kortebaan- draverij Garage 'EIERLAND' Autoschade Centrale verwarming Schade aan uw auto? City Theater intoorkracht Citroen-dealer Texel inl./vrl.) jaartjes 60 m3 stalmest Wie belde op een nieuwe fiets M. en A. J. Vonk 2 Angora katjes zoekt woonruimte SCH00L- AANBIEDING Vakantie voorbij Rijschool Wester supralu* kost gemiddeld 15° minder! Fa. Frans Zegel VERHUISD EIKEN BIELS Tel. (02279) 1482 iedere hoeveelheid zwarte grond Luxaflex Jalouzieën ArKé Wilhelminalaan 30, Den Burg een Husqvarna naaimachine B. H. ROEST klaverjasdrive vrijstaand woonhuis Centrale verwarmingsinstallatie PUBLIEK VERKOPEN JAC. DE GRAAF ZN. GEBR. SCH00RL „Bron der wellust" „My Fair Lady" „Help.... ik ben nog maagd" „Mondo Freudo" „Follow me, Boys" WOONHUIS Z0MERBUNGAL0W BOERDERIJ »cht vg ol. spelenl msen J i(60; elke regel I. Onder adres iet eerder dan de Boekh.) en jner /0,50 inclusief 4°/o den, Ij faddet tnsen tats, i| an loorten vogel- -zaden, goud- Iaquariums. Uw Geus r ijzer, lompen, en bruikbaar W. Schagen, erstraat 28, Den (02220) 2470 Te koop enige zeer goede jachthonden, 8 we ken oud. Tel. (02226) 319 Briefpapier? Uw druk kerij met vakmanschap N.V. v.h Langeveld de Rooij, tel. 2741 GEBOREN Maarten zoon van M. Roeper en T. Roeper-Watertor ,De Fenne", 12 aug. 1970, B 144b. r, klav r kind ^eg, lj r, volJ met rechts- [ook voor Uw tmie per dag. |ek. en financ. Kogerstr. 33 (02220) 2833 verhuizingen (oningsbruggen, tg 13, Den Hel- (022?5) 587. Wij Uw declaratie. ïr, vol Kikkerts 14.(1 ide st in I 16.00 r n jeJ Sandra. :lair i uur >ristis| uur de'ooi iur, iurtoi| ïsen strandwagens, en kinder- ikker, „De In- (02228) 216 ig voor al uw en ook voor van rijbewij- >ol Groot, eig jon Vamor ge- (02230) 13252 met films er 's vrijdags iü risser, Schoon- 17, Den Burg Langs deze weg betui gen wij onze hartelijke dank voor de vele blijken van deelneming, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve zoon, broer, zwager en oom JAN DE RIDDER. In het bijzonder een woord van dank aan dok ter Siebinga en aan ds. Loerakker voor de troost volle woorden ten af scheid gesproken. Namens de familie, A. de Ridder Postweg E 91, Texel. Inmaakbedrijf ligt, tel. (02228) 4.00 isen i jebruikte en on- meubelen J Schilderend 60 2777 en metalen- Jobus Spigt, Eier- Ifoon (02225) 297 1 tot urg, id, tot len verplaatsbare [te-houder. Gebr. De Koog, tel. lierstraat 23 Enzine voor witte ■Dros' Smederij, I C 42 |ïop rode bessen dappelen. Huis- Veen, telefoon bp nieuwe aard- lEigenheimers) in lan 25 of 5 kg. bij laarsma, Waalen- 7 77, tel. (02228) t)p zo goed als ■bromfiets, merk Ie. Te bevr. bij C. P.H Polder H 1(02226) 275 lop een koelkast, I en wasmachine lser). Tel. (02226) ■op klein woon- ne Schoolstraat te ld. Brieven onder laan bureau Tex. Veel dank voor alle hartelijkheid, die ik tij dens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst van U onder vond. A. G. v.d. Berg TE KOOP J. Kikkert, Beatrixlaan 148, Den Burg, tel. 2104 en vond mijn portemon nee THEO ROEST, telefoon (02225) 259 Het nieuwe schooljaar in op van Kogerstraat 29. Showroom: Jonkerstr. 4 Te koop wit, 10 weken oud, van kampioenafstamming. J. G. van Teeffelen, Belmermeer 3, Broek in Waterland, tel. (02903) 345 [jonge, goede met belangstelling voor boekhouden, bieden wij naast een goed salaris, alle prettige arbeidsvoorwaarden van deze tijd plus werk met een eigen verantwoordelijkheid in een goede ook met minder ervaring en meer enthousiasme gelieve U te sollicite ren bij v.h. Langeveld De Rooij jelse Courant ^TEjstraat 10, Den Burg, tel. (02220) 2741 Jong echtpaar zonder kinderen van okt. tot plm. mei- juni. Beatrixlaan 32, tel. 2919 5 schriften 0,69 Patronenvulpennen vanaf 2,15 2 kladblocs, 200 vel 0,68 3 interieurs voor ring band, 150 vel 0,98 Diverse soorten kaftpapier, hippe kleuren 2 rollen 1,69 WARENHUIS „DE HOEK" Koetebuurt 2, Oosterend, telefoon 275 nog voor de winter uw rijbewijs halen Het adres is gediplomeerd ANWB en VAMOR. Wij hervatten onze theo retische lessen weer op vrijdag 28 augustus in hotel ,,De Zwaan" in Den Burg. HOOGGLANS supralux verf en lak Oudeschild van Schoonoordsingel 17 naar Witte Kruislaan 28, Den Burg. Fam. P. Verhagen PRIMA FRANS ZEGEL telefoon 2719 Voor huwelijksreportages de WIERINGER FOTOGRAFEN Zie onze etalages Texel - Den Burg: Weverstraat 39 Den Helder: Spoorstr. 20 Den Oever: Voorstraat 18 Hippolytushoef: Koningsstraat 36 - 40 Fa. FOTO BOERSEN ZONEN te Hippolytushoef De heer en mevrouw JAN DE JAGER en CORRIE KUYPER zullen hun vijftigjarig huwelijksfeest vieren op zaterdag 5 september a.s. Familie, vrienden en bekenden zijn die dag tussen half vier en zes uur 's middags welkom op een receptie in „Loodsmanswelvaren", Den Hoorn. Namens de familie, C. de Jager VERLOOFD P. P. C. M. De Koog, 12 augustus 1970. TE KOOP (teeltaarde) en stopzand. Gebruikt hout, w.o. balkhout t/m 6 meter lengte. FA. BARHORST Den Burg, telefoon (02220) 2684 - 3055. Goed advies, scherpe offerte en vakkundige plaatsing. Uw zonnige voordelen Eén kan maar de beste zijn van Naaimachinehandel JAC. BRUIJN Stenenplaats - Den Burg pmt U eens aan en maak een proefrit met de 2 CV 4. eer vermogen, meer auto voor 4395,incl. B.T.W. [vraag vrijblijvend inlichtingen van de andere types. Postweg E 70, De Cocksdorp, telefoon (02225) 259 Klaverjasclub „De Graaf" organiseert maandag 17 augustus een grote in hotel „De Zwaan". Aanvang 8 uur, inleggeld 1,50 per persoon. Er wordt gespeeld met vaste maat. Het bestuur. Tc koop met schuur en 75 are grasland. J. TH. BOON, 't Noorden O 145, telefoon (02223) 302 Ga direct naar een gespecialiseerd bedrijf voor schadebegroting. Regeling met verzekering en schade-experts. Reparatie met originele onderdelen. Meer dan 30 types voorruiten in voorraad. Fa. GEBR. SCHOENMAKER, Den Burg, Wezenland, tel. (02220) 3111 - 2178 Denkt u over de aanschaf van een Vraagt U dan geheel vrijblijvend om een kosten- en capaciteitsberekening. Bij Constructiebedrijf WINDT, Grootebroek, tel. (02285) 2521. De installaties worden gemaakt door eigen monteurs uit Texel. Voor inlichtingen kunt U bellen: Den Hoorn (02226) 262; Den Burg (02220) 2343. NOTARIS J. R. VAN WIJLAND te Texel zal op donderdag 20 augustus 1970 te 3 uur n.m. in hotel „De Graaf" te Den Burg op Texel a. ten verzoeke van de fam. Schrama- Bakker: De semi-bungalow met onder en bij gelegen grond aan de Burgerhout straat 14 te Den Burg op Texel, groot 3 aren 56 centiaren. Omvattende: hal met toilet, woonka mer en-suite zijkamer, slaapkamer met vaste wastafel, bijkeuken met schuif trap naar boven. Boven: één kamer, ruime zolder met mogelijk heid tot uitbreiding. De woonkamer is voorzien van dubbele ramen, de zijkamer en slaapkamer zijn buiten voorzien van zonwering. Het woon huis is aangesloten op het waterlei dingnet, doch voorzien van een eigen pompinstallatie voor water met drukketel. In de bijkeuken water pomp op regenput. Zonnige tuin. b. ten verzoeke van de heer G. Krul; Het woonhuis met onder en bijgele gen grond aan de Herenstraat 10 te Den Hoorn op Texel, met achteruit gang naar het Hogeachterom, groot 4 aren 36 centiaren. Het woonhuis omvat: gang, woonka mer, zijkamer, trapopgang, keuken, bijkeuken, buiten toilet. Boven: zol der voorzien van dakkapel. Beide woonhuizen zijn te bezichtigen op zaterdag 25 juli en zaterdag 1, 8 en 15 augustus, telkens van 2 tot 4 uur, ver der na afspraak. Sleutels verkrijgbaar ten kantore van voornoemdt notaris. Betaling van de koopsommen voor of uiterlijk op 1 oktober 1970. Vrije ves tiging voor permanente bewoning. Aan vaarding vrij van huur en gebruik. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van voornoemde notaris, telefoon (02220) 2014 - 3110, zelf aanleggen. Dat kan En als U denkt dat U het niet kunt, staan wij U graag met raad en daad terzijde. Vraag nadere inlichtingen en prijsopgave. Julianastraat 2, Den Burg, telefoon 3151. Vakkundig uitdeuken van alle merken door bekwaam personeel. Waalderstraat 30 telefoon 2550. 35, Telef. 2Ü27 DONDERDAG EN WOENSDAG 8 UUR Sieghardt Rupp, Hans-Jurgen Baumler, Helga Mario e.v.a. in Een levensblij en vrolijk kijkspel. Een pikante geschiedenis, overtrokken met deftige humor. TOEGANG 18 JAAR. VRIJDAG, ZONDAG EN DINSDAG 8 UUR Audrey Hepburn, Rex Harrison in MY FAIR LADY is en blijft de ver rukkelijkste film aller tijden. Een film zo charmant, zo verrukkelijk dat u haar eenvoudig niet gemist mag hebben. TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. De prijzen zijn: ƒ3,50 - ƒ3,2,75 en ƒ2,25 ZATERDAG EN MAANDAG 8 UUR (Ellenbogenspiele) Ook voor een knappe vrouw kan het moeilijk zijn haar „eerste" man te vinden. TOEGANG 18 JAAR. ZATERDAG 23 UUR (nachtvoorstelling) Geheimen, die de wereld niet graag prijs geeft, meedogenloos gefilmd door het team van Mondo Bizarro. TOEGANG 18 JAAR. ZONDAGMIDDAG 3 UUR Walt Disney's Hartverwarmend, ontroerend en tijde- loos amusement in één film verenigd. In kleuren. TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. TE KOOP AANGEBODEN te DE COCKSDORP goed onderhouden, helft van dubbel met ca. 300 m2 grond en schuur. Indeling: woonkamer, woon-eet- keuken, bijkeuken met douche en toilet, slaapkamer Boven: 4 slaap kamers, elk voorzien van een vaste wastafel en toilet. Spoedig te aanvaarden. Koopsom ƒ39.000, DE KOOG goed onderhouden, nabij de bosrand gelegen met ca. 600 m2 grond (erfpacht) Indeling: woon-eetkamer, 2 slaap kamers, waarvan 1 met vaste was tafel, keuken, douche en toilet. Bij de koopsom is de gehele inven taris inbegrepen. Koopsom ƒ45.000, DEN HOORN goed onderhouden met plm. 600 m2 grond. Rustige ligging, nabij centrum. Indeling: 3 kamers, keuken, douche en toilet, zeer grote deel met moge lijkheid voor meerdere kamers, vaste trap naar bovenverdieping met 4 slaapkamers. Modern sani tair.. In overleg te aanvaarden Hoge hypotheken beschikbaar. Onze woninggids wordt U op aanvraag gratis toegezonden. P. C. BRANDSEN, Makelaar - Taxateur te Den Burg, Schilderweg B 46, tel. (02220) 3025. Bezoekt zondag 16 augustus de grote Door 20 paarden wordt ge start bij hoeve „De Ruiters- plaats". Aanvang 1 uur. Entree ƒ1, .plus verplichting programma te kopen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 3