ATLANTA- VOORDEEL VERKOOP „Diepvrieskluis" \l\eiiM 15 ONTWIKKmN ATDRUKKÏN Paardensport vereniging I 1 5< Flits-foto's -Het adres voor* VUURWERK FLITSER! Fa LUNTER Carel Schmidt NUTSSPAARBANK FEESTAVOND Doorschrijf-boekhouding NUTSSPAARBANK FaJ.de WIT Een hel op zee mmm éunu.imiè Langeveld De Rooij n,v. Gelukkig nieuwjaar KOORN'S WIJNHANDEL gedistilleerd en wijnen Th. A. SIERSMA Fam. J. P. Stam wenst u allen een gezegend 1960 toe wenst u allen een zalig nieuwjaar Langeveld en De Rooij N.V. Voorspoedig 1960 Fa J. de Wit Boons Zuivelhandel G. N. een gelukkig nieuwjaar verse groente en fruit voor u GEBR. VAN ETTEN Telmachines Langeveld en de Rooij n.v. Voor Oudejaarsavond boterhamworst en rosbief voor een heerlijk hapje te maken. D. VISSER, Hogerstraat 16 Oudejaarsavond zijn alle café's vanaf 6 uur gesloten X en s FOTOHANDEL Langeveld De Rooy Annie de Reuver, Peter Piekos en het orkest van Coos Siewerts wordt zitting gehouden LANDB0UWHUISH0UDSCH00L DEN BURG fijne keuken (ook restverwerking) SNEL INZICHT TIJDWINST x X Langeveld De Rooij N.V. De NUTSSPAARBANK Deze voordeel-verkoop begint zaterdagmorgen 8,30 uur in eigen huis Fa. De Graaf Schoorl Borduren J. G. Dekker JAPONNEN ROKKEN MANTELS BLOUSES vanaf 12,90 4,90 28.90 2,90 KOSTUUMS 59,90 JASSEN 39,90 Terlenka PANTALONS 27,90 COLBERTS 19,90 Ziet onze speciale etalages Wees gezellig echte borrel Orote collecte bij J. P. STAM. 0UDEJAARS-AV0ND perfecte afwerking Langeveld en De Rooij N.V. Texels BioscoopTheater Telefoon 27 Alle schijnwerpers aan Algemene Ledenvergadering Coöperatieve Boerenleenbank te Texel Heden is ons kantoor geopend van 9-11 uur. Bij Uw camera hoort een (Een Philips flitslampje kost een kwartje) pumni órfrf! Het één en het ander bij Parkstraat, Den Burg. Ruim voorzien van Wij wensen onze clientele, vrienden en kennissen gezondheid, geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. Modelkleermakerij voor lijne maatkleding Boomkampstraat Tel. 3615 Alkmaar p f wenst u Weverstraat 18 Kogerstraat 24 De gebroeders van Etten danken alle Texelaars voor het in het afgelopen jaar genoten vertrouwen en ivensen allen een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. Wij wensen eliëntele vrienden en bekenden Fa Hoogerheide Schoenhandel Ook vandaag zijn wij de gehele dag geopend en hebben weer alle soorten Tel. 608 Den Burg Tel. 775 Schagen Volop potjes knakworst en gekookte metworst. Een gezellige avond en gelukkig nieuwjaar Wij wensen allen een gelukkig en voorspoedig 1960 De Texelse Horeca bedrijven. Parkstraat Den Burg Vanaf 2 januari 1960 kan rente worden bijgeschreven. Kantoor Binnenburg 9 op zaterdag 9 januari a.s. aan vang 8 uur 's avonds in Hotel „De Lindeboom-Texei" mei medewerking van de bekende artiesten van Radio en Televisie Op dinsdag 5 januari van 13 30 uur - 15 30 uur in het gebouw voor Chr. Belangen te Oosterend. De Plaatselijke Commissie Tot en met 13 januari I960 kan aangifte worden gedaan voor een avondcursus Bij de cursus, welke zal aanvangen op woensdag 20 januari a.s. zijn ook heren toegankelijk Opgave en inlichtingen aan de school. Tel. 296. Ook gedurende de vakantie. v Bevordert in uw eigen zaak Bezie NU de vele mogelijkheden Wij kunnen u over alle details inlichten en voor een groot deel uit voorraad leveren. Gaarne tot uw dienst. Parkstraat 10 Telef. II Den Burg Bezorgt u Bij de aanvang van het nieuwe jaar maken wij allerlei nieuwe plannen. De verwezenlijking van deze plannen zal in vele gevallen om bijzondere financiële voor zieningen vragen. wil u daarbij helpen. Een spaarboekje is een paspoort van het land der plannen tot wer kelijkheid. Meer dan 32,000 spaarders weten dit al Volg hun voorbeeld en begin direct in het nieuwe jaar met het aanvragen van een spaar bankboekje, bij het kantoor der Binnenburg 9, Den Burg, Texel Telefoon 620 Keuze uit Sema 198, Zanker 206, A E.G. 215, Erres 238, Miele 216, Miele 260,- Scharpf 226,50 A.EG. 269,- Acme 290,— Hoover 360,- Vraagt nu demonstratie. Neem een Waalderstraat 30—35 Het enige koeltechnische bedrijf boven Alkmaar Ceintuurs, knopen kousenreparatie binnen 4 dagen gereed. VILT PITRIET RAFFIA KRAALTJES Telefoon 146 i iaren de zaak van Texel bi IJ T t R IJ Neem op oudejaarsavond MAAK OP Met al het benodigde materiaal zijn wij u graag van dienst. Wij zorgen voor zowel van uw zwart-wit als uw kleuropnamen 2e 3e KOOPT OP DE MARKT Uitslag Marktreclame-actie Maandag 28 dec. ie prijs 2 stuks flanellen 2 persoons lakens P. van der Vis, Weverstraat 57 1 paar heren of damesschoenen H. C. Prins, Parkstraat 38 I kist pracht handappelen M. Rijk, Weststraat 16 te Den Burg Maandag 4 januari 1960 weer actie lste prijs, 1 noorse wollen trui 2de prijs, 1 paar extra mooie leren pantoffels 3de prijs 1 kist heerlijke handappelen Koopt op de markt gratis bonnen P. Vroegop, schoenen, laarzen, leren kleding S|. Nota, textiel, dekens, wol D. Raven, groenten en fruit De Smulpot patat, worst, croquetten F. Halsema, bollen, heesters, planten Gebr. van Etten groenten en fruit Zaterdag 8 uur Zondagmiddag 4 uur brengen wij u de film van het vlieg- dekschip, dat 3 maal verloren werd geacht Duizend man op één schip, elk met zijn eigen problemen en hebbelijkhe den En dan, breekt de hel losEen spannend verhaal van mannen in nood met talloze oorlcgsopnamen TOEGANG BOVEN 14 JAAR. zondag en maandag 8 uur Marika Rokk, Johannes Heesters, Rudolf Platte in Een vrolijke, frisse film met doldwaze situaties. Een wonder van dans, humor en temperament. Een caroussel van bonte dromen TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN van de afd. Texel der N.H. Ver. „Het Witte Kruis" op 8 januari te 8 uur des avonds in hotel De Lin - deboom-Texel AGENDA: Opening Notulen Vaststellen der begioting voor het jaar 1960 Bestuursverkiezing (aftr. bestuursleden J. C. Rab, H K. Remmers. D Dapper, Fr. Witte. |.J. Westdorp. Met uitzondering van de voorzitter de heer J. C. Rab, stellen de andere bestuursleden zich herkiesbaal Afscheid van de heer C. Rab als voorzitter van het Witte Kruis Rondvraag Sluiting BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Texel maken be kend, dat zij overwegen om met toepassing van ar tikel 20 van de Wederopbouwwet vergunning te verlenen aan de „Sichting Sociaal Toerisme Texel" p a de heer M Bakker, Weverstraat, Den Burg, voor hel bouwen van een bergplaats met garage op het kampeerterrein „Kogerstrand", t.w het perceel ka dastraal bekend gemeenle Texel, sectie H, nr. 2862 Eventuele bezwaarschriften tegen voormelde bouw plannen dienen uiterlijk 13 januari 1960 bij hun col lege te zijn Ingediend. Texel, 28 december 1959 Burgemeester en wethouders voornoemd, C. de Koning, burgemeester P. Beemsterboer, secretaris Aan het einde van het jaar 1959 is het ons een behoefte om u aller, van harte te bedanken voor het ons gestelde vertrouwen en voor de prettige en gulle samenwerking en wij wensen een ieder een gezegend I960 toe en hopen u ook in het nieuwe aar het beste te leveren voor de laagste prijs. PIET YTROEGOP St. Pancras Tel K 2267588 rima V oordelig Oud en vertrouwd adres Agent L. v. Egmond, Wilhelminalaan 10. Den Burg Telefoon 547 Vandaag geen zitting in Den Hoorn en zaterdag a.s geen zitting te Oosterend

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 8