FramboosjesXQ faP8t«W SARDINES ïSmIIharih6 tonijn >tcH£e 79 11 PER BLIK - Gevulde maakt a het leven goedkoper! 22, 23 en 24 juli op stap met „Vrij en Blij" HA A J BLIKJEsiU^J „Het was van ons" «5^Nietnve -yOP In w*rm-weer-verpakking GMM Prima IN OLIJFOLIE DUBBEL blik STARKIST PER BUK KWALITEITSGARANTIE Wanneer u enig Albert HeUn artikel niet élke cent waard acht H die u ervoor betaalde, dan geeft AH u het volle bedrag terug. Om 5.20 uur vertrokken we van Texel met 36 personen voor een 3-daags bezoek aan Zeeland. Aan Den Helder stond de bus klaar van de fa. Van Konlngsbrugge met als chauffeur Piet Idema. In tempo naar Zaandam, waar het trouwe lid Japie nog wachtte en zo via Amsterdam, Schiphol, Den Haag naar Rotterdam. Daar werd koffie gedronken en toen ging het via de Maastunnel, Moerdijk- brug, Dordrecht naar Bergen op Zoom, waar onze gids voor twee dagen, de oud- Texelaar G. W. Oskamp, vroeger direc teur der VW Texel, nu van het Prov. Zeeuwse WV, stond te wachten. Na de kennismaking nam hij de leiding over van Piet, die tot groot genoegen van het gezelschap ons al veel had ver teld en laten zien. Nog een klein stukje door Brabant en 20 kwamen we in ds zak van Zuid- Beveland Wat een schoon gebied, mach tige boerderijen met er omheen de pro- dukten tarwe, vlas, uien, bieten en aard appelen. De weilanden die we zagen wa ren ook dor en droog en dat is aan de bieten en aardappelen ook te zien, maar de graanoogst was om van te kwijlen, machtig die mooie zware velden. Onverwachts stonden we boven op een dijk, links het poldergebied dat over heerst werdt door fruitkwekerijen en rechts schorren en daar achter een werk- haven met een keur van materiaal voor dijkwerken. Daar zagen we een stuk van de Deltawerken, de aanleg van de dijk over het Veerse Gat van Walcheren naar Noord-Beveland. Geweldig gezicht met een toelichting van vriend Oskamp. De schorren worden polderland, de zand vlakte recreatieoord en daar tussen een meer van 25 km., geschikt voor 4000 zeiljachten. Zo hadden we dus Zuid-Beveland ver laten en waren we gekomen op Walche ren. De reis ging door naar Middelburg, waar we Hotel Pax zagen liggen over de SHERLOCK SPEURZIN 31. Een schok deed het gehele schip dat door een rookkolom bijna geheel aan het oog werd onttrokken, trillen. Het stond op 't punt om te vertrekken. „Alles of niets!", zei Sherry. „Nog even een schepje er op". Hij zwom alsof zijn leven er van afhing en met een laatste inspanning wist hij nog net het anker te grijpen. „Hé, dat lucht op, zwemmen is voor mij toch niets gedaan, met kleren aan", bibberde Sherry. Hij wist met een lenige sprong de achtersteven te grijpen, wipte ever de reling en bevond zich op het bandietenschip! „Drommels, ik moet een beetje uit kijken of ik geen lid van de bemanning zie. Kijk, daar staat notabene 'n wacht! Nee, gezien heeft hij mij nog niet!" Sherry zag een luik en wierp een blik naar beneden. Het was de stookplaats. Hij wipte naar beneden en verborg zich achter de hardzwetende stoker, tussen de steenkool. brug, ons pension voor twee dagen. Voordat we daar waren was er eerst nog koffie gedronken in een dorpsher berg in Heinekenszand, door de heer Oskamp besteld, alleen om nog wat van de Zeeuwse klederdracht te zien. De rondrit die nu volgde was fantas tisch. Wat Walcheren biedt aan schoon heid: nooit hebben we geweten, dat daar een natuur is zo ongerept en mooi en dan door al die dorpjes, gedeeltelijk nog oud, maar veel nog pas opgebouwd. Eerst getroffen in 1940, daarna de be vrijding van '44 en om het nog eens over te doen de ramp van 1953. Machtig was het, zo de heer Oskamp vertelde, dat je bijvoorbeeld aan de boomgroei kunt zien van welke ramp de verschillende gebieden hebben geleden. Om 6 uur waren we in Hotel Pax terug en daar niets over dan lof en dank. Een maaltijd die klonk als een klok en een bed zo goed als thuis en nog een keurige bediening toe. Na het eten Middelburg in, doordat er ook ouderen bij waren, bood Piet direct de bus weer aan en de heer Oskamp leidde hen overal maar weer door. Nieu we straten van na 1940, maar geheel weer opgebouwd als was het in de 16e of 17e eeuw. Dan nog een bezoek aan minia tuur Walcheren. Dit is in 1954 gesticht als herdenking van 10 jaar wederop bouw. De opzet was 3 maanden, maar toen bleek welk een stuk propaganda hier van uit gaat is men er mee door gegaan. Al de bezienswaardigheden uit de 19 verschillende gemeenten zijn er nagebouwd in werkelijke kleur en de grootte van 1 op 20. Van Veere stadhuis, molen en kerk, de Kuiperspoort, de Ab dijtoren, fabriekscomplex van Middel burg, de werf de Schelde van Vlissingen en ga maar door. Dit is door 600 vrij willigers in twee jaar tijd met 220.000 werkuren opgebouwd. Het aantal bezoe kers ligt na 5 jaar op rond één miljoen. Dan weer terug naar Hotel Pax en nog wat gezellig babbelen met de gids. De volgende dag weer op pad met de heer Oskamp, nu naar Zeeuws-Vlaande ren, de grens over en dan langs de Bel- FEUILLETON door HANOL SPOOR. 28. HOOFDSTUK XX De vergissing hersteld Bij moeder Verhagen had zich een an der drama afgespeeld. Joke. anders het toonbeeld van zelfbeheersing, was buiten adem het huis komen binnen struikelen. Verblind van tranen, stak ze als een klein kind de armen naar haar moeder uit. Ten zeerste geschrokken pakte deze haar dochter vast, wiegde haar zachtjes op en neer, steeds maar sussende woord jes fluisterend. Joke's lichaam schokte van het snik ken, en haar moeder probeerde zonder iets te vragen haar dochter tot kalmte te brengen. Het snikken werd wat minder, maar de blik waarmee ze haar moeder aanzag, sneed haar door de ziel. ,;Kom nu toch, Joke", zei ze troostend, „vertel nu maar wat er gebeurd is". „Ik ben slecht", snikte Joke. Ook al begreep Joke's moeder dat haar dochter moest overdrijven, toch maakte haar hart een rare sprong. „Zo", zei ze ineens vastberaden, „nu is er genoeg gehuild; vertel maar eens wat je misdreven hebt". Het was aandoenlijk te zien hoe Joke probeerde haar snikken te onderdrukken. Op 't moment dat ze met horten en stoten haar wedervaren wilde vertellen, gingen haar ogen in grote schrik wijd open. Ze legde haar hoofd op tafel en gaf zich over aan een nieuwe huilbui. Door het raam had ze freule Lydia zien aankomen. Joke meende, dat freule Lydia gekomen was om haar nog meer verwijten te maken. Moeder Verhagen, die de blik van haar dochter gevolgd had, zag de freule ook naderen Onmiddellijk begreep zij dat er verband moest be staan tussen de komst van de freule en de overspannen toestand waarin Joke verkeerde. Feitelijk was ze blij met de enderbreking. Misschien zou ze nu op meer normale manier horen wat er eigenlijk gebeurd was. Lydia gaf moeder Verhagen alleen even een glimlachje als begroeting, en liep regelrecht op Joke toe. „Joke, kind, het spijt me zo; kun je me vergeven?" Joke hief het hoofd op. Haar blik had iets van een konijntje, dat in een strik was geraakt. „Moet ik. Ustamelde ze. „Natuurlijk, ik had niet dadelijk zo moeten opvliegen, en moeten begrijpen dat schijn bedriegt". Het gezicht van Joke klaarde ziender ogen op. Ook haar moeder slaakte een zucht van verlichting. Lydia vertelde nu aan Joke's moeder welke vergissing er had plaatsgevonden. Ze nam alle schuld op zich, verontschul digde haar broer, die te veel op zichzelf was aangewezen. Ze lachte Joke, die meer en meer opklaarde, vriendelijk toe, en zei „ik hoop dat me zo iets niet meer overkomt. Laten we nu liever al onze energie gebruiken om Frank uit zijn be narde positie te bevrijden". Lydia had niet tactischer kunnen spre ken om Joke weer helemaal op dreef te gische badplaatsen. We keken onze ogen uit naar de pont „Prinses Beatrix", 102 m lang met 5 rijen auto's en daarboven de passagiersdekken; 80 tot 90 auto's tege lijk, met twee tegelijk erop en dan dat alles in 5 minuten. Koplading, dat is toch de enige oplossing, helaas ook voor Texel. Door het rijkste landbouwgebied ging bet toen naar Sluis. Volop zomer en alles in volle oogst. Combines, zelfbinders, zichters en nog één met een sikkel. Maar net als bij ons weiland dor en droog. Een kilometer of tien over de grens en dan kan je pas zien dat je in België bent. Andere types van huizen enz. Zo kwa men we in Knocke en daar over de ge weldige boulevard. Wat een drukte. In de verte zagen we Walcheren nog liggen. De heer Oskamp vertelde, dat hij vanuit zijn huis in Vlissingen des avonds de lichten van Knocke zag. Daarna nog een rondje door de villawijken. Daar heerst vast een grote weelde. De tuinaanleg is gemiddeld mooier dan in Holland, maar de zinde lijkheid b.v. van bedienend personeel is het lang niet. Langs de kust, waar werd gepicknickt, was 't alles tentenkampen. België heeft maar een 80 km. kust, dus lang niet zo uitgestrekt dan bij ons. In Ostende aangekomen werden de francs genomen en gepauzeerd: bier, kreeft, ansichtkaarten en ga maar ver der. Alles wat een vacantieplaats U biedt. Vandaar ging nog een boot weg naar Dover; ook afgeladen vol. In België: Engelse, Franse, Zwitserse en Hollandse toeristen, maar nog geen 10 procent Duitsers. Die vind je in hoofdzaak boven Hoek van Holland. Zeeland in hoofdzaak Belgen. Via Brugge, een mooi oud stadje, een toertje door Vlaanderen over schitteren de verkeerswegen weer terug naar Sluis en dan Breskens, de pleegmoeder van de Texelse vissers. Op dat mooie pontje met 80 auto's en zo kwamen we weer thuis in Hotel Pax. Een prima maal en toen was het de voorzitter, die de heer Oskamp bedankte voor wat hij ons heeft laten zien. De heer Oskamp nam ook nog het woord en hoopte, dat wij en nog vele anderen de weg naar Zeeland zouden vinden. Hij heeft niet te veel gezegd; in één woord het was een vakantiegebied. De derde dag, na een stevig ontbijt terug via het dorpje Waarde naar Bra bant. Koffie in Etten en zo langs wat andere paadjes naar Rotterdam en Den Haag. Daar brood en winkelen en dan via de Nederlandse badolaatsen naar Den Helder. Om 6 uur waren we in „Formosa" voor het afscheidsdiner. Na een woord van dank van de voor zitter aan de firma Van Koningsbruggen voor haar prima bus en chauffeur Piet Idema, Hotel Pax te Middelburg voor de logies, Formosa voor haar diner en aan alle verdere medewerkers, gingen we te vreden en voldaan huiswaarts. Wij zagen Zeeland, wel gebogen onder de rampen, maar nooit opgegeven om te bouwen voor zijn volk en zijn gasten! Oudeschild, J. Barhorst. FILMNIEUWS: HET ZONDAGSKIND" Heinz Rühmann, een tikkeltje ouder, maar nog altijd even dwaas, speelt een ontwapenende hoofdrol in „Het zondags kind". de komische Duitse kleurenfilm, die dit weekend in Texels Bioscoop wordt vertoond. Het grappige verhaal speelt zich af in 1958 en begint met een kostelijk stukje „verbroedering" tussen de kleermaker Anton Wibbel (Heinz Rühmann) en een Schotse Hooglander. De ontmoeting tussen deze twee lieden leidt tot allerlei verwikkelingen, waar aan het aloude motief van de persoons wisseling ten grondslag ligt. De regisseur heeft er een onbetekenend, maar toch gezellig stukje amusement van gemaakt. „GENADELOZE JUNGLE" Voor de zoveelste maal gaat onder een afschrikwekkend gezwollen titel een aantrekkelijke film schuil. Ditmaal is het „Genadeloze jungle", dat verhaalt van twee broers, die een hard, maar interes sant bestaan hebben in de Afrikaanse wildernis. Een van hen onderhoudt al jaren correspondentie met een meisje in Engeland, dat na de dood van haar moe der vertrouwend op de brieven en de foto van de pionier, naar de jungle komt. Daar pakt Amor heel anders uit dan de briefschrijver en zijn broer zich dat voor stelden; het Engelse meisje trouwt met de broer en de correspondentievriend laat zijn oog vallen op de dochter van een mede-pionier. De hoofdrollen worden knap vertolkt door Belinda Lee en Michael Craig. De helpen. Nu werd ze weer met nieuwe moed bezield, vooral toen de freule vér- telde dat Paul en zij uitsluitend voor Frank waren gekomen. Intussen was Paul, vergezeld van Ver hagen, ook binnen gekomen. Ernstig werd beraadslaagd. Het beste was om zich in verbinding te stellen met Pauls vriend, daar Paul overtuigd was dat deze al de eerste stappen ondernomen zou hebben om voorlopige invrijheidstelling te krijgen. Om tijd te besparen bestelde men een taxi, en met Joke tussen hen in vertrok ken Paul en Lydia naar de stad. Langzaam kwam de oude veerkracht bij Joke terug, en met spanning keek ze uit naar het ogenblik dat zij Frank zou weerzien. Zo gemakkelijk was de zaak echter niet. Werkelijk had de vriend van Paul al vele pogingen in het werk gesteld, en hij meende ook aardig te vorderen, maar toch was de gehele dag er nog mee ge moeid om diverse instanties te bezoeken. Bijna werd men moedeloos onder de voortdurende besprekingen, en toen nog tamelijk onverwacht stond Frank voor hen, wel iets bleker, maar zeer verheugd. Joke wierp zich in Franks armen, en klemde zich aan hem vast. Tegelijk schudde Frank de handen van zijn vriend en van Lydia. Natuurlijk waren alle zwarigheden nog niet opgelost, doch opgewekt werd de terugtocht aanvaard. In vrijheid zou Frank allicht meerdere bewijzen van zijn onschuld kunnen ontdekken. Toen het montere gezelschap onver wacht bij de Verhagens binnentsapte, goede regie staat op naam van Ke Annakin. „HIGH SOCIETY" In deze film kunt U genieten va Bing Crosby, Grace Kelly, Frank Sim tra en Louis Armstrong en negen gloe< nieuwe ;ongs van Cole Porter. In een luxe-vakantieoord zijn de g< moederen in beroering gebracht doe ^ex twee op handen zijnde grote gebeurte nissen: het a.s. Jazz-Festival, waarb Louis Armstrong zal optreden en h« huwelijk van de vooraanstaande Tract Lord en George Kittredge. Dan volgt een spannend verhaal, dat eindigt: zij schrijdt naar het altaar, aan de ari van Iedereen zal zeggen: „Wat een film". Nederlands nieuws O.a.; Internationaal concours-hippiqu in Enschede; Het „Kraaienest" omhoo in de Euromast, Rotterdam verrijkt me „hoogstaand" restaurant; De national atletiekkampioenschappen in Rotterdam Caisson-legging voor de afsluiting va Veerse Gat, een nieuwe fase in he Delta-werk. Wereldnieuws O.a.: Protest in Ghana; Noord-Korea nen keren terug; Russisch Pool-onder zoek; Grote Prijs van Les Essarts voo: Stirling Moss; Dieren voor de ruimte vaart. jad 'erf teel an itt< itra Vil ;chj 'Ck' nol ;tul ïed lei' lila en Voc no alle HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild: 29 juli 1.44 en 14.29; 30 juli 2.53 en 15.39 31 juli 4.13 en 17.00; 1 aug. 5.29 en 18.14 Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 27 juli 1959: 250 lammeren 3045; 28 schapen 5070 42 biggen 50—75; 3 pinken 50—60; nuchtere kalveren 5080. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. Geldig tot 23 augustus 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 18.00 VanDenHelder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 10.30 14.00 16.00 18.25 20.30 Van Den Helder: 9.15 11.35 15.00 17.15 19.30 21.35 I Nu en me val all ste on vir gri bo ku slaakte Mia bij het zien van Frank een snerpende gil, en vluchtte het huis uit. Men haaide de schouders op. Mia deed de laatste tijd wel meer zonderling. Moeder Verhagen vroeg zich af, waar- cm Mia toch zo'n angst toonde om weer naar de stad terug te keren. Het was de laatste tijd toch overduidelijk dat zij het hier niet meer naar haar zin had. Rusteloos was Mia door de duinen gaan dwalen. Ondanks dat zij nog vlug haar jas had gegrepen, rilde ze alsof ze het koud had. Even had ze gemeend dat haar misdaad was uitgekomen, maar door de enthutste gezichten bij haar vreemd ge drag, begreep ze dat het nog niet zo ver was. Toch werd de toestand nu gevaarlijker voor haar; wel zou ze Sternhout in haar endergang kunnen meetrekken, maar dat leverde voor haar ook geen voordeel op, hoewel ze hem zeker niet sparen zou. Bovendien, hij was zo geslepen. Hoe had ze ooit zo dom kunnen zijn om zich met hem in te laten. Dit was erger dan de zaakjes, die ze met vrienden in de stad organiseerde. Toch was de laatste smokkelzaak ook niet mis geweest, en ze wist dat er nog steeds een onderzoek gaande was. Wat had ze toch van haar leven ge maakt? Echte vrienden bezat ze niet, daarvoor was ze te veel van de een naar de ander gefladderd. En hier was ze van de regen in de drup gekomen door zich met Sternhout in te laten. Hier had zij zich, die in de stad de naam had van ge raffineerd te zijn, door een doodgewoon landjonkertje in de vingers laten snijden. In de duinen hing een lichte waas. In de verte hoorde ze de brulboei, ten teken dat het op zee mistig was. Ongemerkt was ze in de omtrek van Duinsfort geko men. Donker en onheilspellend doemde het gebouw op uit de lichte nevels. Tot nu toe was het haar niet gelukt om op Duinsfort toegang te krijgen. Nu ze toch haar spelletje vrijwel als verloren be schouwde, kwam het bij haar op om nog een laatste troef uit te spelen. Met een grote cirkel liep ze om het ge bouw heen en bekeek het eens op haar gemak ian de achterkant. Hier was de indruk zo mogelijk nog doodser. De ra men waren geblindeerd, het gras groeide tussen de stenen, het geheel zag er ver veloos en onbewoonbaar uit. Ze huiverde bij de gedachte dat men hier best iemand gevangen zou kunnen houden, zonder dat de buitenwereld er ooit iets van gewaar zou worden. Terwijl allerlei gedachten haar be stormden zag ze een luik iets scheef han gen. Het sloot daardoor niet goed af, en nieuwsgierig probeerde ze het open te krijgen. Met kloppend hart keek ze in een enigszins schemerige ruimte. Toen haar ogen daaraan gewend waren, zag ze tot haar teleurstelling een wat kale, zo niet armoedige kamer. Misschien was het een dienstvertrek. Ze probeerde of het raam omhoog wilde. Wonder boven wonder gelukte dit. Het houtwerk was totaal vermolmd. Voorzichtig kroop ze naar binnen. Hoe wel ze niet precies wist wat ze dacht te bereiken, besloot ze toch tot het uiterste te gaan. Misschien leverde een onderzoek haar iets op, waardoor ze meer macht op Sternnout zou kunnen krijgen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4