yp+xkj. TEXTIELHUIS ZEGEL Pondspak SPECULAAS 79 „Zij kochten mijn kind" C. J. VISMAN fhtnt.7., JAN AGTER zorgt er voor Zie... pas... en de is voortaan ook uw beha! MBEKT LITERBLIK" Pak mee! VRUCHTEN OP SAP voor ollehaarden petroleum DE HAARDOLIE mot het hoogste rendement zuinig - geen roei - meer warmte FIRMA JAC. BRUIJN Stenenplaats - Den Burg DE COCKSDORP Tol. 232 KOGEHSTR. EU HOGERSTR Ruim een half miljoen toe stellen in Nederland ge plaatst. Wilt u ook werkelijk ge nieten van een mooi beeld van een prima service door de Ie Texelse erkende reparatie-inrichting. Profiteren van onze 10- jarige ervaring met de Philips T V. Stel u dan met ons in verbinding en vraag onze klanten of ze tevreden zijn Telefoon 46 Want waar vond u ooit de pasvorm en uitgerekend de juiste maat voor uw figuur gemaakt? Pas Tunetle beha's hebben volgens Nederlands maatsystecm 5 wetenschappelijk berekende cupgroutten in elke maat. Profileer óók van dit uniek Nederlands maatsystcem en laar u de zeer gevarieerde Pas-Tunctte collectie nog vandaag voorleggen. Onze deskundige corsetiere weet precies wat uw figuur nodig heeft' Hier zijn drie succes-modellen Elegante Beha, sierlijk bestikt. Ideale separatie en uitstekende steun Verstelbare schouderbandjes die niet krullen. Donzige flanel achter regelbare rugsluiting beschermt uw huid. in glanssatijn „Matisor" 5.25 in „Sanfor"- poplin 4.95 in poplin, voorgevormde cups 6.25 Draag deze slank- 'f ufkledende beha, met lange maagband, bij gaine of corsetje. 'n Pracht-combinatie in „Sanfor"poplin f 6.80 in glanssalijn Matisor 7.50 in glanssalijn Matisor met kant f 8.50 'n Veel gevraagd model met rond gestikte cups. Verstelbare achtersluiting, stevig soepel elastiek in rugen maagpand. in glanssatijn „Matisor" f 4.95 in glanssatijn met voorgevormde cups f 6.25 in „Sanfor"-poplin f 4.50 19 BLOEDWORST 150 «nm29 29 KOFFIE pak 250 fram89 VERMICELLI 250 HAVERMOUT soo ANANAS Hawaiian FRAMBOZEN op sap AARDBEIEN op sap BUTTERSCOTCH melkchocolade met roomboter, suiker, slagroom en koffie Albert Heijn jfc FEUILLETON: door HANOL SPOOR. 9. „Het komt niet te pas", zeiden die blikken, „dat een jong alleenstaand en nog wel getrouwde vrouw door een vreemd heerschap, in een duur uitziende auto wordt afgehaald". Jane wuifde haar vrolijk toe en lachte even om het stijve gereserveerde knikje dat ze terug kreeg. Het overbrugde de eerste momenten dat Bennickhoff en Jane nog wat onwennig naast elkaar zaten. Dan babbelde ze al vrolijk over haar kamers, die ze samen met Rudy zo gezellig had ingericht. Het bracht hem er toe te zeggen, dat het hem speet haar een avond van die gezellig heid te beroven. „O nee", zei Jane, ,,Zo heb ik het na tuurlijk niet bedoeld. „Maar misschien bewijst het u wel, dat u met mij geen medelijden hoeft te hebben", voegde ze er vrijmoedig aan toe. De gedachten daaraan hadden haar de laatste minuten bezig gehouden. Ze wenste geen mede lijden en ze vond het een mooie gelegen heid om het naar voren te brengen. „Eerder met mij", zei Bennickhoff op een eigenaardige raadselachtige toon. Verschrikt keek Jane even opzij. Was dit weer een van die opmerkingen, bedoeld als inleiding om met haar op meer in tieme voet te komen? Hij zou dan toch geweldig op zijn neus kijken. Zelfs de rijkdom van een Sjah van Perzië was niet in staat om haar van Rudy af te kopen. De eerste de beste gelegenheid dat zijn avanches te ver zouden gaan, zou ze het hem wel eens duidelijk aan zijn verstand brengen. Ze schoof rechtop en wierp de zwarigheid van zich af. Ze zou warempel haar avond niet laten be derven door veronderstellingen, die waarschijnlijk veel te ver gezocht waren. Geheel ontspannen keek ze nu door de voorruit en genoot van de rit. Met vaar dige hand stuurde Bennickhoff de op vallend mooie wagen door het drukke verkeer. Nu moest Rudy haar zo eens zien zitten. Ze betrapte zich op het ver langen, dat iemand van het kantoor haar naast de directeur in de auto zou zien. Ze zag de verbazing al en ze vond het bijna jammer toen Bennickhoff voor een huis van indrukwekkende afmetingen stopte. Tegelijk veerde de opwinding weer in haar omhoog. Wat een woning voor twee personen dacht ze, het lijkt wel een klein kasteeltje. In de hal werden ze door een keurig dienstmeisje ontvangen. Jane kreeg even gelegenheid haar toilet in orde te maken en vervolgens werd ze naar binnen ge leid. Bennickhof ging haar voor naar een ruime salon. Jane voelde zich in de grote kamer steeds kleiner worden. Hoffelijk hield Bennickhoff de deur voor haar open. Bij de open haard zat Iris. Ze stond onmiddellijk op en kwam Jane met uit gestoken hand tegemoet. Niets verried de agitatie die haar zojuist nog beheerste. Hoewel het daglicht nog voldoende aanwezig was, had ze alle lampen laten inschakelen. Ze wilde zich onmiddellijk en goed overtuigen van de persoonlijk heid van het jonge vrouwtje. Jane was het eerste ogenblik door de stralende verlichting verblind en ze knipperde verlegen lachend met de oog leden. Ze zag de tengere Iris op zich toe komen en hield de adem in. Iris Bennick hoff was klein, maar wat een koninklijke houding, wat een fijne perzikachtige huid. Hoe fraai waren de wenkbrauwen getekend boven de gevoelvolle ogen, die haar evenwel nauwlettend opnamen, zonder echter hinderlijk te zijn. Wat een gratie en elegance. Jane zuchtte bevrijd. Met zo'n vrouw aan Bennickhoff's zijde, behoefde zij, Jane nergens bang voor te zijn. Attenties van zijn kant kon ze ge voeglijk als louter beleefdheid van hem aanvaarden. Naast zijn echtgenote ver dween iedere vrouw in het niet, zelfs nu zij een uiterst eenvoudig zwart japon netje droeg maakte ze een onvergetelijke indruk. Een gezichtje om nooit te verge ten, dacht Jane. De mooie mond glim lachte gemakkelijk, al behield ze steeds daarbij een 'droevig trekje. Het maakte Jane's hart warm en week en ze voelde dadelijk de grootste sympathie voor haar gastvrouw. Op haar beurt dacht Iris, wat een kind nog. Ze kijkt open en eerlijk. Ik moet alle bijgedachten uit mijn hoofd banen, hoe vreemd ik ook zijn handelwijze blijf vinden. Walter zag tot zijn onuitsprekelijke opluchting, dat de twee vrouwen won derwel met elkaar overweg konden. De stijfheid van de eerste ontmoeting was reeds na de eerste ogenblikken ver dwenen. Alles verliep bijna beangstigend voorspoedig. Zoals Jane daar nu zat was het alsof ze hier al jaren thuis hoorde. Iris was toch een wonder van een gast vrouw. Ze wist altijd dadelijk de juiste toon te treffen. De gedachte, Jane in de toekomst hier meer te zien, leek toch lang niet meer zo zonderling. Wat waren vrouwen eigenlijk onberekenbaar. Alle loomheid scheen bij Iris te zijn geweken. Ze behandelde Jane, alsof ze een buiten gewoon belangrijk persoontje was. Le vendig nam ze aan het gesprek deel. Als ik niet beter wist, dacht Walter, dan zou je bijna vermoeden, dat Iris de plannen, die ik gesmeed heb, kent en er zelfs haar fiat aan geeft. Dat lichte blosje van op winding stond Iris goed. Het was een on uitputtelijk genoegen om steeds weer naar haar lief en aantrekkelijk gezichtje te kijken. Iris zag, hoe Walter haar zorgvuldig bestudeerde. Terwijl ze gewoon het ge sprek vervolgde, namen haa^ gedachten een aparte vlucht. Er is iets met hem, wist ze. Hij is te gespannen. Moet ik toch weer naar mijn eerste twijfel terug? Is hij mij in een on bewaakt ogenblik ontrouw geweest en vindt hij, dat, volgens zijn geweten de vrouw en het kind hier in huis horen? ving Walters liefdevolle blikken op koesterde zich daarin als een jong di< dat in het koude voorjaar de zonnesti len zoekt. Hij houdt toch van me, gonsde het dc haai hoofd. Zo kijkt een man niet, t zijn vrouw wil verlaten. Hij heeft blij baar één keer zichzelf vergeten en we niet meer uit de perikelen te kome Echt iets van een man, om dan je vroi met de feiten de confronteren en d maar afwachten hoe de zaken zich v( der zullen ontwikkelen. Doch hoe d die losse natuurlijke houding van Jane verklaren? Ze scheen waarlijk geen hi der te hebben van een onzuiver gewet* Integendeel, ze sprak graag en veel ov haar eigen man, over Rudy Iris kwam er niet uit. Tot haar verb zing maakte het onzekere gevoel, ov het gedrag van Walter, haar niet bo maar hét deed wel pijn. Het maakte ha schuldgevoel over hun kinderlooshe groter. Eén ding wist ze immers nu i ker. Dit zou nooit gebeurd zijn, als kinderen bezaten. Ze had altijd al ge\* ten, dat Walter dit als een groot gen zou beschouwen. Hij zou een liefhebbe de sportieve vader zijn, die vele ur stoeiend en ravottend met zijn jonge zou doorbrengen. Lange wandeling zouden ze maken en mei enthousias verhalen thuiskomen. (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4