Natuurlijk koopt de Sint ook weer bij J. P. STAM „Diepviieskliiis" JAN AGTER Filmavond en Lezing Gratis cadeau! I Brandstoffen Geld weggooien N.V. v.h. C. R. KEIJSER Co. WITTE'S BAZAR M. en A. 'J. Vonk, Cadeau-bon de 25ste bezoeker bij J. P. STAM bij uw EIGEN REPARATEUR. C. J. Leijdekkers Toneeluitvoering BOEFJE Café-restaurant „FORMOSA" Het bezoek van St. Nicolaas Firma GEUS St. Nicolaas cadeaux Speelgoederen Byouterieën route-indeling van de brandstoffenauto J. C. Rab N.V. ELECTROHUIS BAKKER De Sint gaf een houten step A. Bakelaar, Gravenstraat 6 TEXELSE BESTUURDERSBOND Uitvoering Eén of twee vrouwen MARTIEN GROOT ZOON Verkoop ijs en patates-Fritis fafafafafafafafa Lekkere Spaanse sinaasappelen A. v. d. Vis Zn. Taxi nodig 'n Cadeautje Taxi Garage Reij in eigen huis Fa. De Graaf Schoorl Cadeaux genoeg voor mannen Natuurlijk koopt de Sint ook weer zorgt er voor Dat doet u, wanneer u in het wilde weg in den vreemde een horloge koopt. U koopt veilig en dus voordelig Horloges in alle prijsklassen Warmoesstraat 3 Vluchtelingenjaar 1959/1960 De Toneelvereniging „Het Masker'" zal op donder dag 26 nov. as. des avonds 8 uur in de Oranjeboom het toneelspel opvoeren. De netto-baten zullen worden afgedragen aan het Vluchtelingencomité Texel Steunt door uw bezoek deze actie. Kaarten verkrijg baar bij de leden van het comité-vluchtelingen Texel en de bestuursleden der toneelvereniging Broodje kroket f 0,50 Gehakt m brood f 1,50 Koffie per kop f 0,35 Hele uitsmijter f 2,— Huzarensalade met brood f 1,75 Koningstraat - Den Helder op vrijdag 27 november 1959 in Hotel „De Lindeboom-Texel". aanvang acht uur. De heer P. Wensvoort, Dierenarts, spreekt over: De invloed van het rantsoen op de produc tiviteit bij lamschapen. De heer J. Berg, Dierenarts bij Wessanen's Ko ninklijke Fabrieken N.V., spreek over: Enkele aspecten van de varkenshouderij. Vertoond zullen worden de nieuwe kleurenfilms: Een beter vleesvarken? Kalvermesterij en kalveropfok in nieuwe banen. Zie voor busroute 25 november Texelse Courant. fa De Sint Nicolaasboot komt in Oudeschild aan om 1.45 uur. fa Begroetingsmuziek door het Kon. Texels Fanfarecorps; Zang door 250 kleuters. fa Vertrek stoet om 2 uur. Samenstelling stoet: Gecostumeerde motorrijders; 2 Pieten te paard; Rijtuig St. Nicolaas met 5 Pieten; Rijtuig Bestuur; Plm. 60 ver sierde auto's met kleuters. fa Ontvangt door Texels Fanfere. Sinclair- band en padvinders bij pension „Zonne- hoek" om plm. 2.20 uur. fa Route: Schilderend, Weverstraat, Stenen plaats, Kogerstraat, De Zes, langs Gol- lardsstichting, Gasthuisstraat langs Huize „Irene", Weststraat, Molenstraat, langs R.-K. Rusthuis, Zwaanstraat, Groene- plaats (kleuters verlaten stoet voor op stellen bij podium), Parkstraat, Wever straat, Warmoesstraat, Gravenstraat, Hogerstraat, Binnenburg. Groeneplaats. fa Plm. 3.15 uur aankomst Groeneplaats. fa Muziek speelt - publiek zingt „Zie de maan schijnt" fa Begroeting door Burgemeester. fa Toespraak van Sint Nicolaas. fa Kleuters van iedere school zingen in af zonderlijke groepjes op het podium voor de Sint. fa Zang van publiek, begeleid door het Fanfarecorps. fa Zang van alle kleuters. fa Muziek Texels Fanfare, terwijl de kleu ters getracteerd worden. fa Sluitingswoord van de voorzitter. fa Dit alles is mogelijk gemaakt door mede werking van de T.E.S.O. en vele dona teurs. Het Sint-actiecomité BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Texel maken bekend, dat zij overwegen om met toepassing van artikel 20 van de Wederopbouwwet vergunning te verlenen aan: 1. de Stichting tot bevordering van het landbouw onderwijs op Texel gevestigd te Texel, voor de bouw van twee woningen op het perceel grond, gelegen aan de Boogerd te Den Burg, kadastraal bekend gemeente Texel, sectie K, nr. 2898; 2. de heer B. Gieze, wonende E 117a, voor de bouw van vier woningen op het sub. 1 vermelde per ceel grond. Eventuele bezwaarschriften tegen voormelde bouwplannen dienen uiterlijk 5 december 1959 bij hun college te zijn ingediend. Texel, 19 november 1959. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, C. de Koning. De secretaris, P. Beemsterboer. HINDERWET Burgemeester en wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat zij bij hun beschikking van 6 november 1959 nr. 8373, ingevolge de hinder wet vergunning hebben verleend aan S. Rentenaar, Peperstraat 52 te Oosterend tot het uitbreiden van de smederij etc., waarna in totaal gebezigd zullen worden 6 elektromotoren met een gezamenlijk ver mogen van 7 2/a pk, in het perceel, plaatselijk ge merkt Peperstraat nr. 50, kadastraal bekend, ge meente Texel, sectie B nr. 2025. Texel, 11 november 1959. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, C. de Koning. De secretaris, P Beemsterboer. Nu weer 5 december nadert En elk kind verlangt en hoopt Hoeft de Sint niet lang te zoeken Als hij bij GEUS cadeautjes koopt Weverstraat 55 VOOR VADER: Mooie tafelaanstekers Sigarettenaanstekers Tabakspotten Tabakszakken Draaiasbakken Portemonnaies Portefeuilles VOOR MOEDER: Kapdozen Toilethangers Tafelmessen Gebakvorkjes Kop en schotels Nest schalen Melkstellen Weverstraat 36 Telefoon 79 Sportrijwielen f 130 Kinderrijwielen, autopeds Lederen wanten handschoenen motorkappen vesten Stofbrillen, gelaatschermen Stuur- en bagagetassen enz. enz. Kogerstraat, Tel. 78 Hogerstraat, Tel. 273 Gaarne vestigen wij de aandacht van onze afnemers nog even op de MAANDAG Eierland—De Cocksdorp DINSDAG De Waal Spang—Oosterend— 't Noorden WOENSDAG De Koog— Kogerveld—Gerritsland DONDERDAG De Westen-P H polder-Den Hoorn Wij verzoeken u beleefd hiermede rekening te hou den en uw bestelling tenminste één dag van te voren op te geven, hetzij schriftelijk of telefonisch aan ons kantoor tel. 42, Den Burg. Aanbevelend U weet niet, welke plaat cadeau te geven Koop bij ons een cadeau-bon, die later naar wens besteed kan worden. Mevr. T. Witte, Julianastraat Wie de? 50ste voor een rijwiellamp 76ste voor een dubbeltas 100ste voor autuped op luchtbanden Het Radio-Televisie Cabaret o.l.v. Jan Dassen brengt voor U: „BUITEN BEELD", een prima cabaretprogramma. Wilt U een gezellige avond hebben en eens onbedaarlijk lachen, koopt dan nog heden kaarten. Verkrijgbaar bij de bekende adressen. Prijs 1,50 per persoon, bus inbegrepen, ook voor niet-leden. Dinsdag 24 november in „Casino", aanvang 8 uur. 's Middags voor de kinderen, eveneens in „Casino", aanvang 5 uur: „PIPO DE CLOWN" De regeling van het vervoer is als volgt: De Cocksdorp-Eierland: vertrek van De Cocksdorp 16.30 uur via Postweg. Vertrek 16.15 uur van Dros' smederij-Hoofdweg-Vianenweg, Oosterend 16.40 uur, De Waal 16.45 uur. De Koog 16.00 uur en Den Hoorn 16.15 uur met de dienstbus. Oudeschild 16.30 uur en 's avonds Oudechild 19.30 uur van de o.l. school. Den Hoorn Den Hoorn op zaterdag 21 nov. a s. 8 uur in de Waldhoorn ten bate van Vluchtelingenhulp UDI uit Den Burg voert op vrolijk spel in drie bedrijven Na afloop gezellig bal Entree f 1,50 Leden Waldhoorn f 1,00 Den Hoorn Den Hoorn een elektr. klokje of moder ne hangklok of reiswekker- tje in étui of luxe wekker tje of muziekwekkertje of keukenklok of dames- of I heren- doublé of stalen hor logeband van 8,50. Door eigen import zijn wij met onze kwali teitsuurwerken tientjes goedkoper en geven bovendien a.s. maandag bij elk horloge een van bovenstaande schitterende cadeaux ge heel gratis! Met 1 jaar schriftelijke garantie kunnen wij aanbieden: Dames- en herenhorloges, in chroom en dou blé, 17- en 21-steens, shockproof waterdicht, anti-magn., met onbreekbare veer v.a. ƒ29,50 Moderne dames- en herenhorloges, Zwitsers 15-steens, in chroom of doublé, v.a. ƒ22,90 Damesklembanden, Zwitsers, 17-steens v.a. 35, Automatische horloges, 17-, 21-, 25-, 30- en 41-steens, v.a. 55, Kalenderhorloges 22,50, 27,50, 32,50, 40,enz. Jongens- en meisjeshorloges, ook waterdicht v.a. 14, Kunt U zelf niet komen, zend dan briefkaart. Wij sturen dan met cadeau franco per post. Niet tevreden - geld terug! In vele gezinnen worden tot volle tevreden heid 2, 3, 4 of 5 horloges van ons gedragen! Koopt U ook eens bij ons! U zult tevreden zijn, tientjes besparen en bovendien een mooi Sint Nicolaas-cadeau gratis krijgen! RIJKS GEDILOMEERD HORLOGEMAKER (DE KLOKKENDOKTER) Hoorn tel. 4896 Maandags op de markt. Om onze klanten nog meer service te kunnen geven, vragen wij voor vestiging filiaal in Den Burg een flink pand te koop of te huur. De Inspecteur der domeinen te Alkmaar vraagt voor of op 2 december 1959, 11 uur v.m., een bod op de standplaats voor bovenvermelde verkoop, op Rijkshaventerrein te Oudeschild, voor het jaar 1960. Voorwaarden op aanvrage te verkrijgen bij voornoemde Inspecteur. het middel tegen griep Maas' Groentenhandel Den Burg Oudeschild Houthandel Wilhelminalaan 17 Telefoon 256 Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend I Kapper Bakker, Tel. 203 voor groot of klein? Dan moet U Immers bij J. P. STAM zijn Den Burg, Texel Telefoon 333 b.g.g. telefoon 101 Neem een Waalderstraat 30—35 Het enige koeltechnische bedrijf boven Alkmaar OVERHEMDENer zijn weer allerlei nieuwe dessins, daarnaast effen ton sur ton en streep jes en voor wie iets bijzonders wil, Deno- nylfrance, in wit en grijs. ZELFB1NDERS: naast Terlenka nu ook zijde achtig Trevira, in brillante streepdessins, wasbaar en kreukherstellend. SOKKEN en ANKLETS of u nu wol, nylon of draion kiest, er is in elke prijsklas een prachtige collectie. ZAKDOEKEN los of in doos doen het altijd. TRUIEN, PULLOVERS en VESTEN, warme en gewaardeerde geschenken Komt u eens kijken naar onze grote collectie. Prima PANTALONS, terlenka, d'alon of tre vira, en COLBERTS in zeer mooie dessins. SHAWLS: stapels liggen er te wachten op vele goede Sinten. Komt u binnen eens gezellig neuzen op onze Sinterklaastafel (•xtielhufs Voor de jongens en meisjes een grote sortering in Lego bouwstenen, alle nummers Meccanodozen Mabaco en jumbospelen Dinky Toy; Matchbox Garages zelfs met elektr. lift leugd scrable Schoolborden 4 metalen auto's 0,95 Prima schoolvulpennen Mondorgels Kleur- en prentboeken Rolschaatsen Elektrische sporen 9,75 Fornuisjes Zachte plastic poppen v a 0,98 Veel soorten met ingeplant haar, was- en kambaar Naaimachines Piano's Vlecht- en prikdozen Kralen Serviesjes Winkeltjes Ja veel te veel om op te noemen Ruime keuze uit Philips - Erres Blaupunkt - Braetz toestellen service is uw waarborg Telefoon 46 Deze aanbieding is één week geldig Borstplaatringen om zelf borstptaat te maken. In doos a 3 stuks met recept 57 cent BAKKER'S IJZERHANDEL Tel. 67 Plastic suikerautomaat grote maat f 1,20

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 6