AGENDA Cjrocn'wartsjexehin het harL, igevoerd drinkwater \ad vreemd luchtje Taptoe 1970: geslaagd festijn „De Oorsprong" vroeger en nu geopend „The Eddysons" rust onder de mis vrouw en laad huis krijgt Episch aquarium Onder grote belangstelling is de taptoe 1970 gehouden. Begunstigd door het mooiste weer van de wereld heb ben twee fanfarecorpsen en 5 drum bands op de Groeneplaats hun opwach ting gemaakt. Het was een show van de eerste rang, die het publiek voort durend heeft geboeid. Om kwart voor acht meldde zich de eerste drumband. Het was Voorwaarts Mars uit De Koog. Onder tromgeroffel en in perfekte orde betraden ze het marktplein. In hun groenwitte kleding, de tamboer-maitre Carla Kaczor met elegante bewegingen vóórop, oogstte ze meteen applaus. Onze recreatieconsu lent De Vries sprak vanaf het brede raadhuisbordes over alles wat geboden werd. Als tweede groep betrad de muziek vereniging Excelsior uit Oosterend het marktplein. Een groep van 44 man in keurige uniformen blies er lustig op los. Door de achterliggende wand van het raadhuis schenen de klanken veel voudig weerkaatst te worden. De di rigent Kuik had alle eer van zijn werk. Met de regelmaat van een klok volg den corpsen en bands elkander op. De drumband van Excelsior maakte zich vrij van de nauwe Binnenburg en trad naar voren. Hoe buitengewoon fraai waren de rood-blauwe keepjes en ba retten. Het was werkelijk een groep die aller bewondering had. Mieke Trap had als tamboer-maitre aller bewondering. Kort daarop volgde de Margaretha Sinclair band onder leiding van zijn instructeurs K. Modder en sergeant- majoor Abbenhuis. Deze band wedijver de met de vorige in uitrusting. Lia Sam- beek en Martha Bakker gingen als twee tamboer-maitres voorap. Ze deden het beide even goed. Ook hier liet de goede uitvoering niets te wensen over. Weer een korte pauze en toelichtende woorden van de heer J M. de Vries. Reeds klonken de tonen van het Ko ninklijk Texels Fanfarecorps in de ver te. Het corps was versterkt met de mu zikanten van Door Eigen Kracht uit Den Hoorn, 't Was jammer dat de nieu we uniformen niet op tijd klaar geko men waren. Hinderlijk was dit niet, want de muziek vergoedde veel, zo niet alles. De dirigent Heertjes voerde zijn uitgebreide corps met groot élan naar GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Verloren: lichtbruine portemonnee met rits-drukknop sluiting, inh. 25, en een klein sleuteltje; satijnen sjaal kleur lichtblauw met ingeweven kleine paardjes; herenbnl met goudkleurig montuur (iets donker glas); jack kleur blauw met rits; meisjesfiets kleur blauw, merk onbekend; dames huur- fiets Gazelle no. 23; herenbril met don ker montuur; pukkel inhoudende flesje schoolmeik, beige portemonnee en blauw plastic bekertje; geruite tas inh. 1 overhemd en 2 plastic drinkflesjes; bruine .portemonnee inh. betaalcheque, kaskaart en bromfietsverzekeringsbe wijs; lichtbruine portefeuille inhoud kampkaart, foto's enz.; fototoestel merk Agfa Clack in plastic hoesje en kort riempje; dameszonnebril met bruin montuur, bovenkant glas, rond en drie hoekig benedenkant glas; damespols horloge doublé met dito bandje, merk onbekend; kindervestje donkerblauw met knoopjes; rood geruite badtas inh. lederen sandalen; kleinbeeld filmrol (opnamen gemaakt); kinderjackje grijs, ruitjes met rood, gebreide boordjes en zwembroek donkerrood met iets blauw; leesbril; polshorloge met stalen goud kleurige band. Gevonden: zwarte portemonnee inh. 3 gulden; aansteker Heineken, zakmes, sleuteltje en klein balletje; pukkel inh. flesje, bekertje en portemonneetje inh. 2 gulden; 1 goudfazant; gouden kinder ringetje, soort zegelring, met letters R. W.; donkerrode portemonnee inh. ƒ7,50 en wat klein geld; meisjesfiets kleur groen merk Rival; 1 paar gymschoenen blauw-wit maat 35 of 38, jongenspols horloge merk Kienzle, metaalkleurig met dito bandje; trainingsjack kleur blauw met rode biesjes maat 128; bromfietsverzekeringsplaatje DHL 654; Indiase sjaal kleur zwart met blauwe bloemmotieven; briefje van 25, het raadhuisplein. Een herhaald ap plaus was de beloning voor de vele moeite, die men zich getroostte om zo goed voor de dag te komen. Voorafgegaan door de tamboer-mai tre D Haker, de grote man achter deze fijne show, verscheen de drumband van het Koninklijk Texels Fanfarekorps ten tonele. Instructeur H. Maas leidde de nog wat kleine groep met groot vak manschap. Zoals bij alle korpsen en bands was het ook hier weer alles fleur en kleur. Als laatste band meldde zich de band Door Eigen Kracht uit Den Hoorn. An ders dan de Hoornders van het fanfa recorps, wensen zij zelfstandig te blij ven. Zij willen klaarblijkelijk getuigen dat de naam van de band niet ondoor dacht gekozen is. Nel de Leeuw was een beeldige tamboer-maitre en in structeur Zijm mag er zich op beroe men dat zijn band zo'n goed figuur ge maakt heeft. Tweemaal is de taptoe geblazen, eerst door vier leden van het Koninklijk Texels Fanfarecorps, daarna door drie blazers van Excelsior. Van hun verhe ven plaats op het dak van het raadhuis klonk het geluid strak, beheerst en zui ver. Het waren plechtige momenten. Ons verslag zou niet volledig zijn, zo we geen melding maakten van een roffel op alle trommels tesamen gesla gen. Soms langzaam aanzwellend, dan weer met volle kracht, scheen het of de donder rolde. Afwisseling in geluid en kleur hebben de aanwezigen een goede avond op ons voornaamste plein be zorgd. Het is begrijpelijk dat de toe schouwers ten bate van het Contactor gaan Zang en Muziek giften tot een be drag van ƒ325,bijeen hebben ge bracht. SARASANI GEOPEND Vrijdagavond is het Sarasani-seizoen weer van start gegaan. Er was dit jaar nog geen officiële opening. Dit zal waarschijnlijk zaterdag worden gehou den door burgemeester Sprenger. Vrijdagavond speelde, onder toch al weer behaorlijke belangstelling, de groep Yaptah, die dit seizoen regelma tig in Sarasani te beluisteren zal zijn. Verder was er de lightshow van Bunk Bessels met vloeistofprojekties en dia's o.a. van het strand van Texel. Ook werden films vertoond. Aan de bar, zittend op de (nog) te hoge krukken, kan men o.a. tappils krijgen. In de luie stoelen op het balkon kan je relaxed naar de platen uit de discotheek luiste ren. Kortom, het is weer Sarasani „where it's all happening". GESLAAGD Voor het diploma machineschrijven 200 aanslagen slaagde mej. A. Timmer man, P.H Polder. Voor het diploma machineschrijven 165 aanslagen slaag den de dames E de Porto, Den Burg; A Bakker, Den Burg; R. Trap, Ooster end en C. Vlas, Oudeschild. De geslaag den zijn opgeleid door de heer A. C. Peetoom, lid V.S.L.M. (Vereniging Staatsgedipl. Leraren.) Woensdag 1 tot en met zaterdag 4 juli Den Burg, Groeneplaats, Kermis. Woensdag 1 juli Den Burg, J'elleboog, dansen m.m.v. de groep „Eddysons". Den Burg, J'elleboog, dansen m.m.v. de groep „Eddysons". De Dennen, Dennenoord, dansen met trio „The Woodpeckers" Den Burg, J'elleboog, dansen m.m.v. de groep „Eddysons". De Dennen, Dennenoord, dansen met trio „The Woodpeckers" Zaterdag 4 juli Den Burg, J'elleboog, dansen m.m.v. de groep „Eddysons". De Dennen, Dennenoord, dansen met trio „The Woodpeckers" Iedere dag Den Burg, Raadhuis, tentoonstelling van Frans Witte, van 9.00-12.00 en van 14.00-17.00 uur. 50 JUNI 1970 ,V. v/h Langeveld Dc Rooij Den Burg, Texel - Tel. 2741 tijdelijk telefoon (02220) 2741 avonds (02220) 3267 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Ncdcrl. Middenstandsbank; Coöp. RaM- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prjjs ƒ3,90 p. kw. -f 40 ct. incasso Advert. 19 ct per mm. excl. 4% BTW vanaf 1 juli, iedere avond met de groep gisterochtend 8 uur wordt per m3 drinkwater afkomstig van het nd in het Texelse waterleiding- lompt. Vanuit een voor de wal schip met een capaciteit van 350 rdt het water in Oudeschild in de gebracht. In Oudeschild, Den het gebied ten Oosten van Den rinkt men nu „overkants" water is aan de aangeslotenen niet on voorbij gegaan. Tot schrik van zag het water dat uit de kraan de er aanvankelijk melkachtig uit Alarmerender nog was de on- lame smaak en een scherpe lucht. ;nen, die het PWN in Den Burg kregen een geruststellende eling te horen. Het water kon gevaar voor de gezondheid gebruikt, al wilde men wel en dat dat geen pretje was. Voed- dranken die met het water wer- :reid smaakten verre van lekker. Phenol jnaangename geur en smaak wer- Toorzaakt door een phenolachtige waarvan zich nog een kleine hoe- id bevond in een der pompen, j fraaie aquarium in de hal van lieuwe raadhuis zal worden inge- Idoor de Texelse aquariumverem- J„In Aqua Vita". Aan een desbe- Ind verzoek van het gemeentebe- I heeft het bestuur van de vereni- Igraag willen voldoen. Het inrich- l geen sinecure, want de bak meet 0.80 x 0.68 meter (inhoud meer 1200 liter) Dit betekent dat in het luis het grootste tropische aqua- I van heel Texel komt. Met de aan- |van de benodigde planten en vis- dan ook een groot bedrag ge- Zaterdag 11 juli zal het karwei a geklaard. Gehoopt wordt dat ihillende leden van de vereniging zijn een handje te helpen. Zij n verzocht zich tevoren even te len bij de voorzitter. In verband de eervolle opdracht zal de vis- 5 op 11 juli gesloten zijn. Het reus- tropische aquarium moet vóór |ili, als het raadhuis door minister hink wordt geopend, geheel gereed aquariumvereniging komt op 27 dal"1 kantine in vergadering ™en. Er zullen onder meer enkele •essante films worden gedraaid. Op avond zullen ook op Texel verblij- ngjpe toeristen-aquarianen welkom GEZELLIGHEIDSRIT Indag 27 juni heeft de Vereniging Vrienden van het Paard haar jaar- gezelligheidsrit gehouden. Twaalf e rijtuigen, waaronder enkele uit het Éenmuseum, hebben aan de tocht ■genomen. De rit voerde langs de liste plekjes van Texel. Onder de 42 ■nemers bevonden zich burgemeester enger en zijn vrouw en dokter Ipt, die in de landauer een plaatsje jden gekregen. Alle deelnemers had- I woorden van lof voor de uitsteken- pganisatie. TEXELSE MARKT Bisteren werden 60 lammeren aange- |rd die 70,tot ƒ100,opbdach- l De handel was stug. waarmee het drinkwater vanuit het schip in het net wordt geperst. Het kan niet meer zyijn geweest dan enkele li ters. Gezi ende enorme verdunning die ontstond bij het overpompen is het aldus verontreinigde leidingwater geen ogen blik schadelijk geweest voor de gezond heid, zo deelde men ons van PWN- zijde mee. De bedoelde stof wordt wel als geneesmiddel gebruikt en komt o.a. in het bekend middel Agré Gola in en kele milligrammen voor. Onderzoek De identiteit van de stof werd gister avond in het PWN-laboratorium in Bloemendaal vastgesteld, 's Morgens was direct na het binnenkomen van klachten het overpompen gestaakt en pas voorgezet nadat was gebleken dat water dat in het net werd gebracht weer schoon was. Het duurde nog ge ruime tijd voordat al het verontreinigde water in het net was opgebruikt, zodat pas na het middaguur de kranen weer een drinkbare vloeistof produceerden. Twee maanden De drie waterschepen (resp. 350, 600, en 650 ton) zullen de komende twee maanden in aktie blijven, óók als het gaat regenen. In de genoemde zuid oosthoek van het eiland zal men die tijd dus Helders water drinken. De aange slotenen zullen inmiddels hebben ge merkt dat dit water aanmerkelijk wit ter van kleur is. Geen fluor Zoals bekend kenmerkt het Texelse leidingwater zich door een min of meer bruine kleur, veroorzaakt door humus- lagen in de bodem van het winningge- bied bij Den Hoorn. Ter geruststelling van tegenstanders van fluor in het lei dingwater vermelden wij nog dat het Helderse leidingwater niet is gefluori deerd. GESLAAGD Onze oud-eilandgenoot, de heer C. Witte M. Jzn. slaagde vrijdag aan de gemeentelijke Universiteit van Amster dam voor het examen Economisch Doc torandus. Aan de M.T.S. in Drachten is de heer Kees de Wijn geslaagd voor het diplo ma werktuigbouwkundige. GESLAAGDEN ULO De volgende personen hebben het U.L.O.-diploma behaald. A. Backer A 4- middenstand, A. Bak ker A; M. A. M. Bakker A; H. G. Boe kei A; A. E. Boom A; T. Bootsma A mst.; N. A. Dros A; M. Eelman A; N. Groot A 4- mst.; N. van Hoorn A; G. J. Hopman A; E. Houwing A; M. Kik kert A 4- mst.; F. M. C. Kuip A mst.; C. Lemstra A 4- mst.; M. Maas A; A. M. M. Schoo A; J. J. W. Witte A; M. A. C Witte A; M. Zijm A mst.; A. Brouwer A 4- wiskunde; J. M. W. Drijver A 4- wisk J. Hillen A 4- wisk.; M. S. Kalf A 4- wisk.; J. Koorn A 4- wisk.; A. E. de Porto A 4- wisk.; C. J. A. Roeper B 4- wisk.; J. M. W. Timmer A 4- wisk.; C A. Vlas A 4- wisk.; M. Vlaming B 4- wisk.; S. D. van Wijn gaarden B 4- wisk. UITVOERING DAMESKOOR GAAT NIET DOOR De aangekondigde uitvoering van het Dameskoor Den Burg, aanvankelijk vastgesteld op 30 juni, kan door een samenloop van omstandigheden niet doorgaan. SLUITING RAADHUIS In verband met het lawaai van de kermis is voor het personeel van het gemeentehuis een zodanig werkschema ontworpen, dat van woensdag tot en met vrijdag a.s. na 15.00 uur niemand meer aanwezig is. Verzocht wordt hiermede rekening te houden voor het voeren van telefoon gesprekken en het gebruik van de ge meentelijke diensten. Tot de oudste gebouwen in de Eier- landse Polder behoort de hoeve Oor sprong, die van 1837 tot 1939, dus 102 iaar lang bewoond is door leden van de familie Kievit. Omgeven door hoog opgaand geboomte met veel oude den nen, vormt dit bosje een aangename stoffering van het wat eentonige vlak ke land. In 1837 was een C. Kievit af komstig van Stellendam, reeds op de Oorsprong gevestigd. Twee jaar eerder had het bestuur van de Sociëteit van Eigendom van Eierland deze Kievit als zetboer op de Zanddijkboe, het latere Weltevreden aangesteld. Nog gaat het verhaal hoe Kievit verhuizend van de Zanddijkboe naar Semarang zo heet te de Oorsprong eerst zijn jongste kind in een houten kruiwagen over het nog ongelijke land vervoerde. De Oorsprong was gebouwd als di- rektiekeet voor de bedijkers. Het van nature toch al hoog liggende bouwter rein was verder opgehoogd met grond afkomstig uit een sloot, die rond het terrein werd gegraven. Marten Douwes Teenstra, een Groninger, Direkteur van De oude direktiekeet, later Oorsprong ge noemd. de Landbouw, was de eerste bewoner. Oude bewoners van Eierland weten zich nog goed te herinneren, dat de Oorsprong De Keet werd genoemd. Mevrouw R. RannKievit vertelde ons dat het voorste gedeelte van het hou ten huis in haar jeugd nog steeds het „Kantoor" werd genoemd. In 1840 staat C. Kievit als opzichter van de sociëteit vermeld. Nog maar kort geleden is de Oor sprong verkocht. Het verwaarloosde gebouw is praktisch geheel verbouwd. Als zoveel oude bedrijfsgebouwen heeft het zijn oorspronkelijke funk tie verlo ren. Het is nu als tweede woning in gebruik bij de fam. Versteeg uit Den Haag. De bovenste foto danken wij aan mevrouw R. Ran-Kievit, de onderste aan de heer Jan de Waal. De Oorsprong in z(jn huidige staat, als vakan. tichuis in gebruik.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1