CAMP „Diepvrieskluis" V PLATEN PLATEN BONNEN De Nutsspaarbank SPAARBANK Sunderklaas- Carnaval Rokken aanbieding Hotel- en Pensionhouders A-B-C koffer schrijfmachine H. KUIP Ouwe Sunderklaasbal Elektrische Dekens Prijs f 64,50 Warme pantoffels Philips en Erres Televisie VONK M. A. J. Speciale J. G. DEKKER V.V.V. TEXEL Bijverwarming Electrohuis Bakker Fotografeer eens in kleur Het ideale corset voor iedere vrouw met de beste pasvorm. J. G. Dekker 'n Cadeautje Taxi Garage Reij in eigen huis Fa. De Graaf Schoorl Zorg dat je er bij komt uw kerstboom De Smuipot Praatavond Wollen dames- en heren ondergoed J. G. DEKKER DE SMULPOT met muziek van Jan Gorissen N. V. Langeveld &de Rooij M. A. J. VONK Algemene vergadering Carel Alberts Zwaardemaker's Handel en Industrie N.V. Zaandam Café-restaurant „FORMOSA" Heeft u plannen voor aanleg of uitbreiding van Uw waterleiding. SIJBR. VAN DER VIS Zn. Nu reeds een RAP voor f 599,00 Fa. F. ZEGEL Zn., speciale schoenen Mantje's Schoenhandel VISITEKAARTJES Texels BioscoopTheater Telefoon 27 Rusty en de vluchteling God's Little Acre MANTJE'S SCHOENHANDEL Voor Philips en Erres T.V. Bij ons kopen is geld sparen Het kan vriezen of dooien volop groenten en fruit GEBR. VAN ETTEN zwart, bruin, grijs 4,95 Flanellen blouses 7,95 Algemene jaarvergadering straal- en hete-luchtkachels Prijzen vanaf f 12,80 Langeveld De Rooij n.v. Taxi nodig Hout Hout v, Gediplomeerd corseltière Paskamer aanwezig Üp verzoek komen wij bij U thuis passen. Alleenverkoop voor Texel Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend I Kapper Bakker, Tel. 203 voor groot of klein? Dan moet U immers bij J. P. STAM zijn Den Burg, Texel Telefoon 333 b.g.g. telefoon 101 Neem een Waalderstraat 30—35 Het enige koeltechnische bedrijf boven Alkmaar Bestel zo spoedig mogelijk In alle maten verkrijgbaar W. G. RIJK EN ZONEN Telefoon 230 Den Burg Blijft u gezellig thuis brengt ook als u per Telefoon 356 besteld. Vereniging van Oud leerlingen Lagere Landbouwschool op vrijdag 18 dec nm 8 uur iu de Landbouwschool Lezing met lichtbeelden over de „Agrobouw" door de heer lr. A. Bentum Iedereen die belangstelling voor bovengenoemd onder werp heeft is van harte welkom. o.a. Jansen en Tilanus komt vanmiddag om 4 uur aan Ooslerend, vanavond aan Den Hoorn en zondag om 5 uur aan De Cocksdorp in hotel DE TOEKOMST Entree f I,— is de voor groot en klein De NUTSSPAARBANK kent geen rangen en standen, geen groepsbelangen, zij kent alleen het belang van de spaarders leder is als spaar der welkom en geniet gelijke rechten De NUTSSPAARBANK zoekt geen gelden voor groepsbelangen, maar zoekt solide beleggingen voor de gelden van spaarders en geeft daaruit de hoogste spaarbankrente die uit een oogpunt van goed beheer verantwoord is De NUTSSPAARBANK geeft kosteloos dienst betoon aan de spaarders volledige vrije be schikking over het spaargeld en grootst moge lijke veiligheid Vraagt inlichtingen Kantoor Binnenburg 9 Den Burg Texel tel. 620 Geopend: 9-12 en 2—4 uur, bovendien dins dags en vrijdags van 7-8 uur nm Iedere maandag op de markt met lederen motor- en bromfietskleding Ruime keus Prima kwaliteit. Lage prijzen Lange leren jassen en mantels vanaf 135, Extra voordelig leren sportjekkers r 97,50 Dames leer fingertips moderne kleur 87,50 Sportieve leren motorvesten zw en br 79, Alles onder volledige garantie Lederen kleding naar maat zonder prijsverhoging Inruilen Repareren Verven Opknappen Als grote reclame bij aankoop leren jas een gratis reclamepakket inhoud I pr leren motorwanten ge voerd, 1 extra beste grote bus leerwas, 2 prima borstels om uw jas te poetsen, 1 zware kleerhanger Motoroveralls, bromfietskleding, laarzen, schaats schoener., regenkleding, werkschoenen, heerlijke warme pantoffels, kruipbroeken, autobottines met vacht gevoerd, kinderlaarzèn, kinderschoenen, mo torlaarzen met vacht, jongensschoenen, fietscape's poncho's, regenbroeken, extra mooie dames vacht laarsjes moderne kleur. Ook kunstleer dames- en herenbromfietskleding. Iedere maandag persoonlijk op de markt PIET VFROEGOP St. Pancras Tel K 2267 588 rima oordelig Oud en vertrouwd adres Agent L. v. Egmond, Wilhelminalaan 10, Den Burg Telefoon 547 onmisbaar in Uw bedrijf is de nieuwe In luxe koffer slechts f 268,- Telefoon II, Den Burg Compleet met regelbare transformator Dus absoluut veilig en betrouwbaar. Goedgekeurd door de Kema, en aanbevolen door de Nederlandse Veren, van Huisvrouwen Uit voorraad leverbaar bij Telefoon 78 Telefoon 273 Vereniging Texel tot bestrijding van T.B.C. onder het rundvee en andere veeziekten te houden op vrijdag 18 december nm 8 uur in hotel „De Zwaan- Agenda Opening Notulen Mededelingen en ingekomen stukken laarverslag en financieel verslag Bestuursverkiezing Inleiding van de heer Rempt, direkteur provinciale gezondheidsdienst Vertoning van enkele films waaronder film schapenziekten Rondvraag Sluiting Het Bestuur. Hotel De Lindeboom-Texel met orkest Oostzijde 193. Veevoederfabriek vraagt enige flinke arbeidskrachten voor de duur van de winiercampagne Gunstige regeling voor tegemoetkoming in pension- en reiskosten. Zij, die interesse hebben, nadere inlichtingen en ge gevens wensen gelieve zich tot bovenstaand adres te wenden of bij het GAB. Den Burg, Texel. Broodje kroket f 0,50 Gehakt m brood f 1,50 Koffie per kop I 0,35 Hele uitsmijter f 2,— Huzarensalade met brood f 1,75 Koningstraat - Den Helder Wij helpen u vlot aan alle soorten sanitair, boilers, geysers, vaste- en handoouches, douchecabines De Koog Telefoon 279 model I960 RAP Service-station Den Burg, Telefoon 150 Voor losse steunzool VAN BOMMEL EN JATER Moderne roomkleur. Ook u kan 10de bezoeker zijn tot en met 5 dec waren het 8, 18, 28 enz. Uw adres: Drukkerij Texelse Courant Zondagmiddag 4 uur brengen wij een avontuurlijke, boeiende jeugdfilm met de hartveroverende filmhond Rusty. Het boeiende verhaal van een jongen zonder land en de hond die hem nieuwe vrienden bezorgde. TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. De prijzen zijn voor kinderen lot 14 jaar balcon 75 en zaal 50 ct. Zondag en maandag 8 uur Robert Ryan, Aldo Ray, Tina Louise in Naar de wereldberoemde roman van Erskine Caldwell. Vrolijkheid, spanning en emotie in het meest gedurfde, meest gepassionneerde liefdesverhaal van deze tijd. TOEGANG BOVEN 18 JAAR. voor alle leeftijden. Ook ECHTE VACHT. Ook u kan 10de zijn, de reclame duurt tot de Kerst. is door de zeer grote vraag moeilijk en vaak in 't geheel niet te bekomen. Toch ontvingen wij deze week enkele toestellen en kunnen dus weer enige gezinnen gelukkig maken. Tel. 78 Erkende service Tel. 273 Onlvangen een mooie zending wollen winter- en bromfietsjasseri, demi's, bonkers, jekkers, wollen monty coats, herencostuums ook buikmalen, Terlenka pantalons ook buikmalen, pracht kwaliteit zuiver wollen heren pullovers, vesten en truien Wij geven zolang de voorraad strekt 2 paar sterke naadloze nylons voor 3 30, sterke crep nylons 3,90 D. FRANK, Den Burg maar wij zijn present met Als reclame 10 of 14 zoete sinaasappelen voor f I Den Burg Tel 608 Schagen Tel. 775 op maandag 14 december in hotel „Texel" om 20 uur. Agenda 1 Opening door de voorzitter 2 Notulen 3 Mededelingen 4 Ingekomen stukken 5 Jaarvers'ag 6 Finanrieel verslag 1959 7. Begroting 1960 8 Obligatielening 9 Verkiezing twee vacatures H B. Voordracht vacature C Rab (niet herkiesbaar) 1. J R van Wijland 2 L. Lakeman Voordracht vacature j. S. Dros: 1 J S Dros 2 J v d Vliet 10. Rondvraag 11 Afscheid van de heren J. C. Rab en I. C. Quint 12. Sluiting Gezien het belang van de agendapunten is het nood zakelijk dat ieder V V V.-lid aanwezig is. door Ruime keus AEG, lnventum, Ruton, Daalderop Gevaert 6x9 kleurenfilm Ontwikkelen Afdrukken op 9x9 cm tip 9x13 cm Met een gewone Clack en een flitsertje gaat het al uitstekend. Alle materiaal bij 2,95 1,80 0,85 0,90 Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Wij hebben een grote partij schroten tegen de lage prijs van 75 cent per meter Brede planken voor voerbakken, kribben A v d Vis en Zoon Wilhelminalaan 17 Telefoon 256 Wij hebben de nieuwste en de nieuwe Electrohuis Bakker Delfia opfokvoar an kuikenzaad Volledig opfokvoer KUIKS DELFIA BOOTLAAN 1A DE KOOG (TEXEL) TEL. 225 FIRMA G A. VAN KLOOSTER DELFIA WEDERVERKOPER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3