FRONS ZEGEL nieuwjaarsdagdansen Nieuwjaarsbal „De Varianten" Donderdag 31 dec. gesloten Hotel- en Pensionhouders A-B-C koffer schrijfmachine ■O* K.S.K. Rode Kruis Actie Gelukkig 1960 Fa. W. GEUS Casino de nieuwste SOLEX Wegens inventarisatie zaterdag 2 jan. gesloten DROS' Smederij Wij wensen U een voorspoedig 1960 FIRMA OUDESCHILD *TEL:4I3 OEN BURG*TEL:5G6 „De Oranjeboom Bakker's Ijzerhandel Buffet Texelse boot Boot-, bus- en buffetpersoneel JN.V. TESO Wij wensen u allen een gelukkig 1960 Fa J. H. GEUS Oliefabrieken Calvé, Delft wensen u een in alle opzichten voorspoedig en gelukkig nieuwjaar Stoomwasserij »Texel« Centrale Coöp. L.T.B. Drog. v. d. Slikke wenst cliënten, vrienden en bekenden een voorspoedig 1960 Rijwielhandel Zegel Afd. Texel A.B.V.A. Voorspoedig 1960 Directie en personeel van Textieïhuis Zegel De V.A.R.A. afd. Texel wenst de bijna 700 Texelse VARA-leden en alle andere VARA- vrienden een voorspoedig 1960 toe De Texelse Bestuurdersbond wenst alle leden en toekomstige leden een voorspoedig en strijdbaar 1960 toe Mercurius afd. Texel wenst alle handels- en kantoorbe dienden een voorspoedig 1960 en de ongeorganiseerden besef van het be lang van een bonafide en sterke vak beweging. Ned. Bond van V ervoerspersoueel wenst alle leden een voor spoedig 1960 Wij wenseo U en de Uwen een gelukkig en voorspoedig 1960. Fa. Klaas Boon Zoon Personeel Texelse Courant De beste wensen voor 1960 Fa van der Meer-Langeveld Het Bestuur van de M.A.B. club Texel wenst haar erelid, leden, dona teurs en medewerkers een sportief 1960 toe. Administratiekantoor T. M. Graaf Timmer's Bakkerij Algemeen Assurantiekantoor C. P. Moojen Zn. Groenhof's Textiel en Woninginrichting De Koog Café-restaurant „FORMOSA" Drogisterij Van der Slikke T.B.V. 50-jarig jubileum van Excelsior »DE OLIEKOUS" Schrijfkassa's Langeveld en de Rooij Zaterdag 2 januari is onze zaak GESLOTEN. Fa Bakker, Groeneplaats, model 1960 ZEGEL Zn., Telefoon 150 Het kantoor van notaris Van Wijland is op zaterdag 2 januari 1960 GESLOTEN. Stemming Sfeer „De Oranjeboom" N. V. Langeveld &de Rooij 62 72 69 \l O7o 99 de contributie van de vrijwillige ver zekering verhoogd van 1,90 op 2,00 Taxi nodig Nog niet afgehaalde prijzen «FRANS ZEGEL". wenst u een voorspoedig 1960 DROS' MAGAZIJN g n wenst directie, commissarissen en cliënten een voorspoedig 1960 wensen directie, commissarissen en passagiers een voorspoedig 1960 Groeneplaats 10 H. J. Collou Ir. wenst zijn clientele, vrienden en bekenden een voorspoedig 1960 toe. afd. Texel wenst alle leden en relaties een voorspoedig 1960 wenst u allen een gelukkig 1960 Weverstraat 55 wenst elke Texelaar een gelukkig nieuwjaar wenst zijn leden en huisgenoten een gelukkig en strijdbaar 1960 Bestuur A.B.V.A. wenst u Ook voor het komende jaar zullen wij gaarne tot uw dienst zijn. Den Hoorn Wij wensen u een voorspoedig 1960 Uw dividendwinkelier PeDe, Cor de Jong Fa Lagerveld -ótV g n wenst relaties een voorspoedig 1960 Wij wensen allen een gelukkig en voorspoedig 1960 FAM. MANTJE, Hogerslraat, Den Burg Keizerstraat, Den Helder Kanaalweg Hogerstraat wenst u allen veel geluk in 1960 GN. Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar Broodje kroket f 0,50 Gehakt m. brood f 1,50 Koffie per kop f 0,35 Hele uitsmijter f 2,— Huzarensalade met brood f 1,75 Koningstraat - Den Helder Wordt op 1 januari opgevoerd het blijspel in drie bedrijven in 't gebouw v Chr Belangen Ooslerend Aanvang nm 8 uur. Kaarten verkrijgbaar a f I,— bij P Riemens, Peperstraat 56 en P. Daalder, Peperstraat 18 en indien voorradig aan de zaal U steunt het jubileumfonds en hebt een mooie avond. Wij wensen u allen eer, voorspoedig I960 Gedpl. horloger—Opticien ONTVANGEN Solex Service met modern 6 mans orkest. onmisbaar in Uw bedrijf is de nieuwe In luxe koffer slechts f 268,- Telefoon 11, Den Burg Dubbel zegels. BONBONS DE LUXE 100 gram CC en geen 13 maar 26 zegels WW EIND GOED, Al GOED I DESSEKT PUDDING (smaak naar keus) 2 pak Ci en geen 13 maar tt zegel» Wt BEAUJOLAIS 19S5 (een heerlijke wijn) 1/1 fles O 75 en geen 75 maar ISO zegels w. MAYONAISE Spar grote tube EQ en geen 12 maar 2* «egels wtf T.lI.TTl'i:JTOAST groot pak IQ en geen 10 maar 20 zegels SOSTELLA WIJN rood ot wit uit Valencia, Spanje 1/1 Des O 85 en geen 57 maar 114 zegels CHOCO LAADJES per pakje "7fZ en geen 15 maar 30 zegels w PILSNEB BIEB „Spar" 2 pullen Al en geen 19 maar S8 zegels wt BORRELWORSTJES „Spar" p. fl. 4 12 en geen 22 maar 41 zegels DE KOEKJES VOOR OUDEJAARSAVOND BITTEKKOEKJES 200 gram "7E en 15 zegels PALMIERS zak 200 gram en 15 zegela MOCCA en VANILLE SCHUIM. 150 gram Cf* en 11 zegels HET SNOEPJE MILK BONBONS 'n fijn verpakt snoepje 100 gram 100 gram 49 7 zegels CHOC. TRUFFELS en 10 zegels DE LUNCHSCHOTEL VOOR OUDEJAAR Ham Leverkaas D-- - Tongenworst 50 gr. 50gr. -7Q en 16 zegels 50 gr. tO 10 korting EEN HARTIGE HAP i stukje 250 gram LEVERWORST voor 1 stukjs a, 250 gram METWORST VOOr 150 gram GELD. HAM enSparzegels. DE SPARRETJES VAN DEZE LAATSTE WEEK VAN 1959. Bij 1/1 fles SLAOLIE „Goudmerk" Spar 168 en 34 zegels 10 K. 2 pakken 500 gr. ZELFR. BAKMEEL Spar van86 voor 43 ctenözgl. =100/0K. Bü aankoop van 1 groot pak TOAST Spar 43 ct en 9 zegels 10 K. een pakje SMEERKAAS volvet van 33 voor O O en 4 zegels 10 o/0 korting fa ot- Bij 1 pak k 250 gr. KOFFIE roodmerk 1.62 en 32 zegels 10 korting 1 pak WAFELMELANGE van 1.- en 15 zegels 10 korting voor I a# EXTRA EXTRA REINE CLAUDES 1 grote pot voor en SparzegelB KNAKWORST 1 gr. llacon voor en Sparzegels SLAOLIE een hele fl. voor en Sparzegels WITBLOEM 5 pond voor en Sparzegels AUGURKJES Zoefcz. 2 flacons voor en Sparzegels TABLETTEN CHOC. 4 flinke voor en Sparzegels TABLETTEN CHOC 2 grote voor en Sparzegels 1 pot PICCALELLY 1 pot ZILVERUITJES z.z. 1 pot AUGURKEN samen en Sparzegels Wij wensen iedereen een voorspoedig 1940. DE SPAR 10*/o KORTING - 100"/. KWALITEIT In de week van 4 tot 9 januari 1960 wordt De contributie van de bejaardenverzekering van 0,82 op 0,92 van 1,64 op 1,84. De contributie van het aanvullingsfonds van 0,12 op 0,15. De verzekerden van het aanvullingsfonds zijn door deze verhoging ook lid van „Het Witte Kruis", zodat daarvoor geen afzonderlijke kwi tantie aangeboden wordt. Het Bestuur Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit f 500,- no 250,827 f 50,- no 839,799 f 25,— no 155.488 590,420 604,993 708 333 727,720 786,690 884,953 914,847 f 10,- r,o 164.428 168,596 187,253 189,000 207,041 233.817 248,620 333,818 333,910 386,830 406,111 412,204 488,695 558,429 601,757 643,013 644 671 823,463 855,896 De op bovenstaande no's gevallen prijzen kunnen tijdens de kantoor uren worden afgehaald bij de Nederlandee Middenstandsbank, Koning straat, Den Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 5