SHELL 5/INJ6E (frurg K HERSCHOUW oktober BOERENLEENBANKEN RAIFFEISENBANKEN VRflflGT HET EER5T EENS BU TECHN BUREAU Ruim 700 Coöperatieve 850 vestigingen Kwaliteit Lage prijzen Gratis Dividendzegels Extra voordeeltjes Een spiegelglans geeft COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK TE TEXEL Bovendien krijgt op de Raiffeisendag iedere inlegger een klein aandenken. 1 elektricien en 1 flinke jongen prettig kosthuis Siem de Waal op zaterdag 17 okt. 1959 £sso) petroleum DE HAARDOUE C. J. VISMAN HET POSTKANTOOR UW"SPAARBANK ...U. fmet en 6at£&e*v. Meer warmte in het leven met „SHELL BUTAGAS" in huis! de keus van mensen die Pure J£waliteit wensen Wie kijkt en vergelijkt kiest Necchi ac. Bruijn, Stenenplaats, Den Burg Vereniging van Oud-leerlingen Lagere Landbouwschool Texel. Jai Algem. najaarsvergadering $88»$! fun 5TAALWAREN, aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht SPAARBANK VOOR IEDEREEN Heerlijk speculaas per pak 500 gr 99 ct met 10 punten extra Prima koekjes 250 gram 65 ct met 10 punten exitra Jamaica Rumbonen 150 gram 65 ct met 10 punten extra. 1 literblik aardbeien 189 ct met 40 punten extrr 1 literblik gemengd fruit 189 ct met 15 punten extra Naalddrop 200 gram 54 ct met 10 punten extra 1 cup smeerkaas en 1 cup Zwitserse kaas 90 ct en 15 punten Stereo ontbijtkoek per stuk 54 ct met 10 punten extra 1 pot zilveruitjes 79 ct met 10 punten extra. 1 pot piccalilly 54 ct met 10 punten extra. 1 soort tonijn per blik 89 ct met 10 punten extra Rozijnen zonder pit per 500 gram 109 met 20 punter, extra Sandwich Spread per jampot 145 ct met 10 punten extra. Bij aankoop van 1 Gelderse worst, 500 gram spliterwten 39 cl en 15 punten 250 gr choco hagel 39 250 gr choco vlokken 55 100 gr Vict. Bonbons van 65 voor 57 1 bl. Ant. Hunnik soepb. van 75 v. 59 100 gr lichte choc, van 65 voor 57 1 fl. rode wijn Siebrand v 2.45 v. 1.89 200 gr zoute pinda's van 59 voor 49 1 blik knakworst 6 stuks v. 1.10 v. 95 I blik ananas van 65 voor 55 Pé Dé - Cor de Jong Fa. Lagerveld HoofddepóthouderBakker's Ijzerhandel Voor OosterendS. Rentenaar Voor OudeschildJ. Witvliet Azn. Verloting N.H. Kerk, Oudeschild no 810-951-960-912-112 groen no 941 - 836 - 982 blauw Af te halen N.H Kerk Oudeschild »WMïMSSSS9SSSS»MöO««&Sa!S5N POLITOERWAS met siliconen f I.- per fles van 100 cm1 irasssMowfiomw Gedurende de Raiffeisenweek van 12 t/m 17 oktober geven wij •k aan iedere NIEUWE spaarder een premie van f 2,50 if aan iedere 10e inlegger een premie van f 2,50 if aan iedere 50e inlegger een premie van f 5,00 (In de Raiffeisenweek wordt per spaarboekje niet meer dan eenmaal een premie toegekend) Op Raiffeisendag donderdag 15 oktober 1959 is ons kantoor doorlopend van 9 fot 17 uur geopend GEVRAAGD: Jan Agter Stenenplaats, tel 46 Onderwijzeres zoekt in of bij Oosterend Brieven odder no 1326 bureau Texelse Courant in bet Dorpshuis „De Wielewaal" De Waal op 14 oktober Onderwerp Afrika en Europa Entree f 0,75 Aanvang 8 uur Het Dagelijks Bestuur van de polder Eijerland op Texel, brengt ter kennis van de ingelanden van die polder, dat de herschouw op het maaien en uit halen van de wateringen en sloten zal plaats hebben Tevens zal dan ook de eventueel op de weg bermen geworpen slootruigte moeten zijn opgeruimd. De nalatigen verbeuren een boete van max. f50,— Texel, 3 oktober 1959 Het Dagelijks Bestuur voornoemd KI. Kalis, voorzitter A. van Hoorn, secretaris voor llehaarden mof hef hoogste rendement zuinig - geen reet - meer warmte 0E COCKSDORP Tul. 232 OPROEPING TER INLIJVING BIJ DE LANDMACHT De Burgemeester van de gemeente Texel brengt ter kennis van de dienstplichtige CORNELIS GROOT- JEN, nr 27 van de lichting 1959 van die gemeente, dat hij tot gewoon dienstplichtige is bestemd en toe gewezen aan het Regiment Intendancetroepen en als zodanig op 25 NOVEMBER 1959, te Amsterdam moet verschijnen, ten einde bij de landmacht te worden ingelijfd. De Burgemeester voornoemd, C de Koning Nee joh! ik moet eerst nog even naar 't postkantoor, om te sparen I' Ook als het om verwarmen gaat, is „SHELL BUTAGAS" een uitkomst! Het is zo behaag lijk, zo gezellig en zo gemakkelijk bovendienKraantje van uw gaskachel of gashaard open, een lucifertje erbij en... koesterende warmte verspreidt zich door uw kamer! En u zult zien, er zijn il tegenwoordig zulke mooie moderne haarden en straalkachels, die passen in elk interieur! Maar let goed op- a^ecn SHELL levert het échte BUTAGAS in de blauwe fles alleen SHELL heeft i eer dan 25 jaar ervaring met flessengas. Vraag de depothouder inlichtingen over het zuinige en handige „SHELL BUTAGAS" voor modern comfort l fSHELLj BUTAGAS „Shell" haardolie PK wordt u geleverd door: J. C. Rab N.V. Kantoorstraat 11 Den Burg/Texel tel. 42 Mocht hierboven geen „SHELL" PK-detaillist in uw omgeving zijn genoemd, belt of schrijft u dan even Shell Nederland N.V. Postbus 69. Den Haag Tel. 070-18.34.00. toestel 202. de beroemde naaimachine uit Italë Ook u heeft kans op een gratis Necchi Naaimachine Vraag inlichtingen bij Naaimachinehandel I ip vrijdag 16 oktober a s. 8 uur nm in de Land- louwschool te Den Burg. I Agenda Jei 1 Opening 2 Notulen ,e' 3 Ingekomen stukken 4 Verslag secretaris te' 5 Verslag penningmeester 6 Bestuursverkiezingaftredend en niet her- kiesbaar G. Schraag Pauze 7 Benoeming rekeningnazieners 8 Prijsuitreiking van de ploegwedstrijd 9 Bespreking winterprogramma 10 Mededelingen 11 Rondvraag 12 Sluiting Het Bestuur. F. W. RAIFFEISEN 1818-1888 RaiUeisen was burgemeester van enkele plattelandsgemeenten Flij heeft zijn gehele leven gewijd aan het streven om betere levensomstandigheden te scheppen voor de bevolking van bet platteland. Hierdoor kwam hij tot de stichting van de eerste onderlinge spaar- en leenbank, die spoedig door vele andere werd gevolgd. Naar bet voorbeeld dezer Railfeisenbank werden in vele landen ter wereld Boeren leenbanken (Raiffeisenbanken) op coöpera tieve grondslag opgericht. Het voorbeeld van F. W. Raiffeisen bracht miljoenen mensen, overal ter wereld, tot groter welvaart. Hun spaargeld werkte mede tot de ontwikkeling van het platteland. Spaar met méér profijt! Spaar op de Raiffeisendag of in de Raiffeisenweek van 12 t/m 17 oktober 19 59 Banketbakkerij CAREL SCHULTE Weverstraat 90, tel. 32 erzorgt ook dit jaar weer n uw St. Nicolaas- geschenkzending an familie of kennissen n i alle delen der wereld, 'f nhoud standaardpakket boterletter (500 gr.) 5 zuiver amandelspijs eerste klas chocolade letters naar keuze likke amandel speculaas a 500 gram listje borstplaat 250 gram tarsepain figuren 250 gram :e 'epernoten 200 gram jn ferpakking in blik. :e Vilt u zelf nog iets meezenden Ook dat kan. i- 'rijs per pakket totaal f23,25 :s 'oor verzending naar Australië ga.rne spoedige 5 'Pgave. Zendt vroegtijdig Uw advertenties in! BAKKERS IJZERHANDEL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3