MN*?» PHILIPS TELEVISIE WOLFEDERATIE ZIE HET OP ZIJN BEST Fa Klaas Boon&Zn WAS M. A. J. VONK VRRRGT HET EERST EENS BIJ TECHN BUREAU - voeraardappelen verkoop van Textiel Siem de Waal gemeubileerde kleine woning Elegant, modieus en toch degelijk De Lofstem Oosterend M.oiAT' Taxi nodig De kenner en weter zegt Roest vlees is beter VleWtenwetend HUtebestendi9 waterafstotend net meisje jong poesje SCHOUW radio-gramofooi 100 pCt wol 100 pCt wol DE WOLFEDERATIE-WINKELAUTO Grote partij zuiver wollen dekens in vele kleuren verkrijgbaar 150 x 220 f 39,50 160 x 220 f 45,00 190 x 230 f 57,50 GOED EN GOEDKOOP 100 pCt wol 100 pCt wol HERV. GEMEENTE OOSTEREND Vanavond om 8 uur vergadering van de mannenvereniging in de pastorie, Nieuwe leden hartelijk welkom. HERV. GEMEENTE DE KOOG Donderdagavond om 8 uur weer Jonge Zus terkring. CURSUS IN DE LANDBOUWSCHOOL 15 oktober start in de Landbouw school de cursus kennis landbouwwerk tuigen. Onder leiding van de heer P. Schoorl zullen 25 jongeren deze les volgen. De cursus houtbewerking gaat wegens geringe belangstelling niet door. BEVOLKINGSONDERZOEK Onderzoekschema woensdag 7 oktober tot en met zaterdag 10 oktober: Woensdag 7 okt.: 13.30 - 17.00 uur Den Burg, Witte Kruisgebouw; 18.30 - 20.15 uur Den Burg, idem. Donderdag 8 okt.: 13.30 - 14.30 uur Den Burg, Witte Kruisgebouw; 14.45 - 15.00 uur Den Burg, Huize Irene; 15.00 - 15.30 uur Den Burg, Gollardsstichting; 15.30 - 16.15 uur Den Burg, Jan Dirksoord; 16.30 - 17.00 uur Den Burg, Huize St. Jan; 18.30 - 20.15 uur Den Burg, Witte Kruisgebouw. Vrijdag 9 okt.: 13.30 - 17.00 uur Oude- schild, Eigen Gebouw; 18.30 - 20.25 uur Oudeschild, idem. Zaterdag 10 okt.: 9.00 - 10.00 uur Oude schild, Eigen Gebouw; 10.20 - 12.00 uur De Westen, D. W. Keijser. Onderzoekschema maandag 12 oktober tot en met zaterdag 17 oktober: Maandag 12 okt.: 13.30 - 15 30 uur Ger- ritsland, Jac. Verseput; 16.00 - 17.15 uur Den Hoorn, Dorpshuis; 18.45 - 20.45 uur Den Hoorn, idem Dinsdag 13 okt.: 10.45 - 12.00 uur P.H. Polder. H. G. Timmer; 15.15 - 17.00 uur De Cocksdorp, Geb. Chr. Belangen; 18.30 - 20.15 uur De Cocksdorp, idem. Woensdag 14 okt.: 13.30 - 15.00 uur Mid- den-Eierland, Hoeve ..Propagatie"; 15.15 - 17.00 uur Zuid-Eierland, Kapel; 18.30 - 19.00 uur Zuid-Eierland, idem; 19.15 - 20.15 uur Midden-Eierland, Hoeve „Propagatie". Donderdag 15 okt.: 13.30 - 17.00 uur De Koog, Dorpshuis; 18.30 - 20.30 uur De Koog, idem. Vrijdag 16 okt.: 13.30 - 17.00 uur Ooster end. Geb. Chr. Belangen; 18.30 - 20.15 u. Oosterend, idem. Zaterdag 17 okt 9.00 - 10.15 uur Ooster end, Geb. Chr. Belangen; 10.45 - 11.45 u. Zuid-Haffel, K.I. Station. Bewoners van De Westen en de P.H. Polder opgelet! De bewoners van De Westen worden verwacht op zaterdagmorgen van 10.20 - 12.00 uur bij D. W. Keijser. De bewoners van de P.H. Polder wor den verwacht op dinsdag 13 oktober van 10.45 - 12.00 uur bij H G. Timmer. Het Bestuur van Het Witte Kruis GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 5 oktober 1959: Gevonden te Den Burg: halskettinkje van houten kralen; rol sisaltouw; grijs blauwe motoroverall met lederen schou derbedekking; plastic beker; klein model armbandhorloge met metalen band; kin derkruiwagen; bruin kinderschoentje; zwart jack. Verloren te Den Burg: toilettasje met naaigerei; rose-rode portemonnee met 0,20 en foto; uitlaatpijp met knaldem per van bromfiets; padvindersriem met roodzakmes en fluit; bruine portefeuille met 170,en foto's. Het bureau der rijkspolitie te Den Burg is hiervoor geopend op werkdagen van 16.00 tot 18.00 uur. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. ingaande 4 oktober 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 18.00 VanDenHelder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 11.00 16.00 18.25 Van Den Helder: 9.15 12.10 17.15 19.30 TEXELAARS NAAR CIRCUS KRONE Ruim 350 Texelaars hebben vorige week gebruik gemaakt van de gelegen heid circus Krone te bezoeken. Dat dit circus heel wat beter was dan circus „Mexico", dat enkele weken geleden op ons eiland verbleef, behoeft geen betoog. Het meest opvallende in een der eerste nummers was wel het optreden van Christel Sembach. de dochter van de directeur. Zij wist het paard te berijden op wonderlijke en gratievolle wijze. Het circus beschikt over meer dan 450 dieren. Tal van deze exemplaren zijn deze avond voor het voetlicht geweest. Zeer voldaan waren dan ook alle be zoekers die te middernacht te terugtocht naar het eiland ondernamen. FILMNIEUWS: Zondag- en maandagavond draait: „DE DOOD VOOR OGEN" Het doet wat onwezenlijk aan, nu nog te worden geconfronteerd met bepaalde verschrikkingen uit de oorlog. Er zijn mensen, die zeggen: ,,'t Is goed, er nog eens aan te worden herinnerd". Zo verging het ons echter niet, toen wij deze Engelse film over de geheime agente Violette Szabo zagen. Men be leeft haar ware geschiedenis. Haar liefde voor de Fransman Szabo. haar dienstne- men, haar acties in Frankrijk, haar mar telingen en haar dood. Virginia McKenna (uit „Mars door de hel") speelt de hoofdrol op bewonderens waardige, prachtige wijze. De film is eenvoudig van opzet. En daarom des te boeiender. Nederlands nieuws O.a.: Windhonden-rennen in Amstel veen; De „Bospche Paardendagen"; Spaans ezeltje voor Prinses Irene; Win- lermode naar Nederlands ontwerp; Hoe la-hond gesignaleerd in Drente; De Ame rikaanse reis van Prinses Beatrix. PREMIERE VAN DE A.N.A.B.- JUBILEUMREVUE Het was gezellig zaterdagavond in de zaal van „De Oranjebpom". Het gezel schap van Tetman en Jarich de Vries bracht de jubileumrevue „Zo is 't maar net". Dit ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan van de A.N.A.B. Voorzitter S. Ellen kon jammergenoeg geen talrijk publiek welkom heten. De zaal was maar matig bezet. Dat kwam ook uit in het openings woord van de hoofdbestuurder, de heer De Ruiter, die het betreurde dat nog steeds maar een dee! van de agrarische arbeiders is georganiseerd. Op elke tien Nederlanders zijn er slechts vier geor ganiseerd. Het mooiste jubileum-ge schenk is dan ook een flinke stijging van het ledental. Daar kunnen de leden een belangrijke bijdrage inleveren. Het bevreemdt ons, dat de leden, en dan speciaal de jongeren, steeds betrok ken moeten worden bij wat er in het ver leden is gebeurd. Ongetwijfeld is er in de voorgaande jaren veel gepresteerd, maar of dat nu telkens weer naar voren moet komen, betwijfelen wij. Overigens kwam dit rijkelijk genoeg voor het voetlicht in de revue. Deze opvoering van genoemde revue was de eerste in een serie van 100 avon den. Volgend jaar mei zal de bond haar zestig-jarig bestaan vieren. In 1900 wa ren het enkele zuivelbewerkers, die tot oprichting overgingen. Dat er in die loop der jaren heel wat de revue is gepas seerd, is allen bekend. De hoofdbestuur der wees er in zijn betoog dan ook op, aat het plicht is van ieder arbeider zich aan te sluiten bij de bond. De revue „Zo is 't maar net" zat goed in elkaar. Het leven van de arbeider uit het verleden werd gebracht in het spel van Jarich. Deze figuur was wel de aan- nemelijkste van de avond. Spel en mi miek waren af. Deze eerste opvoering in het Hollands miste nog een beetje aan vaart. Wat hoger tempo zal zeker be reikt zijn als we enkele weken verder zijn. De zang van Moeder De Vries kon ons niet bekoren, beter was de stem van de jonge speelster Gé Brouwer, die voor treffelijk zong. Ook de overige spelers waren niet direct op dreef. Maar na ge lang de ayond verstreek kwam het ge zelschap er al beter in. De afdeling Texel van de ANAB kan terugzien op een gezellige avond. En nu leden, allen Uw best doen om het jubileumgeschenk te bereiken. DE GEBAKKEN VIS WAS HEERLIJK IN OOSTEREND Zaterdag jl. wees de geur van gebak ken vis ons de weg naar Oosterend, waar ten bate van de Kleuterschool aldaar ijverig werd gebakken in de schuur van de heer C. Bremer. De afname was over weldigend. Zelfs waren er bestellingen tot in Den Burg. De prijs was erg aan lokkelijk, vandaar dat de aanvraag steeds groter werd, hetgeen een tekort aan vis deed ontstaan. In dit verband vroeg het bestuur ons ook om er even op te wijzen, dat zij graag een ieder had willen voorzien, maar helaas enkelen moest teleurstellen. Tevens willen zij vanaf deze plaats dank brengen aan de kotterschippers voor het gratis beschikbaar stellen van de ongeveer 1400 visjes en de olie. waar door het mogelijk was om een prachtig resultaat te bereiken. Het kleuterschoolbestuur deelt ons verder mede, dat zij nog steeds actief blijft, want a.s. zaterdag zullen er films gedraaid worden van de heren W. Re- nout en C. Bremer, welke altijd erg in de smaak zijn gevallen. Tevens zullen er enige lachfilms worden vertoond. (Zie verder adv. a.s. zaterdag). TEXELAARTJES Voor al uw vervoer Van Boven's Transport en Taxi-Onderneming. Bestel voor uw bagage een kleine vrachtauto. Billijk tarief. Oudeschild 53, tel. Den Burg 421 of 380 Bestel nu bloembollen Wij hebben nu voorradig vele soorten Tulpen, Narcissen, Crocussen, Hyacinten, Ixia, Blauwe druifjes, Scilla, Chionodoxa, Witte lelies, Fritilaria e a. Bloembollen kwekerij en Handel F J Halsema, Gerritsland 8 170 Den Burg Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A. v.d. Vis, Wilh.laan 17. tel. 256 Puikbeste aardappelen, 16 ct. per kg. M. H. Bak ker, Helios Radio herstellen? Vonk opbellen. Een goed idee, geef het met de vracht rijder mee naar Vonk, voor radio en T.V. Tel. 78 en 273 Te koop prima con sumptieaardappelen, 16 ct. per kg. afgehaald. Brakenstein Wie heeft mijn licht grijze „Turner" fiets ge zien. Piet Huizinga. Bin- nenburg, Den Burg Te koop z.g.a.n. herenwin terjas, grote maat, en meisjeswintermantel lft. 11-12 jr. H. Post, Schil derend 91a, Den Burg Te koop goed onderhou den bakfiets. C. Dijker, Oudeschild 152 Te k. een blauw en 'n donker grijs herencostuum (kl. maat), een petroleum kachel (bes.) en een uit- schuiftafel. Backer, Sin gel 350, Oudeschild. Na twee uur Verloren op Waalderweg een kinder schoentje. G. C. Bakker, 't Noorden, tel. 254 Oos terend Te koop prima gasoven ƒ5,mooie ka merlamp ƒ7,50; wringer- bok 2,50; meelzeefmolen ƒ2,weckflessen h. 1., spiegels, te bevr. bij A. Huizinga, Warmoesstr. 72 Te koop Norton 500 cc. in goede staat. Lijnbaan 31, Den Burg Met grote dankbaarheid geven wij U kennis van de geboorte van onze dochter en mijn zusje Petronella (Nelly) T. Drijver-Eelman J. Drijver Jaap-Kees Bosweg 26, Oosterend, 1 oktober 1959. Voor familie-drukwerk Drukkerij Texelse Courant Enige en algemene kennisgeving voor Texel Met blijdschap geven wij kennis van de ge boorte van onze dochter en zusje Joke M. Dros-Daalder J. C. Dros Marijke Heieen Corry Margriet Eierland C 42, Texel. Jan Witte en Fien Slegh geven U kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op vrij dag 16 oktober, n.m. 1.45 uur te Den Burg, Texel. Kerkelijke inzegening om 2.45 uur in de Ned. Herv. Kerk te Den Hoorn door de Weleerw. heer Ds. Wolfensberger. Rouveen D 56 Den Hoorn 11 30 september 1959. Receptie: 16 oktober van 4.30 tot 6 uur te Den Hoorn 11. Toekomstig adres: Zwaanstraat 10, Den Burg, Texel. Enige kennisgeving voor Texel. Heden overleed, nog onverwacht, mijn lie ve Man en onze lieve Vader en Opa, de heer P. v.d. Gaag, echtgenoot van C. Jonker in de ouderdom van 79 jaar. C. v d. Gaag-Jonker kinderen en klein kinderen. Den Hoorn, Texel, 5 oktober 1959. De teraardebesteling zal plaats vinden he denmiddag om 2 uur op de Begraafplaats te Den Hoorn. Texel. VVVVVVW Op 11 oktober hopen mijn lieve Ouders D. Huizinga en A. Huizinga-Kalis hun I2V2-jarige echtver eniging te vieren. Hun liefhebbende zoon Willy De Zes 9 Den Burg. Onze hartelijke dank aan allen, die hulp ver leenden aan onze gelief de Moeder en Grootmoe der bij haar leven en sterven, en voor de laat ste eer haar bewezen. Ook onze dank aan hen, die ons alles van onze geliefde ouders en groot ouders toezonden. Fam. J. Kooger Smithville R. R. 2, Ontario, Canada. Algemene kennisgeving Op 5 oktober 1959 is na een langdurig ge duldig gedragen lijden overleden mijn innig geliefde Vrouw Aaltje Brouwer- Kiewiet in de leeftijd van 39 jaar. Haar diepbedroefde man, IJ. Brouwer Schoonoordsingel 25. Den Burg, Texel. De teraardebestelling zal plaats vinden don derdag 8 oktober a.s. om 14.00 uur vanaf het sterfhuis op de Algemene Begraaf plaats te Den Burg. Op 5 oktober 1959 is na een geduldig ge dragen lijden, van ons heengegaan onze innig geliefde dochter, zus ter en behuwdzuster Aaltje Kiewiet, echtgenote van IJpe Brouwer in de leeftijd van 39 jaar en 8 maanden. Namens de familie, Jb. Kiewiet De Koog, Texel, „Duinoord", K 3a. Op 5 oktober 1959 is na een geduldig ge dragen lijden, van ons heengegaan onze innig geliefde dochter en behuwdzuster Aaltje Kiewiet, echtgenote van IJpe Brouwer in de leeftijd van 39 jaar en 8 maanden. Uit aller naam: Tj. Brouwer Slingerweg 39, Hippolytushoef (Wier.) Op 5 oktober is onze lieve Tante Alie van ons heengegaan. Rust zacht. Jan Ina Gea Jacob Jaap Marianne Gonda Te koop gevraagd prima hooi en stro P De Koog geeft een hoge prijs N.H. Zusterkring Oudeschild houdt vrijdag en zaterdag 9 en 10 oktober van 3 tot 5 30 en van 7.30 tot 10 uur in de Ned Herv pastorie te Oudeschild Komt allen, het is de moeite waard Alles moet weg en niet duur. Te koop Zundap Bella scooter 200 c.cin goede staat ook genegen te ruilen voor bestelwagentje Van Egmond Wilhelminalaan 10 Woensdag 7 oktober om 8 uur houdt in Het Eigen Gebouw te Oudeschild een praatje over Z-Afrika en zal ook enkele smalfilms vettonen die opgenomen zijn in Afrika, Azië en Europa Entrée f 0,75. Voorverkoop van kaarten bij Meester Bruijn Tijdens haringselzoen nog te huur Te bevragen, Th de Greve, Wesilandstr 21, Breskens dat is ons devies voor on derkleding Wij brengen U datgene wat de grote mode centra aangeven, met dat verschil, dat wij rekening hielden met draagbaarheid en duurzaamheid Precies datgene wat u zich wenst! Komt U eens kijken? Den Hoorn - Telef. 258 Woensdagavond 7 oktober beginnen we weer m l onze repetities. We kunnen echter heel goed wat nieu we leden gebruiken. Zangliefhebbers, stel het niet langer uit, maar kotn K0GER5TR. EN H0GERSTR. Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit woensdag en Speklappen 98 I'/, kg f 1,00 zaterdag voor al uw meubelen Vanaf 1 okt. verhuisd van Oudeschild S 20 naar Molenstraat 73. C. v. d. Sterre. BIEDT ZICH AAN: als hulp in de huishoud De Cocksdorp 5 Weggelopen zwart-wit Terug tegen belonin Beatrixlaan 7 Het bestuur van de polder Waal en Burg op Texel maakt bekend, dat de schouw over de tochtslo ten en de killen, welke was vastgesteld op zaterdag 10 oktober, is uitgesteld tot zaterdag 24 okt. 1959 Het bestuur voornoemd H J Keijser Dzvoorz. E. L. Lap, secretaris TE KOOP combinatie in draagbare koffer f75, en gewatteerde slaapi nieuw, f 30,— D. Bom Bispinckhof, De Kcog HINDERWET Burgemeester en wethouders van Texel breng ter openbare kennis, dat zij bij hun beschikking van 23 septemfc 1959 nr. 1035, ingevolge de hinderwet verguniu hebben verleend aan Dros' Autocentrale te Burg tot het uitbreiden van de benzine-bewa, plaats door bijplaatsing van een nieuwe pomp vervanging van de bestaande pomp in het perct plaatselijk gemerkt Zeestraat, hoek Ruijslaan, dastraal bekend, gemeente Texel, sectie H nr. 25 en dat zij bij hun beschikking van 23 septemb 1959 ingevolge de hinderwet vergunning hebb verleend aan Shell Nederland N.V., Wassenaar weg 80 te 's-Gravenhage tot het uitbreiden van e benzine-installatie in het perceel, plaatselijk merkt Dorpsstraat nr. 41, kadastraal bekend, meente Texel, sectie H nr. 2575. Burgemeester en wethouders voornoen De burgemeester, C. de Koning. De secretaris, P. Beemsterboer. met Type 17 TX 210 A f 695,— Gaarne demonstreren wij bij u thuis zonder enige verplichting Philips gediplomeerde service-monteurs komt weer op woensdag 7 oktober DEN BURG: Landbouwcoöperatie van 9—10,30 uur DE WAAL: C. R. Keijser van 11- 12 uur en van 1 2 uur OOSTERENDJ. Roeper van 2,30— 4,30 uur Donderdag 8 oktober DE COCKSDORP: C. Zijm, C 21 van 9- 10,30 uur ZUID EIERLAND: Vliegveld van 11- 12 uur MIDDEN-EIERLAND: P: Meindertsma, 45a, van 1,30—3 uur DE KOOG I. Bonne en Zn, Dorpsstraat 41, van 3,30—4,30 uur Vrijdag 9 oktober DEN HOORN A. J. Lap, Kerkstraat 44, van 9—12 uur OUDESCHILD: Landbouwcoöperatie van 1,30—3 uur Keuze uit 250 verschillende soorten en kleuren breiwol. 100 pCt wol100 grams knotten motecht Div. soorten in 'n volledig kleurenassortiment o.a. koordwol3- en 4 draads p. knot f 1,90 Sokkenwol in zwart, grijs, met en zonder nylon f 1;70 U koopt wel duurdere, maar geen betere Ook in moderne dessins grote keuze HEL0ERSEWEG 32 ALKMAAR

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2