haard olie DIEPVRIESSHOW de keus van mensen die PeK waliteit wensen K j OoktkxA ci ATTENTIE Suèda WEDEROM EEN UITGEBREIDE Fa. DE GRAAF SCHOORL, Waalderstraal 30-35, Den Burg BOERENLEENBANKEN RAI FFEI SËN B AN KE N J RAIFFEISEN-DA6: SPAARDAÖ 50 cent reductie 63 JAN AGTER Dijkstra kroon of kap Zeker, onze goede spaarrente is een belangrijk punt Maar.... wij kunnen U méér bieden: Renteberekening over het volle bedrag Veiligheid ener landelijke organisatie Jeugdspaarboekjes met 10% toeslag Persoonlijke en vertrouwelijke behandeling Goede service in alle bankzaken /L, Ruim 700 Coöperatieve 850 vestigingen aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht SPAARBANK VOOR IEDEREEN Ét TE TEXEL Spaokéofuê PorA Landbouwers die beschikken over sen overschot aan ruw voeder op iun bedrijven worden verzocht lit voorlopig nog niet naar elders ie verkopen gezien de te ver wachte tekorten op het eiland zelf. Speciaal reiniger Suède jasje reinigen. per fles 4,50 - 1,50 DROGISTERIJ v. d. SLIKKE 56ct 30ct 1.40 3.75 66ct 59ct Lunchschoiei van de week DE SPARRETJES ven da WEEK 98 69 Hedenavond in hotel De Hoop, De Cocksdorp A.s. donderdag in hotel Loodsmanswelvaren Den Hoorn A.s. vrijdagavond in Gebouw v. Christelijke Belangen te Oosterend. Wij laten u daar een uitgebreide collectie diepvrieskasten en -kisten zien met een assortiment diepgevroren producten. Tevens 'n aantal koelkasten „Beauté Royale" Schoonheidsspecialiste A en B. Pedicure Mannequin. DENKT U ER AAN Vandaag Iduna-corsetière Wilt U het beste Doe dan een die wij al 25 jaar vertegenwoordigen 1i/b kg. GROENE ERWTEN oei SPARZEGELS jjSpaar op de Raiffeisen-dag of in de^n Raiffeisen-week van 12 t/m 17 oktober 1959 gjjc COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK Aangesloten bij de Coöp. Centrale Rai (eisen-Bank ie Utrecht. bij het kopen van een paar Knip hiervoor de waardebon uit, welke in uw damesblad staat De gezamenlijke Texelse Landbouworganisaties Nu kunt u zelf uw Ook voor uw suède schoentjes en tassen. Vlekken van olie, teer, bloed, jus, enz. verdwijnen in één behandeling T.o. Postkantoor. EXTRA VOORDELEN DUBBEL ZEGELS yf ONTBIJTKOEK, grote en 22 zegels J 3 Rollen DROP en 12 zegels fRUNDVLEES blik 340 gr. en 56 xegols sm GRAVES Superieur en 150 zegels p. fles MOSTERD p. glas en 26 zegels Dus op deze JJ artikelen 20 #/o korting ZANDMOPPEN Ijk p. 25 en 12 zegels *10% korting COCOS ASSORTI 150 gram en 12 zegels 10% korting Extra!! TRACTEERPAKKET TAAI-TAAI 50 ct en 10 Ham Pork Nierkaas 50 gram 50 gram 50 gram 10% cn 14 zogels korting 100 gram echte CHOCOLADE MENAGERIE voor ^£3 Ct cn 10 zegel> BIJ aankoop van 1 PAKJE THEE Roodmerk 90 ct. cn 10 zegels. 1 Pot echte BIJENHONING en SPARZEGELS voor 1 Zak 10 stukken HUISHOUDZEEP en SPARZEGELS ct. Gaat u ook naar de gratis Spar Bonte- avond 1960? A Voll. inlichtingen bij uw Spar-kruidenier 7-14-10 10°/0 KORTING - 10O°/o KWALITEIT^ EERSTE WIJZIGING UITBREIDINGSPLAN-IN- HOOFDZAKEN GEMEENTE TEXEL Het hoofd van het gemeentebestuur van TEXEL brengt ingevolge artikel 37, vierde lid, der Woning wet ter openbare kennis, dat de door de gemeente raad bij besluit van 2 september 1958, nr. 9 vast gestelde „Eerste wijziging van het uitbreidings- plan-in-hoofdzaken voor de gemeente Texel" door Gedeputeerde Staten van Noordholland bij besluit van 23 september 1959, nr. 185 werd goedgekeurd, met uitzondering van de delen van het plan, op de kaart omgeven met een lijn van rode kleur en van de volgende bepalingen onder „Verklaring" op de kaart" lid 2b van „Recreatieve doeleinden C" lid 2b van „Recreatieve doeleinden D" lid 4b van „Recreatieve doeleinden E" Het goedgekeurde plan ligt in uitvoerige kaarten ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage. Tegen het verlenen van de goedkeuring kunnen belanghebbenden, die bezwaren tegen het plan bij de raad hebben ingediend, binnen één maand na heden bij Hare Majesteit de Koningin beroep in stellen. Texel, 5 oktober 1959. Het hoofd van het gemeentebestuur van Texel. C. DE KONING. Schoonheidssalon Opleidingsschool (Mevrouw J. M. C. Klippel) Comansstraat 3 Tel. 6231 Alkmaar Opleiding tot examens onder toezicht v N V.V.V. en A N.O.V Den Haag. Lesgeld inclusief materiaal COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK TE TEXEL is de in onze zaak te Den Burg Zij geeft U GRATIS advies over corsetten en beha's. Indien u „SHELL" haardolie PK stookt, bent u verzekerd dat uw oliehaard een behaaglijke warmte verspreidt en zorgt voor een gelijkmatige temperatuur. Want „SHELL" haardolie munt uit door zuiverheid en kwaliteit 1 Met „SHELL' haardolie PK stookt u het hele jaar brandschoon „SHELL" haardolie PK verhoogt de gezelligheid door gelijkmatige, behaaglijke warmtel (sHEllj snelle bezorging... stipt op tijd! I „Shell" haardolie PK wordt u geleverd door: J. C Rab N.V Kantoorstraat 11 Den Burg/Texel tel 42 Mocht hierboven geen „SHELL" PK-detaiilist in uw omgeving zijn genoemd, belt of schrijft u dan even Shell Nederland NV. Postbus 69, Den Haag. Tel. 070-18 34 00, toestel 202 RAÖIO-ELEKTROTECHNISCH BUREAU Steenenplaats 7 telefoon 46, Den Burg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3