denk er om.geld is gauwer uitgegeven dan verdiend Zal dit alles een droombeeld blijven? (BANKER CAMP „Diepurieskluis" RIJKSPOSTSPAARBANK KLM WERKKLEDING 155 „Contact avond" 3\ PCT. RENTE H. KUIP emigratievoorlichtingsbijeenkomst over Australië Aanvang 8 uur. Vertoning van dia's Busdiensten voor Contactavond 17 november Texelse Coöperaties Verandering.... ook in de Coöperatie.... En de zee was niet meer Schrijfmachines Langeveld en de Rooij n.v. IBBHMHH Geef achv Eis met klem merk KLM, want r r/i Café-restaurant „FORMOSA" Telmachines Langeveld en de Rooij n.v. TEXELSE NUTSSPAARBANK Het ideale corset voor iedere vrouw met de beste pasvorm. J. G. Dekker 'n Cadeautje Taxi Garage Reij in eigen huis Fa. De Graaf Schoorl Taxi nodig Als je nog maar pas een baan hebt, lijkt 't of je de hele wereld zou kunnen kopen. Maar dat valt tegen Want wie zó denkt, merkt al heel gauw dat z'n portemonnee alwéér leeg is't Geld vliegt eruit. Wees verstandig. Ga ook wat sparen. Sparen is de grondslag van zelfstandigheidEn jullie kunnen nog fijn profiteren van het Zilvervloot Ideaalspaarplan. Je zet dan elke keer een klein bedrag op je post spaarbankboekje, (daar krijg je een aardige rente vooren straks doet het Rijk er volle 10% bij, over al je geld en rente samen! Zorg, dat je vóór 31 december a.s. f 30,- gespaard hebt. Dat scheelt je zó al een jaar Weet je watloop morgen even bij het postkantoor binnen. Daar vertellen ze je er alles van. En je kunt meteen beginnen ook! Hoe eerder, hoe voordeli ger, moet je maar denken I GEVESTIGD IN ELK POSTKANTOOR Aanmeldingskantoor voor emigratie Het Gewestelijk Arbeidsbureau verzorgt op dinsdag 17 nov. 1959 in hotel de Lindeboom- Texel te Den Burg een Gelegenheid tot het stellen van vragen 19.15 uur vertrek vanaf De Cocksdorp via Wage ningseweg, Hoofdweg, Schoolweg cn Postweg naar Den Burg. 19,15 uur vanaf Landleven door Mienterglop naar De Koog, vertrek De Koog 19 30 vanaf hotel Bonne langs Kogerweg, Gerritsland, Grensweg, Duinweg naar Den Burg 19 uur vanaf Den Burg door de Westen naar Den Hoorn, vertrek van Den Hoorn 19 15 vanaf hoek Goënga, langs Amaliahoeve naar 't Horntje. 19,30 vertrek Horntje (K. Beumkes) door de P.H. polder, Waterwegje over Westergeest en terug via Zuidhaf- fel en Hoornderweg naar Den Burg. 19.10 vanaf gemaal Walenburg door't Noorden naar hoeve KI Zeeland. 19,20 vertrek KI Zeeland via Veld- heim en langs Oost naar Oosterend 19 35 vertrek Oosterend (hoek Jn. Dijt) langs Oosterenderweg en door De Waal naar Den Burg. 19,15 uur vanaf haven Oudeschild (Joh Bakker) langs nieuwe weg naar Dijkmanshuizen r,n langs nieuwe weg naar de Nes. Vertrek de Nes 19,30 via Spang en door De Waal naar Den Burg. Gezamenlijke Texelse Coöperaties dinsdag 17 november in hotel De Oranjeboom. SprekerEdelachtb. heer v Waes, burgemeester v. Wesdorpe Zld. Onderwerp Film Gratis busdiensten op alle dorpen Toegang vrij voor belangstellenden De Gezamenlijke Coöperaties op het merk als U werkkleding koopt. Neem het bestel Kan Langer Mee Verkrijgbaar bij: TEXTIELHUIS ZEGEL Of zullen al die mooie patronen en modellen eens werkelijk tot de garderobe van U en Uw kinderen behoren? Met een ANKER automatische ZIG-ZAG kunt U alles zelf maken. Voor die moderne tovenaar is niets onmogelijk. Hij zal U helpen om al Uw dromen te verwezenlijken, zonder dat het U moeite kost Met een ANKER gaat het zo gemakkelijk! r^>| KNOOPSGATEN IZIQ-ZA8 STEKEN KANT AANZETTEN NA0EN AFWERKEN COROONNEREN B0R0UREN APPLICEREN FESTONNEREN Leverbaar op gemakkelijke betalingsvoorwaarden. \'-v Wilt U meer weten van de Ar' - 7 Zag, vul dan nevenstaande bon in. Invullen en opzenden in open envelop met 2ct.postzegel aan: Fa.H.J.0BERINK,ARNHEM Zend mij GRATIS de uitvoerige Anker-brochure NAAM ADRES WOONPLAATS Fa JAC. BRUIJN, Stenenplaats 9, Den Burg Texel, telefoon 33 Broodje kroket f 0,50 Gehakt m brood f 1,50 Koffie per kop f 0,35 Hele uitsmijter f 2,— Huzarensalade met brood f 1,75 Koningstraat - Den Helder VOOR ALLE SPAARGELDEN TOT F.LK BEDRAG met bovendien veel meer rentedagen I Vlotte terugbetaling! Kantoor Blnnenburg 9 Den Btiro Tel 6 'D Gediplomeerd corsettière Paskamer aanwezig Op verzoek komen wij bil U thuis passen Alleenverkoop voor Texel Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend! Kapper Bakker, Tel. 203 voor groot of kleinJ Dan moet U immer1 bi) J. P. STAM zijn Den Burg, Texel Telefoon 333 b.g.g. telefoon 101 Neem een Waalderstraat 30—35 Het enige koeltechnische bedrijf boven Alkmaar Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit FIRMA G. A VAN KLOOSTER DELFIA WEDERVERKOPER BOOTLAAN 1A DE KOOG (TEXEL) - TEL. 225

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 6