winter mantels FALCON TWEED MANTELS meisjesmantels NEELS ij nodigen U uit Demonstratie met de Spitploeg en Renaulttractor KLAVERJASDRIVE 4Ue schoolbehoeften Hotel- en Pensionhouders A-B-C koffer schrijfmachine Salzburger Geschichten Als ouders slapen MONTY-COATS 2000 KOSTUUMS HYPOTHEKEN Met ruw geweld ZEGEL HERENSPORTCOLBERTS Koopt bij Geloten c gens vakantie sgens vakantie gesloten werkpaard ipringvormen o hout BRIDGEN ijwielen Tandems Solexen axi Garage Reij n°!i Cadeautje ZEVEN MILJOEN GULDEN NUTSSPAARBANK Boekhandel Langeveld De Rooij DIADEEMKLASSE A.s. woensdag 16 september, demonstratie op het bedrijf van de heer R. W. Stoepker in Eierland met de Spitploeg. Fa De Graaf en Schoort U komt toch ook MAANDAGAVOND N. V. Langeveld &de Rooij Vakantie petroleum DE HAARDOUE C. J. VISMAN DE COCKSDORP LANDB0UWHUISH0UDSCH00L DEN BURG Texels BioscoopTheater Telefoon 27 De warmste kinderkleding breit u zelf! Bezoekt onze Landdag Hoe staat het met Uw winter- ondergoed textielhuis Volkswagenbusjes gebruikte kachels, koleu- en oliehaarden BAKKER'S IJZERHANDEL zèeduffel VGIiaf 13.75 J0NGENSJ0PPERS vanaf 29.75 tot 77.50 Kleuterjasjes met bestlkte voering in 14 tot en met 21 september iLAAS BURGER enten- en fruithandel poe hri! ad. Ltur e v v d uwfci W tot en met 19 september C. J. VISMAN, De Cocksdorp. I koop best prima lijnpaard. KI. de Ridder, Witte Hoek meer dan 20% korting! :en deze week: 20 cm. 0,85 22 cm. 0,90 24 cm. 0,96 npleet met extra >andvorm: 20 cm. 1,26 22 cm. 1,39 24 cm. 1,54 FRANS ZEGEL KZ. l Burg - Oudeschild ste ►ensdag 16 sept. openingsdrive »chfti „Groot Slem" om 8 r in Hotel „De Linde- ïm-Texel' ïuwe leden van harte lkom. TE KOOP alle soorten De Lindeboom, ook nen, deuren, kozijnen, a. 4000 dakpannen enz. ss in prima staat, fens pakwagen op htbanden. ich tingen en bezichti- bij De Lindeboom. or een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend I |rjfpper Bakker, Tel. 203 22! Ie klas huurt u bij ZEGEL T|l. 150. Den Burg, Texel Telefoon 333 g.g. telefoon 101 11e ior groot of klein? an moet U immers J. P. STAM zijn Zo dikwijls vraagt men, waarom sluiten zo velen hun bij de NUTSSPAARBANK, zodat alleen bij deze spaarbank thans meer dan aan hypotheken uitstaan? Ie omdat de spaarbank geen afsluitprovisie in rekening brengt; 2e omdat de spaarbank als regel geen taxa tiekosten berekent; 3e omdat de spaarbank vlot en soepel de hypotheken afdoet; 4e omdat door de spaarbank sinds haar meer dan 100-jarig bestaan nimmer een hypo theek is opgezegd; 5e omdat de spaarbank een matige rente be rekent. Wendt U daarom steeds voor een hypotheek zowel op huizen of land tot de Kantoren te Den Helder. Schagen, Terschel ling, Texel, Den Burg, Kogerstr. 34, tel. 215 om nu te komen kijken naar onze PRACHTIGE COLLECTIE in ,DE BIJENKORF', uw modecentrum prachtige stoffen modieuze tinten fraaie modellen sierlijke stiksels modelijn 1959-1960 nieuwe ruglijnen perfecte coupe degelijke binnenwerking ruime keuze Prijzen van 69.75 tof 135,- Met edelbont van 79,50 tot 195,- Wij vragen uw speciale aandacht voor onze Een weelde van stoffen en tinten in de Falcon najaarscollectie. Ideale doordraagmantels. Stuk voor stuk een meesterstuk van coupe en af werking. Prijzen vanaf 69,75 Tevens voor Uw dochters een prach tige keuze autocoats, montycoats, Prijzen als 44,75 - 34,75 - 24,75 Het is maar een weet, DatDe Bijenkort U beter kleedt. SPOORSTRAAT MOEK KONINGSTRAAT DEN HELDER UW MODECENTRUM aanvang 13 uur geven wij een Deze Spitploeg wordt getrokken door de speciaal hiervoor geschikte 35 pk RENAULT-DIESELTRAC TOR. Welke onafhankelijk werkt, 12 versnellingen vooruit heeft waarvan 5 kruipversnellingen. De kruipversnellingen liggen op 0,65 - 1,- - 1,45 - 2,2,6 km. per uur, en zijn nodig om de grootte van de spitten te regelen. Uw aller belangstelling wordt ten zeerste op prijs gesteld. Het Is STRENG VERBODEN op het gespitte veld te lopen. Evangelisatiebijeenkomst in de Ned. Hervormde Kerk te Den Burg. Spreker de heer A. Ramaker, voor zitter van de Youth for Christ. AANVANG 8 UUR Orgelspel van de heer D. Broer Kinderzang - Vrije Gemeentezang Ook de jongeren zullen wij gaarne welkom heten. Evangelisatie-commissie Den Burg onmisbaar in Uw bedrijf is de nieuwe In luxe koffer slechts f 268,- Telefoon II, Den Burg GESLOTEN VAN 14 t.m. 19 SEPT. Slagerij GEBR. BROUWER OOSTEREND voor offehoarden maf hef hoogsfa rendement geen roef - meer warmte Tel. 232 Tot en met 25 september a.s. kan aangifte voor de volgende avondcursussen worden gedaan: A. KOKEN: Fijne keuken (ook restverwerking). Bij deze cursus zijn ook heren toegankelijk. B. NAAIEN: 1. Naaien en knippen voor beginners 2. Naaien en knippen voor gevorderden 3. Fraaie handwerken: kelim - smyrna - appli catie - smockwerk - ruitbewerking enz. De cursussen zullen gehouden worden op woens dagavond. Aanvang 7 oktober. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de direktrice. Tel. 296. Zaterdag 8 uur Marianne Koch - Paul Hubschmid in een overmoedige filmcomedie: (Klein grensverkeer) Een parel van geestige filmkunst, vro lijk als de zonnige zomerhemel boven Salzburg. Het vrolijke avontuur van een jongeman, die zijn hart verloor. TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN Zondagmiddag 4 uur Een man, veracht om zijn verleden, redt zijn vijanden van de martelpaal. Zijn pistolen joegen de Indianen door de kloven van het rotsgebergte. TOEGANG BOVEN 14 JAAR. Zondag en maandag 8 uur brengen wij nieuwe gezichten in een openhartige film van de meester-regis- seur JOSEF VON BAKY. (Die Frühreifen) Inge, een meisje, dat U diep zal ont roeren. Op grandioze wijze gespeeld door Heidi Brühl. Lokkende illusies vormen een gevaar voor jonge mensen. TOEGANG BOVEN 18 JAAR. Verschillende prachtige kwali teiten breiwol in tal van mooie kleuren. Voordelig Vesdrina in mooie kleuren per knot van 100 gram 1,95 Sterke wol voor sokken en sportkousen 100 grams knot 1,80 Zie onze elalage fextlelhuï Pioegwedstrijd Demonstratie smeden Tentoonstelling Op zaterdag 19 september Op bedrijf van Th. R. Hin, Dijkmanshulzen Ver. Oud-Leerlingen Landbouwschool Huishoudschool Het koude jaargetijde komt aan, tijd dus om Uw voor raad herenondergoed aan te vullen. Nu zijn de prijzen laag en de kwaliteit als vanouds de beste. REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en goedkoper I Mevr. A. C. A. Boer, Warmoesstr. 46, Den Burg te huur voor kleine gezel schappen met en zonder chauffeur. Van Koningsbruggen Loodsgracht 22 Den Helder, tel. 2026 A.s dinsdag 15 september in hotel De Graaf Nieuwe leden kunnen zich opgeven. Klaverjasclub de Graaf TE KOOP ONTVANGEN: een grote zending in 26 opvolgende maten voor jongens, meisjes, heren, en dames Vanaf leeftijd 5 jaar In 8 opvolgende kwaliteiten van prima donkerblauw zeeduffel, grijs en alle andere soorten. Alleenverkoop van het bekende merk Stormking Steeds voorradig in najaarstinten vindt U een keuze uit meer dan 500 stuks en met Teddycapuchon in zeer mooie kwaliteiten. U vindt een extre grote collectie bij NEELS tegen prijzen, die 200/° goed koper liggen dan elders Steeds voorradig vanaf 39.75 45.00 50.00 55.00 enz. Donkere kostuums voor oude van dagen f62,00 Grootste speciaalzaak voor Den Helder en omstreken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3