RUND VEX SPEK ROOKWORST SPECULAAS 79 KOFFIE Haagse leverworst 45 Aardbeienjam™„79 boterstAAF 25 ZUURKOOL SlM>Ut KAPUCIJNERS VET SPEK AUGURKEN ,Zij kochten mijn kind" 250 GEKOOKTE Prima ERWTEN niet wortelen 49 Slaolie S.V. TEXEL Uitslagen van zondag: 4e kl. A. KNVB: RKAFC-De Foresters 01; BKC-Hollandia T. 40; Helder- Schagen 3—0; Vios-Texel 2—4; US VU- Limmen 20. Afd. N.H.: Texel 2-Succes 3 00. Jun.: Texel-WGW b 100. Adsp. afgelast. Handbal: WGW-Texel 0—6. Texel 1 zorgde voor een prettige ver- ïassing door een stevige overwinning. Het zag er met de rust niet naar uit, met ce wind meespelend lukte het niet. Zelfs kwam Vios met 20 aan de leiding. De 2e helft ging het stukken beter. Met 4 voltreffers wist T. op de punten beslag te leggen. Dat geeft moed. Maar a.s zondag tegen Helder de gehele wedstrijd op volle toe ren, dat zal nodig zijn. Texel 2-Succes 3 00 Texel 2 heeft ons danig teleurgesteld, dit wat de pro ductiviteit betreft. Verdedigend hadden ze alle moeite, maar ze redden het. Kees bewaakte zijn doel behoorlijk en min stens tweemaal kropen we door de tra ditionele oog van de naald. Zeker, de harde wind maakte het spelen niet ge makkelijk. Succes wist daar beter mee overweg. Frans wist de gang er best in te houden en was wel heel nuttig, terwijl Ab Wilkes er steeds beter in kwam Maar de voorhoede faalde door een slechte tactiek. Later ging Kees rechts buiten en samen met Kees Jaap zat er een goede vleugel in, maar men wist hen de ballen niet toe te spelen. Verder dan een, terecht, buitenspeldoelpunt kwam het niet. Intussen zijn we nog ongeslagen en daarom Texel 2, houden zo! Texel-WGW junioren gaven ons een heel wat betere partij te zien. Prachtig sluitende combinaties lieten ons al spoe dig zien dat W. hier weinig kans zou krijgen. Het is een leuk elftal deze jun.- ploeg. Spoedig zorgde Frans voor het eerste doelpunt. Texel was sterker en wist, ondanks de wind steeds weer het W.-doel te benaderen. Door Henk en Abe werd het met de rust al 40. De 2e helft sloten de combinaties wat minder goed en duurde het geruime tijd voor de score werd opgevoerd, tot drie maal toe werden paal en lat getroffen, maar uit een hard schot, dat de keeper niet klem vast kon krijgen, zorgde Abe voor de opening der score. Dat ging door tot 6-, 7-, 80. Eenmaal kreeg W. een pracht kans, maar miste. Nrs. 8 en 9 werden gemeenschappelijk in het doel gewerkt. Tot slot een strafschop, die on berispelijk in de rechter benedenhoek verdween. De scheidsrechter liet over nemen en nu plaatste Teun in de andere hoek 100. Twee handen vol, riep Rob. De handbalsters behaalden een keurige overwinning op WGW. 60 liefst, prima gedaan. Programma zondag a.s.: Texel 1-Helder 1; Texel 2 vrij; Jun.: Helder b-Texel; Adsp. Texel-Tex. Boys b De training. Heden geen adspiranten en welpen training, in verband met de wedstrijd Duitsland-Nederland. De senioren en junioren trainen op de bekende tijd en plaats. Daar worden alle spelers verwacht, ook die van het 2de elftal. TEXELSE BOYS-NIEUWS Vanwege de droogte, was de consul ge noodzaakt het Boys-veld voor dit week end af te keuren. Dit ter besparig van de grasmat. Zodoende ging alleen de wedstrijd van Boys 2 door, welke op bezoek moesten bij de leider Kreileroord 1. Dit is een zeer spannende en sportieve strijd geworden Doordat er enkele in vallers waren, werd het elftal gewijzigd en in een nieuwe opstelling gespeeld. De keeper J. Witte kwam op de midvoor- plaats en de reserve-keeper J. Rijk kwam onder de lat te staan. Deze wijzigingen hebben vrij goed voldaan De nieuwe midvoor wist het spel goed te verdelen en de keeper heeft een prima partij ge speeld en menige gevaarlijke bal onscha delijk gemaakt. Slechts eenmaal moest hij de bal uit het net vandaan halen, doch spoedig wist J. Zoetelief uit een corner de stand weer gelijk te maken: 11. In de tweede helft waren de Boys in het offensief, met als resultaat 2 doelpunten FILMNIEUWS: Zaterdagavond en zondagmiddag: „LIANE 2, DE WITTE SLAVIN" In de film het Oosten met zijn vreugde en angst, zijn mysteries en genadeloze hardheid. Liane, een blank meisje, is door om standigheden in het oerwoud bij de ne gers terecht gekomen. Zij wordt later door een Duitse expeditie naar Europa vervoerd. Hier blijkt, dat zij een vermiste kleindochter is van een rijke reder. Zij wordt het onderwerp van vele ontvoe ringen. maar ook in deze film een zeer gelukkig slot. Zondag- en maandagavond: „KOP OP BORST VOORUIT" Wie eens werkelijk wil lachen, ja scha terlachen, moet deze Engelse soldaten- klucht van Gerald Thomas gaan zien, want zij is, zonder overdrijving, onbe schrijfelijk amusant. Het gaat over een troep recruten, die weinig zin in het ver vullen van hun vaderlandse plicht heb ben en vast besloten zijn van hun oplei ding één doorlopende sabotage te maken. Het is de wanhoop van de brave sergeant Grimshave (William Hartnell), die we gens het bereiken van de pensioenge- ïechtigde leeftijd op het punt staat de dienst te verlaten en nimmer het geluk heeft gehad een model-peloton af te le veren. Met dit stelletje recruten lijkt hij minder kans te hebben dan ooit. Daar hij echter, in weerwil van het disciplinair beginsel en zijn straffe commando-toon, een humaan mens is, verliest hij zijn ge duld niet en straft niet meer dan hoogst noodzakelijk is. Dat doet bij de recruten geleidelijk aan een gevoel van sympathie ontstaan zodat zij tenslotte, omderwille van de goede Grimshave, besluiten hun beste beentje voor te zetten. Het gevolg is een schitterende prestatie en een prijs voor de sergeant, die nu met de grootste voldoening zijn rust kan ingaan. Het aardige van deze film zijn niet alleen dé kostelijke typen, maar is tevens het feit dat de kluchtigheid nergens over de schreef gaat. Wereldnieuws O.a.: De 10e verjaardag van de Chinese volksrepubliek, Algerijnse rebellen spre ken in Tunis, Hagelstorm, wervelstorm over Japan; Franse oudstrijders demon- treren tegen korting van hun pensioe nen; De 90ste geboortedag van Ghandi; De autotentoonstelling te Parijs. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. ingaande 4 oktober 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 13.00 15.30 18.00 VanDenHelder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: Van Texel: 7.40 11.00 16.00 18.25 Van Den Helder: 9.15 12.10 17.15 19.30 Z.D.H.-NIEUWS Alleen ons eerste kwam in het veld en behaalde te Den Hoorn een 80 over winning op SVC. Voor de rust had SVC het wind voor deel, maar wist er niet van te profiteren. Wij kregen al gauw de lei ding toen een SVC-speler de bal ver keerd op zijn schoen kreeg en deze in eigen doel schoot. Na nog een goed doelpunt werd gerust met 20. Na de rust wisten wij de stand op te voeren. Het was verder een sportieve wedstrijd. Zondag: ZDH-Geel Zwart 2, om half 2. Helder 6-ZDH 2. Zaterdagmiddag: ZDH a-Oosterend b. van prima gehalte, waardoor zij met een verdiende 31 overwinning naar huis kwamen. Zondag a.s.: Koedijk 1-Tex. Boys 1; Tex Boys 2-Oudesluis 2; Tex. Boys jun.- JVC-junioren. Zaterdag a.s.: Texel a- Tex. Boys b; Oosterend a-Tex. Boys a. Training. De eerste trainingsavond is achter de rug en de opkomst was gewel dig. Boys tracht dit zo vol te houden en laat het tevens een stimulans zijn voor de leden, die niet aanwezig waren. Het gym nastieklokaal van de HBS voldoet aan de eisen des tijds, dus is het trainen in dit gebouw op zichzelf al een plezier. Als wij ons tijdens deze avonden voor de volle 100% geven, is de training volkomen ge slaagd ten opzichte van de vereniging. Terreindienst: T. Reij en M. v.d. Wete ring. Duur gaan de ZUIVER PONDSBEKEPJ Ook heerlijk bij de warme maaltijd 250 GRAM ZWAAR GELDERSE 250 GRAM ZWAAR grote FLES poNO^' 1 PAK. 200 GRAM POT 250 GRAM 500 GRAM VERMICELLI 250 «rJm 19 MAÏZENAper pak 19 WITTE BLOEM 500 «ram 23 zoetzuur LITERPOT DROOGKOKENDE - GEBROKEN RIJST 3 pakken (l'/j kj 89 Grote REPEN butterscotch7voor 100 Beteid met 'do^vetpakt. echte amandelen. In keutige Albert Heijn FEUILLETON: door HANOL SPOOR. 13. Dan zou ik haar de deur wijzen.... Maar nu Walter al zoveel gewetensbe zwaren heeft en zo duidelijk met zijn hart naar het kind verlangt, loop ik de kans, dat tegelijk met Jane, al mijn ge luk de deur uitgaat. Bovendien zou het ook Walter ongelukkig maken. Figuur lijk gesproken zou er voortdurend aan hem getrokken worden. Bij Jane zou hij naar mij verlangen en bij mij zou hij steeds met zijn gedachten bij het kind zijn. Minuten leken uren te duren, maar eindelijk hoorde ze toch de auto op het grind rijden. Angstig drukte ze haar han den op haar wildkloppend hart. Op hetzelfde ogenblik zag ze het in- witte gezichtje van Jane en dadelijk kreeg het medelijden de overhand. Jane was ook feitelijk een slachtoffer der omstandigheden geworden. Ze moes ten er gedrieën maar van maken, wat er van te maken was. Het huis was groot genoeg. Men hoefde, indien niet gewenst, niet eens met elkaar in aanraking te ko men. Ergens moest een bevredigende op lossing te vinden zijn. Ze snelde naar de buitendeur en samen met Walter ondersteunde ze Jane, die werkelijk doodziek scheen te zijn. Iris leidde haar naar binnen en ver zocht aan de toegesnelde Kitty een kopje lichte soep voor Jane te halen. Een paar voorzichtige slokjes deden Jane al wat opknappen en dankbaar keek ze Iris aan. Ze zei echter geen woord en scheen over vermoeid. Walter vertelde dat Jane geheel alleen op haar kamer was en de kamerverhuur ster bracht haar alleen het allernood zakelijkste en dan nog met een zuur ge zicht. Blijkbaar was deze nog steeds van mening, dat er iets in Jane's gedrag was af te keuren. Ze had zelfs al zoiets ge mompeld, over deftige relaties, die dan maar voor haar moesten zorgen. Jane was de wanhoop nabij geweest. De breuk met Rudy maakte haar radeloos. De zie- lepijn scheen zich in haar lichaam voort te zetten, want telkens kromp ze ineen, als felle pijnen door haar lichaam trok ken. Ze vertelde haperend, dat ze een plaatsje in het ziekenhuis had besproken, doch dat ging pas over drie weken in. Ze wist niet of ze nu al de dokter moest waarschuwen, of misschien uit eigen be weging naar het ziekenhuis gaan. Ten slotte was ze thuis maar op bed gaan liggen, onverschillig wat er verder met haar gebeuren zou. Toen was Walter ge komen. Van zijn opbeurende en meele vende woorden was ze even verkwikt. Zijn uitnodiging, om mee naar Iris te gaan, had haar wat doen opleven en ze had het dankbaar aanvaard. Al besefte ze dat ze tot last was, voegde ze er ver ontschuldigend aan toe Iris protesteerde en kwam in actie. Bo ven moest de kamer in orde worden ge maakt.... naast de kinderkamer. Voor zichtig, voetje voor voetje, omringd door de zorgen van Iris en Walter werd Jane naar boven geleid. Na al de doorgestane emoties, deed de plotselinge belangstel ling haar weldadig aan. Met een zucht van verlichting liet ze zich even later in het bed glijden. Later herinnerde zij zich nog, dat het zonlicht de prachtige slaapkamer in een gouden gloed zette, ze wist ook dat ze de kost bare meubels had bewonderd en het grote luxe bed, met de weelderige gebor duurde lakens en kussenslopen. Al die dingen vergoedden wel iets van de stille smart, die diep in haar hart knaagde, maar dat alles had ze willen ruilen voor het geluk, samen met Rudy te zijn. Haar kleine kamertje en het eenvoudige bed, maar dan Rudy, die haar hand troostend vast zou houden. Hoe sterk en gezond had ze zich altijd gevoeld en hoe ellendig en zwak was ze nu. Wanneer hielden die pijnen nu einde lijk eens op. Kon ze dan niet de wils kracht opbrengen, om te doen, alsof er helemaal niets was? Ze maakte haar vrienden maar ongerust. Ze moest veel flinker zijn. Juist wilde ze Iris gerust stellend toelachen, toen een schrille kreet aan haar lippen ontsnapte. Iris snelde naar de telefoon en belde dokter en ver pleegster. Na #enige uren gaf het eerste kinder geschrei aan, dat er weer een nieuw mensenkind een plaatsje in de wereld vroeg. Jane had een flinke zoon het leven geschonken. Na enige tijd liet Iris de ba by aan Walter zien. Deze schrok aanvan kelijk van het nog paarsrode gezichtje, maar dan bedacht hij, dat alle pasgebo ren kinderen wat rood zijn. Hij zag de gespannen blik van Iris en een grote te derheid beving hem, haar zo te zien staan met de baby op haar armen. Over de baby heen drukte hij een innige kus op haar mond en uitte in stilte de wens, dat ze zich nu eindelijk volmaakt ge lukkig zou voelen. Wat is hij gelukkig met zijn zoon, dacht Iris en tranen van spijt, omdat zij het niet was, die hem dit geluk had ge schonken, vulden haar ogen. Walter zag haar ogen vochtig worden en dacht dat het vreugdetranen waren. Voorzichtig nam hij de baby uit haar armen en reikte die over aan de wach tende zuster. Dan nam hij Iris in zijn ar men en fluisterde haar in het oor, dat ze opnieuw aan hun geluk zouden gaan bouwen. „Ja.... oh.... ja.... Walter", ant woordde ze en haar stem had de gebro ken klank van iemand, die op het punt staat te verdrinken en alle hoop op red ding reeds had opgegeven. Anoniem. Rudy Mansdorf greep verheugd naar de brief van Jane, maar even later be gonnen zijn handen te trillen. Weer ging Jane's brief vergezeld van een van die lila enveloppen, die hem de laatste tijd het leven meer dan zuur maakten en die hij had leren haten. Was hij nu maar sterk genoeg, om die brieven regelrecht ongeopend te vernietigen. Maar reeds nu wist hij, dat zijn onrust en zijn angst het weer zouden winnen van zijn verstand en ook van zijn liefde en vertrouwen in Jane. Hij had de zekerheid dat het venijn en haat spuwende brieven waren, die bo vendien niet eens waren ondertekend. Kunstig opgebouwde zmnen, zogenaamd goedbedoeld, maar vol verdachtmakingen en kwaadsprekerij, omtrent de gedragin gen van Jane. O, waarom had zijn kleine lieveling niet terstond zijn zin gedaan en dat kan toorbaantje laten schieten? Hij verdiende immers genoeg voor hen beiden. Ze wa ren bovendien nog jong en hadden jaren gelegenheid om zich een toekomst op te bouwen. Maar nee, de voorstellen aan haar gedaan waren te verleidelijk. Zijn dringende brieven beantwoordde ze met luchtig gebabbel. In het begin was hij blij om haar ge weest. Ze leek zo echt in de wolken, over die omgang met de Bennickhoff's. Hoe wel, die blijdschap was toen al meteen voor een deel vergiftigd door de eerst ^rr lila brief, die hem toen gelijkertijd ha bereikt. Destijds had hij de brief va Jane gelezen en hij had geglimlacht oi nte die juichende toon. waarmee ze verteld 111 c hoe haar patroon haar plotseling ha uitverkoren om bepaalde voorrechten t genieten Jane schreef, dat Bennickhol e blijkbaar tegenover al zijn personeel ie' e had goed te maken, en dat zij nu toeva lig de gelukkige was, die de eerste wef°PI daden zou opvangen. Jane had zo nog enige kantjes va haar brief gevuld, om op opgetogen nier een opsomming te geven van al d ,e^c extra dingen, die zij zich in de toekom ln zou kunnen veroorloven. Rudy had m( ai een glimlach de brief dichtgevouwen e er een kus op gedrukt. (Wordt vervolgd) BRIDGEN Uitslag 2de competitiewedstrijd: A.: 1. Mantje-Veenema 2. mevr. Kooijman-Wessels 3. Echtpaar Jouwersma 4. Dam-Dros 5. Bruin-Blom 6. Backer-Raven 7. Kellner-van Lente 8. Echtpaar v.d. Heerik 9. mevr. Wonder-Stolk 10. Van Sambeek-Spaans B.. 1. Van Heerwaarden-de Vries 2. mevr. Keijser-Brücher 3V2. Bos-Gieze 3V2. Roeper-v.d. Werf 5. Bakker-Huizinga 6. dames Hattuma-van Heerwaarden 40.00" Vanavond vrije drive. Woensdag 28 oktober weer voor de coie petitie. 59.26" 56.94' 55.55* 55.09" 52.31" 51.39" 49.07* 42.59' |°eei 39.81' 37.96' 60.83' ME,]| 50.83' 50.00' vijfd 50.00' Gezi 48.33".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4