•etter Stop even! NYLONS Ontwikkeien en afdrukken BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 24 tot en met 30 juli 1959 Geboren: Sonja Ingrid Maria, dv. Hen drik Kuip en Johanna M. van Heerwaar- den. Overleden: Johannes de Porto, oud 75 jaar, echtgen. van E. G. de Waard. INGEKOMEN PERSONEN Ariadne G. Schalkwijk, van Amster dam, Gabr. Metsustraat 8 naar Den Burg, Schilderend 40; Kornelis L. van Heer waarden, van Heemstede, Cloosterweg 24, naar C 71; Aagje J. Vennik, van Koog a.d. Zaan, Lagedijk 41, naar K 27. GESLAAGD Te Bergen (N.H.) slaagden voor het Mulo-diploma a en wiskunde Ineke Graaf, Vismarkt, Den Burg, en voor het Mulo-diploma a, middenstandsdiploma en typediploma Gré Witte, De Nes, Oos terend. DE POLITIE WAARSCHUWT Voorheen was het zo dat men rustig zijn fiets een paar dagen onbeheerd voor de deur kon laten staan. Die tijd is voor bij. Herhaaldelijk wordt er bij de politie aangifte gedaan van vermiste rijwielen. De karretjes worden dan gebruikt door lieden, die ze even later, of een dag later, ergens neergooien. Zolang de fietsen niet beschadigd zijn mag de eigenaar niet mopperen. Laat daarom geen fietsen onbeheerd staan; de politie ziet hier scherp op toe. Sluit ook uw bromfiets af; deze worden ook graag even gebruikt. RAADSEL OPGELOST? De eigenaar van de Jawa-motor, die werd gevonden in de sloot aan de Hoorn- cierweg, is bekend. Het is de heer C. Groot uit Zaandam, kellner op ons eiland. De Jawa werd ontvreemd uit een stal ling in de Hogerstraat. In het kamp De Mok kwam die zelfde nacht een marinier binnen met een ern stige beenwond. De Koninklijke Mare chaussee, die deze zaak in handen heeft, maakt nu een combinatie van deze twee gevallen. Het komt meer voor, dat militairen die de laatste verbinding met de truck naar De Mok missen, zich een voertuig toe eigenen. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. Geldig tot 23 augustus 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 18.00 Van Den Helder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 10.30 14.00 16.00 18.25 20.30 Van Den Helder: 9.15 11.35 15.00 17.15 19.30 21.35 Help U zelf en Uw tafelburen uit de (zuur)brand. Houd altijd Rennies bij de hand... Dan kan overtollig maagzuur U niet deren. Die één of twee tabletten doven Uw pijn bij voorbaat, als er eens iets verkeerd valt. Gemakkelijk in te nemen die Rennies - onopvallend - één voor één hygiënisch verpakt. En nog lekker van smaak bovendien „PARIJS EN ILE DE FRANCE: BEKEND EN MINDER BEKEND" Volkshogeschoolcursussen op „Méridon" Na de doorlopend bezette zomercur sussen op „Méridon", volgen nog enkele weken in het najaar, het voor dat deel van Frankrijk wellicht mooiste jaarge tijde. Twee cursussen zijn er ter algemene kennismaking, bestemd dus voor ieder, die belang stelt in Frankrijk en in de uitingen van de Franse cultuur. De cursus van 29 augustus - 5 septem ber brengt de deelnemers niet alleen naar de bekende plaatsen in Parijs en omgeving, die men wel gezien „moet" hebben, maar vooral naar enkele plaat sen, waar men heel veel moois kan zien - zij het vaak wat minder monumentaal - en waar men ook iets van het typisch Parijse en Franse leven kan leren ken nen, zoals in Parijs het pas vernieuwde museum der impressionisten en buiten Parijs het kasteel van Madame de Pom padour in Champs. Ook een bezoek aan Chartres staat op dit programma ver meld. De cursus van 19-26 september is vooral voor een allereerste kennismaking bijzonder geschikt, daar men dan in een week tijds enkele van de belangrijkste monumenten, parken en wijken van Parijs en van het erom heen liggende „Ile de France" ziet. De voorbereidende besprekingen op de avonden en de toe lichtingen tijdens de excursies overdag, trachten een inzicht te geven van de achtergrond van wat men ziet. Ook twee speciale cursussen staan nog op het programma: Van 5-12 september opent Méridon zijn poorten voor Nederlandse platte- iandsjongeren, die iets van Parijs willen leren kennen en die tegelijkertijd een in zicht willen krijgen in het Franse platte land. De week van 12-19 september is be stemd voor plattelandsvrouwen, ditmaal met een zeer bijzonder programma, het welk o.a. een bezoek aan het departe ment van de Arne omvat. Alle nadere inlichtingen verstrekt de Volkshogeschool te Bergen Nh. SPREKEN IS ZILVER. Donderdagmorgen één van de tradi tionele aanrij dingen. Ditmaal op de Groeneplaats te Den Burg. De heer H. KSchilderend, kwam op zijn brommer de Parkstraat inrijden. Gelijk met hem op toerde heel rustig een Zwitserse auto. De wagen moest remmen voor een paar overstekende voetgangers. Vermoedelijk heeft de heer Kager op dat moment de verkeerde kant opgekeken. Zijn handrem kwam onder het achter licht van de wagen terecht. Beide voertuigen liepen een minieme schade op. De Zwitser vatte de zaak ge moedelijk op. K. ook wel, maar hij maakte toch een praatje met de politie, met een verbaaltje als gevolg. FILMVOORSTELLING IN HET PARK Zondagavond draait in het park te Den Burg de twintig minuten film ,,Het onze Vader". Het is een film van de Bond Zonder Naam. De film „Het onze Vader" beeldt de inhoud van het gebed uit op boeiende wijze. Zij is niet kwezelig of fondant achtig zoet, maar reëel, eerlijk en over tuigend. De film heeft een religieuze tendens in algemene zin en zal ongetwij feld menigeen tot nadenken stemmen. Hij wordt doorlopend gedraaid van 8.45 tot 10.45 uur n.m. EVEN OPLETTEN! Een dame, die haar auto geparkeerd had op de Wilhelminalaan te Den Burg wilde wegrijden zonder op te letten. Haar wagen kwam in aanraking met een passerende caravan, waardoor de materiële schade niet gering was. De politie maakte ook hier verbaal op. REGEN WERD SPELBREKER Donderdagavond is de regen spelbre ker geworden van het Openluchtbal in de Wezentuin. De danslustigen moesten tevreden zijn met de dansvloer in „De Oranjeboom". Gezien de animo waren ze zeker in hun nopjes niet deze regeling. BLHtSEMLOTERIJ Maandag 10 augustus wordt er een bliksemloterij gehouden ten bate van de Margaretha Sinclair-drumband. De trekking vindt 's avonds plaats in „De Wezentuin" te Den Burg. OPBRENGST ANJERCOLLECTE 1959 De Anjercollecte heeft dit jaar het mooie bedrag van 425,67 opgebracht. Hierbij een vergelijking van de laatste drie prijs: 1957 1958 1959 Den Burg 173,66 146,98 156,98 Den Hoorn 21.26 53.11 46.24 Oudeschild 46.14 47.98 43.39 De Koog 74.42 46.78 30.76 De Cocksdorp 30.18 40.41 32,73 Oosterend 42.49 41.88 66.57 De Waal 18.51 19.13 14.95 Md. Eierland 16.14 15.69 16.12 Zd. Eierland 6.75 14.49 17.93 Totaal 429,54 426.45 425.67 GOED GESLAAGDE PUZZELRIT De door de heer M. J. Reuvers, in sa menwerking met de M.A.B.-club Texel georganiseerde puzzelrit is prima ge slaagd. De rit was uitgezet door de heren B. Dros en C. P Moojen. 29 personen namen er aan deel. Om 7 uur was de start bij de Sluftervallei. Toen starter De Kind de eerste liet gaan, viel de re gen in stromen neer. De rijders hebben echter genoten en dat was de opzet. Ze kwamen nu op wegen waar ze anders zo gauw niet komen. Er is sportief gereden. Een paar konden het echter niet meer vinden. Mooi op tijd kwamen de deel nemers binnen en hierna kon de voor zitter de uitslag bekend maken. De prij zen bestonden uit souvenirs van de Sluftervallei. Ie prijs de heer Eikendaal, 4 str., 2e prijs de heer Van Harteveld 4 str., 3e prijs de heer Veil 5 str. De heer Wristers was de enige scooter- rijder en kreeg ook een prijs, want het was een prestatie om in stromende regen de rit te rijden. Op 9 augustus a.s. is de volgende puzzelrit. Start 's middags om 2 uur aan de Brink te De Koog. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 1 augustus De Cocksdorp, „De Hoop", 19.00 uur. Start Zuidema-race, wielerwedstrijd. Zondag 2 augustus Den Burg, „Casino", 11.00 - 12.30 uur Start Nationale wandeltocht over 10, 15 en 25 km. Den Burg, Wezentuin, 8,45 uur filmavond „Bond zonder naam". Maandag 3 augustus Den Burg, „Casirto", klaverjasdrive. Dinsdag 4 augustus Den Burg, Oranjeboom. 15.30 uur Pop penkastvoorstelling. De Cocksdorp, „De Sluftervallei" 20 uur Bridgedrive. Woensdag 5 augustus De Cocksdorp, 21.00 uur Lampionoptocht Den Burg. Wezentuin, Bal-champêtre. Donderdag 6 augustus Den Burg, Wezentuin, 20.15 uur Concert door „The Dutch Swing College Band" Den Burg, Sportveld S.V.T. fancy-fair t.b.v. S.V. Texel. Vrijdag 7 augustus Den Burg, Sportveld S.V.T.. fancy-fair t.b.v. S.V. Texel. Den Burg, Oranjeboom, Texelfilm. Zaterdag 8 augustus Den Burg, Lampionoptocht m.m.v. Kon. Texels Fanfarekorps vanuit Wezentuin, aanvang 21.00 uur. Den Burg, Sportveld S.V.T. fancy-fair t.b.v. S.V. Texel. WANDELTOCHT AAN DEN HOORN Maandagavond 3 augustus wordt er een wandeltocht georganiseerd door de mooie duinen bij Den Hoorn. Een ieder kan deelnemen, kosten 0,25 per pers. Opgave bij de start, bij „De Narcis" tus sen 7.00 en 7.45 uur. De duur van de tocht is ongeveer één uur. Men kan ook in groepjes tot max. 6 pers. deelnemen. Na afloop worden er in dorpshuis „De Waldhoorn" films vertoond door de heer G. de Haan. w Het is vakantie. De een rust uit, de ander werkt hard. De een is vol moed om weer te beginnen in het drukke Amsterdam of in het stoffige Roergebied. De anderU, moeders, U bent prikkelbaar en moe. Geen wonder, U heeft immers twee taken: uw gasten en uw gezin! U doet het met toewijding. Uw gasten mogen niet te kort komen. Maar uw gezin? Man en kinderen hebben ook gewerkt. De jongste draait voortdurend om U heen. Allen verwachten ze dat U aandacht voor hen heeft. Hoe wonderlijk mooi is het beroep van moeder. Maar soms wordt het wel eens te veel. Ga, voor het zover komt, even zitten. Dan praten we het uit. Neen, nu geen gesprek over de keuken, die beter moest worden ingericht. Dat komt later. Belangrijk is het, dat U in deze drukke dagen uw werk goed organiseert. Be denk liefst een week van te voren wat U de volgende week zult koken. Maak 's avonds het bestelbriefje op voor de leveranciers. Dit bespaart U en ook de bezorgers tijd. Koop zakelijk in. Maak voor Uzelf een werkindeling. Regelmaat brengt rust. Wen ook de gasten aan vaste tijden. Dit zijn slechts vluchtige opmer kingen. U zult zelf nog wel veel meer voorbeelden weten te bedenken. Overschat bij deze werkindeling uw krachten niet. Eén uur hard werken en daarna tien minuten rust is beter dan de hele morgen in touw zijn zonder even te rusten. Ga toch zitten bij het aardappel schillen! Vergeet niet uw voeten rust te geven! Liefst even met de benen recht uit. Heeft U het te druk? Zo, daar wilde ik juist heen. Ziet U die auto voorbij komen? Wat een snelheid, wat een kracht! Niet altijd zal die auto maar doorrijden. Plotseling begint ze te stotteren en te schokken De benzine is op! Ik vergelijk ons wel eens met zo'n auto. Wij kunnen met al tijd door racen. Neen, af en toe moeten we stoppen en weer nieuwe krachten verzamelen. U zou het de persoonlijke verzorging kunnen noemen naar lichaam en naar geest. Een goede wasbeurt, opge kamd haar, een nette jurk, een lange nachtrust, ze zijn benzine voor ons. Een melodie, een lied kan ons versterken. De schoonheid van een bloem, de lach van een kind, het klokgelui, de rusteloze oneindige zee.... dit alles kan ons kracht geven. Zo ook een vriendelijk woord van dank. Maar voor dit alles moet U even stoppen, even stilstaan. En dan weer verder met nieuwe kracht. BELEGGINGEN IN EFFECTEN (Deel IX) Zoals wij de vorige keer reeds opge merkt hebben is een koers van 200% b. (200% bieden) slechts een indicatiekoers, een advieskoers. Tegen deze koers wor den dus geen transacties afgewikkeld. Een koers van 200% b. wil niet persé zeggen, dat er alleen kopers in de markt zijn. Veelal komt in de praktijk een der gelijke indicatiekoers tot stand als ge volg van het ter beurze van Amsterdam geldende stelsel, dat bij een koers „ge daan en bieden" elke koper, die een bes- tens order heeft gegeven of op de desbe treffende koers gelimiteerd heeft, ten minste één aandeel moet ontvangen. Een hoekman heeft b.v. de volgende orders: Kopen: 2 aandelen, gelimiteerd op 197% 1 aandeel, gelimiteerd op 200% 2 aandelen, gelimiteerd op 200% 2 aandelen, gelimiteerd op 200% aandelen bestens. Verkopen: 1 aandeel, gelimiteerd op 200% 1 aandeel, gelimiteerd op 200% 1 aandeel, gelimiteerd cp 202% Bij een koers van 200% zijn er vier kopers in de markt met een totale vraag van 8 aandelen; bij dezelfde koers zijn er twee verkopers in de markt welke teza men 2 aandelen willen afstoten. De hoekman kan de koers niet vast stellen op 200% gedaan en bieden, want dan zou hij de drie kopers, welke gelimi teerd hebben op 200% en degène, die een bestens kooporder gegeven heeft, elk tenminste één aandeel moeten geven (dus vier aandelen in totaal), terwijl hij van de verkopers maar twee aandelen zou ontvangen. De hoekman zal in het onderhavige geval de koers vaststellen op 200% bieden. Geen enkele order wordt afgewikkeld. De hoekman geeft slechts een indicatiekoers, waarmee hij te hennen geeft, dat op die koers de kopers in de meerderheid zijn. Een koers van 200% bieden kan voor kopers en verko pers aanleiding zijn him limites te wij zigen. Een indicatiekoers van 200% 1. (200% laten) geeft niet persé aan, dat er alleen verkopers in de markt zijn. De hoekman wil alleen te kennen geven, dat op deze koers de verkopers in de meerderheid zijn. Tenslotte kan de hoekman een bied en laatkoers tezamen opgeven. Hij heeft b.v. de volgende orders. Kopen: 2 aandelen, gelimiteerd op195% 4 aandelen, gelimiteerd op 198% Verkopen: 3 aandelen, gelimiteerd op 200% Het is duidelijk, dat geen enkele order kan worden uitgevoerd. De hoekman laat m de prijscourant opnemen: 198% bie den - 200% laten. De hoekman geeft hiermede aan, dat er stukken gevraagd worden t.m. 198% en aandelen worden aangeboden tot en met 200%. Tot zover de vaststelling van de koer sen van fondsen, verhandeld in een ge sloten hoek". Is er een reële koers (dus geen advies- koers) vastgesteld, dan geschiedt afreke ning van de orders, die uitgevoerd wor den, tegen deze koers. Voor obligaties wordt de koers vastgesteld om tien voor half drie, voor aandelen om half drie. Dientengevolge behoeft een hoekman een order in obligaties, welke hem na tien voor half drie of een order in aan delen die hem na half drie wordt ter hand gesteld, niet meer uit te voeren. Alleen orders in obligaties, welke in ze ven tijdvakken worden genoteerd (waar over in de volgende beschouwing ge sproken zal worden) worden geaccep teerd tot half drie. (Publikatie Rotterdamse Bank N.V.) EEN EIGEN ZAAK BEGINNEN (II) Zij, die een eigen zaak willen beginnen door een bedrijf over te nemen, kunnen op hun weg heel wat voetangels en klemmen ontmoeten. In het voorgaande artikel zijn daarvan verschei dene, aan de praktijk ontleende voorbeelden gegeven. Daarom is voorzichtigheid ge boden, zonder dat dit in zwaar tillendheid behoeft te ontaarden. Volg de veilige weg Een feit is, dat wanneer iemand een maal het plan heeft opgevat een bepaald winkelbedrijf over te nemen, hij door gaans de neiging heeft de mogelijkheden van dat bedrijf te overschatten en te weinig oog heeft voor allerlei belang rijke punten, welke hem lelijk parten kunnen spelen. Daarom dient hij eerst terdege te on derzoeken waar hij precies aan toe is. Zulk een onderzoek is lang niet altijd ge makkelijk, want daarbij komt heel wat kijken. Wat is de huidige omzet? Hoe zijn de omzetmogelijkheden voor de toekomst? Zijn er misschien wijzigingen op til in het karakter van de straat of buurt, die een ongunstige (of een gunstige) invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van het bedrijf? En vooral: welke nettowinst kan hij uit het bedrijf verwachten? Want déar- van zal hij moeten leven en dééruit zal hij eventueel het crediet moeten aflossen, dat hem is verstrekt. Met name zal hij er op moeten letten, of het bedrag, dat voor de „goodwill" van de zaak wordt gevraagd, wel ver antwoord is. Dat is heel belangrijk. Want als iemand een zaak veel te duur koopt, wordt dat een bron van grote zor gen en narigheid. Heel wat middenstan ders hebben hun kapitaaltje verloren zien gaan doordat zij voor een zaak een veel te hoge prijs hebben betaald. Het beoordelen van de prijs, welke voor de goodwill wordt gevraagd, is helemaal niet gemakkelijk. En wanneer er wat heus niet zelden voorkomt van het bedrijf geen behoorlijke administratie bestaat, wordt het helemaal een hache lijke zaak. Een ander belangrijk punt is, dat de adspirant-koper zich er vooraf terdege van zal moeten vergewissen of de eige naar van het pand bereid is dit aan hem te verhuren en zo ja, voor hoelang en onder welke voorwaarden; anders zou hij wel eens voor hoogst onprettige verras singen kunnen worden geplaatst. Er worden op dit terrein dan ook heel wat fouten gemaakt, fouten, die niet zel den fataal zijn. Een waarborg Daarom is het maar gelukkig, dat er voor de middenstanders een heel wat veiliger weg bestaat, welke door de orga nisaties van het bedrijfsleven in samen werking met de Overheid voor hen is gebaand. Kortgeleden is in het leven geroepen: het Bijzonder Waarborgfonds voor de Detailhandel. Via dit waarborgfonds, dat een groot aantal branches overspant, kan iemand, die een kleinhandelsbedrijf wenst over te nemen en daarvoor zelf niet voldoende geld heeft een crediet verkrijgen. Daarvoor is nodig, dat de man is kwes tie een bekwaam vakman en een goed ondernemer is, die op een verstandige manier een zaak kan drijven. Bovendien moet de zaak, die hij wil overnemen, ren dabel zijn en moet hij zelf over enig eigen geld beschikken. Door het waarborgfonds wordt de transactie objectief van alle kanten be keken. Welke omzet zit er in de zaak! Welke zijn de winstmogelijkheden en hot zijn de verwachtingen voor de toekomst! Is hij een goed ondernemer, die in staal zal zijn het bedrijf tot bloei te brengen! Is de prijs, welke voor de goodwill word gevraagd redelijk? Kan het crediet bin nen een redelijke tijd uit de winst wor den afgelost? Luidt het antwoord op al deze vragei gunstig, dan krijgt de man het crediet waarvoor hij de normale rente moet be talen. Het fonds geeft hem dan een be groting van omzetten, brutowinst en kos ten, een financieringsplan en eventuee nuttige wenken voor zijn beleid. a Maar ook iemand, die een zaak wi - overnemen en geen crediet nodig heef kan bij het fonds terecht. Dit is gaarne bereid ook voor hem eei onderzoek in te stellen naar de exploi tatiemogelijkheden van het bedrijf, nt en in de naaste toekomst. In dit onder y zoek worden alle factoren betrokken welke daarbij van belang kunnen zijn Ook de prijs, welke voor de goodwill ei f voor de inventaris wordt gevraagd wordt beoordeeld. De resultaten van het onderzoek wor den neergelegd in een duidelijk rapport waarin tevens een exploitatie-begrotinj en een financieringsplan zijn opgenomen Ook worden hem wenken en adviezei gegeven en wordt hem gewezen op df punten waarop hij speciaal moet letten, j De adspirant-koper zal voor dat rap port een redelijke vergoeding moetei betalen. Daar staat echter tegenover, da in heel wat gevallen dat rapport voo hem dat verschil kan betekenen tussei het verlies van zijn zuur verdiend spaarduiten en het bezit van een gezond zaak, welke hem en zijn gezin een goe< bestaan oplevert. Geen sprong in het duister De overneming van een bedrijf behoef voor niemand meer een sprong in he duister te zijn. Iedereen, dus ook degene die geen crediet via het waarborgfond nodig heeft, kan de hulp en bemiddelinj van het fonds inroepen. Men handelt in zijn welbegrepei eigenbe^ng door van die mogelijkheii gebruik te maken en het rapport van he fonds tot richtsnoer voor zijn beslissini te nemen. Wie voor zichzelf wil beginnen volgf de veilige weg, die loopt via Sarphati kade 11 te Amsterdam, waar het fonds i gevestigd (tel. 32754-62312). (Nadruk verboden) (Wordt vervolgd VIJFTIG JAAR GELEDEN Den Hoorn, 23 augustus 1909 Gis termorgen is „De Amsterdam", die vrij dagavond op het strand geraakt war door vijf sleepboten afgebracht en me - eigen kracht naar Nieuwediep gestoomd y De Cocksdorp, 26 augustus 1909 D oogst, welke thans in Eierland in vollei sj gang is, wordt zeer bemoeilijkt door he c' natte weder. Door de hevige plasregen staat op de laagst gelegen bouwgrondei het graan zelfs in het water. De erwtei vooral hebben veel te lijden. Wanneer er niet spoedig veranderinj komt, zal er veel verloren zijn. Het boe zemwater staat op eene voor dezen tiji van het jaar ongekende hoogte. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Hartdorff van Amsterdam Maandcollecte kerkvoogdij De Cocksdorp 10 uur Ds. Klijnsma y Extra collecte voor de eredienst t Den Hoorn 9.00 en 10.30 uur Ds. J. R. Wolfensberger, Amsterdar De Koog 9.00 en 10.30 uur Ds. Waardenburg 10.30 uur Kinderdienst in het jeugd huis, vanaf 4 jaar. n.m. 8 uur Ds. Waardenburg, jeugddiens n.m. 9.15 uur Duitse „Andacht" De Waal 11 uur Ds. Rasch, Den Helder Oosterend 10 uur Eerw. heer Giethoori van Arnhem Extra collecte voor de kerkvoogdij Oudeschild 9.30 uur Ds. Rasch GEREFORMEERDE KERK N Den Burg 10.00 en 19.30 uur Ds. De Lang Oosterend 10.00 en 19.30 uur Ds. IJtsm GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10 en 15.30 uur Ds. Chr. Rupk van Zuidlaren GEREFORMEERDE GEMEENTE Oosterend 10 en 3 uur Dienst in he Gebouw voor Chr. Belangen. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 9.30 uur Ds. Van Bilderbeek De Koog 19.30 uur Ds. Van Bilderbeek Den Hoorn 10 uur Ds. M. C. Postema 1 passend en verrassend elegant Langeveld De Rooij Den Burg - Texel TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika, Canada enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzeke ring. Vraag prijsopgave V.T.B., Den Burg, tel. 85 Te k. grote partij board, sloophout en diversen. Tégen concurr. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur, tel. 1369 Elektra. Aanleg, uit breiding en reparatie. Snel, vakkundig, billijk. Tel. 78. M. en A. J. Vonk Tel. 273 „Formosa", Koningstr. Den Helder, koffie per kop 0,35 Foto-atelier Jan de Waal Weverstr. 51. Den Burg. Ook voor Uw pasfoto's. Verse zeepieren te koop bij J. Kok, Het Witte Huisje, 't Horntje Klaverjassen in „Casino" Den Burg maandag 27 juli en maandag 3 aug., aanvang 8 uur. Om prij zen. Inleggeld 0,75 Ontwikkelen, afdruk ken, camera's, films, pasfoto's, kinderfoto's, atelier-foto's, lijsten enz. J. de Waal, Weverstraat 51, Den Burg Op en top heer. Care Schmidt maakt het weer Uw kleermaker. Alk maar, tel. 3615 Goe< tehuis gezocht voor dri jonge poesjes, 8 weken Binnenburg 3 Wi mist er een schaap ei een lam met rode stree over de rug. Tegen adv kosten terug te halen b; A. Dros, Tienhoven - Bollenpellers gevraagc S. Ros, Hogeberg jonge herdershonden te gen kleine vergoeding Schilderend 101 Te k z.g.a.n. Van Delfts kin derwagen 50,B Platte, Schilderweg f 26d Te koop gevraagi elektr. waterpompinstal latie met drukketel. Br met gegevens en pnj aan F. J. Bruggers Wijkseweg 9, Terwoldi Te koop een schuurtji meter, uitneembaar. A v.d. Vis, Wilhelminalaai 17, tel. 256 Wie heef een i.g.st.z. step te koop' Aanb. Huize „Irene" Dei Burg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2