HTDRUmN Schooltassen OP TIJD OP TIJD LIJST! tCS' Oosterend... Present 1 i (■O*. SCHOOLBOEKEN Zaterdag 15 aug. gesloten Alle schoolbehoeften 5-daagse reis Het adres voor ONTWIKKUHN Aretan, Aabulba Bloembollen- Germisan HÉL - 75. 6 49 I 0 Assurantie kantoor GerDros. Donderdag 13 aug openen wij ons filiaal Dorpsstr. 118, Oudeschild. W. Maas, L. M. Beekman een behuizing Daalders fruit munt steeds uit De scfiooftas f 75,00 p. p. reisbur. Johannes D.K.W. motor '53 en x FOTOHANDEL Langeveld De Rooy Taxi nodig woonhuis net meisje een net meisje 1-pers. kapok matrassen per stel f 35,00 zangdienst U wordt verwend dat is bekend, Met Daalders fruit dat munt steeds uit. FLITSER! nm> emn Langeveld De Rooij n,v. Coop. Ver. voor K.l. Jan Cornells Witte Jz. Voor de ontsmetting van uw bloembollen Coöperatieve Aankoopver. Texel G.A. VERHUUR van Goedkoop en lekker eten A. v. d. Slikke, De Spar Prima ruime leren vanaf f13,45. Schoolschriften v.af 10 voor 1,- J. P. Stam, Weverstraat JNeem het mee als u toch in Oosterend komt C0R DE JONG '^VOORDELEN 1,00 45 75 68 65 Lunchschotel van de week a Echte Chocoiaatljes DE SPARRETJES van ds WEEK 59 3 7A Het fijnste van Hollands Zuivel 1/2 EDAMMER 1Q@ BESTELD IN HUIS! LANGEVELD DE ROOIJ N.V. Zwaarbeladen huiswaarts voor enkele guldens Fa Klaas Boon Zn. Den Hoorn Boekhandel Langeveld De Rooij f&Tfv&dUr Langeveld De Rooij nv far TEXELAARTJES •egels 0,80; elke regel iér 0,20. Onder adres bevr. (niet eerder dan u. in Boekh.) en onder 0,20 meer. „Formosa", Koningstr, en Helder, koffie per di P °>35 ai Voor al uw vervoer toe in Boven's Transport- Taxi-Onderneming, stel voor uw bagage Dc[, n kleine vrachtauto. ejin llijk tarief. Oudeschild tel. Den Burg 421 of ra; 0 k. gevr. tent of zomer- isje. Br. onder no 1292 ir. Tex. Crt. Te k. 2 plex kuipen en nog een rtijlje schotten triplex 4 m., voor figuurzaagwerk Boom, Oudeschild k. prachtige 4-5 pers ito, zuinig en zonder ge eken f 1250,00. Tevens lp- Jinternieuwe bromscoo- r van f 900 met JLO- otor, duo, kofferrek e d :.a b. p a. T. Molenaar, 781 ieuwstraat 31. Den Burg Goed tehuis voor 2 ooie, zindelijke poesjes v d Struys, R. P Keijser- eg 12, Den Burg 50- >udï) kg gele crocussen te k. Suijkerbuijk, De Cocks- orp Te k. beste eigen- eimers 20 ct. Former, e Waal Jonge kippen k. 4 mnd oud Wil ook lilen tegen oude kippen C Veeger, Westermient en Burg, tel. 493 Te puik beste aardappelen iJnt) cl per kg P. Koorn, ,'er nie ziel vei ast aki V). elei va cht Enige kennisgeving Met dank aan God en rote blijdschap geven wij kennis van de geboorte m ons dochtertje Simone Petronella B. Troost W. Troost—Ellen emstraat lfil eriten Helder, 6 aug. 1959 der. Zet tekening, foto of diploma in een passende Boekhandel LANGEVELD DE R00IJ n.v. ogerveld, tel. 355 Met grote blijdschap en ankbaarheid geven wij ennis van de geboorte an ons dochtertje Marijke Neeltje Pieternella I. C. van Agteren— Kooijman G. van Agteren de 'exel, 8 aug. 1959 len Burg, Beatrixlaan 72 Met grote blijdschap ge en wij u kennis van de ;eboorte van onsdochier- jf en zusje Niesje W Schellinger- Zegel F. Schellinger Siep ludeschild fexel, 8 aug. 1959 Algemene kennisgeving voor Texel Hiermede vervullen wij de droevige plicht kennis te geven van het overlijden van onze lieve man, vader en opa Jan L. van den Berg op den leeftijd van ruim 78 jaar. Namens de familie G. v d Berg-Backer Schilderend 5, Den Burg Texel, 10 aug. 1959 De teraardebestelling zal plaats vinden op donderdag 13 aug. op de N.H. begraafplaats te De Waal, vertrek sterfhuis 2 uur Belangrijk beter en goedkoper bij Neem de proef op de som Telefoon 35! De Koog. Langs deze weg breng ik mijn hartelijke dank voor de grote belangstelling tijdens de ziekte, verple ging aan mijn lievevrouw C. v. d. Vis—Schagen bewezen In het bijzonder aan mijnheer en mevr. Broer voor de liefderijke hulp, mej Snijders en ver der familie, buren, Ds. Klijnsma voor de woorden van troost tot ons gespro ken en mw. Eelman-Dog- ger en mw. J. van Dijk P. v. d. Vis Pz. Huize Irene 's morgens half 9 Verse groenten Geschrapte aardappelen en worteltjes Handperen appelen Fijne pruimen extra voordelig Tomaten Meloenen, druiven alles prima kwaliteit en billijke prijzen Groentehandel internist van 14 augustus tot 1 september geen spreekuur TE KOOP een driewlelde kar en een dogcar op gummi M. C Bakker, Spijk Met grote blijdschap ge ren wij u kennis van de (eboorte van onze zoon en iroertje Albert Johan Wij noemen hem Bertje R. Keijser—Wiersma A J. Keijser Jacob, Jan en André Texel, 8 aug. 1959 Dngeren B 198 Wij waren zeer getroffen door het prachtige blijk van belangstelling die vader Ipenburg in het zie kenhuis mocht ontvangen van de vrienden uit De Koog. Hartelijk dank aan alle (eefsters en gevers en iart. groeten van uw ex- dorpsgenoten. Fam. Ipenburg Leeuwarden Te koop of te huur gevraagd met 1 tot 2 ha land of kippenbedrij fje Br met prijs enz. onder no. 1293 bur. van dit blad. sterk. en QU&VJK. RUIME KEUS MAGAZIJN STEENENPL,E - WEVERSTR t Heel wat beter en niet duurder bij Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 Voor familie-drukwerk Drukkerij Texelse Courant 23—27 aug. en 30 aug.—2 sept. Logeren in hotel Tummer Valkenburg, 1 dag Duitsland en 1 dag België. Laatste reisfilm van de heer Van Steijn van vorig jaar. 't Zand Tel. 326 TE KOOP 250 cc tegen elk. aann. bod A. de Jong, Peperstraat 25 FIRMA JAC. BRUIJN Stenenplaats - Den Burg Parkstraat Den Burg Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit TE KOOP Zwaanstraat 10. Vrij van huur A. Commandeur, Huize St. Jan. BIEDT ZICH AAN; 16 jaar Br. no 1291 bur. v.d. blad BIEDT ZICH AAN: voor dag of voor dag en nacht. Trijntje van den Hoek Schoolstr. 19, Oosterend 2- en 3-delig afkomstig hotel Californië Nog een kleine voorraad. N.V. PH. VLESSING Telefoon 20 Donderdag 13 augustus a.s in de Ned. Herv. kerk te Den Hoorn. Organist: de heer Bruin Bij Uw camera hoort een (Een Philips flitslampje kost een kwartje) Het één en het ander bij Parkstraat, Den Burg. Hiermede berichten wij u, van de K I Vereni ging De Vooruitgang te Sijbekarspel te hebben ver nomen, dat er vanaf heden weer voor algemeen ge bruik diepvriessperma beschikbaar is van de stieren: Adema 21 v. d. Woudhoeve en Sneeker Diamant Hoewel de vraag momenteel wellicht niet zo groot zal zijn, leek het ons toch nuttig u dit even te be richten. Het Dagelijks Bestuur van de polder Eijerland op Texel, brengt ter openbare kennis, dat op woens dag 26 augustus 1959 zal plaats hebben de candi daatstelling voor de verkiezing van één hoofdmge land ter vervulling van de opengevallen plaats van de heer wegens periodieke aftreding (herkiesbaar Op die dag van 19 tot 22 uur kunnen bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur, die daartoe zitting zal houden in het Polderhuis te De Cocksdorp Schriftelijk opgaven van candidaten worden inge leverd. De nodige formulieren zijn tot het tijdsti. der candidaatstelling kosteloos verkrijgbaar bij de secretaris van bovengenoemde polder. Texel, 3 augustus 1959 Het Dagelijks Bestuur voornoemd KI. Kalis |z., voorzitter A. van Hoorn, secretaris hebben wij in voorraad Drie ZEER VERTROUWDE producten TENTEN-LUCHTBEDDEN BUTAGASAPPARATEN -W LJ7FOUANDEL H— WEVERSTRI7I9 - TEL767 DEN BURC tïxEL Capucijners 1 liter pot augurken 1 pond vet rookspek Diepvries schelvis kabeljauw pp 035 3 p. 1,00 0,69 0,85 p. p 1,40 1,40 Den Burg met doorlopende voortas en extra ritsvak Vet gerookt spek 79 ct per 500 gram Mager pekel spek 125 Biefworst 64 150 gram Fijne Ham 79 SLASAUS 50 I en 40 zegels p. fles r AUGURKEN, zoetzuur en 30 zegels p. pot L'nflB MARIE BISCUIT en 18 ze9e'sp' ro1 fefH CHAMPOO, olie of ei en 30 zegels p. flacon AARDBEIEN OP SAP* per Picknick blikje ct. Vrrwypx.' r ioimiivh w i Dus op deze artikelen 20 #/o korting FLENSJES, heerlijk koekje 'f*i(SS) AUGUSTUSMELANGE Snoepje 10 zegels 10 150 gram korting Ham Gehakt Ontbijtworst 5° gr. 50 gr. OV 50 gr. 10% korting en 14 zegels en Sparzegcls 100 gr 200 gr. PORK voor slechts 49 ct. en 10 zegels bij aankoop van 1 pak MACARONI voor 30 ct. en 6 zegels 1 blik GEHAKT 99 ct en Sparzcgels 500 gr. JONG en Sparzegels GOUDSE KAAS V.V. JONG 500 gram en SPARZEGELS VENEZIA LIMONADESIROOP 1e kwaliteit 1.15 23 zegels Je; Superieur 1.60 32 zegels ER IS WEL DUURDER, MAAR NIET BETER. 1Z—is—o 10°/, KORTING - 1007. KWALITEI De boekenlijst wordt met de uiterste zorg behandeld door Parkstraat 10 Telef. 11 Den Burg Verpleegsters schorten 40—42—44 3,75 Jongens blousons enkele kleuren voor extra lage prijs Super sneldrogers 1,15 Een partijtje wollen merkdekens I50x2C0 27,50 Interlock damesslips 32—44 1,35 Nog enkele 1-pers. schuimrubber matrassen tientjes goedkoper 15 jaar garantie Graslinnen lakens extra zwaar 180x230 Jozo 8,— Flanellen lakens 170x230 zalm 7,25 wegens r k. feestdag Dames wilt u met uw inkopen hiermede rekening houden Dank u. Warmoesstraat De nieuwe portable schrijfmachines Telefoon 11 Den Burg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3