk werd afscheid genomen Paul en Lydia drukten hen ten zeerste op het hart toch vooral tijdig te berich ten wanneer de grote dag van hun hu welijk was aangebroken. Na veel hand drukken en gewuif scheidden de vier mensen, die zoveel voor elkaar bete kenden. „Ze zijn gelukkig, en toch is er iets dat hen drukt", zei Lydia met vrouwelijke intuïtie. „Ze zijn nog niet aan hun geluk ge wend", beweerde Paul. „Jij dan wel?" lachte Lydia. „Nee, want iedere morgen hoop ik dat het geen droom is, dat jij mijn liefste vrouw bent". Op hun reis wisselden Joke en Frank weinig woorden. Met ineengestrengelde handen, af en toe met een gelukkige blik naar elkaar kijkend, was de anders zo eentonige reis nu voor hun gevoel veel te vlug voorbij. Bij de aankomst in 't dorp, troffen hen al gauw nieuwsgierige blik ken. Ze konden een lachje niet onder drukken, omdat ze wisten dat ze de eerstvolgende dagen het nieuws van het dorp waren. Geen meisje en jongen die toonden dat ze met elkaar het leven zou den ingaan, ontkwamen aan de gretige belangstelling. Aan de duinrand aangekomen bleven ze aarzelend staan, niet wetend welke kant men eerst zou gaan, naar Franks bezittingen of naar Joke's huis. Joke hakte de knoop door. „Laten we eerst naar huis gaan, Frank", zei ze smekend, „want ik weet niet of ik zo ineens de aanblik van jouw huis kan verdragen. Thuis vandaan zal ik aller eerst het rode dak missen. Ik kan niet begrijpen dat ik nooit meer op de bank voor je huis zal zitten". Met de echte geestdrift van de jeugd beloofde Frank haar een geheel nieuw huis, met een mooie inventaris en een prachtig tuinameublement. „Dan zul je vlug alle narigheid vergeten zijn", ver zekerde hij haar. Thuisgekomen zaten vader en moeder Verhagen met bedrukte gezichten op hen te wachten. Ze waren in gezelschap van twee rechercheurs uit de stad. Bij hen bevond zich een politieagent van 't dorp. Deze zat op zijn stoel te draaien, of hij de verdachte was. Men mocht Frank graag en de mensen hadden diep ge schokt naar de verkoolde resten van zijn huis gekeken. Nu zaten hier de heren uit de stad, nota-bene met een beschuldiging van brandstichting bij zich, plus een be vel tot arrestatie. Joke moest zich aan een stoel vast klemmen en staarde met ongeloof naar de vreemdelingen. Voor Frank kwam het niet helemaal onverwacht. Hij wist zachtjesaan wel, dat Sternhout hem niet in het minst sparen zou. Want dat deze dagvaarding van zijn pachtheer uitging, stond al voor hem vast. Frank moest dezelfde reis, die hij juis achter de rug had, weer maken in om gekeerde richting. Joke had het uitge snikt. Zij wist hoe Frank onder de op sluiting tussen de sombere muren zou lijden. Verhagen beloofde Frank dat hi, een oogje op zijn bedrijf zou houden zodat hij daarover geen zorgen behoefde te hebben. Ook zouden ze de vriend var Paul waarschuwen, welk een wending d> zaak genomen had. Vreemd genoeg was Frank niet zo hee angstig. Hij meende dat de waarheii spoedig genoeg aan het licht zou komen Bij het voorlopig verhoor gaf hij kalm< antwoorden. Nu pas bleek hoe geraffi neerd Sternhout alles had bekend ge maakt dat voor Frank bezwarend was. Het meest nadelige was wel dat Fran* zijn bedrijf zo sterk moderniseerde. Eer nieuw huis was daar allicht bij gewenst „Was U verzekerd?" werd hem ge vraagd. Frank beaamde dit. Hij was tamelijk hoog verzekerd. Later kwam de vraag of hij trouw plannen had. Frank aarzelde. Hij begreep wel, dat door een bevestigend antwoord zijn zaak er niet beter voor zou komen te staan maar daarvoor kon hij Joke toch niet verloochenen? Naar waarheid zei hij „toen nog niet". „Wanneer dan wel?" „Enige uren later". -v^T- fWordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 6