GROTE SHOW HAARDEN en KACHELS HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN BAKKERS IJZERHANDEL Telefoon 67 B i de keus van mensen die Pure Kwaliteit wensen BAL' CHAMPÊTRE Vakantie NAAR SCHOOL Koop KLM-overalls SCHOOLTASSEN i LVon*, ycmkJLl schooltassen Aanbesteding 4Ue schoolbehoeften WOENSDAG AVOND „FORMOSA" Hotel „De Lindeboom-Texel" J. P. STAM Ambachtsscholieren in alle prijsklassen. 67 Henk C. Prins zangdienst De kenner en weter zegt Roest vlees is beter Grote houtveiliug boerengeriefhout Taxi nodig AKKER'5 Iehhceeeh Agenda Liniaal Passer Tekendoos Vulpen Potloden Schriften Werkbladen Vlakgum Schooletui Schetsboek Kleurpotloden Verfdoos Penselen Aquarello's nog meer Langeveld De Rooij n.v. MISCHA GROUCHEWSKI RINA Dl VléTA Prima leren en 5 schriften gratis. KLM-verpleegsters- schorten TEXTIEL HU IS ZEGEL ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN in één dag gereed. VERHUUR van Mantje's Schoenhandel voor lederwaren en koffers 0U"*ZEGEIS DE SPARRETJES van de WEEK V 59ct Lunchschotel van de week 69 Boekhandel Langeveld De Rooij VOOR HET LAATST Vandaag 26 en morgen 27 augustus tonen wij u in het Casino te Den Burg een enorme kollektie HAARDEN en KACHELS voor kolen- en oliestook. Tevens demonstreren wij met tal van HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. Deze tentoonstelling is geopend van 's middags 2 uur tot 's avonds 11 uur - TOEGANG VRIJ. Demonstraties met: Tornado mixer Tornado klopmix Tornado huishoudmolen Tornado vruchtenpers Vloerwrijver met regelbare wastoevoer Groentehakker Tinnlc droogschuim reinigingsmiddel en andere artikelen. Onze zaak is ge sloten van 5 t/m 19 september. Dametkapsalon Parkstraat 38, Tel. 114 Den Burg Donderdag 27 augustus a.s in de Ned. Herv. kerk te Den Hoorn. Organist: F Kassenaar Violisten: J. R. Wolfens- berger Jr. Maria v. Dam beiden uit Amsterdam en behorende bij de Cantorij van Fr Mehrtens Donderdag reklame SPEKLAPPEN 75 ct per 500 gram. op 28 aug a.s om 10 uur op terrein bij de directie keet Grontmij. Kogerstraat door deurw. Heiloo grote partij Kijkdag donderdag 27 aug Houthandel P. Heij Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit KOGERSTR EN HOGERSTR. Voor zaken of privé in zit U tevree. Café-Restaurant Koningstraat 68-74 Den Helder 'tÖMI VEELGEMMKllVKER MET 'H RESERVE SLEUTELf WS MAKEN ZE VOOR U. ■ook voor AUTOSLEUTELS 1 EN BURG'TEL:G7'TEXEL BARKER'S IJZERHANDEL Heel wat beter en niet duurder bij Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 VRUCHTËNPËRS^yi EN MIXERH BAKKERS IJZERHANDEL Je hebt een nodig, en een een een een een (of meer) en en (voor HBS-ers) en een goed stuk en een (leeg of gevuld) een en een Talens en en een doosje en (misschien) Voor het één en het ander kun je terecht bij parkstraat, Den Burg presenteert het laatste weekend van dit seizoen het TRIO met medewerking van de zangeres Een set van 2 balpennen en 1 vulpen f 1,90 Naaidozen, scharen en schriften U vindt liet bij Zorg voor goede, sterke WERKKLEDING. Voorradig in khaki, wit en blauw Voor de huishoudschool en grote sortering fantasie schortjes. Het Dagelijks Bestuur van de polder Eijerland op Texel zal op maandag 31 augustus a s. des voor middags te elf uur in hotel De Zwaan te Den Burg trachten aan te besteden het maaien en schoonmaken van de navolgende hoofdwateringen a. de Postsloot (gedeeltelijk) b. de kreek van Padang (noordel gedeeltej c de kreek van Vruchtbaaroord d. de kreek van Maurick Inlichtingen bij de opzichter. Inschrijvingsbiljetten worden ingewacht tot het uur van aanbesteding in voornoemd hotel. Het Dagelijks Bestuur van de polder Eijerland op Texel KI. Kalis, voorzitter A van Hoorn, secretaris FOTO LANGEVELD DE ROOIJ N.V. TENTEN-LUCHTBEDDEN BUTAGASAPPARATEN WEVERSTR 17 19 JyZERHANOEL ïfTJAeu week CANDY-KOEK dësf** Voor guldens in de Spaarpot ct. per stuk 60 en geen 12 maar 24 zegels I I Bij 2 pakjes LUXE PUDDING voor 64 ct. en 12 zegels 10% korting m (Smaak naar keuze) 1 flacon LUXE PUDDINGSAUS M van 58 voor AQ ct. CHOCOLADE HAGELSLAG CHOCOLADE-MELK 9Q Ct. per flesje vO en geen 8 maar 16 zegels IJS PEPERMUNT OQ Ct. 2 gr. rollen wO en geen 8 maar 16 zegels ZALM fancy pink Oft per half blik en geen 24 maar 48 zegels CARANSAC F franse landwijn 1 3 rood of wit 1/1 fl. 7 en geen 43 maar 86 zegols CAFé NOIR Ct. p. pak W en geen 13 maar 26 zegels Dus op deze 0 artikelen 20% korting Ham 50 gr. Tongenworst 50 gr. Pork 50 gr. en 13 zegels 10% korting 250 gram en SPARZEGELS slaolie SLASAUS en SPARZEGELS LEVERPASTEI Unox blik 200 gr en SPARZEGELS Gaat U ook naar de gratis SPAR BONTE AVOND 1960? Volledige Inlichtingen bfl Uw Spar-kroidenler. 16-2-9 10«/0 KORTING - 100°/. KWALITEIT Omdat „SHELL" haardolie PK uitmunt door zuiverheid en kwaliteit, is het bij u zo behaaglijk in huis. Uw oliehaard geeft een gelijkmatige temperatuur, tl stookt prettig en... brandschoon I „SHELL" haardolie PK verhoogt de gezelligheid door gelijkmatige, behaaglijke warmte! Nadere inlichtingen worden u gaarne gegeven door de „SHELL" PK-detaillist in uw omgeving of door Shell Nederland N.V.. Postbus 69. 's-Gravenhage. telefoon 18 34 00, toestel 202. in het Park te Den Burg. Muziek van het VERSTERKTE orkest van Henny Kok. Entree f 0,50 Aanvang 8 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3