9 V FQTOBEDRIJF Jan de Waal P. M. HAAK GESLOTEN Langeveld de Rooij FOTO WERK V.V.V. .Texel. H.H. Knutselaars Let op Let op Staatsloterij oen concierge mannelijke en vrouwelijke medewerkers Te koop een huis Vaste knecht vaste knecht De kenner en weter zegt Roest vlees is beter speciaalzaak 10 tot 20 sinaas appelen voor fl,— WETSTEEN Zaterdag geen bodediensten Opel Kaptein '53 Koop waar voor uw geld. Bijzondere aanbieding Fa. van der Meer- Langeveld Taxi Garage Reij gemeubileerde kamer(s) SLUIS GROOT'S N.V. VERHAGE'S ZAADHANDEL Timmer- en Aannemersbedrijf v.h. Jan Koorn Mz. wenst u een gelukkig 1960 Loonwerkbedrijf Gebr. Kunst Wij wensen u allen een gelukkig en voorspoedig 1960 Dit ene weet u GEVESTIGD Maandag 4 en dinsdag 5 januari ntele, vrienden en be den een voorspoedig 0. Bezorger weekbladen T Lok B. Lok-Roeper Barend Gelukkig Nieuwjaar r Dros en echtgenote De Koog M. W. Koorn I. Koorn-Ruis ïaswinkeltje wenst alles wenselijk is. Weverstraat 104 allen een zalig en een rspoedig nieuwjaar v. Sambeek-Schrama Gelukkig Nieuwjaar Plaatsman-Cornelisse A. Wuis T. Wuis-Roeper W. Kok Molenstraat 31 C. van Rossem van Rossem Bruynzeel 1 voorspoed in het nieuwe jaar wat minder droogte maar. nbedrijf en Smederij ie Waard en Zonen onze Texelse familie rienden de beste wens- voor het nieuwe jaar Rijkelijkhuizen N. Rijkelijkhuizen-Boon Sieta en Hanneke io, Japan Gelukkig Nieuwjaar J. Dijker 'terstr. 67 Oudeschild Kapsalon A. Smit De Cocksdorp 6 Familie Witte 's Hertogenbosch j wensen Familie, vrien- i en kennissen een ge- :kig zalig nieuwjaar :am. C. Witte 't Hoffie C Zijm W. Zijm-Witte Sir Robert Peel wensen U een voor spoedig I960 Fam. Roeper Dennen Akenbuurt e klanten, vrienden en junstigers een gelukkig uwjaar gewenst door de >eer. n Burg De Koog milie en relaties een ge- kig en voorspoedig 1960 W. Verseput C. Verseput-Eelman Cocksdorp, Texel Gelukkig Nieuwjaar Fam. Bousma De Strooppot" U het goede in I960 Fam. S Rentenaar Oosterend Fam: C. Kager Wilhelminalaan 1 bbI geluk In 1960 Vij wensen familie en enden een voorspoe- 1960. J. Koopman G. Koopman-de Vries luiden (Oost). C. Garritsen Garritsen-v.d. Werf Firma Burger achtdienst Oosterend nst vrienden, familie begunstigers een ge- kig nieuwjaar. Wij wensen allen een rspoedig 1960. A. Eelman M. Eelman^Verhoeve Cocksdorp 103. T. Haarsma V. Haarsma-Agricola Fam. Dros „De Volharding" G.N. Aan familie, vrienden en bekenden onze beste wensen voor het nieuwe jaar. Fam. M. J. Bremer Molenparkweg 23a, Lunteren. J. C. Rab G. Rab-Dros Schilderend 100. Gelukkig nieuwjaar. Van Boven's Transporten Taxi-onderneming G.N. Wij wensen U voorspoedig 1960. P. Bosma Manufacturen N. Luiten Tj. Luiten-Ketelaar De Waal. Z.N Fa. Wed. G. v.d. Vis Zn wenst vrienden en begun stigers een gelukkig nieuwjaar. Familie, vrienden en kennissen onze beste wensen. Fam. J. Mast Terschelling. Van uit Geelong (Vic toria, Australië) wensen wij al onze Familie, Vrienden, en Bekenden veel voorspoed en zegen in het nieuwe jaar. P. Jannes W. Jannes-Boon B. Leen A. Leen-Kikkert T. Wassenaar K. Wassenaar-Knol Th. v. Sambeek K. v. Sambeek-Maas M. Storm R. Storm- v. Sambeek R. v. Kooten V. v. Kooten-Koolstra K Kaan T. Kaan-Schoo C. Jannes P. Jannes-Newcomb C. Kuyper M. Kuyper-Gieles J. Gieles B. Gieles-Lagarde P Terpstra A. Terpstra-Leen W. Bakker J. Bakker-Munnik P. Blom en kinderen Rijwielhandel „De Germaan" wenst heel Texel een gelukkig nieuwjaar. A. Bakelaar G. Bakelaar-de Jong D. Maas M. Maas-Hin en kinderen „Tuinbouw" Z.N. Familie, vrienden en cliënten een zalig nieuw jaar. Maas' Groentehandel Den Burg - Oudeschild G.N. S. H. Wuis N. Wuis-Dros Fam. C. Moens Eierland G.N. Houthandel A. v.d. Vis Zn. wenst allen een gelukkig nieuwjaar Wij wensen alle Texe laars een voorspoedig 1960 en danken U voor het genoten vertrouwen in het afgelopen jaar. Joop Veltkamp en medewerker Jn. Geus Ook in het nieuwe jaar K.I.K. Klant Is Koning! Wij wensen U allen een zalig nieuwjaar. Fam. Kuip .Rozenburg". Aan onze geachte cliën- tèle, vrienden en familie onze beste wensen voor het nieuwe jaar. Fam. Mosk, Vishandel Gelukkig nieuwjaar aan alle vrienden en beken den. P. Boon T. Boon-Wilner Den Hoorn, Texel. J. A. Barhorst A. Barhorst-Dijker ,St. Jan" Z.N. Aan alle familie, vrien den en cliënten gelukkig nieuwjaar. B. de Ruiter, Ruyterstraat 77, Oudeschild. Aan al mijn cliënten en vrienden een voorspoedig 1960. Petroleumhandel G. van Bijsterveld Waalderstraat 19. P. Mosk wenst vrienden en be gunstigers een gelukkig nieuwjaar. Zalig nieuwjaar. M. Witte „St. Marcus" J. A. Eelman Zonen Autotransport Den Burg G.N, Familie, vrienden en bekenden een gelukkig en gezegend nieuwjaar toe gewenst. L. de Waard en echtgenote. Wij wensen familie vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar. Fam. W. Verhagen De Koog K 47. Hotel-Café-Restaurant „Het Witte Huis" wenst allen een gelukkig en voorspoedig 1960. Fam. H. Wiegers wenst familie, vrienden en cliëntèle een voor spoedig 1960. Familie, vrienden en cliënten een voorspoedig 1960 toegewenst. KI. Kikkert Rijwiel- en bromfietshan- del De Koog. Hotel „De Toekomst" wenst allen een gelukkig nieuwjaar. Aan familie, vrienden en begunstigers een ge lukkig 1960. Fam. M. Bonne „De Merel", De Koog. Sportvereniging De Koog wenst alle leden en dona teurs een voorspoedig 1960. Wij wensen ieder een gelukkig nieuwjaar. Bakkerij „De Hoop" Een voorspoedig 1960. Fam. A. Bonne De Koog K 56. Gelukkig nieuwjaar gewenst aan familie, vrienden en bekenden. R. J. Daalder, De Koog. Familie P. Bugel, De Koog, wenst familie, cliënten, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar. Bodedienst - Brandstoffenhandel De Cocksdorp G.N. Jaap Westdorp Rio wenst iedereen een ge lukkig nieuwjaar. Aan onze gliënten familie en vrienden een voorspoedig 1960. Modelslagerij A. N. Roest De Koog. Fam. A. J. Verhoeve, K 46, wenst familie, vrienden en bekenden 'n gelukkig nieuwjaar. Aan familie, vrienden en begunstigers een ge lukkig en voorspoedig nieuwjaar. Fam. G. J. Bakker, Veehandelaar, De Koog. Wij wensen familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar. Fam. A. J .Winter, De Koog. Fam. R. Kiewiet, De Koog K 55, wenst familie, vrienden en bekenden 'n gelukkig nieuwjaar. Wed. van der Wal De Koog. G.N. Fam. P. Bakker Kogerweg K 85 G.N. Zuivelhandel De Koog Voorspoedig 1960. J. P. en personeel Restaurant „De Instuif" wenst allen een gelukkig nieuwjaar. ,,'t Centrum" De Koog. G.N. Wij wensen familie, vrienden en bekenden een voorspoedig nieuw jaar. Fam. J. Verhoeve De Koog K 67. Wij wensen alle klanten een voorspoedig nieuw jaar. De Schillenboer, De Koog K 67. Aan onze geachte cliëntèle, vrienden en familie onze beste wen sen voor het nieuwe jaar. Garage D. Bonne, De Koog. J. Le Noble J. Le Noble-v.d. Slikke „De Spar", Den Hoorn. Wij wensen U het aller beste in 1960. J. v.d. Vliet N. v.d. Vliet-Wuis „Dennenrust" B 156. G.N. W. J. Boon C. P. Boon-Dros wensen allen een ge lukkig nieuwjaar. Aan familie, vrienden en bekenden een voor spoedig 1960. C. S. Lagerveld-Zegers en kinderen Fam. G. Witte „De Nes" P.F. Fam. Mantje Hoeve „Rembrandt" G.N Rijwielhandel Troost Zoon Den Hoorn G.N. G.N. P. Dros Wzn. A. Dros-Roeper Muziekschool Gebr. Kok wenst alle leerlingen en bekenden prettige feest dagen. Fam. C. J. Swaerts Kerkeplaats G.N. C. Roeper E. Roeper-v. Leersum wensen alle Texelaars een voorspoedig 1960. J. Bügel en echtgenote wensen familie, vrienden en kennissen 'n gelukkig nieuwjaar P.F. A. Lagerveld en echtgenote Een gelukkig 1960. S. J. van Leeuwen A. van Leeuwen-Boon Zuid-Eierland 118. Gelukkig nieuwjaar. Sociale Werkplaats Burgwal 20, Den Burg Tel. 99 Voor familie-drukwerk Drukkerij Texelse Courant Met grote dankbaarheid en vreugde geven wij kennis van de geboorte van een zoon en broertje Gerrit R. Vlaming-de Bloois C. Vlaming Elly Texel 27 december 1959 Peperstraat 42, Oosterend Tijdelijk: Weverstraat 38, Den Burg Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij U kennis van de geboorte van onze zoon Biem A. v. d Vis-v. d. Vis J. v. d. Vis Bosweg 9a, Oosterend Texel, 24 december 1959 Met grote vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje Marco M. T. v. d. Vis- v. d. Slikke W. P. v. d Vis Willem Peter Kogerstraat 33, Den Burg 23 december 1959 Tijdelijk Lidwinazieken- huis Den Helder kamer 107 Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter Yolande Margaretha J. W. B. van der Meer B E van der Meer Langeveld Den Burg, 23 dec '59 Binnenburg 10 Enige kennisgeving voor Texel. Op 23 december 1959 is, na een kortstondige ziekte, overleden mijn lieve Man, onze beste Zoon, Broeder, Be- huwdbroeder en Oom Sijbrand Jan Flens, in de leeftijd van 67 jaar. N. Flens-Bakker en verdere familie De begrafenis heeft inmiddels te Amster dam plaats gehad. Amsterdam-W., 3e Helmersstraat 23bv. Met grote blijdschap ge ven wij kennis van de ge boorte van onze zoon en broertje Renze Dirk Wij noemen hem Dickie R. D. Rozenbocir. A. Rozenboom-Rieswijk Peter Zwaanstraat 1, Den Burg Texel, 29 december 1959 Heden overleed, na een langdurige ziekte, mijn lieve man en onze zorgzame pleeg vader, broeder, be- huwdbroeder en oom Arie Lap, in de ouderdom van 77 jaar. N. Lap-Garritsen Heemstede: M. Seeder-Garritsen W. A. Seeder Nelleke Texel: B. Lap A. Lap-Lap Haarlemmermeer A. Garritsen Texel: D. Dros A. Dros-Garritsen A. Garritsen D. Garritsen-Bruin Neven en Nichten Amsterdam, 27 december 1959, Fred. Hendrikplant soen 92. De crematie heeft plaats gehad op woensdag 30 december te Westerveld. Hiermede vervullen wij de droeve plicht U in kennis te stellen van het plotseling overlijden, door een noodlottig ongeval, van onze lieve vader, behuwd en grootvader Gerrit Vergaaij op de leeftijd van 62 jaar, en van onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder Aaltje Vergaaij-Tromp op de leeftijd van 67 jaar. Beemster: M. Marchand- Vergaaij S. C. Marchand Yolanda Australië, Adelaide: F. Woud-Vergaaij J. Woud Renée Breezand, 28 dec. 1959 Zandvaart 173. De crematie zal plaats vinden op don derdag 31 dec., heden, te Driehuis-Wester- veld, na aankomst van de trein 8.47 naar rich ting Haarlem en van 9.04 uit richting Haar lem. Vertrek vanaf Zandvaart 173, Bree zand v.m. 7.30 uur. Heden werden wij getroffen door het plotseling overlijden door een noodlottig ongeval van onze ge achte voorzitter, de heer G. Vergaay en zijn echtgenote, mevrouw A. Vergaaij-Tromp. Hun verscheiden zal voor de familie, even als voor de organisa ties een groot verlies zijn. Namens het bestuur der L.O.P. Beemster, 28 december 1959. Heden is geheel on verwachts van ons heengegaan mijn lieve man en onze vader, behuwd- en groot vader IJsbrand Witte, echtgenoot van Elisa Margaretha Bakker, in de ouderdom van 63 jaar. Den Burg: E. M. Witte-Bakker A. A. v. Tok-Witte J. M. v. Tok Den Helder: M. du Porto-Witte H. J. du Porto Oosterend: J. T. Dijt-Witte S. H. Dijt en kleinkinderen Den Burg, Texel, 28 december 1959, Kogerstraat 6. De Uitvaart zal plaats vinden heden morgen v.m. 9 uur te Den Burg, waarna de begrafenis alhier. Heden is plotseling van ons weggenomen, onze lieve broer, zwager en oom IJsbrand Witte Echtgenoot van E. M. Bakker in de leeftijd van 63 jaar Namens alle zusters en broers Oudeschild, 29 december 1959 Voor de vele blijken van belangstelling die wij bij ons huwelijk hebben on dervonden, betuigen wij u ook namens wederzijdse ouders, onze hartelijke dank. A. Kreeft M. Kreeft-Bremer Oudeschild, december 1959 Nieuweweg S21 Mede namens onze ouders zeggen wij hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling bij ons hu welijk ondervonden. K. Uitgeest D. Uitgeest—Koopman Kogerstraat 78, Den Burg Wij hebben een hele af deling korte stukken ma chinaal bewerkt hout tegen uiterst lage prijzen. Voor hardboard, tegelboard en al het andere timmer hout is het goedkoopste adres Houthandel A. v. d. Vis Zn. Wilhelminalaan 17 Tel. 256 Heeft u een schuil of voer bak of krib of een stevig damhek nodig Wij zijn het goedkoopst b v. een prima schuil van 2,75 m lang voor slechts f 15,81. Alleen bij houthandel A. v. d. VIS Zn. Wilhelminalaan 17 Tel 256 Maandag 4 januari weer loten afhalen Beperkt aantal verkrijgbaar P. Stechweij. De Stichting Dorpshuis Oudeschild vraagt voor directe indiensttreding Sollicitaties en inlichtin gen bij J. Th. Boom, tel. 453 voor 7 januari a.s Vergaderingen tijdelijk opgeven aan hetzelfde adres. Het NIPO (Nederlands In stituut voor de Publieke Opinie) vraagt die in hun vrije tijd, als bijverdienste overdag, des avonds vooral ook 's maan dagsavonds interviews kunnen houden. Leeftijd minstens 24 jaar. Brieven aan het NIPO, Nieuwe Keizersgracht 58, Amsterdam onder vermel ding van letter V in de linker bovenhoek van de enveloppe. geschikt voor pension Brieven onder no 28 aan bureau Texelse Courant. gevraagd per 20 maart. Woning beschikbaar D. Vermeulen. Hoge Berg B57 Gevraagd per 20 maart of flinke jongen Woning beschikbaar P. Kikkert, Zd-Haffel Deze week ribcarbonade f 2,25 per 500 gram Wij bezorgen op oudejaarsavond croquetten, pa tates frites, bit terballen, enz 't IJsbeertje Tel. 244 U belt en wij bezorgen Voor al uw De enige I Weverstraat 51 Telefoon 353, Den Burg Voor de laatste maal in dit jaar Goudreinette voor de appelbollen sla - witlof - enz. Ook snijden we al uw groenten met de nieuwste snijmachine Wij wensen onze cliëntèle voorspoedig nieuwjaar. Weverstraat J. Westdorp, Cocksdorp P. Burger, Oosterend P. Zijm, Den Hoorn Aangeboden Goede staat Autobedrijf A. Kievit Telefoon 58 Het is al meer dan 50 jaar bekend en bewezen, dat u bij MAAS voor kwaliteit moet wezen. Sinaasappelen alleen de allerbeste mandarijnen, goudreinetten jonathan, prima stoofperen Verder alle soorten groen ten noten, hazelnoten, ka stanjes, amandelen, cocos- noten, sla en tomaten en als altijd puikbeste aardappelen Maas' Groentenhandel Den Burg Oudeschild Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend! Kapper Bakker. Tel. 203 gave goudreinetten flinke maat 2 kg f I,— sinaasappelen, mandarijnen en Jaffa grape fruit iu alle maten en prijzen Eerste kwaliteit walnoten hazelnoten, amandelen en en kastanjes Oen Burg De Koog Den Burg, Texel Telefoon 333 b.g.g. telefoon 101 GEVRAAGD: in Den Burg met volledig pension. Br met uitvoerige inlich tingen onder no 27 bureau Texelse Courant Koninklijke Zaadteelt en Zaadhandel Enkhuizen en Schagen wensen telers, clientele en bekenden een goed nieuwjaar 9 Telefoon 356 Telefoon 356 De Smulpot bezorgd de oudejaars avond net als andere jaren tot 1 uur 's nachts Telefoon 356 Telefoon 356 administratie- en adviesbureau Houtweg 1, Den Burg, Texel, Telefoon 508 Is onze afdeling winkel wegens inventarisatie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 7