Falcon nu 25,-- OP TIJD OP TIJD Seizoenopruiming 1959 Textielhuis Zegel NEELS BüRun SCHOOLBOEKEN Ursusgaas En toch FLITSER! gesneden groenten MOERBEEK'S MEUBELHANDEL De laatste week Electrohuis Bakker Volgende week weer vele extra aanbiedingen o.a. Voorraadbus 80 cent Bollenpellers(sters) Maas, Groentehandel Rijwielen Tandems Solexen huurt u bij ZEGEL Wie heeft er onderdak mmimM Langeveld De Rooij n,v. RIJWIELEN 1 schaap schrijfbureau Westerslag. stukje grond Hotel- eu Pensionhouders mooie WOLLEN DEKEN De verkoop is in volle gang Kraamverzorgster Woensdag 29 juli 20,15 uur Wezentuin „The Dixieland Pipers" Na afloop BAL grammofoonplaten opruiming T exels BioscoopTheater Telefoon 27 Perri De lord, de lady en de butler De man in de regenjas Electrisch comfortabel en toch mesgSad scheren. Electrohuis Bakker droge sloten? Firma Frans Zegel Kz. f 139,75 een compleet sportrijwiel kunt kopen. BEN DROS, Eierland. BESTELD IN HUIS! LANGEVELD DE ROOIJ N.V. Emaille schaal Plastic eierdoppen 1,35 0,70 PI. voor raadbus Raamhor Prijs 2,00 1,50 TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Elektra. Aanleg, uit breiding en reparatie. 3nel, vakkimdig, billijk, pel. 78. M. en A. J. Vonk Tel. 273 „Formosa", Koningstr. Den Helder, koffie per kop 0,35 Te koop puikbeste aard appelen. Worden thuis bezorgd. P. Beers, Mo lenstraat 30, Den Burg, telefoon 613 Voorheen en nu hèt adres voor U, Carel Schmidt, uw kleermaker. Elke week op Texel Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Verse zeepieren te koop bij J. Kok, Het Witte Huisje, 't Horntje Foto-atelier Jan de Waal Weverstr. 51, Den Burg. Ook voor Uw pasfoto's. Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika, Canada enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzeke ring. Vraag prijsopgave V.T.B., Den Burg, tel. 85 Te k. grote partij board, sloophout en diversen. Tegen concurr. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur, tel. 1369 Klaverjassen in „Casino" Den Burg maandag 27 juli en maandag 3 aug., aanvang 8 uur. Om prij zen. Inleggeld 0,75 Ontwikkelen, afdruk ken, camera's, films, pasfoto's, kinderfoto's, atelier-foto's, lijsten enz. J. de Waal, Weverstraat 51, Den Burg De maatkledingspecialist Carel Schmidt, tel. 3615, Boomkampstr. Alkmaar Te koop z.g.a.n. kin derwagen. I. v.d. Linde, Sluftervallei Zeer bil lijk te koop 1 Gelderse ruin, 4 jaar niet betuigd; ook wel geschikt als rij paard. J. Bakker, Waal- derstr. Te koop aan- geb. scooter. Te bevra gen garage Kaczor Box te koop gevraagd. G. C. Halsema, War moesstraat 71 Krokus- pellers(sters) gevraagd. Jac. Kooiman, De Koog 37 Te koop gevr. orgel Kogerstr. 62, Den Burg Pracht slabonen voor de weck, 10 pond 4,50. S. Knol, De Mars, Den Burg Wie vond mijn blauwe overall? Kees Riemers, Oosterend Te koop linnen strand tent, compl. met stalen stokken (type „Wester- 50,J. v. Wijk, Parkstr., tel. 11 Jonge parkieten te koop. G. Boot, De Waal 59 Te koop wegens overcompl. 2 één-pers. kapokmatras sen. Sohilderweg S 26, n.b. Zuivelfabriek Weggelopen maandag avond ons klein cypers met wit poesje. Gaarne terugbez. bij W. Maas, Groentehandel. Den Burg B.z.a. meisje voor 2 dagen in de week, per half augustus. Br. onder no. 1284 bur. v.d. blad Met blijdschap geven wij kennis van de ge boorte van onze dochter en zusje Sonja Ingrid Maria H. Kuip H. Kuip- van Heerwaarden en kinderen Boodtlaan la. De Koog, Texel, 22 juli 1959. Enige kennisgeving voor Texel Met grote dankbaar heid en blijdschap geven wij U kennis van de ge boorte van onze zoon Gerrit Adriaan J. C. Janssen-van Esch D. Janssen Eierland E 21, Texel, 22 juli 1959. Voor de zeer vele blij ken van belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze zorg zame vader MATTHEUS KUIP, betuigen wij onze harte lijke dank. M. Kuip-Taverne Schilderend 64, Den Burg Texel, juli 1959. royale maat FA. FRANS ZEGEL KZ Den Burg - Oudeschild gevraagd bij C Schermer, Den Burg TE KOOP Standard Vauguard bouwjaar 1950 Dit is een keurige, mooie wagen, pri ma motor en beste banden Genegen te ruilen voor kleinere. Zuidema, Cocksdorp 9a voor KWALITEIT slaagt u beter bij Ie klas Tel. 150. van 1 tot 8 augustus voor 5 a 6 personen. Brieven onder no. 1285 aan bur. Tex. Courant. Bij Uw camera hoort een (Een Philips flitslampje kost een kwartje) ^^cHUiPs^m Het één en het ander bij Parkstraat, Den Burg. Ook voor naar Maas, Groentehandel te huur per dag en per week GARAGE KIEVIT. Sinds vrijdag vermist flauwe rode stip op de rug T. Koopman, De Waal 71 Te koop gevraagd beschadigd blad geen be zwaar. Electrohuis Bakker Tijdens haringseizoen te huur gem. woning en gem. kl. woning. Inl. Th. de Greve, West- landstr. 21, Breskens. Accommodatie Rijwielstal ling uitgebreid tot 1000 rijwielen. Morgen iedere 100ste stalling een verras sing Max Rijk. Broedplaats De Schorren thans ook voor niet-leden geopend. Rondleidingen 's morgens 10 uur en 's middags 2 uur Toegangskaarten bij D. Boot, De Waal 59. WWWt-V H.H. Landbouwers Ondergetekende beveelt zich aan voor combine- en perswerk S. J. Witte, Tel. 15, Den Burg Te koop gevraagd voor bouw van 1 of 2 bungalows Br. no 1283 bur. v.d blad Vragen uw gasten waar ze een kunnen kopen Stuur ze naar daar is keuze. Beige herenoverhemden prima kwal alleen maat 37 voor 3,25 Grijze jongensoverhemden Ift 16 jaar alleen m. 35 en 36 voor .3,25 zeldzame kwaliteit IJzersterke cord broeken grijs en rat leeftijd 16 jaar voor 5,95 mans march, broek voor 15,75 cord, broeken voor 13,50 Koopt bij Grootste speciaalzaak voor Den Helder en Omstreken. Stichting Kraamzorg Centrum Den Helder en Omstreken. Opleiding tot kraamverzorgster Een mooi beroep voor jonge aktieve vrouwen is Nieuwe opleiding begint september 1959 a. een theoretische opleiding van drie maanden (maandelijkse toelage f 60,— per maand) b. practische opleiding gedurende I jaar in Den Helder, vrije huisvesting in internaat Maandelijkse toelage f 60,— f 80,— en f 100,— plus kost en inwoning vrij. Na verkrijging diploma landelijke salariëring, pensi oenregeling, kleed- en vakantiegeld Inlichtingen: Zr. C. S C. Kuyl, Pasteurslraat 135, Den Helder telefoon 3596 Opgave voor deelname aan de nieuwe cursus voor 25 augustus PRACHTIGE AANBIEDING reductie op een modieuse wollen Falcon. Uitsluitend gedurende de opruiming kunt u een keuze maken uit de mooiste wol len Falcons van dit seizoen met een extra prijsverlaging. Effen pasteltinten en fijne struktuurdes- sins, gerstekorrels, pied de poele's, kleine ruiten, enz. Prijs van 115,— nu 90,00 van 97,50 nu 72,50 van 79,50 nu 54,50 Beslist uitsluitend gedurende de oprui ming, dus nog 14 dagen, kunt u nog profiteren van deze reductie van 25 gulden SPOORSTRAAT HOEK KONINGSTRAAT UW MODECENTRUM DEN HELDER Op veelvuldig verzoek optreden van o I v. Eric Krans Entree 75 ct. Kinderen tot 14 jaar 40 ct - O— in De Oranjeboom m m v. The Dixieland Pipers Aanvang plm 23,30 uur. Entree f 2 50 Toegangsbewijzen in voorverkoop bij de VVV-bureaux Zaterdag 8 uur Zondagmiddag 4 uur Walt Disney's geheel in de natuur opge nomen nieuwe film in technicolor Perri de allercharmantste nieuwe filmster, die uw hart stormenderhand zal veroveren •Houd uw hart vast bij al haar levensge vaarlijke avonturen. Veiblijd u met haar om haar jonge, tedere liefdesgeluk. Een film voor jong en oud Bekroond met de gouden beer op het Berlijnse filmfestival 1958. TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. Zondag en maandag 8 uur Kenneth More, Cecil Parker, Diane Cilento in Een kostelijk schipbreukelingen avontuur Kenneth More, Eugelanhs populairste ac teur als de butler, die zo ideaal was, dat hij de baas werd Geest en charme, spotternij en romantiek TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. Dinsdag 8 uur Fernandel in een comedy-triller met Bernard Blier Een kostelijk verhaal van een slippertje dat niet doorging TOEGANG BOVEN 14 JAAR. Dat doet de nieuwe Braun Combi door 2 ideale systemen in 1 apparaat. Gegarandeerd mesglad en sneller sche ren door het gepatenteerde elastische scheerblad. Comfortabeler scheren dank zij de half ronde kop en de precisle-tondeuse voor de haren naast de oren en in de hals (tondeuse ook voor dames). Overtuigender dan alle bewerin gen: de vergelijkende scheerproef met tondeuse f 59.75 mit schakelaar (xorvder tondeuse 44.75) Heeft u Wij hebben van 50 cm Verder alle soorten PUNTDRAAD en CREOSOOTPALEN U hoeft niet naar de markt te lopen Als U voor Koopt daarom bij een man, die u ook service bieden kan. Iemand die u eerlijk zal adviseren En u als klant weet te waarderen. Wat Dros u biedt Vindt men op de markt niet. De boekenlijst wordt met de uiterste zorg behandeld door Parkstraat 10 Telef. 11 Den Burg Deze aanbieding is één week geldig 20 cm, creme in 3 frisse kleu- Prima kwaliteit ren per 6 stuks met gekleurde uitschuifbaar strooideksel. Erg handig inh. 1 ltr 23 cm hooS m maatverdeling slechts BAKKER'S IJZERHANDEL Tel. 67 Restanten breiwol 1,98 Extra zware oogjesluiers grote maat 0,94 Zomernachthemden extra lang met Grote zware baddoeken strook 7,98 1 69 Ongebleekte slopen de allerbeste van 2,50 voor 1,93 Prima rode zakdoeken 0,69 Werkoverhemden in mod donkere kl. 6,59 Pettycoats zeer apart in lila en rood 9,95 Witte damesschortjes met zeer mooie kant slechts 2,98 Tricot damesblouses Kimazo van 7,50 nu 4,98 Badstof keukendoeken 0,89 Alle KLM werkkleding volgende week nog met korting

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3