Van de Firato Electrohuis Bakker PRIJZEN VANAF F 725,- WACHT NU NIET LANGER BOERENLEENBANKEN R AIFFEI SE NB AN KEN hebben wij reeds enkele nieuwe modellen ontvangen Bezorg U zelf een genoeglijke winter met een T.V.-apparaat Drogisterij W. Bakker wegens vakantie gesloten Cursussen in de Landbouwschoo Ruim 700 Coöperatieve 850 vestigingen T.V., Radio, Stofzuigers, wasmachines, centrifuges, pick-up, platen en combinaties Borduren J. G. Dekker meisjes en jongens RIJWIELEN G. COEVERT Dit is goed en goedkoop SJ. NOTA ombouwen S. Rentenaar, „FORMOSA" de beste. uitkering goed Renteberekening over het volle bedrag Veiligheid ener landelijke organisatie Jeugdspaarboekjes met 10% toeslag Persoonlijke en vertrouwelijke behandeling Goede service in alle bankzaken Fijne Dessert 19° Rood-Merk l62 Paars-merk l42 Philips Super Televisie Serie 1960 dus bij M. en A. J. Vonk ...U Moet en tit&tfee*.... f Ziet onze etalage of via onze vertegenwoordiger G. Coevert - Den Hoorn Apotheker assistent van 14 tot 28 september In oktober beginnen bij genoegzame deelnam a. Algemene tuinbouwcursus Kosten 20,boeken. b. Spreken in het openbaar. Kosten 10,- c. Engelse taal. Kosten 10,boeket d. Boekhouden. Kosten 10,boeke e. Touwsplitsen. Kosten 3, Aangifte zo spoedig mogelijk bij de heer C. Laan, Kogerstraat 21, Den Burg, telefoon 126. Al deze apparaten verkopen wij ook op gemakkelijke zeer billijke condities. Betaling per maand per giro, geen kwitantie loper aan de deur ELECTROHUIS BAKKER Ceintuurs, knopen kousenreparatie binnen 4 dagen gereed VILT PITRIET RAFFIA KRAALTJES Telefoon 146 Koninklijk Texels Fanfarekorps Voor uitbreiding drumband wor den gevraagd boven 15 jaar Aanmelden dagelijks tot en met 19 september bij de heer J. Verkade, Witle Kruislaan 1 te huur per dag en per week GARAGE KIEVIT. Zend vroegtijdig Uw advertenties in. Wij zijn nog geopend tot 14 september Bezoekt ons gezellig cate-restaurant. A s. maandag óp de markt Dames pyama's elfen katoen en flanel 6,98 Heren flanel met klein foutje of vlekje 6,98 Koop nu lakens van een uitstekende kwal. tegen zeer lage prijzen 1 pers 150 x 225 4,98 2 pers 180 x 230 5,98 Dit kocht u nog nooit Witte flanellen lakers 2 pers 180 x 230 waaide 10,95 nu 5,98 Wollen garens extra uitgespannen garen waarde 2,95 nu 1,95 Halfwollen herenhemden en lange onderbroeken voor spotprijs 5,98 Alles zolang de voorraad strekt. LET OP! Onze naam staat op de kraam! Wij staan weer in de Binnenburg t o. Middenst bank aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht Laat Uw haard of kachel tot oliekachel met de alom bekende oliebrander ABC Oosterend, Telefoon 227 Café-Resiaurant Broodje kroket f 0,50 Koffie per kop f 0,35 Gehakt met brood f 1,50 Huzarensalade met brood f 1,75 Hele uitsmijter f 2,— Koningstraat - Den Helder De beste verzekering is niet de goedkoopste maar Niet de premie die u be taalt, maar de die u ontvangt doet u er varen of u verzekerd bent. Ass. kantoor C. P. Moojen Tel. 278 Zeker, onze goede spaarrente is een belangrijk punt. Maar.... wij kunnen U méér bieden: Voor minder geld ontvangt U nu Uw lekkere Douwe Egberts koffie de kwaliteitskoffic bij uitstek, vers gebrand, vol smaak en aroma! :j! Opvallende beeldkwaliteit Automatische beeld- vastheid, waardoor grotere stabiliteit -X- Sterkere storingsonderdrukking X- Gemikkelijke bediening Type 21 TX 250 A 53 cm beeldbuis PRIJS f 895,- Type 21 TX25! A, zelfde apparaat echtei met automatische lijnafstem- ming PRIJS f 945,- en laat er'ons een vrijblijvend op proef plaatsen Koopt vooral Televisie bij de man die 't ook maken kan Erkende Philips Radio en Televisie Service Telefoon 78 Telefoon 273 Zullen we straks op een terrasje gaan zitten Goed, maar ik moet eerst even naar het postkantoor, om te sparen HET POSTKANTOOR UWirSPAARBANK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4