car HEELS NEELS RUIMT OP f t U trouwen? ;ï]iYGAS gem. huis of bungalow bijles gevraagd Biedt zich aan voor slakkenmeel zaaien met schotelstrooier Cox Orange Golden Delicious Goudreinette A. Zielman A. v.d. VIS I Eet IGLO diepvrieskip 2,79 per kg. 24 sinaasappels 2,50 Elke (reserve)sleutel op een vaste plaats HOUT IANS ZEGEL Open klaverjasdrive Grote klaverjasdrive D.K.W. junior 1962 Opei 1200 MEUBELEN Belangrijke voorlichtingsavond Voor thuis: Op kantoor: In de winkel: Uw adres: 'inÈÊÊËÊm telefoniste'receptioniste Ja, ja, het is zover alles van 1969 moet er uit! FA. ARKE, Den Burg, tel. 2575 Esso Butaangasdealer B00NAERTS' OLIEHANDEL heef t de simpelste snelkoppeling die er is. Daarmee bent u van dat gesleutel af. tel. no. 3171 Woningrui! G. DE JONG ZELFBEDIENING 5 -10 20 - 30 - 40 - 50% korting 5-10 - 20 - 30 - 40 - 50% korting ,te partij kolencon- s, alle merken, nog maar een half gebrand hebben, f50,door inruil gaskachels. Nieuwe convectors, nog in iele fabrieksverpak- Jaarsma van nu ƒ200,Bec- van ƒ469,nu Enorme sortering 'erkoophal Koersen, veweg 12, Delfzijl, J5961) 3355. De ge- [veek geopend. Kunt ?rdag niet komen, dan een afspraak 's avonds o Here, zijt mijn icht" koop z.g.a.n. VW 1500 bj. '67, kl. wit km. met keurings- |rt. Te bevr Tj. r, Dageraad 24, 't sje, Texel, tel. I) 423 Te koop een brommer Kaptein Mobylette EEG 16 en kunstschaatsen met schoenen maat 39. Te bevr. Jac. P. Thijsse- laan 46 Te koop goed onderh. damesfiets. Witte Kruis- laan 3 Wie heeft Martin zijn wit-zwarte kater gezien of meegenomen? Roep naam Peppie. Gaarne be richt aan Huizinga, Schilderend 61, tel. (02220) 2962 Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze zoon Johannes Paulus Wij noemen hem Paul. T. Witte-Rozendaal F. Witte 't Noorden, Texel, 13 januari 1970. ;et droefheid geven wij U kennis, dat na moedig gedragen lijden, voorzien van de Sacramenten der zieken, van ons is heen- jaan, mijn geliefde vrouw, onze lieve ieder en oma Willemke Maas-Visser, de leeftijd van 58 jaar. Den Burg Apeldoorn Den Burg W. C. Maas C. Witte-Maas Th. Witte Eppie Henk en Mar ja Marianne en Rob Hannie Sjors Bertje en Sandra a Burg, Texel, Wilhelminalaan 3 a, januari 1970. H. Eucharistieviering zal plaatsvinden de parochiekerk van de H. Joannes de jper op maandag, 19 januari, 11.00 uur, rna de begrafenis op het R.K. Kerkhof te Burg. vele bewijzen van leven in zo velerlei tl ontvangen na het Jlinge overlijden |onze zoon, broer, ;r en oom :rt a. de ruyter oor ons een grote 4 geweest. is ons echter niet ijk een ieder per- jk te danken, tn, die ons hun even hebben be- willen wij langs weg onze oprechte [betuigen. |it aller naam im. D. de Ruyter- Marre schild, Texel, lyterstraat 77. am. R. Kuil de Ruyter leider, Hoogstr. 15 bu willen allen, die trouwdag tot een jjetelijke dag heb- emaakt, mede na- onze ouders, harte- ank zeggen. f-| Frans Witte I Corne Witte-Hin lfwvtje" O 138, ttrden. d W an eens een bruids- ■portage maken Ide Wieringer foto- Lsn. U krijgt dan ge radeerd een koliek tie anders dan anders. nnt kiezen in zwart/ of kleur of gecombi- d. '1 unt ons ontbieden ;eheel Texel. >TO BOERSEN EN ZONEN lingstraat 3640, lippolytushoef, •foon (02279) 482 «de tank, o^en gesleep, ^•;een gesjouw. >ERIJ KILJAN Aan allen, die onze trouwdag tot een onver getelijke dag hebben ge maakt, zeggen wij U, mede namens onze ouders, hartelijk dank. Henk en Tineke Plaaisman Hogereind 28, De Waal. Mede namens weder zijdse ouders, zeggen wij U hartelijk dank voor de vele blijken van belang stelling bij ons huwelijk ondervonden. Theo Bakker Tiny Bakker-Boontjes Hotel Havenzicht", Oudeschild, Texel. Allen, die onze verlo ving tot een onvergete lijke dag hebben ge maakt, hierbij onze har telijke dank. Jaap Moens Paula Prins Tc huur gevraagd van 27 juni - 18 juli - voor gezin van 7 pers. J. Dogger, v. Kinsber- genlaan 24, Hilversum, tel. (02150) 17489. Voor leerling HAVO 2de klas voor wis- en natuurkun de. Tel. (02226) 472 A. WUIS, 't Noorden telefoon 338, Wij hebben voor U Zaterdag a.s. zijn wij gesloten. Fruitbedrijf Wegens hoge leeftijd beëindig ik mijn werk als begrafenisleider beëindig ik mijn werk G. JONKER, en beveel als mijn opvol ger aan T. JONKER, Naalrand 5 Bijverdienste THUISWERK o.a. inrijgen, vouwen, plakken, schrijven, enz. Inlichtingen (postzegel insluiten) „DESTICO" Postbus 184, 's-Herto- genbosch. HALEN WU ALTUD BU HOUTHANDEL Maricoweg Telefoon 2356 |lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|llllllllllllllllllll|]!l!llllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHillilllllll| Groenten- en fruithandel J. V.tLViS WEVERSTRAAT 72 Mniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil >ed cn goedkoop J$:SCHILD, tel. 2719 sleutelkastje voor 32, 72 of 160 sleutels vanaf 38, Komt U eens kijken bij VLIEGVELDHOTEL 19 januari, 20.00 uur. Maandag 19 januari a.s. in „De Toekomst". Komt allen Te koop in prima staat. J. J. Witte, Boogerd 23, tel. (02220) 2322 Te koop I. Daalder, Schoolstraat 7, Oosterend, na 6 uur voor een bezoek aan de expositie van terras- en interieur meubelen van de C. A. Ruigrok Industrie N.V. Katwijk op dinsdag 20 woensdag 21 januari 11-23 uur in hotel-café restaurant oranjeboom Groeneplaats21 Den Burg Texel vrij toegang Maandag 26 januari a.s. te 8 uur in Hotel „De Lindeboom-Texel". Onderwerp AKTUALITEITEN IN DE VEEVOEDING door: Ir. BRUGGINK (Stichting Moderne Veevoeding „De Schot horst". typemachines van Olympia, Hermes, Argo, Triumph, enz. v.a. 208,— verrijdbaar onderstel voor typemachine of systeem- doos, v.a. 107,52. Prijsetiketteertang bedrukt het etiket met prijs en firmanaam, 283,36. n.v. v. langeveld de rooij Het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee vraagt voor spoedige indiensttreding een Gegadigden dienen in het bezit te zijn van een MULO- diploma en dienen enige type ervaring te hebben. Aanstelling overeenkomstig rijksregelingen. Sollicitaties te richten aan de directeur, postbus 59, Den Burg. Couponnen vitrage, gordijnstof, Balatred en tapijt. Ons kamerbreed tapijt in voor raad nu 10 tot 20% korting en geen legloon dus dubbel voor deel. Cocos, Marmoleum dekens enz. spreien, Matrassen met of zonder ver warming, extra korting. En nu tevens de bekende ERIK elektrische dekens met een speciale introduktie- korting. Schilderend 142a, Den Burg. Klik en hjj zit vast Muurvast, Veiligvast Klik en het gas stroomt door de slang. Kwestie van 2 sekonden. Simpel. Gesleutel is geweest. Voorbij. Alleen nog maar gemak. Esso Butaan"*' het gas met de plussen is nu bovendien één-twee-klaargas. Profiteer ervan Bel op of kom even langs. aangeb. een driekamer flat met C.V. garage in Den Helder. Tegen een eengezins woning te Den Burg. Brieven onder no. 296 aan bur. v.d. blad. Alleen vrijdag en zaterdag met gratis Groeiend Geld-zegels Groente en fruit 10 SINAASAPPELEN voor 1,00 4- 1 G.G.-zegel gratis 2 kilo HANDAPPELEN 98 ct. 1 G.G.-zegel gratis 1 kilo WITLOF 1,65 1 G.G.-zegel gratis 1 pak DIEPVRIESSPINAZIE 750 gram 1,25 1 G.G.-zegel gratis Vleeswaren 150 gram HEERLIJKE LEVER 1,20 1 G.G.-zegel gratis VET GEROOKT SPEK 500 gram 1,20 1 G.G.-zegel gratis ongekende prijsverlagingen van restanten kostuums - colberts - pantalons - carcoats - overhemden IIERENKOSTUUMS Terlenka en zuiver scheerwol honderden „enkele stuks" met en zonder vest NU 79,89,98,109,119,enz. HERENCOLBERTS moderne kleuren NU 39,49,59, TERLENKA HERENPANTALONS, zeer mooie kwaliteit, grijs, groen en bruin NU 26,90 REGENJASSEN »met en zonder borgvoering NU 39,46,59, HERENCARCOATS prachtige kwaliteit, ook met borgvoering NU 29,— 39,— 49,— 59,— 69,— 1IERENO VERHEMDEN pasteltinten HERENWEEKENDERS in moderne ruitdessins KAMERJASSEN zeer speciaal koopje AUTOVESTEN, gevoerd JONGENSPANTALONS groen, grijs en bruin PYJAMAJASJES in vele kleuren ZUIVER WOLLEN HERENTRUIEN in vele kleuren BONTMUTSEN NU 10,90 3 voor 27,50 NU 8,75 NU 10,90 en 12,90 NU 49,— NU 15,50 16,50 17,50 19,50 NU 7,90 NU 10,90 19,90 NU 7,90 HEREN- EN JONGENSKLEDING Beatrixstraat 17 - 19, tel. (02230) 12779 DEN HELDER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 3