geen spreekuur. oud paalhout orgelconcert Assurantie kantoor GerDros. OPSPORING VERZOCHT Ook dit weekend moest de politie weer ontkennend antwoorden. De verblijf plaats van enkele Amsterdammers, ver moedelijk op ons eiland, was niet te vinden. MINDERWAARDIG De Koog. De politie is zaterdag middag druk bezig geweest met zoeken naar 180 verdwenen Duitse marken. Duitse jongens waren gaan zwemmen en hadden hun tent afgesloten. In deze tent, waarom ook niet, hadden zij een portemonnee achtergelaten met ge noemd bedrag. Later moesten zij de vermissing melden bij de politie. Voor dit geval is een speurhond inge schakeld, maar helaas zonder resultaat. Wij hopen dat dergelijke minderwaar dige gebeurtenissen niet tè vaak zullen voorkomen: ze zouden onze stranden im populair maken. Onhygiënische toestand in jeugdkamp op Vlieland TWEE TOILETTEN OP 800 KAMPEERDERS Onhygiënische toestanden heersen op het kampeerterrein Stortemelk van de Stichting Jeugdkampen op Vlieland, al dus het Vrije Volk. Op dit uitgestrekte terrein in de Vlie- landse duinen waar jaarlijks duizenden Nederlanders en Duitsers hun tenten op slaan (en dat normaal al niet voldoet aan de door de ANWB gestelde eisen) moes ten de afgelopen weken zeker 800 kam peerders het stellen met slechts twee toiletten. Een normale eis is dat er per 25 kampeerders een droge closet aanwe zig is met verlichting. Op het terrein zijn wel nieuwe toilet ten in aanbouw, maar een financieel ge schil tussen de aannemer en de Stichting is er oorzaak van dat de bouw is stop gezet. De kampbeheerder, de heer Wortel, heeft meegedeeld te zullen doen wat hij kan, maar afhankelijk te zijn van voor zieningen door de Stichting Jeugd kampen. En op Texel? Naar aanleiding van bovenstaand be richt hebben wij eens geïnformeerd bij de heer Veldman, beheerder van het kampeerterrein te De Koog van de Stich ting Sociaal Toerisme Texel. „In de topweken", vertelde de heer Veldman, „is het bij ons 1 toilet voor 30-35 kampeerders. Wat bij ons overbe volkt is, is het parkeerterrein. Daar zal zeker verandering in moeten komen. Het is op het ogenblik niet te doen, zoveel auto's er zijn". Dit probleem heeft in ieder geval niets te maken met de hygiëne, zeker is dat de Stichting haar parkeerruimte zal herzien. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 20 juli 1959 Gevonden te Den Burg: grijze sjaal met streepje; zakdoek met autonummers en verkeersborden; knipmes; zwarte gewe ven dameshandschoenen; soort porte feuille met 0,55; 2 koffersleuteltjes; iieslaars; gele bal; zwarte boodschappen tas inh. groen damesvest; wollen zwem broekje met marinestamboeknummer; koperen hangslot je met sleutelring en 4 sleutels; zwarte pelikaan; Deense post duif; Belgische postduif; herenbril in bruine koker; geel wollen vest; petrol- kleurig jongensjasje met geruite voering; bruinlederen handschoen; rode dames- portemonnee met 10,en foto's; ben zinedop auto; bruine suède jas; huissleu tel; Franca-fototoestel met belichtings meter; antracietkleurige plastic porte monnee met ƒ0,20 en fietssleutel; witte zomersportschoen; rood portemonneetje; herensporthemd; zwarte portemonnee met rits inh. paperassen. Verloren te Den Burg: sleutelring met sleutels; rood fluwelen jasje; bruine da mesportemonnee met enkele guldens en marken; slipper (soort schoen); groene wollen gabardine damesregenjas, bruin groene loden damesmantel; veelkleurige strandbroek; paar gele slippers met brui ne zolen; 3-kleurige zwembroek; kente kenbewijs RG-81-28 en belastingkaart; bruine portefeuille met 5,foto's en bloedgroepkaart; grijs kinderportemon- neetje; blauw-zwart jack met ritsslui ting; crèmekleurige portefeuille met plm. 15,en foto's; wollen driekwartsjas met lederen handschoenen en sjaal; rode portefeuille met Führerschein, groene verzekeringskaart en andere Duitse pa perassen. Het bureau der rijkspolitie te Den Burg is hiervoor geopend op werkdagen van 16.00 tot 18.00 uur. BOERDERIJBRANDEN IN MEI In de maand mei zijn 35 boerderijbran- den voorgekomen, waarbij de boerderij vernield of zwaar beschadigd werd. Vier van deze branden kwamen voor in Groningen; vier in Friesland; drie in Drente; twee in Overijssel; drie in Gel derland; drie in Noordholland; één in Zeeland; twaalf in Noordbrabant en drie in Limburg. De directe schade, door deze branden aangericht, wordt op 1.329.950,ge raamd. Eén van deze branden werd veroor zaakt door petroleumstel; twee door de fecte schoorsteen; één door vlam in pan; één door oververhitting van petroleum- verwarmingslamp in kunstmoeder; één door brandstichting; zes door spelen met vuur; twee door kortsluiting; drie door aardsluiting; twee door vonken op rieten dak, terwijl in zestien gevallen de oor zaak onbekend bleef. Bij deze branden kwamen 14 runderen, 101 varkens en 250 stuks pluimvee om. HOOIBROEI TE DEN HOORN In de nacht van zondag op maandag moest bij de heer T. Bakker, „Spijk", het hooi uit de schuur gebracht worden we gens hooibroei. Maandagavond kon de heer C. Bakker Jzn. het voorbeeld volgen om het gloeiendhete hooi naar buiten te brengen. LIEP GOED AF Mevrouw Bakker uit de Warmoes- straat te Den Burg" stak zonder op te letten de straat over. Zij kwam in aan raking met een personenauto. Zelfs de fles in haar hand bleef ongedeerd. Dat noemt men geluk hebben. OPGELET! De Cocksdorp. Zaterdagmiddag is de 50-jarige heer J. van Loo met zijn bromfiets in aanraking gekomen met een rijdende vrachtauto, bestuurd door de heer C. Zuidema. Door onoplettendheid van de bromfietsberijder bemerkte deze niet, dat de voor hem rijdende auto op een goed (of liever: slecht) moment ïechtsaf ging. Een gebroken been, een hoofdwond en snijwonden waren het ge volg De ongelukkige dorpsbewoner is naar Den Helder vervoerd, en daar in een ziekenhuis opgenomen. NOG NIET BREED GENOEG? Het schijnt dat het fietspad Oude- schild-Den Burg nog niet breed genoeg is. Zaterdagavond is er een ongelukje gebeurd. Drie wielrijders, die achter el kaar reden, werden gepasseerd door twee brommers, die echter naast elkaar optrokken. Er wilden van de andere kant ook enkele fietsers passeren, maar een rijwielpad is niet van elastiek, dat men op ieder gewenst moment kan uit rekken. Een jeugdige wielrijdsters kwam te vallen. Schade was er niet, maar te gen de bromfietsberijder werd proces verbaal opgemaakt. Ook hier: wees een heer in bet verkeer! BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. Geldig tot 23 augustus 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 18.00 VanDenHelder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 10.30 14.00 16.00 18.25 20.30 Van Den Helder: 9.15 11.35 15.00 17.15 19.30 21.35 TEXELSE BOYS-NIEUWS De Boys zijn zondag als no. 2 geëin digd in het HST-tournooi, dat werd ge organiseerd op het sportveld van Ooster end. Om 12.00 uur kwamen zij uit tegen HST. Het Boys-elftal was een combinatie van 4 spelers van het 1ste. 4 van het 2de en 3 van het 3de elftal. Toch wisten zij in een pittige wedstrijd met 31 van HST te winnen. In de finale tegen ZDH bleken onze spelers te licht, terwijl ook het uithou dingsvermogen te kort schoot. ZDH won deze wedstrijd met 42, waardoor zij voor een jaar in het bezit kwamen van de beker. De Boys kregen als 2e prijs een kleine beker. De adsp. a namen deel aan de adsp.- dag te Oosterend. Daar De Koog met 6 man aanwezig was, moest de Boys tegen Cocksdorp spelen. Hier werd de stand 22. Door penalty's wonnen onze jon gens met 21. De finale tegen Texel werd ook door de Boys met 51 gewon nen. Hier was het leeftijdsverschil te groot. Dit vond zijn oorzaak in het ver keerd begrijpen. De Boys zijn nu weder om in het bezit van de beker. Zaterdag a.s. worden er, zoals afge sproken, zoden op het veld gelegd. Wie vrij heelt komt vanzelfsprekend helpen. Laten we zorgen, dat het veld er bij het begin der competitie keurig uitziet. S.V.O.-NIEUWS Zaterdag hadden we aan Oosterend de adspirantendag. Texelse Boys wist even als vorig jaar beslag te leggen op de beker, zodat deze nu voorgoed de kast van de Boys kan sieren. Proficiat, Boys De tweede prijs ging naar Texel, die ook leuke wedstrijden speelden. Met de 3de prijs ging SVC naar huis, terwijl Ooster end de laatste plaats bezette. Dit had beter gekund, jongens. Volgend jaar beter. Zonder afbericht te doen bleven De Koog en ZDH weg. Dit was wel jammer. Zondag speelden 4 clubs op ons ter rein om de HST beker. De eerste wed strijd ging tussen bekerhouder HST en Texelse Boys. De Boys waren direct al sterker en wisten dit met 2 mooie doel punten uit te drukken. Eindstand ten slotte 31 voor Texelse Boys. SVO en ZDH gaven elkaar in het be gin niets toe, totdat 2 fouten in de O.- achterhoede ZDH 2 doelpunten ople verde. Hierna speelde een handbalwedstrijd tussen Texel en HST. Eindstand 182 voor Texel. De verliezersronde bracht HST en SVO tegen elkaar in het veld. SVO had een paar maal pech toen enkele doel- rijpe kansen gemist werden. De SVO- echterhoede had goed vat op het te doorzichtige spel van de HST-voorhoede. Enkele spelers in de HST-voorhoede probeerden steeds maar weer alleen door de SVO-verdediging heen te komen, wat bun niet gelukte. Na rust wist SVO een voorsprong te nemen en deze werd niet meer afgestaan. In de finale wist ZDH voor een ver rassing te zorgen. Texelse Boys werd met een 42 overwinning naar de kant verwezen. Het was een leuke dag en we verlan gen al weer naar het volgende HST- tournooi. GESLAAGD Deze week werd te Alkmaar het Middenstandsdiploma behaald door mej. J. M. van Beek, Oudeschild en mej. M. Beerling en de heer J. P. M. Buisman, Den Burg. FILMNIEUWS: „PERRI" Het eekhoorntje Perri is de hoofd figuur van deze kleurendocumentaire, die op het filmfestival te Berlijn onder scheiden werd met een Gouden Beer. We zien Perri in de vier jaargetijden strijdend voor haar leven tegen haar na tuurlijke vijanden. We volgen het be weeglijke diertje van haar eerste levens dagen in het voorjaar af door de vrolijke zomer, de rijke herfst en de koude win ter tot in de nieuwe lente en we ont moeten bij haar avonturen vele dieren der wildernis. De vele interessante opnamen van die ren kunnen slechts tot stand gekomen zijn dank zij een bijna eindeloos geduld van de filmmensen en zij gunnen ons een blik op het natuurlijk leven der bosbe- woners, zoals wij anders nooit zouden krijgen. Walt Disney heeft op zijn eigen wijze bet leven in de natuur een roze tintje gegeven door de fatale gevolgen van de strijd op leven en dood tussen de dieren zoveel mogelijk te verbloemen. Boven dien heeft hij via een gesproken tekst de dieren in zijn film menselijke eigen schappen toegedicht, hetgeen soms zeker cp de lachspieren werkt, maar niet be vorderlijk is voor een zuivere weergave van het leven der dieren. Wat niet wegneemt, dat men zich ook met deze nieuwste Disneyfilm weer kos telijk kan amuseren. „DE LORD, DE LADY EN DE BUTLER" Met „The admirable Crichton" heeft men een van die verrukkelijke comedies van Barrie van de plank gehaald en op het doek gebracht. Crichton (Kenneth More) is een onvolprezen butler bij een onkreukbare Lord (Cecil Parker), die er in het jaar 1905 liberale principes op na wenst te houden. Hij ontvangt, tot grote verontwaardiging van zijn drie dochters en zijn butler, op een druilerige achter middag zijn gehele personeel op de thee. Het kost de oudste dochter Mary haar verloving. Lord Loam wordt echter plot seling aartsconservatief als zijn tweede dochter bij een opstootje om het recht van de vrouw wordt gearresteerd. Om het schandaal te doen vergeten neemt hij "oor een tijdje met zijn gehele familie, zijn butler en een tussenmeisje de wijk naar een Zuidzee-eiland. Het wordt ech ter een ander soort uitstapje dan hem voor ogen stond, want zijn jacht lijdt schipbreuk en de familie belandt met het personeel, doch zonder bemanning, op een onbewoond eiland. James Barrie heeft met dit verhaal iïijn vriendelijk getinte spot uitgegoten ever de verhoudingen in de „betere" Engelse kringen, heel genoegelijk, heel spits, heel verrassend en regisseur Lewis Gilbert heeft een en ander met vaardig heid op het doek gebracht. Men ziet kos telijk comediespel en dat niet alleen van de groten, Cecil Parker en Kenneth More, maar ook van de allerbekoorlijkste Diane Cilento, die het tussenmeisje speelt en de geroutineerde Martita Hunt, die van een oudere Lady een vorstelijke bijrol maakt. „DE MAN IN DE REGENJAS" Meneer Constatin (Fernandel), is cla rinettist bij een orkest, maar aangezien hij met zijn rug naar het toneel zit, heeft hij nog nimmer iets van de voorstellin gen gezien. Albert( zo wordt hij door vrienden genoemd) is een stipt man, maar op een avond is hij toch een keer te laat. Na vijftien jaar heeft zijn vrouw hem voor het eerst alleen laten gaan. Een vriend raadt hem even naar de schone Eva te gaan. Als trouw echtge noot doet hij het niet. Maar.als hij eenmaal thuis is, ontdekt hij dat een vriend een papiertje in zijn zak heeft gedaan met het telefoonnummer van Eva. Dan wordt er gebeld: Zij antwoordt: Kom maar, ik wacht op U". Een mo ment later beklimt Albert de trap van een huis in Montmartre waar Eva woont. Hij opent de deur.een schone vrouw valt in zijn armen.maar in haar rug stak een dolk. Is Albert de moordenaar? Hij loopt in de val, maar door een snelle reeks van toevallen eindigt dit kostelijke verhaal van een slippertje dat niet doorging. Nederlands nieuws Het staatsiebezoek van Z.M. Koning Boude wijn van België. Wereldnieuws O.a.: Marken voor het Saarland; Kabi net-crisis in Israël; Dr. Luebke President van West-Duitsland; Sovjet-tentoonstel ling in Washington; Haile Selassi bezoekt Moskou; Soekarno komt thuis van zijn wereldreis; Ruimte-aapje wordt gedeco reerd; De langste hangbrug van Europa gereed; Nieuwe huwelijkswetten in Al gerije. Heden is van ons heengegaan onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder Maatje Floresse, weduwe van A. J. Zutphen in de ouderdom van 60 jaar. Amsterdam: C. Zutphen A. Zutphen-Huisman Haarlem: L. Zutphen Den Helder: A. Zutphen De Koog, „Corlea", 21 juli 1959. De begrafenis zal plaats vinden donderdag 23 juli a.s. n.m. 2 uur vanaf het sterfhuis, op de Alg. Begraafplaats te Den Burg. ALWEER: 100 JAAR GELEDEN En nu over landbouw en veeteelt Wist U, dat Texel een eeuw geleden de voornaamste producent was van tar we in de provincie Noordholland? Jammer, dat men voor het eerste in 1859 z.g. brand in de tarwe op Texel ont dekte, want over het algemeen gespro ken was 1859 geen gunstig jaar voor de landbouw. Ook wel niet slecht, maar „matig". Wél hadden de koeboeren kun nen lachen vanwege de zeer overvloedige hooioogst met als gevolg optrekkende veeprijzen en levendiger markten, maar later kwamen de langdurige droge pe rioden, waardoor sommige weiden ge heel verschroeid waren. Of dit óók op Texel het geval was, ik weet het niet. Het stond niet met zoveel woorden ver meld in het Verslag, dat de Gedeputeer de Staten aan Provinciale Staten uit brachten. Wél was de veehouderij over het alge meen beter dan de akkerbouw. Hoewel tij tijd en wijle een stijging in de gras- landprijzen kon worden vastgesteld ble ven over het algemeen de landprijzen stabiel met uitzondering van die, welke geschikt waren voor de bloembollen teelt. Die stegen nog steeds, niettegen staande het werkelijk niet zo'n dende rend bloembollen jaar was geweest. De bollen bleven klein en van sommige soorten was de prijs er af omdat men een zekere overproductie had verkregen. Ik dwaal af, want Texel had daar nog niets mee te maken. Voor een algemene indruk van de landbouw een eeuw gele den is het echter wel goed ook even over het Marsdiep een kijkje te nemen. Op Texel gaf men voor grasland 300,tot 1000,per ha. Daar zat nogal een grote variatie in, natuurlijk 'n gevolg van ligging en grondsoort. De huurprijs variëerde natuurlijk óók en wel van 30,tot 60,per jaar per ha. Het bouwland kostte evenveel en de pacht bedroeg het gelijke. U mag raden wat een dagloner ver diende op Texel: gemiddeld 85 cent per dag. Texel veestapel bestond uit: 8 heng sten, 308 ruins, 321 merriën en 69 veu lens. Dus totaal 706 paarden tegen 1974 stuks rundvee, waaronder 19 stieren en 212 ossen (of deze ossen uitsluitend voor UITBREIDINGSFONDS IIUIZE „IRENE" De commissie die verleden jaar in het leven geroepen werd om de stimulans te zijn om de uitbreiding van Huize „Irene" te verwerkelijken, welke commissie be stond uit de dames: ds. Tr. Blanksma- van der Zwaag, mevr. J. Koning-Bruin, Zr J. C. Snijder en de heren: H. A. Elias, E. Vlessing, J. C. Rab, J. de Waal en D. Broer heeft thans haar arbeid bekroond gezien. Immers, het bedrag dat ter com pensatie noodzakelijk was, is op het ogenblik ruim voldoende om de lening (inmiddels reeds gesloten) mogelijk te maken. Zij willen een woord van harte lijke dank spreken tot allen, die hun steentje hebben bijgedragen om dit te bereiken. Niet in het minst tot allen, die met de lijsten hebben gelopen en hun tijd geheel belangeloos ter beschikking heb ben gesteld. Ongetwijfeld was het een moeizaam werk, dat veel geduld en veel wijsheid vroeg. U allen heel hartelijk dank. Let nu goed op! Vorig jaar zijn er zowel aan de collec- tanten/collectrices in Den Burg, alsmede aan de buitendorpen collectelijsten uit gereikt. Willen allen, die deze lijsten nog in bezit hebben, zowel blanco als ge bruikte lijsten, deze lijsten voor 1 augus tus a.s. inleveren bij D. Broer, Huize „Irene", Den Burg? Hartelijk dank! Wanneer alle lijsten zijn ingeleverd, kan de eindcontrole plaats vinden, waar na de commissie ontbonden kan worden. Denkt U dus allen aan de datum: 1 augustus. de vetweiderij gebruikt werden of óókl als trekdieren, heb ik niet kunnen vin-k den). 562 varkens is eigenlijk niet veel vooiH een eiland als Texel, maar dat zal weBI zijn oorzaak hebben in het grote aantal s schapen, waarvan men het vlees tenslotte óók kan eten. Geiten waren er niet- I tegenstaande het grote aantal schapen (ruim 31 duizend stuks) toch nog 159 plus 6 bokken. Ezels, welke men in die jaren vrijwel in elke gemeente aantrof, hield Texel er niet op na (U begrijpt wel, dat wij hier niet in figuurlijke zin spreken!) En nu dan over de „biologische kurk" waarop Texel ook toén dreef: de scha penteelt! Zoals gezegd: er waren ruim 31.000 schapen op het eiland. 1859 was voor de Texelse en daarmede voor alle Nederlandse schapenfokkers 'n belangrijk jaar. 1859 was a.h.w. een mijl paal in de geschiedenis der Nederlandse schapenteelt, want in dat jaar voerde men op Texel 23 rammen uit Engeland in, waarvan werd gerapporteerd: „Het schijnt, dat het gekruiste ras, dat op die n wijze verkregen wordt, eigenschappen bezit, waardoor het in de handel een hogere waarde heeft dan het inlandse en dat daarom de kruising hoe langer hoe meer algemeen wordt toegepast". Uit deze opmerking blijkt ook wel, dat reeds eerder proeven met Engelse ram- B men genomen waren en dat deze mas sale import eigenlijk beschouwd moet worden als het resultaat van de genomen proeven. De schapenfokkerij in 1859 was over het algemeen dus o^er de gehele pro vincie vrij goed geslaagd, hoewel het aantal lammeren niet zeer groot was als gevolg van het feit, dat er weinig twee lingen geworpen waren. Van de gewone schapenziekten, zoals schurft, kreupel en ongans hadden de dieren dat jaar weinig te lijden en de sterfte was zeer gering geweest. De uitvoer van rundvee van Texel naar Engeland was de laatste jaren ge staag teruggelopen en in 1859 tenslotte geheel opgehouden. De schapenexport, die in '58 nog 129 stuks had bedragen 3 was in 1959 eveneens nihil. Ging er dus niet één schaap naar En geland, des te groter was de jaarlijkse afzet naar de overkant, naar Noordhol land en verderop ons land in. Hier ziet men hoe zich die afzet de laatste jaren ontwikkeld had: 1855 8772 schapen en 18.625 lammeren 1856 3689 schapen en 9.976 lammeren 1857 4469 schapen en 13.220 lammeren 1858 6324 schapen en 14.090 lammeren 1859 6117 schapen en 14.671 lammeren De prijs van de schapen was voor onze begrippen niet zo hoog, n.l. ge middeld 11,tegen 8,een jaar tevoren. Voor die tijd dus aardig opge trokken. Texelse lammeren deden 6,50 (1858: 5,en gekruiste lammeren na tuurlijk méér t.w. 7,50 (1858: ƒ7,—). Voorts vormde de schapenkaas nog 'n bron van inkomsten, doch er werd min der dan vroeger aangemaakt (in 1859: 23.554 pond. De prijs was ƒ22,a 23, per 100 pond. En dan de wol, waarvan de opbrengst weliswaar nogal uiteenliep, doch vrij wat hoger lag dan in 1858 (gemiddeld 1,65 per pond). Maar deze prijzen wa ren betrekkelijk, omdat de meeste wol niet op de markt kwam en direkt bij de boer aan huis werd gekocht. Naar schat ting leverde 100 jaar geleden Texel aan wol in totaal op 101.431 pond. Wanneer we dan nog vermelden, dat de veemarkt op Den Burg gehouden blijkbaar niet zoveel had te betekenen (totale omzet in '59: 5 paarden, 10 run deren, 2 kalveren, 544 schapen, doch geen enkel lam en 29 varkens), dan heb ben we daarmede de landbouw op Texel in het jaar 1859 besproken en hopen we, dat U met de toestand van een eeuw later tevreden bent? Slob. TEXELAARTJES Voor al uw vervoer Van Boven's Transport en Taxi-Onderneming. Bestel voor uw bagage een kleine vrachtauto. Billijk tarief. Oudeschild 53, tel. Den Burg 421 of 380 Elektra. Aanleg, uit breiding en reparatie. Snel, vakkundig, billijk. Tel. 78. M. en A. J. Vonk Tel. 273 „Formosa", Koningstr. Den Helder, koffie per kop 0,35 Te koop puikbeste aard appelen. Worden thuis bezorgd. P. Beers, Mo lenstraat 30, Den Burg, telefoon 613 Vermist een jong zwart poesje. Weverstr. 38 Wie kan eind deze week 12-jarige jongen meenemen naar Arnhem. Weverstr. 55 Den Burg Bollenpellers (sters) gevraagd. J Bakker, Kogerstr 73, Den Burg Weggelopen blauw grijs konijn. Inl. notaris Van Wijland, Den Burg Te koop bollenzeefranden met platen. Mulderstraat 9, Oosterend Bollenpellers gevraagd. S. Ros, Hoge- berg Prima nieuwe eigenheimers, 20 ct per kilo. H. C. Dijt, Wester geest tel. 454, Den Burg Te koop 2 paarden en 2 merrieveulens |ac. Dros Propagatie - Woningruil wie kan er een woning in A'dam ruilen voor een op Texel. Oosterend O 17 A Meisje biedt zich aan voor huishoudelijk werk 3 dagen per week. Carla v. d. Werve, Midden-Eierland C 2 - Enige kennisgeving voor Texel. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje Gerrit G. Jurjens C Jurjens—Vonk Henk Annie Tijdelijk St Lidwinazie- kenhuis Den Helder. Met grote dankbaarheid en blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van onze zoon Hendrik Simon C. M. Timmerman—Lap B. Timmerman Den Hoorn 177, Texel 17 juli 1959 Enige kennisgeving voor Texel Met grote blijdschap ge ven wij kennis van de ge boorte van ons zoontje en broertje Boele. Wij noemen hem Bob. T. Nieuwenhuis-Nijholt J Nieuwenhuis Jan Vogelmient 29, De Koog 17 juli 1959. Voor de overgrote be langstelling na het over lijden van mijn lieve man, en onze vader, behuwd- en grootvader Cornelis de Graaf betuigen wij onze hartelijke en oprechte dank. Fam. M. de Graaf— Klooster DOKTER RENOUT houdt vrijdag 24 juli Zaterdag 25 juli van half twaalf tot half één Technische Dienst P.T.T. Den Burg. Te koop een partij Prijsaanbieding per meter met verlangd aantal meters te richten voor 25 juli a s. aan de directeur Telefoon district Haarlem. Echtpaar met 2 kinderen zoekt vakantieverblijf bv 2 kamers met gebruik van keuken. Eerste 2 weken van aug. Brieven met prijsopgaaf Klop, Jephtastr 28, Amster dam. Donderdag 23 juli a s. is er gelegenheid een te beluisteren in de Ned. Herv kerk te Den Hoorn. OrganistKees Verkerk Aanvang 8 uur. Belangrijk beter en goedkoper bij Neem de proef op de som Telefoon 35! De Koog.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2