Maandag, dinsdag, woensdag 3 Speciale KOOPJESDAGEN Zie etalage dameszaak. Fa. J. M. MOERBEEK RADIO Philips Bandrecorders MH f 149.- TELEVISIE Vliegers bakker Douwe Egberts t ELECTROHUIS m i Dat zal nu dubbel smaken l Volkswagenbusjes Kop en schotels boekhouder (rk) kinderwagen 6 stuks f 4,95 Te koop En toch de beste. uitkering goed C. P. Moojen HH Landbouwers meisje of jongeman M. en A. J. Vonk 2 nette meisjes voor mangelen en strijken M. en A. J. Vonk Tot V2 prijs RIJWIELEN administratieve kracht A. v. d. Vis Zoon tractor aardappel- rooimachines Prijs f 2250,00. gem. woning en gem. kl. woning. 80 jonge hennen aardappelrooiwerk met zakkenrooier Loonwerkbedrijf Gebr. Kunst Gemeente Texel onderwijzeressen M. en A. J. VONK Dit komt nooit meer SJ. NOTA Texels BioscoopTheater Telefoon 27 Genadeloze Jungle Het Zondagskind High Society U wilt toch ook M. en A. J. VONK WITTE'S BAZAR 3 nieuwe Assurantie kantoor GerDros. „FORMOSA" met brood 1,75 Koningstraat - Den Heider Rijwielen Tandems Solexen Taxi Garage Reij 'n Cadeautje De ik! 10 St; Heden overleed in volle overgave aan Gods H. Wil, na een langdurig ziekbed voorzien van de genademiddelen der H. Kerk mijn lieve man en onze zorgzame vader, behuwd- en grootvader Johannes de Porto echtgenoot van Elisa Cath. de Waard eerder van Cath. M. de Waard in de ouderdom van 75 jaar. E. C. de Porto - de Waard Th. J. de Porto H. de Porto—Terpstra A M. Guit—de Porto K. Guit Th. E. Schraag de Porto Jac. Schraag J. E. Terpstra— de Porto H. Terpstra J C. de Porto E. C Nooijen— de Porto L. A. Nooijen en kleinkinderen Texel, 28 juli 1959 'I Horntje H 50 De plechtige H. Mis van Requiem heeft plaats gehad vrijdag 31 juli v.m. 9 uur in de parochiekerk van de H, Martinus te Oudeschild waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof aldaar. te huur voor kleine gezel schappen met en zonder chauffeur. Van Koningsbruggen Loodsgracht 22 Den Helder, tel. 2026 in moderne pasteltinten GSVRAAGD: bezit van diploma landb.- school strekt tot aanbeve ling. Centr. Coöperatie L.T.B. afd. Texel, Weststraat 8 Den Burg TE KOOP z.g.a n. Mevr. Bakker, Weverstr 13 Door de zeer grote na vraag die wij hierop gehad hebben, herhalen wij nu deze troef. FA. FRANS ZEGEL KZ. Den Burg - Oudeschild eiken dressoir, theemeubel, schrijftafel, 4 stoelen alles bijpassend, 2-pers eiken ledikant met spiraal, 3-dl. veren bedstel, als nieuw. KI. Mantje Hogerstr. tel. 102 gaat u voor kwaliteit groenten en fruit naar Maas, groentehandel Indien bijl advertentie opdrachten niet duidelijk vermeld staat aan wie de reke ning moet worden ge zonden, kan plaatsing niet doorgaan Dit geldt vooral voor verenigingen en voor degenen die gelegen heidsadvertenties opge ven, waarin alleen een adres, maar geen naam wordt genoemd. Dir. Texelse Courant De beste verzekering is niet de goedkoopste maar Niet de premie die u be taalt, maar de die u ontvangt doet u er varen of u verzekerd bent. Ass. kantoor Tel. 278 A s. maandag komt Vicon met de nieuwste hooibouwmachines op de markt, waaronder een hooischudder met aftakasaandrijving. GRAAF EN SCHOORL Wij zoeken voor ons kan toor een voor lichte kantoorwerk zaamheden. Gedacht wordt aan iemand die dit jaar het MULO- diploma behaald heeft Typen is niet noodzakelijk doch wel gewenst Schriftelijke sollicitaties onder no 1286 aan bureau Texelse Courant. Scheerapparaten Philips Braun Remington Uit voorraad leverbaar vanaf f 37,50 Reparaties als regel zelfde dag gereed GEVRAAGD: Stoomwasserij „Texel" BAKKERS IJZERHANDEL Wegens overstelpende drukte wordt volgende week geen particuliere was opgehaald. Stoomwasserij „Texel De nieuwste Clean elek trische wasmachine met tijdklok is van buiten en van binnen zwaar geëmail leerd en voldoet aan alle eisen. Reeds vele door ons geleverd tot grote tevre denheid. Bijpassende solide wringer f55, Komt u eens kijken Maandag op de markt, verkoop van diverse Zwit serse dames-en herenwin- kelankerhologe's met een korting van 20 tot 50°/0 en met volledige schrifte lijke garantie. Rijks gediplomeerd Horlogemaker MARTIEN GROOT Zn. DE KLOKKENDOKTER Hoorn, telefoon 4896 Maandags op de markt Heer vraagt per 15 sept. slaapkamer met volledig pension Huiselijk verkeer Brieven onder no. 1287 bureau Texelse Courant. Broedplaats De Schorren thans ook voor niet-leden geopend. Rondleidingen 's morgens 10 uur en 's middags 2 uur Toegangskaarten bij D. Boot, De Waal 59. JIWWWlf. te huur per dag en per week GARAGE KIEVIT. GEVRAAGD voor de maanden oktober, november en december, voor de suikerbietenont vangst op Oudeschild. Opgave gaarne voor 15 augustus aan het kantoor der Coop. Aankoopvereni ging „Texel" GA. TE KOOP pr. Kapteyn 175 cc 4 tact motor. Wilhelminalaan, Den Burg telefoon 256 't Horntje H 53. Te koop aangeboden „Bison-Jr." met opzak inrichting als zakkenrooier. B. PAAGMAN, Smederij Eierland tel. 261 Tijdens haringseizoen te huur Inl. Th. de Greve, West- landstr. 21, Breskens. Nog te koop aan en tegen de leg Jan v. d. Star, 't Noorden, tel. O'end 317 OOKZÖH Met deze berichten wij even, dat er vanaf heden kan worden uitgevoerd. Ook stoppelbewerking met triltandcultivator. Den Burg, tel. 196 en 563 FIRMA JAC. BRUIJN Stenenplaats - Den Burg Gevraagd per 1 september a.s. voor tijdelijk aan de openbare ulo-school te Den Burg hetzij uitsluitend in het bezit van de akte van be kwaamheid als onderwijzeres of tevens in het bezit van bijakten, die genegen zijn 's morgens of 's mid dags een aantal uren les te geven in één of meer vakken van het algemeen vormend onderwijs of in een der moderne talen Gegadigden dienen zich zo spoedig mogelijk schrif telijk aan te melden bij de burgemeester. Laat nu uw radio voor het wintersei zoen weer voor 100 pet. in orde maken Pruts niet langer. Een goede servicebeurt, 1 of 2 nieuwe lampen en uw toestel is weer als nieuw Door onze 30-jar:ge ervaring en enorme voor raad onderdelen zijn wij met onze prijsbereke ning 50 pet goedkoper dan elders. ERKENDE PHILIPS RADIO SERVICE EERSTE door Philips en Erres erkende Radio Service Inrichting. A.s. maandag op de markt Flanellen lakens 150 x 220 3, Anti rheuma lakens wit en gekleurd 180 x 230 5,98 Prachtige export graslinnen lakens 180 x 230 5,98 Pracht wollen dekens 2 pers. 90 pet wol 29,75 Schöne Decken (Wolle) von 22,75 jetzt 14,95 LET OP! Onze naam staat op de kraamt Wij slaan weer in de Binnenburg t.o. Middenst.bank Zaterdag 8 uur Zondagmiddag 4 uur Een spannende, opwindende film opgeno men in de Afrikaanse jungle: Een vrouw in een maalstroom van een verwarde liefde. TOEGANG BOVEN 14 JAAR. Zondag en maandag 8 uur Een nieuwe paraderol van Heinz Rühmann in kleuren. Een hoogtepunt van lach- amusement TOEGANG AIJ,F, LEEFTIJDEN. Dinsdag 8 uur Bing Crosby, Grace Kelly, Frank Sinatra en Louis Armstrong and his band in De verrukkelijkste, vrolijkste en vlotste muzikale komedie die u ooit heeft gezien TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. Bij erg mooi strandweer zondagmiddag geen voorstelling. 43 cm beeld prijs f 695,— Wacht niet langer en laat er een vrijblijvend op proef plaatsen door EERSTE door Philips en Erres erkende Radio Service Station. Philips gediplomeerde Televisie monteurs Ze zijn er weer. De vliegers, die 't zo goed doen Vanaf f 2,95 Weverstraat 36, tel. 79 Zojuist komt Philips met 3 bandrecorders uit. Prijzen t 378,— 398,- 625,- Wij leveren ze u uit voorraad Ziet de etalage Belangrijk beter en goedkoper bij Neem de proef op de som Telefoon 35! De Koog. Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend 1 Kapper Bakker, Tel. 203 Een dagje naar Den Helder of weer naar huis, Dan eerst nog iets nuttigen in Café-Restaurant Broodje kroket f 0,50 Koffie per kop f 0,35 Gehakt met brood f 1,50 Huzarensalade Ie klas huurt u bij ZEGEL Tel. 150. Den Burg, Texel Telefoon 333 b.g.g. telefoon 101 voor groot of klein? Dan moet U immers bij J. P. STAM zijn -T jé- r g De. 6)oe geur en smaak van Pickwick Thee worden volmaakt beschermd door een SPECIALE ALUMINIUM - B1NNENVER- PAKKING Juist in de zomer geniet u oog eens zoveel van zo'n heerlijk kop Pickwick Thee. Na een flinke wandeling is er geen verkwikkender drank Verwen uw gezin en uw gasten met Pickwick Thee, de speciale Engelse melange van Douwe Egberts. de ftjne Engelse Melange Pickwick theezakjes groot formaat, doosje van 20 stuks 98 ct.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3