7*5 prijzen r Moerbeek's Meubelhandel DE SPAR Oatwikkeleu en afdrukken A. v d. Slikke, „De Spar" BLIJVENDE^ H.H. JAGERS WEVER - WAPENS wwww kosthuis in Den Burg Witte's Bazar Drogisterij W. Bakker wegens vakantie gesloten James Grieve A. Zielman, Schuur te huur aangeboden GESLOTEN Ze dragen niets liever supercoat met capuchon „FORMOSA" met brood f 1,75 Hele uitsmijter f 2,~ Koningstraat - Den Helder Te koop aangeboden MEISJE freesmachine Vanaf vrijdag 11 september tot en met zaterdag 19 september is onze zaak gesloten. best werkpaard gesloten 1 ooilam VAKANTIE Maas' groentenhandel ombouwen S. Rentenaar, Elke september-dag is bij een voordeeldag! 28 eiv erv exel speelde tegen Bakkeveen, een ^se KNVB 4de klasser. De gasten unen om ca. 10 uur aan. We gingen unenlijk naar Westerslag waar van nd en zee geprofiteerd werd. Na een ukMje koffie werd Den Burg weer opge- ii it. im half twee verschenen de ploegen de start en werd eerst 1 min. stilte Spjacht genomen ter nagedachtenis aan overlijden van Nederlands grootste 1 J rtman, Karei Lotsy. De vlaggen hin- oil half stok. e wedstrijd stond niet op hoog peil, ibr ir van krachtsverschil was aanvanke- weinig te bespeuren. Doordat Hans, id en Harry nog niet van de partij en, was ons elftal een comb, gewor- Aanvankelijk liep het achter vrij d, maar tacties opstellen is nog altijd 1 mgrijk. Toch liepen de aanvallen r en weer en kregen de beide keepers ■genheid him kunnen te tonen. Met [igspelen werd de gasten menige kans nomen. In de aanval was de afwer- l niet altijd zuiver, al was er vol- «nde werklust aanwezig. 3 1 )e gasten hadden het eerst succes met hard schot van rechts, waarbij Ber- voor in z'n doel stond. Bij een T-aan- gaat Niek alleen door de verdediging maakt keurig gelijk. Een slap ogen- in de verdediging bracht Bakkeveen r aan de leiding, maar het was Groen gelijk maakte. Het laatste kwartier ?r<ii de eerste helft was Texel nergens en kk nd onder hoge druk. De 2e helft werd er aangepakt. Max zorgde voor no. 3. bezoekers wisten nu de mooiste kan te missen. ^ls oefening altijd geslaagd, maar voor competitie zal het toch wel even an- 2 s moeten. )us zondag Texel 1 naar Schagen, :el 2 naar LSW. Thuis Texel jun. C b. Zaterdagmiddag Texel a-Tex. i. Voensdag allen ter training. S.V.O.-NIEUWS londag a.s. begint voor het eerste de npetitie. We gaan naar Tex. Boys 2. zitten nog met vakantiegangers en zonder voorwedstrijden zal het weer zeer moeilijk begin worden. /oor het tweede moeten zich nog een ir jongens melden, waar we van op kunnen, dat ze mee gaan. Dan gaat dat nog de competitie in. Blijf niet de kant staan, maar help mee onze sterk te maken. Ook oudere leden welkom; onze vereniging rekent op lie. SPORTNIEUWS S.V.C. Zondag speelde het eerste zijn laatste dstnjd voor het Gouden Kruis tegen LP 3 en moest met een 21 nederlaag iei|ioegen nemen. Zondag a.s. begint de competitie. Het ste speelt thuis tegen Schagen. Het eede gaat naar Helder op bezoek. S.V. TEXEL tot 30 op te voeren. ZAP wist voor de rust één maal te doelpunten. In de 2de helft werd de satnd geleide lijk aan tot 73 door de Boys opgevoerd. Dit is een goede oefenwedstrijd gewor den. Het 2de elftal was op bezoek bij Hel der 4 en in een zeer goede en spannende wedstrijd wisten de Boys in de laatste minuut uit een corner het winnende doelpunt te scoren, eindstand 43. Zondag a.s. begint de competitie weer ie draaien. Boys 1 gaat uit naar Schoorl. Het 2de speelt thuis tegen Oosterend 1 en de junioren starten met een thuiswed strijd tegen HCSC a. Deze wedstrijd wordt zaterdagmiddag om 4.00 uur gespeeld. Boys a speelt zaterdag middag om 4 uur uit tegen Texel a. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 VanDenHelder: 6.30 Z.D.H.-NIEUWS nu Iet eerste verloor zondag de oefen- dstrijd met 52 van De Koog, Bij ons ig alles even lauw, terwijl De Koog ust was op revanche. Het tweede won •t 52 van De Koog 2. Zondag speelt het eerste thuis tegen V1< lder 4, aanvang half 2. De wedstrijd or het tweede is uitgesteld; adsp. vrij. ke Donderdagavond om 8.30 uur trainen ei or senioren op het terrein en adsp. om u< ïur trainen. Ki Bo; TEXELSE BOYS-NIEUWS >ys 1 speelde zondag thuis tegen LP'2. Direct na de aftrap gingen de •ys ten aanval en meteen schoot J. ogaard de bal in het net: 10. Het ei nenspel van ZAP was beter verzorgd n bij de Boys. doch het enthousiasme n de Boys was daar tegenover weer v oter, waardoor zij kans zagen de score 10.30 13.00 15.30 18.00 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 10.30 16.00 18.25 Van Den Helder: 9.15 11.35 17.15 19.30 HALVE EEUW GELEDEN Verbetering schapenfokkerij. Vrijdag 10 September wordt te Alk maar in Café Central de tweede verga dering gehouden van de vereniging tot verbetering van de Schapenfokkerij in Noordholland. Alsdan zal een bestuur worden geko zen én tevens een Inspectuur. Vastge steld zullen verder worden de controle, het merken en de boekhouding. Begunstigd door het fraaie weder is gistermiddag het eerste zinkstuk op Het Horntje naar de diepte gelaten. Dit was voorzeker een reuzenstuk, daar het een f ppervlakte had van 1188 m2. Voor dit stuk waren benoodigd 250 last steen, waaraan ruim 60 personen deelnamen, om het naar de diepte te la ten zinken. Thans is men bezig een stuk te maken, hetwelk een oppervlakte krijgt van 1200 m2, hetwelk men Maandag bij gunstig weder hoopt te laten zinken. 27E NATIONALE TREKPAARDENTENTOONSTELLING Blijkens de landbouwtelling van mei van dit jaar bedraagt de paardenstapel in ons land ongeveer 195.000 stuks. In vergelijking tot de telling van vorig jaar betekent dit, dat de normale (af vloeiing) uitstoot van oudere paarden door het fokken en aanhouden van jonge paarden niet alleen werd opgevangen, doch zelfs overtroffen, zodat de paarden stapel een vermeerdering heeft onder gaan. Dit moge bij sommigen misschien enige verwondering wekken, doch wie kennis genomen heeft van de publikaties omtrent bedrijfseconomische onderzoe kingen der laatste jaren en de uitkom sten daarvan in een vergelijking tussen paarden- en trekkerbedrijven heeft ge zien, zal dit helemaal niet verwonderlijk schijnen. Op bedrijven van b.v. 8 tot 40 ha. was naar gelang de bedrijfsgrootte het netto-resultaat op de paardenbedrijven 1500,tot 5000,per jaar hoger dan op de trekkerbedrijven. De voordelen van paardenfokkerij en paardengebruik zijn dus wel zeer duide lijk. Zij kunnen echter nog aanzienlijk worden verhoogd indien ook aan de me chanisatie van paardenwerktuigen in de toekomst alle aandacht wordt besteed. Daarom is het goed, dat bij gelegen heid van de Nationale Trekpaardenten toonstelling op 15 en 16 september a.s. te 's-Hertogenbosch tevens een grote tweedaagse expositie (met défilé) van moderne machines en werktuigen voor paardengebruik zal worden gehouden. Langeveld De Rooij Den Burg - Texel TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Voor al uw vervoer Van Boven's Transport en Taxi-Onderneming. Bestel voor uw bagage een kleine vrachtauto. Billijk tarief. Oudeschild 53, tel. Den Burg 421 of 380 Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A. v.d. Vis, Wilh.laan 17, tel. 256 Bestel nu bloembollen. Wij hebben nu voorradig vele soorten Tulpen, Narcissen, Crocussen, Hyacinten, Ixia, Flauwe druifjes, Scilla, Bhionodoxa, Witte lelies, Criti'aria e a. Bloembollen- kwekerij en Handel F. J Halsema, Gerritsland B 170 Den Burg Puikbeste aardappelen, 18 ct. per kg. M. H. Bak ker, Helios Verloren grijs gestreept wollen damesvest (Dennen e.o.) Gaarne terug R. Beuke- ma, Schilderend 44 Te koop gevr. Eitje (Be- rini motor). Eelman, „Flevo", tel. 601 Ver loren herenarmbandhor- loge, grijs bandje. Tegen bel. terug te bez. bij J. Huisman, Den Hoorn 25 Te koop gevr. kinder wagen. Tel. 201, Den Hoorn Verloren een goud kettinkje met een vijfje er aan. Trap, Gol- lardsstichting Te koop 100 éénjarige kippen. H. van Heerwaarden, De Cocksdorp C 102 Dro gisterij W. Bakker, apo theker-assistent, van 14 tot 28 september wegens vakantie gesloten Te koop i.g.st.z. kamer- kaohel, billijke prijs. W. Dootjes, De Cocksdorp 117a Gevonden auto ped groen. Tegen adv.- kosten terug te bek. bij H. de Bloois, Warmoes- str. 64, Den Burg Nu volop rode pruimen ver krijgbaar. M. Huisman, De Veen, tel. 203 Koopje. Een onzer klan ten heeft aan te bieden wegens overcompleet en ruimtegebrek 2 Mebo hooischuivers voor paar den en 1 Vicon Lely harkkeerder. Fa. De Graaf en Schoorl Mar griet heeft haar bril ver loren. Gaarne terug teg. beloning. Beatrixlaan 44 Wie heeft Gerrie haar grijze schoudertasje mee genomen. Inh. witte por temonnee en spiegeltje. Gaarne terug Schraag, Zonnelust, Oosterend Met grote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Margriet Brigitta Angelina Theresia Wij noemen haar Margriet I. Bos-v.d. Kerkhof H. Bos en Wilma Texel, 8 september 1959, Kogerstr. 11, Den Burg. Met vreugde en dank baarheid geven wij U kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Baukje J. de Vries-Lourens A. de Vries en kinderen Eierland E 7, Texel. 7 september 1959. Enige en algemene kennisgeving Geboren Elsje (Elizabeth) dochter van W. van Beek en B. van Beek-Witte Zuid-Eierland E 56, 4 september 1959. Door Gods scheppende Almacht werden wij ver blijd met de geboorte van ons dochtertje en zusje Tine Haar doopnamen zijn Catharina Maria Anna D A Bakker Bakker M. I. Bakker Jos, Harry en Elly 5 sept. 1953 „Irene" Driehuizen, Texel Met dankbaarheid ge ven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje Pieter Nicolaas Willem (PIET) A. LAP-Koopman K. LAP Jzn. en kinderen Den Hoorn 135, Texel, 7 september 1959. ATTENTIE 11 Wegens vakantie gesloten van 14 t/m 20 september waterafstotend Geeft ongekend diepe w glans Welke jager bestelde 150 WEVER/COOPPAL patro nen Crl. 16 hagel 6 en 50 stuks hagel 4, zonder zijn adres op de gele antwoordkaart te plaatsen De meest verkochte kartonnen, prima verlakte, pa troon is inderdaad de WEVER/COOPPAL 5 f 29, per 100. LEEUWARDEN Telefoon K. 5100-23056 bgg. 22049 Voor familie-drukwerk Drukkerij Texelse Courant Op zaterdag 12 september a.s. hopen wij ons 25-jarig huwelijk te vieren C. Garritsen C. Garritsen- van der Werf Gelegenheid tot feliciteren vanaf 20 uur in Café „De Sluiter" Eierland, Texel Wij vervullen hier mede de droeve plicht U mede te delen, dat onverwachts is over leden, op 74-jarige leeftijd, onze lieve Vader, Behuwd- en Grootvader Antonius van Beek, weduwnaar van A. L. G .M. van Beek van Beek Namens de familie Van Beek Eierland, Texel, 6 september 1959. 's-Hertogenboschweg E 116. De plechtige gezon gen H. Mis van Re quiem zal aan God worden opgedragen hedenmorgen v.m. 10 uur in de Parochie kerk van de H. Fran- cisca Romana, waar na de begrafenis op het R.-K. kerkhof al hier. Heden overleed onze lieve Vader, Behuwd-, Groot- en Overgroot vader, de heer Leendert Wetsteen, Weduwnaar van Maartje Peper, in de ouderdom van 81 jaar. K. Wetsteen J. Wetsteen-Geense M. Moojen- Wetsteen M. Moojen Klein- en achter kleinkinderen. Den Burg. Texel, Gollardsstichting, 7 september 1959. De begrafenis zal plaats hebben donder dag 10 september te De Cocksdorp, 2 uur n.m. vanaf de Gol lardsstichting te Den Burg. Gelegenheid tot con doleren: woensdag middag van 4-5 uur in de Gollardsstich ting. Met diep leedwezen geef ik kennis van het plotseling overlijden van de heer Antonius van Beek weduwnaar van A. L. G. M. van Beek van Beek Namens A. Hofstetten Eierland, Texel, 6 september 1959, 's-Hertogenboschweg E 116. Ko Bostelaar en Ina Stark hebben de eer U, mede namens wederzijdse ou ders, kennis te geven van hun voorgenomen huwe lijk, waarvan de voltrek king zal plaats vinden op woensdag 23 september 1959 n.m. 2 uur te Mid delburg. Kerkelijke bevestiging om 2.30 uur in het kerk gebouw der Geref. Ge meente door de Weleerw. heer Ds. W. Hagen. Spuistraat 16, Middel burg. „De Verrassing", Ooster end, Texel. Receptie te Ootserend 14 september van 7 tot 9 uur n.m. Op de trouwdag te Mid delburg van 4.30-5.30 uur Toekomstig adres: Crogtdijk 60a, Breda. Langs deze weg betuig ik mede namens mijn kinder en, mijn innige dank voor het medeleven ons betoond tijdens de ziekte en het overlijden van mijn lieve man en vader. In bijzonder pastoor Wanna zusters vanhet Witte Kruis en Dr Elias E C de Porto-de Waard 't Horntje, Texel Voor de vele blijken van belangstelling, die ik mocht ontvangen ter ge legenheid van mijn 80ste verjaardag, zeg ik harte lijk dank. J. M. Zoetelief - Barhorst Weststraat 12, Den Burg. Texel. Gevr. door onderwijzeres Brieven onder nn 1309 bureau Texelse Courant GEVRAAGD blauwe crocus z. 7-8 witte crocus z. 7-8 Firma Jan List, De Koog Vegla inmaakglazen alle maten, ringen, deksels, veren Apotheker assistent van 14 tot 28 september Een heerlijke handappel is te koop bij tel 352, De Laagte Schilderend 28 Te bevr P. J. Brouwer P Planciusstraat 42 Den Helder Wegens vakantie van 14 tot en metl9sept. Kapper J. v. d. Aakster Vraag het Uw zoon of dochter maar, de voor keur gaai uit naar een En geen wonder, want deze sportieve coat zit gemakkelijk en is behaaglijk warm. Komt U eens bij ons kijken en let op de goede afwerking en prima kwaliteiten waaronder de echte „Kranz-duffel". NIEUWnaast donkerblauw vindt U bij ons nu ook supercoats in modern antraciet. In jongenspantalons wordt het deze winter naast wol weer vooral TERLENKA, ijzersterk, plooihoudend, wasbaar textielhi Zie onze speciale etalages Café- Restaurant Broodje kroket f 0,50 Koffie per kop f 0,35 Gehakt metbroodf 1,50 Huzarensalade ramen, deuren, kozijnen, 2 en 3 en binthoul, binten, vloerhout, board, betonte- gels, enz Geschikt voor zomerhuisjes en schuren C. Handgraaf, Eierland Telefoon 262, (Slufter) Biedt zich aan voor winkel of huishou ding. Adres te bevragen bur. van dit blad. Biedt zich aan voor het uitvoeren van werk zaamheden met J. VAN STRIEN, Oudeschild, telef. 584. TE KOOP en jonge hennen. J. BOERSEN, 't Noorden Gevraagd voor maan dags op de markt te helpen net eerlijk persoon Aanb. bij P. Vroegop, St. Pancras. Maandag op de markt. Wij zyn van 9 tot en met 22 september D. FRANK, Weverstr. 46 VERMIST rode T op de rug. Inlichtingen P. Koorn, De Westen, tel. 336 Den Burg Wij maken U er even op attent, dat wij vanaf 14 tot en met 21 septem ber NIET KOMEN VEN TEN. van 13 tot en met 21 september De winkel in Oudeschild blijft geopend. Laat Uw haard of kachel tot oliekachel met de alom bekende oliebrander ABC Oosterend, Telefoon 227 voor ollehaarden petroleum DE HAARDOLIE met hef hoogste rendement zuinig - geen roet - meer warmte C. J. VISMAN DE COCKSDORP Tol. 232 Geldig van 10-17 september bij 100 gram Spar-thee zoo gr FONDANT van 56 voor -10% bij 200 gram Holland.wa.fels voor 62 ct 10*/» van 56 voor 28 -10% zoogrTUM-TUM bij 3 pakjes Spar-margarine 41 ct pet pakje -10% 100gr LUNCHW0RST van 42 voor 21 -10% bij 2 pullen Spar-pils 47 ct per pul - 10% de DERDE pui PILS van 47 voor 2 4-io bij 1 blik Spar-gestoomd gehakt 450 gram van 139 ct -10% pak MACARONI van 30 voor 15 -10% dk TWEEDE STUK SPAR-TOILETZEEP van 32 voor 16-io% elke TWEEDE GELDERSE ROOKWORST van 99 voor 49-io% 107, KORTING - 1007e KWALITEIT Gaat u ook naar de gratis Spar Bonte-avond I960? Uw Sp&rwinkelier weet er alles van!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3