Zaterdag 19 december a.s TE OPENEN! Lunter's Textielbedrijven n.v. FINANCIERING KOTTERS DIESELKRACHT ROTTERDAM hopen we onze nieuwe afdeling BEDDEN EN WONINGINRICHTING LIJST! DIESELKRACHT ROTTERDAM concurrerende prijs Vanaf 3 uur is er vrije bezichtiging, waartoe we u hartelijk uitnodigen. Warmoesstraat 12 Den Burg Algemene vergadering oor al Uw FOTO-ARTIKELEN LANGEVELD DE ROOIJ N.V. V.V.V. „TEXEL" „Voor Vrienden van Texel" IJsclub Den Burg Ledenvergadering Taxi nodig Praatavond Kerst en Nieuwjaarsreclame met gratis Dividendzegels en sterretjes Pe De Cor de Jong Fa Lagerveld Kerstbomen en kerststukjes Kortenhoeven IJsclub Oudeschild vaste knecht Meisje gaasbakken kerstbomen, Libelle elastic 69 c 89 e| 19 cm- 4.95g." s.9S ®.9S io.9S de keus van mensen die Pure J£*alitelt wensen Bakker's Ijzerhandel Zaterdag tot 's middags 3 uur gesloten Vereniging Texel tot bestrijding van T.B.C. onder het rundvee en andere veeziekten houden op vrijdag 18 december nm 8 uur in hotel „De Zwaan" Agenda Opening Notulen Mededelingen en ingekomen stukken laarverslag en financieel verslag Bestuursverkiezing Inleiding van de heer Rempt, direkteur provinciale gezondheidsdienst Vertoning van enkele films waaronder film schapenziekteri Rondvraag Sluiting Het Bestuur. Stuur vandaag nog uw formulier in voor het aan melden van advertenties in de VVV-krant Laat u door talmen de kans met ontglippen om op beste wijze uw bedrijf bij de toekomstige gast in de aandacht aan te bevelen Ook voor kleine bedrijven, verhuurders van fieisen en strandwagens e d een aantrekkelijk tarief. Zet er vaart achter. De krant is het reizende V V.V -bureau Uw advertentie de charmante informatrice I Zet tekening, foto oi diploma In een passende Boekhandel LANGEVELD DE ROOIJ n.v. op vrijdag 18 december in hotel De Oranjeboom nm 8 uur. Het Bestuur Ook voor schepen in andere afmetingen. Pannekoekstraat 83. Telefoon 111616 111618 Hebt (J moeilijkheden met de financiering van Uw nieuwe kotter Neemt u dan eens kontakt op met Wij leveren u een 22 mr. kotter met motor naar keuze tegen sterk Bovendien kunnen wij nu ook zorgen voor hoge financiering tegen normale rente. Inleveren en uitbetalen landbouw- vakantiebonnen max f 60. zaterdag 19 dec. van 4—6 Den Burg Joh Gieles De Koog |oh. Henstra Oost P Verijzer Eierland A de Ridder Zendt vroegtijdig Uw advertenties inl Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Vereniging van Oud leerlingen Lagere Landbouwschool op vrijdag 18 dec. nm 8 uur iu de Landbouwschool Lezing met lichtbeelc over de „Agrobouw" di de heer lr. A. Bentum welkom. 250 gr gem. kerstkransjes 59 met 15 punten 1 grote kerstkrans in dons 125 met 10 punten 150 gr gesort kransjes 59 met 10 punten 150 gr muscet kransjes 63 met 10 punten 150 gr vruchtenkransjes 55 met 10 punten 1 pak kerstpudding 73 met 10 punten 1 pak A 36 witte kaarsjes 115 met 10 punten 2 pak gekleurde kaarsjes 58 met 10 punten 2 pak zelfrijzend 86 met 15 punten 1 fles Goudm slaolie 149 met 50 punten GRATIS STERRETJES Fijn koekje van Enkhuizer Kerstmelange per blik 1 65 1.75 2.10 met 15 punten extra 250 gram Goudboon koffie 1,62 100 gram Goudblad thee 90 hierbij 3 pakjes sterretjes gratis 1 pak gemengde noten 90 met 10 punten 250 gram Franse noten 90 met 10 punten 1 zak pindas 53 met 10 punten 1 pak zoute pindas 57 met 10 punten 2 pak Californie soep en met 1 blik soepballetjes 184 met 25 punten 1 liter blik aardbeien 189 met 40 punten 1 liter blik gem. fruit 189 met 20 punten 1 pot abrikozen 109 met 20 punten Half blik witte perziken 139 met 20 punten 1 Itr. frambesso wijn 295 met 50 punten 1 fles advokaat 325 met 50 punten 500 gram krenten 85 ct 6 pak Van suiker 25 c 500 gr zoete rozijnen 85 1 fles vruchtenwijn 195 1 blik schelvislever 66 1 blik tonijn 85 1 blik zalm 98 120 135 1 blik a 6 stuks knakworst 98 1 pot Sandwich Spread 98 - 145 Kurkentrekker Cakeblikken Braadpan Fox-DRU cm. j Wonderpan ';-v. vVi.ï bij Bloemenmagazijn Algemene vergadering op woensdag lb dec. 1959 (heden) in school Agenda 1 Opening 2 No tulen 3 Financiën 4 Vist- slelling contributie 5 Be stuursverkiezingen 6 Rond vraag 7 Sluiting Gevraagd per 1 maart Gebr. Witte „Burst" gevraagd voor direct 3 dagen per week. Ran's Vleeshouwerij, De Cocksdorp Te huur voor poterbewaring. Fa Huisman en Kuyper Den Burg Tel 151 Voor lerststukjes, tulpjes, pot planten, snijbloemen Bloemisterij (IIKI togerstr.92aH In] felef. 261 )e elegante nylon steun- kous f 12,50 per paar Textielhandel Dogger Oudeschild Tel. 144 Aalse zoute snijbonen 60 ct 500 gram 'ers gesn. boerenkool 50 ct per zak lutspot 65 ct p. kg netto iare bieten 25 ct 500 gr lood kokende stoofperen 2,5 kg 1,— lomtesse de Paris 95 ct per kg hete appelen hand en stoof 1,5 kg 90 c 'erse ananas p st. 2,45 a Van der Meer Langeveld len Burg De Koog Wat u nog doen moest? 52 De Koog opbellen en een kerstkalkoen [stellen, voor zondag 20 tcember. Is niet te geloven maar toch waar oor ruim een tientje is u al klaar v. d. Ban ..Shell" haardolie PK wordt u geleverd door: J. C. Rab N.V. Kantoorstraat 11 Den Burg/Texel tel. 42 Mocht hierboven geen „SHELL" PK-detaillist in uw omgeving zijn genoemd, belt of schrijft u dan even Shell Nederland Verkoopmaatschappij N.V. Postbus 69. Den Haag. Tel. 070-18.34.00. toestel 202. I I I I I I I Tulband 'orm i Deegrol Roomkloope Bakovens r 11,25 12 75 Onmisbare hulpjes bij Uw feestelijke plannen Uw Feesttafel I Prettig opwindend voor U als gastvrouw, U NU al voor de geest te halen, met wat voor verrukkelijke dingen U ze gaat verrassen! Maar, wat een werk voorafals vanzelf gaan Uw gedachten naar al die handige hulp middelen, die U-R-E-N werk besparen en Uw feesttafel tot een volslagen succes maken I Stap eens bij ons binnen! U zult zien, dat wij U in alle opzichten van dienst kunnen zijnl Telefoon 67

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3