bouwterrein Renteverhoging nu tot 8!°| 71 7 61 5! 51 8 5 16 Uw drinkwate 1 Bungalowpark „De Slufterhoek" i A.E.G. Turnamat I wascombinatie 1 0 OOK OP TEXEL Assurantiekantoor Siem Bremer A.J.VONK Zo Voordeel DAMESVESTEN halve prijzen Voordeel DAMESJAPONNEN halve prijzen Voordeel H.H. DUSTERS halve prijzen Voordeel COUPONS STOFFEN halve prijzen STENEN ZOMERBUNGALOWS De deur naar HOGERE voor U open! 0 0 0 0 4 73 0 4 61 0 4 5 3 0 4 4 Mulderstraat 1 Oosterend Telefoon (02223) 221 Spaaragentschap VERMEER Co, Bankiers anno 1839 Am sterdam de rijksoverheid vraagt LAATSTE ROMMELTJESMARKT J 2 MEISJES een huis kopen of verkopen Of een taxatie? Middenstandsdiploma «iniiiinniininiiiimmiiiflH 1 De absolute topper van ƒ965, voor 1 ELECTR0HUIS DKW Moby lette - Sparia FLINK MEISJE PITTIGE VERKOOPSTER Modehuis BEEKMAN Jaarbetrekking serveerster of kelner De bewoners van het eiland Text P.W.N. van couponprijzen. Alleen vrijdag, vrijdagavond en zaterdag. 0 a s w a r c d e n b u r 9 inds >r va vverl dezt K. irder ruir leter e op ig, d er v iw F :e hi de WVO1 d ge l d< kun Delig (zonder bouwplicht) te koop met goedgekeurde tekening, voor gelegen in het nieuw gestichte bungalowpark „De Slufterhoek", onmiddellijk bij de Slufterweg en duinen. Kostprijs per bouwterrein met inbegrip van een 3- of 4-kamer- bungalow vanaf ƒ34.200,incl. alle kosten. Inl. dagelijks in de reeds gereed zijnde modelbungalows in het park en N.V. UMACO, Wilhelminapark 58, Utrecht, tel. (030) 511321, en Firma G. H. Voorma Zn., G. v. Amstelstraat 231, Hilversum, telefoon (2150) 52141. 2 JAAR 1 JAAR SPAARDEPOSITOREKENINGEN MET VASTE TERMIJN, Eerste inleg- en bijstortingen vanaf ƒ1000,Rente jaarlijks beschikbaar. Maximum tegoed ƒ100.000, 5 JAAR 3 JAAR t BELEGGINGSBOEKJE OF REKENING, OPZEGTERMIJN 6 MAANDEN. eerste inleg en bijstortingen vanaf ƒ250,Per maand direct {zonder opzegging) ƒ1.000,beschikbaar. TERMIJNBOEKJE OF REKENING, OPZEGTERMIJN 3 MAANDEN. eerste inleg en bijstortingen vanaf ƒ100,Per maand direct (zonder opzegging) ƒ1.000,beschikbaar. SPAARBOEKJE OF REKENING, OPZEGTERMIJN 14 DAGEN eerste inleg tenminste ƒ100,bijstortingen vanaf ƒ25, Per maand direct (zonder opzegging) ƒ1.000,— beschik baar. Geaffilieerd met F. van Lanschot, Bankiers, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Til burg en Vught voor het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen t.b.v. de Ri|ksscholengemeenschap „Texel" te Den Burg (Texel) administratief medewerk(st)er Vereist diploma MULO of hiermee vergelijkbare opleiding. Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, max. f 877,- per maand. Promotiemogelijkheid aanwezig. Schriffolijko sollicitaties onder vacaturenummer 0-5551/1537 (in linkcrbovonhook van briof en onvoloppe) zenden aan de Riiks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1, 's-öravenhagc. AOW-prcmic voor Rijksrekening. De salarissen zijn exclusief 6% vakantieuitkcring in Oosterend op zaterdag 15 augustus t X aanvang 10 uur. t Alles moet weg, ook het prachtige oude netwerk. Vanaf 10 uur: heerlijke gebakken J zeevis en fijne Zeeuwse wafeltjes. Ook zaterdag de laatste dag van de poppen- tentoonstelling in het Dorpshuis. Alles t.b.v. de restauratie van de N.H. Kerk GEVRAAGD voor de vleeswaren Verkorte werkweek van 4V* dag. Goed salaris. Gratis bedrijfskleding. Vast werk. Voor verdere inlichtingen MAAS' WARENHUIS Gravenstraat 15, Den Burg, telefoon 2475 WILT U Wendt U dan tot een vertrouwd adres. j| Geen kosten vooruit. fj Wij hebben nog van alles te koop. H Te koop gevraagd aan Den Burg WOONHUIS prijs ong. ƒ30.000,1 BUNGALOW prys ong. ƒ50.000,— j P. EELMAN, beëd. taxateur, 1 te De Koog, Texel, telefoon (02228) 318. illlllllllllllllllllllllllllllllinillllllllHIIIIIIIIIW INSTITUUT VOOR MIDDENSTANDS- ONDERWIJS AANMELDING voor de avondcursus van de door het Rijk gesubsidieerde I.M.O.-Middenstandsavondschool te Den Burg. Opleiding voor het Middenstandsexamen. Twee schoolavonden van 2V* uur per week. Schoolgeld 80,per jaar. Eerste schoolavond donderdag 20 augustus a.s. klas 1 19 30 uur klas 2 20.00 uur Aanmelding en inlichtingen Direkteur J. J. Janssen, De Zes 6, Den Burg üllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii» mgs 'kin: Reeds voor ƒ369,een prima 'e bromfiets Jonkerstraat 4. KOGERSTRAAT 27 hockoom llf DEN BURG TEL:207 tig igrc wac Wij vragen voor onze verkoop een met belangstelling in grammofoonplaten. FA. JAN AGTER Den Burg - Telefoon 2114 iieti G 1 nen Wij zoeken voor zo spoedig mogelijk een Geboden wordt prettige werksfeer goed salaris jaarbetrekking Sollicitaties bij Gravenstraat 13, Den Burg, telefoon 2520. voor HOTEL „DE LINDEBOOM-TEXEL" tel. (02220) 2041, Den Burg, Texel Nu het toeristenbezoek zal gaan vei e" minderen, kan het bestaande verbo te tot sproeien van tuinen en autowasse per 15 augustus komen te vervallen zeggen wij dank voor de verleend medewerking in de afgelopen periode Ieders medewerking om elk nutteloo waterverbruik te voorkomen zal ook de toekomst tot het gereedkomei van de waterfabriek op prijs wordei gesteld. rdt Ja,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 4