Cjrocn '2warLr Jexels in het hart-, STOELEN ft U REIST Guurtje Jacoba" in de haven van Oudeschild MOERBEEK'S MEUBELHANDEl De heer C. H. Fortgens benoemd tot directeur V.V.V. Texel Jan Ligtharthuis ,Bij ons in de Prins - OENSDAG 29 JULI 1959 73e JAARGANG No. 7373 TEXELSEWCOURANT tQcrve N.V. v.h. Lcmqeveld de Rooi) >ekhandel Drukkerij Bibliotheek Btirq - Texel - Postbus U - Tel. 11 Verschijnt woensdags en xaterdaq» Bank: R'daxnse Bank, Coöp. Boeren! Bank. Postqiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Het komt niet iedere dag voor, dat er in nieuwe schuit in de haven komt. De euwe ooten, die de laatste jaren gearri- >erd zijn, waren kotters van onze exelse vissers, of soms een plezierjacht, it voor enkele dagen onze haven kwam ver)bevolken. Wij geloven, dat, indien de eigenaar ;m voor het publiek ter bezichtiging jen zou stellen, er wel een weekgeld te E-rdienen zou zijn. Maar de directeur de Brandstoffen. Bouwmaterialen en etonindustrie J. C. Rab N.V. wil zijn Bsommingen op een normale wijze ilen. Eind vorige week is de „Guurtje Jaco- i" voor zijn eerste vracht vertrokken aar IJmuiden. Deze week komt de nieu- schuit weer terug, geladen met ce- ent. De heer Rab denkt ook: Schoen aker houd je bij je leest. Die leest is in de loop der jaren, wat :huiten aangaat, wel wat veranderd. Iet is een schip voor vrachtlading", zo Brtelde de heer Rab. „Maar het is een ijzonder mooi schip, daar zit nou wer- elijk alle comfort in die een schipper an wensen. 2 kajuiten, toilet en was- ifels, drie slaapkamers, woonkamer, E-uken, douchecel. Warm en koud stro- tend water enz. enz." Ja, de schipper, de heer J. Anker, zal UW ADRES VOOR GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 26 juli 1959 Ijl Gevonden te Den Burg: broche met 3 eentjes; Agfa Clack-fototoestel; blauw- ollen meisjesvest; 2 jonge katten; licht- lauwe jongenstrui met speldje; witte amesportemonnee met 6,lede- kinderportemonnee met 0,05; witte ymnastiekschoen; ransel met tentstok- en enz.; wit Peerless handpompje; ankbiljet van ƒ10,grijs wollen da- ïesvest; geblokt overhemd; 3 autosleu- 'ls met schildje „Bader"; onderdeel imnaaf „Steyer"; zwarte portemonnee iet rits 3,56 en Duitse papieren; bruine mnebril. Verloren te Den Burg: zonnebril met onkerbruin montuur in lichtbruine lastic koker; dubbele bruine fietstassen; nc ^de autoped; blauwe zwembroek met 'ei rijs geruite handdoek; lipssleutel; licht- lauw damesvest met knoopjes; klein- r eeldfilmrol; wit kinderschoentje; licht- lauw zonnepakje met witte bloemmo- even; petrolkleurig kindervest; zak- tlas waarin 3 SUS-loten; wit wollen ïeisjesvest; 25 aardappelzakken in één ak; rode meisjesportemonnee zonder in- oud; Prisma armbandhorloge; bruine tirkse muil; bruine herenportemonnee et rits en 1,65. Gevonden te De Koog: blauw dames- est; blauwe handdoek; zonnebril met evlamd montuur; rode plastic kinder glas; paar bruine slippers. Verloren De Koog: gouden halsketting malle schakels; bruine portemonnee met t lm. 38,gouden trouwring; doublé olshorloge met schakelarmband; don- erblauw jack; grijze regenjas; kenteken :>njH-01-35; rood wollen kindervest met ode knopen; rode portemonnee met i' 10,en wat kleingeld; bril met ge- lamd montuur en voorhanger; gouden zêolshorloge merk Zentra; zilveren zak- orloge met ketting; paar sucadekleurige zichoenen met spekzolen; bruine porte- ni lonnee met 3,50 en rood ringetje; zon nebril met bril montuur; kinderzonne nd. Gevonden te De Cocksdorp: paar oude ederen handschoenen met voering. Het bureau der rijkspolitie te Den Surg is hiervoor geopend op werkdagen an 16.00 tot 18.00 uur. zeker m?t genoegen op deze nieuwe aan winst zijn werk verrichten. De „Guurtje Jacoba" is genoemd naar de echtgenote van de heer Rab. De indeling, ook voor de schipper, is buitengewoon. De machinekamer is een vernuft op zichzelf. Een 230 pk. Deutz- dieselmotor is in het schip geplaatst, ter wijl het schip tevens voorzien is van een 7 pk hulpmotor. Het scheepje meet 287 ton. Schreeuwen behoef je ook niet meer. Als je op het dek staat en je wil dan iets zeggen tot je vrouw in de kajuit, dan kan dit gebeuren door de spreekinstal- atie. Ook weer zo'n vernuftige vinding. Het personeel van de fa. Rab heeft reeds een pleziertocht met de „Guurtje Jacoba" naar Wiermgen gemaakt. Schipper, behouden vaart! CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag, consultatiebureau Woensdag 29 juli, heden, worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. BRIDGEN De bridgedrive van dinsdag 1.1. in hotel „De Lindeboom-Texel", werd gespeeld in twee series. De gasten waren ditmaal beter vertegenwoordigd dan de vorige keren. De prijswinnaars waren: A.: 1. Echtpaar Jouwersma 381/* pnt. 2. mevr. Wonder-Mantje 34 pnt. B.: 1. heren C. en A. Wessels 341/* pnt. 2. Echtpaar Bijvoet 34 pnt. De volgende drive wordt gehouden op dinsdag 4 augustus a.s.; nu echter niet in Den Burg, doch bij Reuvers in de Sluftervallei bij De Cocksdorp. INGEZONDEN Geachte Redactie, Ondanks het buitengewoon mooie strandweer, dat iedere dag maar weer terugkomt, de bedroefde kleine accom modatie, waarmee ik moet werken, noopt men mij nu ook nog weer in de pen te klimmen om publiek te maken, wat een vakantieganger als grote leugen(?) of beter gezegd niet met de toestand op de hoogte te zijn in Uw blad van zaterdag schrijft. Jammer, dat deze vakantie ganger zijn naam niet durft te noemen, dat deugt al niet. U zegt, toen studenten tot volle tevre denheid van de gasten, deze stalling be heerden. Dat is mogelijk, want deze stu denten, beste jongens, behartigden deze niet voor zichzelf, en of U nu betaalde of niet, interesseerde deze heel weinig. Nu is het eigen zaak en ligt alles heel anders. .Als de wind noord en koud over ons Westerslag waait en het dus geen strandweer is, dan valt hier ook niets te innen, begrijpt U mij. Nu sta ik voor mijn pacht, verzekering en verdere kosten! Eist U nu van mij dat men op dagen van deze grote drukte, niet op een beetje medewerking van de cliëntèle mag ver trouwen. Natuurlijk, bij stalling wordt U een kaartje gepresenteerd a 15 ct., aan dit kaartje zit Uw contrólenummer en allen zijn wel zo vriendelijk om dit even aan het rijwiel te bevestigen. Nou moet U dit buitengewoon onhof felijke optreden van de stallinghouder geheel buiten beschouwing laten. Denk er om. als je zulke lastige klan ten als U steeds voor de benen heeft, dat het zeer moeilijk werkt. Mijn personeel, bestaande uit één jongen, hoe komt U er bij, in die topdagen stonden wij met vijf man. Je hebt altijd mensen, die je graag willen helpen. Denk er goed om dat men wat commentaar van de mensen moet slikken. Dat mijn stalling en parkeer terrein niet op deze massa gasten, bij uitstekend strandweer is ingesteld, daar van moet men mij niet de schuld geven. Daar zijn er maar heel veel, die de hoed voor mij afnemen, dat ik alles zo keurig regel tot volle tevredenheid van WAAR GAAT DIT JAAR DE WISSELBEKER HEEN? Traditiegetrouw wordt dit jaar weer de j Zuidema-race" gehouden. Zaterdag 1 augustus a.s. om 19 uur kunt U de strijdlustige wielrijders weg zien stormen op hun racefietsen. Het is een jaarlijks terugkerende belevenis voor j De Cocksdorp, of liever voor heel Texel, I want de deelnemers komen uit alle I windstreken van. ons eiland. Vorig jaar ging George Jimmink, Bar- I gen, met de wisselbeker naar huis. We zijn wel benieuwd of hij het dit jaar weer zal zijn die dit evenement zal win nen. De bezitters van sport- of tourrijwielen I kunnen nu ook hun hart ophalen, voor hen zijn vijf rondjes uitgeschreven. De racefietsen zullen vijftien rondjes rond het dorp maken, j Voor deze race kan een ieder, die be langstelling heeft, een premie of waarde bonnen beschikbaar stellen. U kunt zich hiervoor melden bij het VW-kantoor te j De Cocksdorp en bij de secretaris van de I VW, de heer G. Bakker, Dorpsstraat, j De Cocksdorp. Ongetwijfeld zal de belangstelling voor I deze. altijd spannende race weer groot zijn. Wij wensen de rijders goede trap- lust en geen pech. BALLON GEVONDEN De heer D. v.d. Slikke, Den Burg, heeft bij Dijkmanshuizen een ballon ge vonden. Deze was voorzien van een label met opschrift: Verzoeke terug te zenden aan de Burgemeester van Klinge. België. BRAND IN DEN HOORN De brand in Den Hoorn is vrijdag middag betrekkelijk snel geblust. Be trekkelijk omdat men nu eenmaal steeds te laat is. Door de hevige droogte is in die korte tijd twee hectare duin verloren gegaan. De vlammen en rookwolken wa ren kilometers ver te zien. Het optreden van de bemanning van het Amfibisch Oefenkamp „De Mok", verscheidene badgasten en de snelle hulp van de be woners van Den Hoorn hebben erger voorkomen. De oorzaak is ook nu weer: roekeloos met vuur omgaan. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 29 juli Den Burg, Wezentuin, 20.15 uur. Concert door „The Dixieland Pipers". Donderdag 30 juli Den Burg, Wezentuin, Bal-champêtre. Vrijdag 31 juli Den Burg, „Oranjeboom", vertoning Texel-film. Zaterdag 1 augustus De Cocksdorp, „De Hoop", 19.00 uur. Start Zuidema-race, wielerwedstrijd. alle bezoekers; een enkeling zoals U daar gelaten. Nu, geachte badgast, wat de kaartjes en verzekering aangaat, dat zit wel snor, hoor!! Dat ik de automobilist naar dat duin- parkeerterrein verwijs; nogal logisch. Ik kan er maar 40 plaatsen en deze mensen willen ook naar strand. Heeft U al eens een wagen in de stad geparkeerd? Wat moeilijk hè? Het wordt hiér wel beter. Laat dat moeilijk rekenen van die jon gen er buiten; help hem even. Denk aan wat Paulus zegt: Als er geroemd moet worden, dan op zwakheden enz. Die te genspraak, die U bedoeld, om auto's daar te parkeren, ik geloof dat ook de autori teiten daar hun hoedje voor afnemen. Als de VW met geluidswagen rond gaat voor onderdak, dan is er wat loos hoor. Verlaat de stallinghouder de stalling als er nog fietsen staan. Wat een leugen. U kunt toch Hollands lezen, kijk goed uit, zie rond en lees. En dan, als er 's avonds om 7 uur nog een stel rijwielen staat, een dames- en een heren-, zo leuk tegen en bij elkander, nou dan weet ik wel hoe laat het is. U bent toch ook jong geweest, het komt niet op een uurtje aan. Begrijpt U me? Nou de bedragen waarvoor Uw rijwiel is verzekerd, zit wel knor hoor, komt U maar eens bij me, U mag alles zien. Weg uit de stalling ben ik niet. dan zitten we in het paviljoen, mogen we ook een koffie drinken. Kan de Gemeente een gratis stalling aanbieden. Nee, dat is te gek. Die zoekt men zelf wel. Maar dan is hij niet ver zekerd. Maar ik zie U gezicht duidelijk weer voor mij. Nou herinner ik me weer wie U bent. Ik toch bood U gratis stal ling aan, als U maar op wou schieten. We maken niemand bespottelijk, ook U niet. Onze spreuk is: Ons humeur is een zon die we 2elf laten schijnen. En onze tweede is andere mensen zijn ook men sen. Denkt U er goed om, dat ik moet spreken in allerlei talen, want onze gas ten komen uit heel de wereld, maar, en vindt U dit gek, de duidelijkste taal luidt: betalen! Ik moet stoppen, de tijd dwingt. Nou, geachte vakantiegangers, tot ziens. Max Rijk. EEN RAADSEL?? De politie is bezig een raadsel op te lossen. Zaterdag werd aangifte gedaan, dat in de sloot langs de Hoornderweg een motorfiets zat. De politie heeft hem op gevist, de motor was zwaar beschadigd aan koplamp en benzinetank. De be stuurder moet uit de bocht zijn gevlogen, de grasberm toont tenminste sporen van hard rijden. Het bijzondere van dit geval is dat de politie niet weet van wie de Jawa-motor is, er is geen aangifte gedaan van dit ongeval en ook niet van vermissing van een motor. Joy-riding?? DRUMBAND ACTIEF Vrijdagavond zal de drumband van de Gidsenband een rondgang door De Waal maken. Men hoopt op een gul (finan cieel) onthaal. GESLAAGDEN VOOR HET MIDDENSTANDSEXAMEN In Schagen hebben dit jaar de volgen de I.M.O.-cursisten het Middenstands diploma behaald: de dames P. Dalmeijer, Oudeschild; H. de Jong, Den Burg; mevr. J. Koopman- Boon, Oosterend; A. M. Ran, Den Burg; H. J. Vermeulen, Oosterend en M. W. Vonk, Den Burg; en de heren K. J. Dros en K. Eelman, beiden van Oosterend; J. W. Geus, Den Burg; W. S. Keijser, De Westen; P. Slot. Oudeschild; J. Krotje, Oosterend; Ch. D. van der Slikke, Den Burg, en J. M. de Waard, De Cocksdorp. In Alkmaar slaagden nog: mej. C. Hin, ,.De Witte Engel", mej. G. Hopman en haar broer P. Hopman, Ongeren, Den Burg, en H. Smit. Eierland. rustiger en prettiger TT als u voor uw bootovertocht ol treinreis vooraf plaatsbewijzen haalt bij de V.V.V. VAKANTIE LOOPT DOOD IN DEN HELDER Door een gulle bewoner van de Spoor- ;traat in Den Helder is een 17-jarige Duitse vakantieganger J. L. uit Essen, wiens vakantieplannen in de marinestad ineens wegens geldgebrek doodliepen, een bedrag ter hand gesteld waarmee hij zijn woonplaats in Duitsland kon berei ken. Aldus het Vrije Volk. Volgens plan zou hij zaterdag bij de Texelse boot zijn moeder met auto aan treffen. Hij had zijn vakantie op het eiland doorgebracht. Wie hij ook zag zijn moeder niet. De nacht bracht hij door op het poli tiebureau in Den Helder. Zijn plan om zondag de reis naar Essen liftend voort te zetten liep op een mislukking uit. Ont moedigd kwam de jongen weer op het politiebureau terug. De bovengenoemde Helderse inwoner streek toen zijn hand over zijn hart en voorzag de jeugdige vakantieganger van de nodige contanten. De heer Fortgens is 8 augustus 1923 te Haarlem geboren. Na HBS-opleiding en het behalen van de onderwijzersakte kwam hij in 1945 te Amsterdam in dienst van een groot landelijk dagblad. In 1948 vertrok hij naar Djakarta, waar hij tot 1952 werkte bij de economische voorlich ting. Na terugkomst in Nederland werk te hij als redacteur en verslaggever bij diverse redacties in Middelburg en Am sterdam. In 1957 volgde zijn benoeming tot chef-redactie van de Regionale Dag blad Pers te Den Haag, welke post hij tot aan zijn benoeming te Texel heeft bekleed. Behalve Indonesië en de West-Euro- pese landen bezocht de heer Fortgens het Midden-Oosten, van waaruit hij in de crisisdagen van medio 1958 regelmatig radioreportages gaf. De nieuw benoemde directeur van de VVV is getrouwd en heeft twee doch tertjes. Voor deze functie waren 165 sollici tanten. De heer Fortgens hoopt 1 sep tember a.s. in dienst te treden. MOET AAN DE KETTING Een rijwielhandelaar te Den Burg, die sinds ja3r en dag als service voor de gaande en komende man, een fietspomp op zijn stoep heeft geplaatst, mist het voorwerp. Is dit de dank voor de gratis service? GEEN PERSOONLIJKE ONGELUKKEN Zaterdagmiddag heeft een TESO-bus een onbeheerde fiets geramd. Het rijwiel stond tegen het trottoir op de hoek Parkstraat-Weverstraat. De bus moest wijken voor een personenauto met als gevolg, dat er van het rijwiel niet veel overbleef. De politie maakte proces-ver baal op. S.V. TEXEL Dit is de indeling 4e kl. A. KNVB: BKC, de Foresters, Helder, Hollandia T., Limmen, LSW, RKAFC Schagen, Texel, USVU, Vios W. Al is het dan al vakantie wat de klok slaat; voor de competitie worden de voorbereidingen getroffen. De meeste clubs met zelfrespect, dit laatste betreft haar leden, zijn eveneens intens bezig zich gereed te maken. Laten wij niet ach terblijven en zorgen door een pittige training éénmaal per week straks klaar te zijn. Dit houden we dan voor afge sproken. Woensdagavond half zeven trainen adspiranten, junioren en senioren. Bij ons in de Prins draaien al enkele weken de kampen voor de Jordaan- jeugd, al is dit misschien geen juiste uit drukking. Ik zou waarlijk nu vervelend worden door te zeggen dat we zulk mooi weer hebben, want wat wij nu in ons spreekwoordelijk natte landje beleven, is wel een unicum te noemen. Ik liet mij vertellen, dat er een grote schaarste is aan zonnehoedjes! Met zulke berichten kunnen wij alleen maar de boeren erge ren enterecht, want vlak om ons heen en elders op dit eiland merken we maar al te zeer de gevolgen van de grote droogte. De schepping zucht en mens en dier snakt naar water. In het „achterlijke" gebied bij ons in de Prins, te verstaan dat gedeelte tussen de model boerderij en de duinrand hadden wij de natte illusie gekoesterd voor deze zomer waterleiding te zullen krijgen (nou krij gen). Maar helaas het bleek onder de koperen hemel van de Parel der Wadden een fata morgana te zijn. Ook binnen de landpalen van Nieuwe Schild bleek het een luchtspiegeling te wezen. Met Pink steren vertelde onze vroegere gastheer uit die streek ons verheugd, dat hij over 14 dagen waterleiding zou krijgen, maar nog vloeit ook daar niet het kostelijke vocht door enige buis uit de kraan. Als die regenputten nu maar met hemelwa ter gevuld werden, dan behoefde het uitstel van de werkzaamheden nog geen ramp te zijn. Als een welbekende duin randbewoner vertelt, dat hij er 40 jaar woont en nu het water moet kopen, dan blijkt het toch wel hier aan de „droge kant" te zijn. Als mijn luidruchtige jordanertjes van strand of veld terugkomen, schreeuwen ze om water en kunnen we hen maar heel zuinigjes van een slokje water be dienen. Dat zit mij niet lekker, als U be grijpt wat ik bedoel. 't Is, dat belangrijker gebieden reeds eerder hun neus gestoten hebben, an ders zou het overweging verdienen, om een beroep te doen op de Verenigde Naties.... Hoewel het voor onze jeugd hier toch wel een klein paradijsje is, stroomt er helaas geen Euphraat, noch een Tigris om het land te bevochtigen of ter verkwikking van de mens. Wel is er een riante sloot gegraven, die niet stroomt noch de dieren des velds kan laven, wegens de brakheid. Komaan, aangezien wij nog niet in het stadium gekomen zijn, dat lankmoedig heid eenmaal ophoudt een deugd te zijn en ik slechts een bastaard Texelaar ben, mag het van mijn part pijpenstelen re genen, want daar is ons kampement wél op berekend. De storm mag dan mijnent wege in het poolgebied blijven, want zo dra hadden we onze tenten voor enkele weken geleden overeind gezet of de oeugdelijkheid werd al op de proef ge steld. Windkracht 8 was gelukkig maar van korte duur. Zo zijn ze er dan weer, de jongens en meisjes, een bonte gemeenschap: het dochtertje van de welgestelde winkelier, de kinderen van de weduwe die voor baar gezin moet ploeteren, vader en moe- oer tegelijk moet zijn, een paar' asthma- patiëntjes, het psychisch gestoorde 7- jarig meisje, welke door haar vader. enz. enz. om enkele gevallen te noemen. Een wonderlijke gemeenschap in ons kampgezin, waarbij voor de zoveelste keer wordt aangetoond hoe belangrijk dit werk is. Wees er van verzekerd, ge achte lezers, dat gelden hiervoor bestemd op zeer verantwoorde wijze besteed wor den. Waarmee ik tenslotte niet beweer, dat gelden voor de waterleiding overdadige luxe zou zijn, als U nogmaals begrijpt wat ik bedoel Waarvan acte! Joh. K. A. Schreuder

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1