UW SINT NICOLAAS-CADEAUX \\effM PLATEN PLATEN BONNEN 150 St. Nicolaas- geschenk Schoenen pantoffels HOOGERHEIDE DIRK WITTE DOE HET ZELF Sjaals Handschoenen Zakdoekjes Swan Nylons Jovanda Ontbijtlakens Vesten Jumpers Truien Cocktail schortjes Dusters Texel baddoeken Kapstokken Asbakken Prullemanden Theebeurzen Boekenrekken Parapluies Chanel parfum, zeep, lotion, Eau de cologne. Drogisterij van der Slikke Voor al Uw FOTO-ARTIKELEN LANGEVELD DE R00IJ N.V. de grootste keus bij handschoenen J. G. Dekker 24 voor 25 H.H. Knutselaars A. v. d. Vis Zn. pyama's J. G. Dekker Voor een practisch Fa FRANS ZEGEL Kz. A.s. maandag baby- en kleutergoed M00IWEER, Julianadorp ZEGEL, Den Burg Tel. 150 Bietenrooiers Rad van avontuur Opruiming brandhout J. G. Dekker aardappelen Panklare hutspot Kousen en sokken J. G. Dekker Attentie Waarschuwing Dames ondergoed J. G. Dekker Stöfzuiqfi* Tan Aqtef Electrohuis Bakker Texels BioscoopThecxter Telefoon 27 Timboektoe De Dictator BRABANTIA BAKKERS IJZERHANDEL Voor moeder Voor vader Vooropa enoma Voor de meisjes Voor dejongens Voor de tuin Wij brengen alles franco thuis Fa. FRANS ZEGEL Kzn. de zaak van Texel Moet u nog breien Sint Dan wordt het nu wel de hoogste tijd, tenzij u over een snelle breimachine beschikt. Wat de keus van uw wol betreft, maak u daarover geen zorgen. Bij ons vindt u alles, wat nu mode is, ook mohair en snelbreiwol in de nieuwste modetinten. TEXEL AARTJES Radio herstellen? Vonk opbellen. Een goed idee, geef het met de vracht rijder mee naar Vonk, voor radio en T.V. Tel. 78 en 273 Wij geven de hoogste prijs voor lompen, ijzer en metalen. A. v.d. Vis, Wilh.laan 17, tel. 256 Passagebureau Velthuya Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika, Canada enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking er opslag met verzorging documenten en verzeke ring. Vraag prijsopgave V.T.B.. Den Burg, tel. 85 Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Te k. grote partij board, sloophout en diversen. Tegen concurr. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur, tel. 1369 Puikbeste aardappelen, 16 ct. per kg. M. H. Bak ker, Helios Voor al Uw textiel. Nylons 1ste keus, geen ƒ3.25 maar ƒ2,2de paar V* prijs; Noorse wollen sokken met 10% nylon vanaf 2,98. Sj. Nota. Maandags op de markt Laat Uw film eens bij ons ontwikkelen en af drukken. Stukken beter bij Jan de Waal, Wever straat 51, Den Burg Wij passen en leveren af bij U thuis en komen elke week op Texel. Model- kleermakerij Carel Schmidt, Boomkampstr., tel. 3615, Alkmaar Te k. lange leren jas m. 50 en plm. 70 kg. gele crocussen. M. Hummel, Vianenweg E 123, Eier- land Te koop „Bes" kachel en een paar regen pijpen. N. de Waard, Oudeschild 87 Te koop elektr. houten wasmachi- compleet met motor en wringer. 40 gulden. Hoekstr. 9, Oosterend Te koop gr. japon, jersey, m. 46 10,1 paar 1. laarzen m. 44 10, 1 p. zw d. schoenen m. st. z. m. 41 10,Mevr. Mets, Singel 361, Oude schild Te koop i.g.st.z. wasbok met wringer 15,en een gr. st. mangel 17,50. Hoekstr. 18, Oosterend Banden voor paardentractie, alle maten, spotgoedkoop. A. d. Vis, Wilhelminalaan, Den Burg Te koop nw. kinderwinkeltje. grote maat, halve prijs. Waal- derstr. 32 Aangeboden jachthond, 3 jaar oud. Adres te bevr. bur. v.d. blad Te koop monty coat, imitatieleren jasje, manchester jas, schoenen, bonttaarsjes voor jongen van 13 a 14 jaar. P. Bu gel, Kamerstr. 11, De Koog Te koop nieuw kindervestje (handwerk), v. leeftijd 8-11 jaar. Tel. 366 Den Burg Meisje biedt zich aan, vrijdags van 9-5 uur. xtfelhui Brieven onder no. 11 bur. v.d. blad Te koop een tandem. Oudeschild 233 Te koop Va ha. suiker bietenkoppen. Liggen aan Kogerweg nabij Marga- retha-hoeve. Gebr. Ze- gers, Eierland, tel. 266 Met grote blijdschap geven we kennis van de geboorte van ons dochtertje Saskia A. v. d. Werve-v. d. Hoek H. v. d Werve Texel, 19 november 1959 Hoofdweg E 44, Eierland Met blijdschap geven wij u kennis van de ge boorte van onze zoon en broertje Dirk Pieter (PETER) G. List-Roeper P. List Jan De Koog, Texel, 18 november 1959, Kogerweg K 66. Klaas Uitgeest en Duw Koopman hebben de eer U. mede namens wederzijdse ou ders, kennis te geven van hun voorgenomen huwe lijk, waarvan de voltrek king zal plaats vinden op donderdag 3 december 1959 's namiddags 2.30 uur ten gemeentehuize te Den Burg, Texel. Kogerweg K 86 P.H. Polder H 23 Receptie op de trouwdag van 4-5 uur in Hotel „Bos en Duin". Toekomstig adres: Kogerstraat 78, Den Burg Martines Langeveld en Riek Boon hebben het genoegen U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op dins dag 1 december 1959, n.m. 2.30 uur. Pijpersdijk K 60, De Koog Jan Dirkszoord 19, Den Burg, november 1959. Receptie op de trouwdag van 3-5 uur in Hotel „Lyda", De Koog. Toekomstig adres: Pijpersdijk K 61, De Koog 28 november a.s. hopen onze geliefde ouders, de heer en mevrouw H. Spigt en M. Spigt-Meijer Lentevreugd E 104 Texel, hun 40-jarig huwelijks feest te herdenken. Dat ze nog lang ge spaard moge blijven, is de wens van hun kinde ren: Annie. Cobus, Koos, Herman, Harm en Kleinkinderen Zondag 22 november hopen onze lieve Ouders Jac. Witte Pzn. en D. Witte-Witte hun 12V*-jarige echtver eniging te vieren. Hun dankbare kinderen: Joke, Tilly, Gerard en Bennie. Beatrixlaan 4. Algemene kennisgeving voor Texel. Heden nam de Here tot Zich in zijn eeuwi ge heerlijkheid mijn innig geliefde Vrouw en der kinderen zorg zame Moeder Cornelia Santifort echtgenote van Jac. Verhoeven in de leeftijd van 65 jaar. Ps. 32-1 ber. Uit aller naam: Jac. Verhoeven Vlaardingen, 16 november 1959. Heden overleed in hui ze „St |an" te Den Burg onze lieve vader, be huwd-, groot- en over grootvader P. Buis Wedn. van S. Timmer in de ouderdom van 76 jaar Den Burg J Buis J Buis-Dekker Rhodesia, Afrika H Buis H Buis-Dekker De Cocksdorp T. Buis A. Buis-Cada Tokio, Japan J. v d Kooi-Buis K. v d Kooi klein- en achter kleinkinderen Den Burg, Texel, 20 november 1959 De teraardebestelling zal plaats vinden te De Cocksdorp op maandag 2.3 no.embvr n.m 2 uur Condolear.tie-adres T Ruis, Duinweg, De Cocksdorp Getroffen door de har telijke deelneming bij het verlies van mijn Man en onze Vader en Zoon, be tuigen wij onze oprechte dank. A. Barends-Bakker en kinderen A. Barends-Postma Texel, november 1959. Allen, die van hun be langstelling blijk hebben gegeven, bij mijn 40-jarig ambtsjubileum, zeg ik door deze, mede namens mijn vrouw, hartelijk dank. P. B. RITECO Niet in staat zijnde ieder persoonlijk te be danken, betuigen wij langs deze weg aan allen, die 15 november voor ons tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt onze hartelijke en welge meende dank. J. C. BAKKER Broodbezorger Dros' Bakkerij Oudeschild. Voor familie-drukwerk Drukkerij Texelse Courant lang en kort en inschuifbaar t.o. Postkantoor Dames en heren in zeer ruime sortering Maandag op de markt alle soorten nylon knopen ook mantelknopen 6 voor 25 ct Overhemdknopen 24 voor 25 ct Elastiek v a 5 ct p meter Wij hebben nu in voor raad alle profielen machi naal bewerkt hout in korte lengtes, dus goedkoop. Nu ook voor triplex, hard board met fineer enz. Ook andere soorten hout o.a. van 28 cm breed en 3 cm dik geschaafd Ook voor al het andere hout en board is het goedkoopste adres Hout- en boardhandel Wilhelminalaan 17 Telefoon 256 Dames en heren moderne dessins Opgave fabrieksaardappelen wegens spoedige sluiting fabriek, gaarne maandag 23 november op de markt of kantoor Centrale Coöp LTB komen wij weer met een grote sortering op de markt tegen spotprijzen Autopeds Kinderdriewielers Sleden Zaklantaarns Tassen Lederen wanten enz gevraagd 's Hertogenbosch draait vanavond op volle toeren. Alles moet weg. Kom daarom ook vanavond naar „De Woelige Hoek" we hebben nog mooie prijzen. Steunt met Uw bijdrage het werk van de stichting Nutskleuterschool Vrachtauto vol kisten en hout voor Franco thuis f 25,— M. S. Langeveld De Zes 5 Puik beste per zak van 35 kg 20 ct per kg Maas' Groentenhandel Den Burg Oudeschild BESTtluN wt ONS BLOEMENHUIS „De Iris" Binnenburg 12, Den Burg voorgevroren boerenkool Maas' Groentenhandel Den Burg Oudeschild DUBARRY nylons ook in ajour De penningmeester van het waterschap de Ge meenschappelijke Polders op Texel maakt de Inge landen erop attent, dat de laatste termijn der POLDERLASTEN over het dienstjaar 1959 op 1 december 1959 moet zijn voldaan. Texel, 21 november 1959. De penningmeester, E. L. J. Lap De penningmeester van de polder Eijerland op Texel, herinnert bij deze de ingelanden, die tot op heden hun POLDERLASTEN nog niet hebben voldaan, aan hun verplichting, daar anders tot vervol ging wordt overgegaan. De penningmeester, A. van Hoorn Lzn. steeds ruim gesorteerd o a wollen jaeger camisole met mouwtje 7écX+t~ 8*iA&ex*44r TELA i Voor de Oosterender kleuterschool, Vanavond uw laaste kans om gezellig te lachen met de klucht Amor in de mosterd Aanv. 8 u. Toegang f 1,— Wij hebben de nieuwste en de nieuwe Zaterdag 8 uur Zondagmiddag 4 uur Victor Mature - Yvonne de Carlo in: De bloedige revolutie, die de Sahara in vuur en vlam zette. Het adembenemende avontuur van hier tot TIMBOEKTOE. TOEGANG BOVEN 14 JAAR. Zondag en maandag 8 uur brengen wij U een van de grootste films terug van de meester Charles Chaplin als: Charlie in al zijn grootheid. Chaplin op zijn best. Een film, die U niet moet verzuimen te gaan zien. TOEGANG BOVEN 14 JAAR. huishoudartikelen practisch modern van vorm degelijk St. Nicolaas vindt bij een prachtsortering gereedschappen zakmessen, leren wanten, motorkappen mooie wandelstokken Rietwerk Poppenwiegen wandel wagentje, boodschap- mandje, kindertafeltjes en stoeltjes grote voorraad bloemenstandaards, hengselmancijes, scharen, enz figuurzaaggereedfchap leuke setjes, dnpsleutels vanaf f 2,— Zaklantaarns Kabouters, paddestoelen kikkers, harkjes erz Wij hebben Eternit golfplaten Brandvrij board Hard- en zachtboard Asphaltpapier Conroid Alle soorten timmerhout

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 5