SHELL P K ^Deu week De$ar. 5000 Gulden Beuving's Kijk Grijp Een Naaimachine „Contact avond K.S.K.- Roode Kruis een gratis lot K.S.K-WINKEL CENTRUM DEN HELDER Textielhuis Zegel Praatavond 65 [■0% Hier is het ...voor u -/corset die stevige steun wenst De kenner en weter zegt Roest vlees is beter Joego-Slavië Ontwikkelen en afdrukken gem. bungalow teelt van tulp, lelie, crocus Z.B. Muziekschool Gebr. Kok TEST-CURSUS MUZIEKSCHOOL GEBR. KOK Taxi nodig houdt zitting Moerbeek's Vierdaagse DIT ENE WEET U.... CHOC. PUDDING l. S. 35 60 64 3.25 95 65 de keus van mensen die Pure J£waliteit wensen Texelse Coöperaties Verandering.... ook in de Coöperatie.... En de zee was niet meer Busdiensten voor Contactavond 17 november aan prijzen aktie in Den Helder le prijs f 1000," Het is nu weer voor ,,'t Kleuterhuis" heeft het De vaart er in Schrijfmachines Langeveld en de Rooij n.v. 49 ct 28ct 59 rt Lunchschotel PE SPARRETJES van d« WEEK 59 49 FIRMA JAC. BRUIJN soep- of braadkip A. N. Plaatsman Prima BAB Y- WEEGSCHALEN te huur bij N. WONDER, Schilderend 8 GRAF. MONUMENTEN (UNDVLEES f 2,50 per 500 gram METWORST f 1,50 per 500 gram londag 15 november her- jenkt onze beste vriend iit meedewerker de heer J. C. Bakker de dag dat hij voor 40 aren in dienst kwam bij )ros' bakkeiij te Oude- child leceptie in hotel Haven licht van 4-6 uur n m, iiermede betuigen wij U inze dar.k voor het mede even dat U hebt getoond lij het overlijden van onze lorgzame man en vader L. VERMEULEN Namens de familie Vermeulen iVestergeest, Texel Voor familie-drukwerk Drukkerij Texelse Courant Dhr. J. C. Bruin over lezing en film in Dorpshuis, De Waal op vrijdag 13 november Aanvang 8 uur Entree f 1,— Langeveld De Rooij Den Burg - Texel Te huur voor de winter maanden te De Koog Te bevr. Den Haag telefoon 851648 Alg. Ver. voor Bloembol lencultuur afd Texel Bij voldoende deelname wordt deze winter een cursus gegeven in Cursus; Moderne bedrijfs organisatie Opgave voor deze cursus sen dient te geschieden voor 17 nov. as bij de leden van het bestuur Vereniging Oud-leerlingen Landbouwschool op vrijdag 13 nov 8 uur in de landbouwschool Spreker de heer Wensvoort over Schapenziekten. F'JN STA ALWAREN Wat weer een voordeel deze week Nylon waslijn 10 meter 37 ct Gratis wasknijpers bij Castella wolwas en nylon Wij hebben weer een beperkte voorraad Home biscuit 1,50 per half blik. Zorg dat je er bij komt Voor alluminium pannen staalwolsponsen 2 stuks 42 Pink zalm van 1,15 voor 99 per blik Peliwrijiwas van 58 voor 51 Door het grote succes met krenten en rozijnen deze week nog 92 per 500 gram Voor St. Maarten 500 gr pepernoten van 75 voor 69 250 gram kruidnootjes van 54 voor 49 250 gram pepermoppen van 45 voor 40 Die vandaag f 3,— besteedt krijgt lampion gratis anders 25 ct Schuurpoeder Nat. van 38 voor 32 Lucifers per 2 pak 39 Huishoudzeep 2 stukken 47 100 gram roomborstplaat van 40 voor 34 eigen fabrikaat 250 gram banket van 90 voor 75 Prima dik speculaas van 100 voor 80 Speciaal vanuit de winkel. Er kunnen zich a s donderdag, vrijdag en zaterdag LEERLINGEN opgeven voor de accordeon. Gedurende deze cursus krijgen de leerlingen voor 3 maanden GRATIS een instrument in bruikleen. OOK GEVORDERDEN kunnen zich opgeven 1 (De „testcursus" heeft ais doel een oordeel te krijgen over de aanleg en het spelniveau van de leerling In aansluiting daarop wordt zij of hij bij de meest geschikte cursus geplaatst ■3C" Onze muziekschool verzorgt ievens vakkundig en billijk de REPARATIE van uw piano, orgel of welk instrument ook. *- Ook stemmen wij uw piano (algehele leiding Coen van Orsouw) Weverstraat 58, Den Buig Bel dan Oen Burg 58 Autobedrijf A. Kievit De kerkvoogdij der Ned Herv. Gemeente Eierland voor het innen van Hoof delijke Omslag en plaatsen- huur op zaterdag 14 nov. 's avonds van 8 - 9 uur De Cocksdorp in gebouw van Chr. Belangen M.-Eierland indeo I school Z-Eierland in de Kapel. Pracht kwaliteit wollen Monty,s spec, prijs 29,75 Zuiver wollen Serge „Girly" japon 39,75 Badhanddoek met bijpassend washandje mod. dessins leuke cadeauverpakking spec, prijs 5 95 Linnen tafelkleed met bijpassende vinger doekjes frisse modieuse dessins spec prijs 10,75 No Iron cocktail schortjes zeer apart spec, prijs 3,95 LAGE WttJZEH DUftREL ZEGELS SPEELGOED TAAI en 14 regel» p. pak CHOC. PUDDING m. s. en 24 zegel» 2 pakje» en 26 zegels 2 pakjes ZOET SPAANSE WIJN en 130 zegels p. fles PINDA KAAS en 38 tegels P- PO* CAFé NOIR en 26 zegels p. pakje ct. ct. ct. ct. ct. „Shell" haardolie PK wordt u geleverd door: J. C. Rab N.V. Kantoorstraat 11 Den Burg^Texel tel. 42 Mocht hierboven geen „SHELL" PK-detaillist in uw omgeving zijn genoemd, belt of schrijft u dan even Shell Nederland N.V., Postbus 69, Den Haag. Tel. 070-18.34.00. toestel 202. ff dinsdag 17 november in hotel De Oranjeboom. Spreker: Edelachtb. heer v. Waeè, burgemeester v. Wesdorpe Zld. Onderwerp Film Gratis busdiensten op alle dorpen. Toegang vrij voor belangstellenden De Gezamenlijke Coöperaties 19 15 uur vertrek vanat De Cocksdorp via Wage- ningseweg. Hoofdweg, Schoolweg en Postweg naar Den Burg 19,15 uur vanaf Landleven door Mienterglop naar De Koog, vertrek De Koog 19 30 vanaf hotel Bonne langs Kogerweg, Gerritsland, Grensweg, Duinweg naar Den Burg 19 uur vanaf Den Burg door de Westen naar Den Hoorn, vertrek van Den Hoorn 19 15 vanaf hoek Goënga, langs Amaliahoeve naar 't Horntje. 19,30 vertrek Horntje (K. Beumkes) door de P H polder, Waterwegje over Westergeest en terug via Zuidhaf- fel en Hoornderweg naar Den Burg. 19.10 vanaf gemaal Walenburg door 't Noorden naar hoeve KI Zeeland. 19,20 vertrek KI Zeeland via Veld- heim en langs Oost naar Oosterend 19.35 vertrek Oosterend (hoek Jn. Dijt) langs Oosterenderweg en door De Waal naar Den Burg. 19,15 uur vanaf haven Oudesi hild (Joh Bakker) langs nieuwe weg naar Dijkmanshuizen en langs nieuwe weg naar de Nes Vertrek de Nes 19,30 via Spang en door De Waal naar Den Burg. Gezamenlijke Texelse Coöperaties. tijdens de Voor elke gulden die u besteedt bij de deelnemende winkeliers in de KONINGSTRAAT SPOORSTRAAT-KEIZERSTRAAT in Den Helder ontvangt u 2e prijs f 500,— 3e en 4e prijs f 250,— 10 prijzen van f 100,— 20 prijzen van f 25, 10 prijzen van f 50,— 100 prijzen van f 10,— De uitslag wordt in dit blad gepubliceerd Lange broeken, pracht kwaliteit in koren, reebruin, streepjes en ruitjes. Jongensbroeken kort in grijs, d. blauw, fijn streepje reebruin, enz. Kleuter skiboekjes in wit, geel, bleu, koren, iets leuks met ingeweven plooitjes vanaf 8 maanden. |ongenstruien plm J> jaar 8,75 tot 16,75 Wollen sportkousen in jaeger, grijs, beige Met steeds groeiend enthousiasme wordt op de a.s. winkeliersshow in Den Hoorn gewacht. Denkt U er om, dat dit buitenkansje Uw neus niet voorbij gaat? G. de Wit Zn., D. Pool Zn., L. Goënga, J. 0. Troost Zn., KI. Boon Zn., en „De Spar" Jac. Le Noble In het Oogziekenhuis, Schiedamsevest 180 te Rotterdam worden gevraagd LEERLING-VERPLEEGSTERS Een tegemoetkoming wordt gegeven in de eerste aanschaf van de uniform en in de reiskosten. Sollicitaties te richten aan de Adjunct-Directrice. Dus op deze 5 artikelen 20% korting RONDE RUITJES Fijn koekje 5/ cl Kleine SUIKERLETTERTJES en 10 zegels 200 gr. SUIKERBEESTJES en 6 zegels 100 gr. Choc. MENAGERIE de echte en 12 zegels 100 gr. Ham 50 gr. Metworst 50 gr. Gebr. gehakt 50 gr. en 13 zegels van de week 10% korting 1 blik LEVERPASTEI 200 gram van 65 voor 49 q| en 10 zegels Bij aankoop van 3_£a^yesaiS£ar_MARGARiINE_Super EXTRA - EXTRA 1 pakje Royco VERMICELLISOEP 1 busje Unox SOEPBALLETJES samen 98 ct. NU voor 76 ct. en^Sgarzegels^ CHOCOLADE HAGEL de echte 250 gram voor en SPARZEGEL8 AUGURKEN ZOETZUUR 1 pot voor en SPARZEGELS ct. ct. Gaat U ook naar de gratis SPAR BONTE AVOND 1960? Volledige inlichtingen bq Uw Spar-kruldenler. 11-18-11 10°/o KORTING - 100°/, KWALITEIT is een geschenk dat veel meer waard is dan het kost Keus uit vooraanstaande merken Stenenplaats, Den Burg Brandhout koopt men bij de houthakker voor een malse verse gaat men naar de poelier Probeert u het eens bij Poelier, Kogerweg 120 telefoon 139 Bij, Texla GELD credieten uitsluitend groot fl. 1600,— cl 3°/o zonder borg verkrijgbaar, voor elk doel en voor iedereen. Gemakkelijke voorwaarden, wisselende wachttijd. Vraagt inlichtingen „Samenwerking", Verstolk straat 31, Leeuwarden. STOOM STEENHOUWERIJ «,v. W. F. STOEL iZk UITTIK OUDORP Z5.ALKMAAR VRAAGT CATALOOUS Agenten Den Burg M. W. KOORN Wilhelminalaan 54 Den Hoorn G, BAKE- LAAR Kerkstraat 85 De KoogP. EELMAN, Brink 6 De CocksdorpC. BOS Hollandseweg C57 Eierland: B GIEZE, E 117a Het onfeilbaar naatsysleem van Pas-Tunette garandeert ook u dc „foundation" met de verrukkelijkste pasvorm, ooit voor u alleen gemaakt Als uw figuur werkelijk goede steun vraagt, komt dit slank makende, korte corsetje dan eens bij ons passent Wij kunnen u nog véél meer charmante Pas-Tunette modellen tonen, stuk voor stuk in uw maat Pas Tunctlc corsetlen hebben volgens Nederlands maaisysteem 3 wetenschappelijk berekende licupwijdtcn per iaillemaat Zie maar eens hoe voorbeeldig het dubbele voorpand - met drie korte „nylon-cover" baleintjes corrigeert. En u kunt u vrij bewegenDe elastieken tussenzeiscls geven nog extra comfort Dit model heeft een zijsluiting en een veter in de rug. De degelijke corsetstof is zéér flatteus en I m prettig soepel. In uni corsetsatin f 15.75 in franse broché 16.95 *- Dit zelfde model met brede binnenband van sterk elastiek 24.50 .(kledende

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3