KLM de landdag STAL- VENTILATIE L os M u 1 J AARDEWERK de Manus Schouw merk KLM, TEXTIEL HUIS ZEGEL Bezoekt heden Cursus Duits Bezoekt ELECTROHUIS BAKKER tel 153. fk ZJB>< Af. HEEmmmasag K EN RAIFFEISENBANKEN h in 39 Italië geeft de toon aan in damesblouses en vesten vesten en lambswool pullovers en vesten M.A.B. club Texel Aluminium pannen Filmkring Texel elektrische Claen wasmachine f 204,-- bloembollenland een partij stenen N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming. MEDEDELING Dit is goed en goedkoop SJ. NDTA 'n Goede raad HOOTVBSTIB op het bedrijf van Th. R. Hin. nieuwe cursus Duitse conversatie WITTE'S BAZAR voorlichtings- en contactavond machinaal melken en diepvriezen Smederij DROS, Eierland Timmerhout Hardboard Zachtboard Asphaltpapier Conroid Firma FRANS ZEGEL Kz. stalventilatoren met thermostaten electrische koffernaaimachine voor slechts fl. 325.- Rijwielen Tandems Solexen Taxi Garage Reij 'n Cadeautje RIJWIELEN Renteberekening over het volle bedrag Veiligheid ener landelijke organisatie Jeugdspaarboekjes met 10% toeslag Persoonlijke en vertrouwelijke behandeling Goede service in alle bankzaken Ruim 700 Coöperatieve 850 vestigingen en aag top i cai m. ge d.l :bui ugh Een keur van fijn-gebreide mo dellen ligt bij ons op u te wach ten. Gemaakt van wol, orlon en draion in de nieuwste Italiaanse pasteltinten w.o. linde en lila. Ook de collectie sportieve grof- gebreide is de moeite waard. Komt u vooral eens kijken. texlielhuis Zie onze speciale etalages met vesten, pullovers, shawls en stoffen et bestuur van de polder 'aal en Burg op Texel aakt bekend, dat de :houw over de tochtslo- in en de killen is bepaald zaterdag 10 okt 1359 exel, 19 sept. 1959. Het bestuur voornoemd H. J. Keijser Dz. voorzitter E. L J. Lap, secretaris Morgen 20 sept. kampioens puzzelrit tart 2 uur Centraal bureau schrijven vanaf half 2 daar. Inschrijfgeld leden 1,50, niet-leden f 3 Het Bestuur. tombé Gas 6 cm 2,40 2,99 cm 2,62 3,12 0 cm 2,87 3,25 a.fA. FRANS ZEGEL KZ. )en Burg - Oudeschild ide "r"' foor het seizoen 1959- JO kunnen nieuwe leden ^rjj vanaf 18 jaar) zich opge- en bij de penningmees- ir T. v.d. Heerik of tele- onisch 318 Den Burg. fraag voor 22 september, idmaatschapkaart en •rogramma worden U oegestuurd. ste De nieuwste lompleet met wringer en ijdklok voor de zeer lage prijs van bij M. en A. J. VONK 0,40 ha. prima bewerkt te huur. Schilderend 124 Te koop aangeboden ten partij puin, vloer- en ralkhout, 1 pakwagen op vielen, 1 partij dakpannen „De Lindeboom" REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en goedkoper I Mevr. A. C. A. Boer, Wannoesstr. 46, Den Burg Volkswagenbusjes :e huur voor kleine gezel- ichappen met en zonder chauffeur. Van Koningsbruggen Loodsgracht 22 Den Helder, tel. 2026 Bezitters van vrachtauto's, die gebruik maken van de veerdienst, worden er op gewezen, dat het m.s. „De Dageraad" met ingang van 28 september a.s. voor plm 14 dagen uit de vaart wordt genomen voor dokbeurt De Directeur. voor oliehaarden petroleum DE HAARDOUE met het hoogste rendement zuinig - geen roet - meer warmte A s. maandag op de markt 1 pers flanellen lakens 3,98 2 pers lakens iets vuil waarde 10,95 nu 5,98 Aa-Be dekens 1- en 2-pers. ver beneden de prijs Pracht zuiver wollen I-pers. dekens geen 32,50 maar 25,— IJzersterke werkoverhemden waarde 8,95 nu 6,95 Pracht kwaliteit overalls van 14,95 nu 11,95 Ongekende keuze in dames- en herenpyama's voor spotprijzen Halfwollen herenhemden en onderbroeken 5,98 LET OP! Onze naam staat op de kraam! Wij staan vooraan Als U manchester werkkleding nodig hebtj eis dan met klem want: MANCHESTER-KLEDING manchester De eerste week van oktober begint de Speciaal voor pensionhouders, winkeliers, winkel personeel en anderen. Bij voldoende belangstelling wordt tevens een cursus voor meer gevorderden gegeven. Inlichtingen en aanmelding bij A C. Peetoom, Rur- gerhoutstraat telefoon 318. Speciale aanbieding Ontbijt bordje effen cream 39 Diepe borden iets kleiner 25 Tafelkannetje effen slechts 79 Suikerpotten effen 95 Theepotten porcelein 295 Theepotten pasteltinten 225 Nest schalen leuke decors 495 6 kop en schotels decor 495 Weverstraat 36 Telefoon 79 op donderdag 24 september 1959 in hotel Texel 's avonds om 8 uur over met films. Dames zijn ook van harte welkom Op deze avond kunt u zich ook opgeven voor de cursus machinaal melken. Creosoot- en dampalen alles zeer voordelig Luchtverversing is van groot belang. Vooral in de voor- en natijd. Tot grote tevredenheid plaatsten wij reeds enkele van deze Vraagt advies, prijs en inlichtingen bij DE WERELDBEROEMDE /W m in speciale uitvoering groene kleur-z.lamp Compleet met toebehoren. Langdurige garantie Betaling desgewenst in overleg yx^nr van deze unieke ANKER aanbieding! In geheel Nederland verkrijgbaar bij onze officieel erkende vakbekwame Anker-dealers (niet onder het Nr. van een blad) Volledige en prompte service is dus gegarandeerd ANKER-PHOENIX NAAIMACHINE IMPORT ARNHEM BON Invullen en opzenden In open envelop met 4 ct postzegel aan Fa. H J. OBERINK-ARNHEM Zend mij GRATIS de uitvoerige Anker-brochure NAAM I ADRES ■*■■+■■+■■*■■+1 WOONPLAATS. FajjJAC. BRUIJN, Stenenplaats 9 Den Burg, Texel telefoon 33 Vn/V; VOORN Bloemenhuis De Iris Binnenburg 12 Voor familie-drukwerk Drukkerij Texelse Courant Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend I Kapper Bakker, Tel. 203 Ie klas huurt u bij ZEGEL Tel. 150. Den Burg, Texel Telefoon 333 b.g.g. telefoon 101 voor groot of klein Dan moet U immers bij J. P. STAM zijn te huur per dag en per week GARAGE KIEVIT. Zeker, onze goede spaarrente is een belangrijk punt. Maar.... wij kunnen U meer bieden: aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht SPAARBANK V O O R IEDEREEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3