Stalkruiwagens Lastina beha J. G. DEKKER T.V. NIEUWS JAN AGTER Maandag, lappendag. Sneekes, Schagen. VLEES IS KRACHT tyaakdag./ BOERENLEENBANKEN RAIFFEISEN BA De Texelse T.V. pionier zorgt er voor, tel. 46 Ruim 700 Coöperatieve 850 vestiginyen COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK TE TEXEL Bovendien krijgt op de Raiffeisendag iedere inlegger een klein aandenken. Wederom nieuwe jasjes ontvangen 't Kleuterhuis heeft het Firma Frans Zegel Kzn. damesstoffen Wat u ook zoekt vindt u bij Modehuis ESKA Texeis BioscoopTheater Telefoon 27 Tarzan in New-York Met de dood voor ogen heerlijk R U N D V E T Woensdag gehaktdag 1,80 p 500 gr D. VISSER, Hogerstr. 16 Den Burg Hollandia ondergoed Neels' Kledingmagazijn Rijpe Cox's Orange 4 pond f 1,10 Firma Gebroeders Van Etten irfrY Plastic vergiet Belangrijke mededeling voor T.V. bezitters en hen die in overweging nemen er een aan te schaffen. tfeS- De zender Huisduinen is in de lucht. Ie erkende Texelse T.V. reparatie-inrichting. Vraagt er nu dus een op proef. Geheel vrijblijvend. F. W. RAIFFEISEN 1818-1888 Raiffeisen was burgemeester van enkele plattelandsgemeenten. Hij heeft zijn gehele leven gewijd aan het streven om betere levensomstandigheden te scheppen voor de bevolking van het platteland. Hierdoor kwam hij tot de stichting van de eerste onderlinge spaar- en leenbank, die spoedig door vele andere werd gevolgd Naar het voorbeeld dezer RaiHeisenbank werden in vele landen ter wereld Boeren leenbanken (Raiffeisenbenken) op coöpera tieve grondslag opgericht. Het voorbeeld van F. W. Raiffeisen bracht miljoenen mensen, overal ter wereld, tot groter welvaart. Hun spaargeld werkte mede tot de ontwikkeling van het platteland. Spaar met méér profijt! Spaar op de Raiffe: trtdag of in de Raiffeisenweek van 12 t/m 17 oktober 19 59 aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht Gedurende de Raiffeisenweek van 12 t/m 17 oktober geven wij if aan iedere NIEUWE spaarder een premie van f 2,50 if aan iedere 10e inlegger een premie van f 2,50 if aan iedere 50e inlegger een premie van f 5,00 (In de Raiffeisenweek wordt per spaarboekje niet meer dan eenmaal een premie toegekend) Op Raiffeisendag donderdag 15 oktober 1959 is ons kantoor doorlopend van 9 tot 17 uur geopend Pracht coals voor jongens en meisjes leuke 3/4 en 7/8 jacks nieuwe Aa Be ruiten alles met wattine voering Mooie wintertruien, ook blouses met rits sluiting te dragen als trui en vestje Krimpvrije sportkousjes en sokjes. Ziet de etalages. Warmoesstraat Iepen - stalen - gegalvaniseerd met en zonder luchtwiel Maandag alle soorten op de markt STOFFEN Onze najaarcollectie overtreft alles Tinneroy in 25 kleuren, Mohairstoffer, effen, geruit, gestreept Draion, Mousseline, Piquetta Rokstoffen, Jopperstoffen, Renata, enz. enz. aan de top. Ziet onze Den Helder Koningstr. 44-46 etalages De grootste en oudste speciaalzaak Zaterdag 8 uur Zondagmiddag 4 uur Johnny Weismullcr, MaureenO'Sullivan in Een hachelijk avontuur van Tarzan, die de Afrikaanse jungle verlaat en naar New York reist om zijn gekidnapte zoon te zoeken TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN Zondag en maandag 8 uur Virginia Mc Kenna na haar grote rol in „Mars door de hel" thans als Violette Szabo, geheim agente, een der dapperste vrouwen uit de tweede wereldoorlog met Paul Seofield en Denise Grey in (Carve her name with pride) Zij was de dapperste van ons allen" schreef Odette Churchill in haar memoires over Violette Szabo. Zij was een gewoon meisje doch het noodlot maakte haar onsterfelijk. TOEGANG BOVEN 14 JAAR. HINDERWET Burgemeester en wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat zij bij hun beschikking van 23 september 1959, nr. 1034, ingevolge de hin derwet vergunning hebben verleend aan de Fa. F. Zegel Zn., Parkstraat 16, Den Burg, tot het op richten van een gemengde smeringsinstallatie met benzinetank en handpomp in het perceel, plaatse lijk gemerkt Parkstraat nr. 16, kadastraal bekend, gemeente Texel, sectie K nr. 2727. Texel, 26 september 1959. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, C. de Koning. De secretaris. P. Beemsterboer. Braadt uw paardevlees in Lappen Biefstuk Gedraaid rundvet Niervet 1.90 per 500 gram 3 35 ct 20 cl per 250 gram 50 ct per 500 gram De echte rauwe rookworst ook weer voorradig. Komt U kijken naar de prachtige nieuwe kollektie. Deze week speciale Hollandia-etalages. Wtfirc ATTENTIE A.s. maandag 12 oktober zijn wij de hele dag gesloten. vandaag in onze groentezaak en maandag op de markt Grote voorraad rijp fruit en verse groenten Fijne handappelen vanaf 6 pond f 1 Geplukte goudreinetfe 7 pond fI Giese wildeman stoofperen 5 pond f 1 Fijne conference hnndperen 8 pond f 1 Volop druiven en bananen tegen lage prijzen Telefoon 608, Den Burg en Telefoon 775, Schagen ijt. ijL Natuurlijke schoonheid en jeugdig figuur LASTINA PERMAF0RM Slankmakend model met maagband. LASTINA PERMAF0RM in het korte model Paskamer aanwezig Ziet de speciale etalage EERSTE WIJZIGING UITBREIDING SPL A N-IN- ONDERDELEN DEN BURG Het hoofd van het gemeentebestuur van Texel brengt ingevolge artikel 37, vierde lid. der Wo ningwet ter openbare kennis, dat de door de ge meenteraad bij besluit van 22 december 1958, nr. 6 vastgestelde „Eerste wijziging van het uitbrei- dingsplan-in-onderdelen voor de gemeente Texel" door Gedeputeerde Staten van Noordholland bij besluit van 30 september 1959, nr. 147 werd goed gekeurd. Het goedgekeurde plan iigt in uitvoerige kaarten ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. Texel, 7 oktober 1959. Het hood van het gemeentebestuur van Texel, C. DE KONING. Deze aanbieding is één week geldig verdraagt tempe raturen van !3C° f 2,40 Rotan mattenklopper zware kwal. 1,65 lichtere kwal 1,10 Plastic babybadje in aantrekkelijke kleuren f8,80 BAKKER S IJZERHANDEL Gegalvaniseer de werkemmer prima kwaliteit f2,88 Tel. 67 PHILIPS T.V. PHILIPS T.V. Tien jaar geleden demonstreerden wij u de eerste TV uitzending op Texel. Ook nu hebben wij niet veel gepraat, maar wel veel gepioneerd met de Huis- duiner-antenne (kanaal 10) Op geheel Texel is nu een prima T.V. ontvangst mogelijk. Al on7e klanten, welke wij nog niet bezocht hebben, geven wij de raad, om nu inplaats van kanaal 6, af te stemmen op kanaal 10. Indien uw beeld dan niet naar wens is, bel dan op tel. 46 en wij zorgen voor een beeld als een foto. Profiteert van onze 10-jarige T V. ervaring en van de Ook is er goede ontvangst mogelijk met een binnenhuis-antenne.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 5