Donderdag, vrijdag en zaterdag Ouwe Sunderklaasaanbie dingen DAMESMODE MOERBEEK s? ^ow^ectte '^Üerkoop Profileert hiervan VROOM DREESMAN DEN HELDER leverworst\^24» haiiüge üjm zuinige uteek l ROOKWORST 89 Japonnen, Mantels, Rokken en Blouses. 3 MANTELDAGEN vrijdag 11, zaterdag 12 en maandag 14 december BOTERHAMWORST Haagse HAM.. m -K 39 maakt u het N.S.U. DE LUXE M. A. J. VONK V.V.V. TEXEL met achtervering Nu: 1575,00 't Ouwe Sunderklaasbal „The Moodsellers" Kalkoenmestkuikens kalkoenmestkuiken GELD De kenner en weter zegt Roest vlees is beter De krant is het reizende V.V.V.-bureau Uw advertentie de charmante informatrice I Prima BABY WEEGSCHALEN Taxi nodig Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit een excursie v_ GRAF. MONUMENTEN NU REEDS TEGEN STERK VERLAAGDE PRIJZEN Sportieve Swaggers. Elegante mohair swaggers ledervelours swaggers Zeer chique swaggers Na al het zoet VET SPEK ZUURKOOLSPEK BLOEDWORST PER STUK 250 GRAM Prima gehaW gebraden gehakt in jus Sf°ankAfo»«bSknakworst 1» 49 Leverworst %Q Leverworst 451 Tongeworst 49 GEKOOKTE WORSTu- 150 gram©^ SNIJWORST Ontbijtspek 39 Corned beef 551 Rookvlees 551 verzwaarde wielen en banden compleet met K M. teller Thans weer uit voorraad leverbaar OUDESCHILD in 't Eigen Gebouw wordt verzorgd door de bekende Entree voor niet Oudeschilders f 1,— Wilt u met de Kerstdagen iets bijzonders eten, pro beer het dan eens met een Deze zijn voorradig bij de Texelse Pluimveevereni ging. Gewichten van 2,5 tot 5 kg ongeslacht. Uw poelier kan ze panklaar bij u leveren. Bestellingen via uw poelier of rechlstreeks ten kantore en bij de ophaaldienst der Coöp. P T V. „Texel" Bestellingen gaarne voor a s. zaterdag, tel no. 40 Kredieten uitsluitend groot 1600,a 3°/o; zonder borg verkrijgbaar voor elk doel en voor iedereen. Gemakkelijke voorwaar den, wisselende wachttijd Vraagt inlichtingen „SAMENWERKING" Verstolkstraat 31, Leeuwarden. Met de koude mager pekelspek of mager rookspek f 1,50 per 500 gram De V.V.V. Texel verwacht gaarne schriftelijk opgave van advertenties voor de V.V.V.-krant 1960. Dezer dagen krijgt u een circulaire thuisgestuurd met een nadere omschrijving van de mogelijkheden. Onze standaardtarieven zijn Hoogte 3 6 9 6 10 1 minimumtarief 2 vierkant-tarief 3 staand-tarief 4 liggend-tarief 5 achtste pagina 6 kwart pagina a liggend b. staand 7 derde pagina 8 halve pagina Breedte 6 6 12 12 Prijs f 33,50 f 65,— f 100, f 130, f 220,- 10 20 13 20 24 12 24 24 f 430,- f 430,- f 590,— f 860,- Deze prijzen houden een aantrekkelijke verlaging van het tarief in, met daarbij een mogelijkheid ook hen oie over een klein budget beschikken tot adver teren in de gelegenheid te stellen Wacht met in zenden tot u de circulaire thuis hebt. te huur bi) N. WONDER, Schilderend 8 De Huishoudelijke Voorlichting organiseert voor Den Burg en om geving naar de voorbeeldwoning in de P.H. polder en de voorbeeldver bouwing in Harkebunrt Bij voldoende deelname wordt de excursie gehouden op woensdag 16 december Reiskosten f 1, Debus vertrekt om 2,30 uur van de Groeneplaats. Graag opgeven voor zaterdag 12 december bij mevrouw Laan—Kistemaker, Kogerstraat 21, Den Burg. VISITEKAARTJES Uw adres: Drukkerij Texelse Courant n STOOMSTEENMOUWCRU ».t. W. F. STOEL i Za LUTT1M OUDORP Z5.ALKMAAR VRAAGT CATALOOUS Agenten Den BurgM. W. KOORN Wilhelminalaan 54 Den HoornG. BAKE- LAAR. Kerkstraat 85 De KoogP. EELMAN, Brink 6 De CocksdorpC. BOS Hollandseweg C57 EierlandB. GIEZE, E 117a Diverse modellen van zuiver wollen stoffen in fijn ruitje 39.75 in ta! van modellen met kraag van Toscaans lam 49.75 En als extra brengen wij een speciale aanbieding japonnen in vele nieuwe modellen en stollen 17.50 Heerlijk zachte alle modellen met royale kraag van Toscaans lam 59.75 van Seal-velours met Polarmink kraag in elegante modellen 69.75 We°\lC^vcr*\os£ 500 GRAM 250 GRAM 150 GRAM Ook om te bakken I i ,PER 100 C"AM I Saksische GROOT BUK 425 GRAM W LEVERPASTEI J Wiki" 100 dubbel bh blik 4 ballen 89 bliki 30sluks 59 Berliner PER STUK 250 GRAM V# JNlQI'DI'OOd flC BOEREMETWORST^^ GELDERSE 100 GRAM 100 GRAM KWALITEITS GARANTIE Wanneer u enig bÖ AH gekocht artikel niet élke cent waard acht die u ervoor be taalde, dan geeft Albert Heijn u bet volle bedrag prompt terug.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3