E Jan Pleziervaarder ico Witte al voor het 35e seizoen Leerzame recreatie Aan de bezoekers van het Texelse strand (ELioerist 1971 pagina 3 edivisievoetbal op Texel VAKANTIEBUREAU TEXEL P. EELMAN, beëdigd taxateur Cafetaria „De 7 Provinciën" Bar „De 7 Provinciën" Bar Dancing „De 7 Provinciën" „Dennenoord" Zijweg 11. PETER KOK SERVICE VAN KERKEN VOOR TOERISTEN R is tegenwoordig weer veel belangstelling voor de Jan Plezier. De mensen begin nen genoeg te krijgen van en brommers, ze willen zich wel lekker ontspannen. Maar een jaar es geleden zag het er tamelijk som- uit. Ik heb me toen heel wat keren vraagd of het lonend genoeg was er mee door te gaan, maar sinds tijd is de animo elk jaar tocgeno- In de drukste weken moet ik el- f. la" mensen teleurstellen. Vol is nu [u „aal vol, hè?" an het woord is de heer N. J. Witte uit Den Burg die dit jaar zijn 35e oen als koetsier van de Jan Plezier D; eft. We zitten naast Nico Witte op ,ok van zijn wagen, die juist de „re- j" aan de Kaapstraat heeft veria- op weg naar de Slufter. Op de ken achter ons een twintigtal pas- ers die zich in het zonnetje laten rttrekken naar de voor hen nog on- ende verten van het Texelse duin- icBstrandlandschap. Vóór ons de twee trt van Walter en Zatopek, ieder 12 oud en sinds zes jaar bij Nico Wit- in trouwe en hooggewaardeerde ïst. Petroleumslag ij de Eendenkooi van Korver slaan linksaf en verlaten het asfalt do- van het moderne verkeer. Walter IZatopek trekken de twintig gasten petroleumslag in. „Rare naam, hè? niet officieel hoor, maar heel vroe- gebruikten Daal en de andere krui- iers die in deze omgeving en in de Ier petroleum bezorgden dit pad lat ze anders een omweg rond de fi gedijk moesten maken. De mensen mden die route daarom het peter- slaggie". lotseling houden Walter en Zatopek pas in. Dat doen ze ongevraagd it ze weten dat Nico Witte hier )t om de wagen te verlaten en een tal stukjes heidte te plukken. De ogieles die een onmisbaar onder is van de excursie, is begonnen, ie soorten hei", wijst Witte. „Kraai- dophei en struikhei. Op dit mo lt bloeit alleen de dophei. De kraai- is al uitgebloeid en draagt zwarte sen maar de struikhei staat in knop mei van het volgend jaar viert de irtvereniging S.V. Texel haar 60- g bestaan. Om het 60ste levensjaar de nog springlevende vereniging i ongemerkt te laten voorbijgaan •den in de loop van dit jaar tal van nementen georganiseerd. Een van belangrijkste en feestelijke punten het programma is de voetbalwed- jd tussen de nationaal bekende •gen FC Groningen (in eredevisie- telling) en het Nederlands Militair tal op zaterdag 24 juli. De wedstrijd dt geleid door de bekende eredivi- en internationale scheidsrechter Dorpmans. Voor een originele ope- g van de strijd zorgt het stuntteam de Skydivingschool Texel. Enkele achutisten zullen een precisielan- op het veld maken en daarna de aanbieden. De demonstratie wordt ch eluisterd met rookbommen en knal- eten. De wedstrijd begint om half en 's avonds op het sportveld van Texel aan de Slingerweg in Den rg. Kaarten zijn bij alle VVV kan en verkrijgbaar. Voor een zit- ats op het veld betaalt men ƒ5, ianplaatsen kosten 3,50. en bloeit over een dag of tien". Zo, dat weten we dan weer. Even later hangt de wagen even angstig scheef en weer aarzelen de paarden. Vast nummer •Hij wijst op het zoete water in de sloot en zegt dat dit voorlopig het laat ste zoete water is, want straks komen we in de Slufter en daar is alles zout. Wie dus nog wat wil drinken moet even uitstappen. Vlak voordat de Jan Plezier de zilte Sluftervlakte oprijdt gebeurt er echter iets spectaculairs dat een vast nummer is geworden in de middagrit van de Jan Plezier: het handstandje boven de moddersloot. Veel passagiers weten al wat er gaat komen en pakken hun fototoestel. Wit te stapt van de bok, haalt portemonnee en andere losse artikelen uit zijn zak, spuwt in zijn handen en heft de armen ten hemel. Aan show geen gebrek. Dan pakt hij een bijzonder wrak uitziend plankje en legt dat over de sloot. En dan gebeurt het. Witte maakt een per fecte handstand op de angstig doorbui gende plank, vlak boven het stinkende modderwater. De passagiers applaudi- seren. Voor de zoveel honderdste keer looft Witte weer een rijksdaalder uit voor de passagiers die het hem nadoet. Niemand gaat op het aanbod in. Toch is het in het verleden wel eens gebeurd. Een juffrouw verklaarde dat zij op de grond een handstandje kon maken, dus waarom niet op een plank boven een sloot. Maar de wiebelende plank bleek toch geen ideale basis want de dame in kwestie stortte in de blauwe modder en moest voortijdig huiswaarts keren. Bloemen plukken Na deze proeve van physieke vitali teit rijdt de Jan Plezier de Slufter in. De Lamsoor bloeit en dat is aanleiding voor een extra stop. Lamsoorbloemen kunnen worden gedroogd en houden lang hun kleur. Maar een Duitse dame wil een aantal planten met wortel en al meenemen om ze thuis in potten te zetten. Kan dat Onkel Nico? „Jazeker", zegt Witte. Lamsoor kun je heel goed overplanten, maar de planten gaan wel dood want ze zijn aangewezen op dat typisch zoute milieu. Het maakt diepe indruk dat de hele Slufter van tijd tot tijd onder water staat. Een strook aan gespoeld wrakhout en ander vuil is het bewijs. Links aanhoudend bereikt de Jan Plezier het strand. Een frisse noordwestelijke wind doet de passa giers huiveren. Dus komen de paarden dekens tevoorschijn. Walter en Zatopek vinden het heerlijk om door het water te rijden en de brandingsgolven tussen hun benen te zien doorspoelen. „Vorige s p J. KILTZ, Ruyslaan 21, De Koog, tel. (02228) 221 bungalows, gemeub. huizen, appartementen Wij verhuren en kamers. Hotels, Pensions en Privé. Bungalows, möbl. Hauser, Appartemente und Wir vermieten Zimmer (in Hotels, Pensionen und Privat) Wij kunnen U op Texel met uw geldzaken helpen. Ihnen auf Texel mit Ihren Geldgeschaften Wir können helfen. WILT U EEN HUIS OP TEXEL KOPEN WOLLEN SIE EIN HAUS AUF TEXEL KAUFEN Epelaan 29, De Koog, telefoon (02228) 318 Wij bieden aan BOUWTERREINEN - BUNGALOWS - HUIZEN - BOERDERIJEN Wir bieten an BAUGRUNDSTÜCKE - BUNGALOWS - HAUSER - BAUERNHÖFE Geen kosten vooruit keine Kosten voraus. Auskünfte für Deutsche auch: Vakantiebureau J. Kiltz week werd een van de dames ziek, zee ziek vanwege de golven. Die hebben we toen maar in de duinen gezet. De vol gende dag zouden we haar ophalen, maar toen was ze verdwenen. Zó snel was ze dus weer opgeknapt". Nieuwe afspraken Om Walter en Zatopek geen voortij dige hartkwaal te bezorgen stappen de passagiers af, als de wagen de standop gang van De Koog oprijdt. Weinige mi nuten later wordt de remise aan de Kaapstraat weer bereikt en zit de 12 km lange rit erop. Alle passagiers zijn gelukkig en tevreden. Nico Witte in casseert talrijke handdrukken en ent housiaste complimentjes. Dat is voor de Jan Plezierkoetsier het gelukkigste mo ment van de dag. Maar er staan al weer nieuwe belangstellenden klaar om een afspraak te maken voor de volgen de dag. 's Morgens gaat de Jan Plezier naar het Westerslag (start om half tien; finish om kwart over twaalf) en 's mid dags naar De Slufter (start om half drie; finish om vijf uur). In de drukke weken verdient het aanbeveling om minstens een dag tevoren te bespreken, in ieder geval wanneer men met meer dan één persoon wil komen, 's Avonds kan men telefonisch bespreken (02220) 2238. OPENLUCHTZWEMBAD MOLENKOOG TE DEN BURG In het Duinpark, dat aan het strand- slag naar paal 17 is gelegen, is met in gang van 19 juli een nieuwe excursie programma van start gegaan. In opzet is het Duinpark een schoolinstructie- park met een programma, dat een wel kome afwisseling biedt op de biologie lessen op school. Er bleek van de zijde van het vakantiepubliek echter veel belangstelling te bestaan voor deze wijze van natuuronderricht, zodat even als vorig jaar werd besloten voor hen eenzelfde (zij het enigszins) aangepast programma te brengen gedurende de schoolvakantietijd. Er is naar gestreefd om eens wat „anders dan anders" te brengen. Van het gewone excursiepatroon (de rond wandeling met de Vogelwachter bij voorbeeld) werd dan ook helemaal af geweken. Zelfwerkzaamheid De zelfwerkzaamheid geeft een uniek karakter aan deze gezellige en leerzame wandeling, waarbij het gehele gezin op aangename wijze met de natuur in aan raking wordt gebracht. In het Duin park worden geen kaarten verkocht. Bezoekers van het Texels Museum wor den 's morgens tussen 9.00- en 9.30 uur in de gelegenheid gesteld een afspraak te maken aan de kassa van het Museum. De op die manier verkregen toegangs kaart is echter geen vrijbrief voor te laat komen. Wie later komt dan de af gesproken tijd, vindt de poort van het Duinpark alweer gesloten, want vlak daarop wordt begonnen met een dia serie en U begrijpt dat er dan niet meer kan worden gestoord. Diavertoning Het is een interessante diaserie, waarin naast de problemen rond na tuur- en milieubescherming ook wordt verteld over het ontstaan van het eiland Texel, over het ontstaan van de duin- kust en over de flora en fauna van het duin. Na de diaserie wordt aan de deelne mers een aantrekkelijk uitgevoerd puzzelformulier uitgereikt. Zelfs de jonge kinderen, 6-10 jaar, zijn niet ver geten, zij krijgen hun „eigen" puzzel formulier Een balpen en een kompas maken de uitrusting kompleet. Gaarne heeft de redaktie van TEXELtoerist een plaatsje ingeruimd voor een open brief, geschreven door de studenten die met de bewaking van de Texelse stranden zijn belast en gericht tot allen, die van plan zijn aan het Texelse strand te gaan baden of zwemmen met andere woorden: aan vrijwel alle toeristen. Leest U de brief in ieder geval; u zou er zelfs Uw leven aan kunnen danken. Geachte strandbezoekers, Het staat wel vrijwel vast, dat U tijdens Uw vakantie op dit wonderschone eiland een of meerdere keren het strand zult bezoeken. U ziet daar onder meer staan: waarschuwingsborden en badmeestersposten. Die zijn er niet voor niëts- Graag vertellen wij U wat over die badmeesters, hun taken en Uw aandeel daarin. De badmeesters zijn studenten uit Utrecht, die het op zich hebben genomen gedurende 3 maanden de stranden te bewaken in dienst van de Gemeente Texel. De door ben bewaakte stranden zijn gelegen bij paal 9, 15, 17, 19, 20, 21 en 28 en worden bewaakt van 's ochtends 9.00 uur tot 's avonds 18.00 uur. Door de grote toename van het toerisme is het noodzakelijk geworden enige maatregelen te treffen, waaraan onvoorwaardelijk de hand zal moeten worden gehouden in uw eigen belang. Misschien zult U enkele van deze maatregelen niet begrijpen, maar de badmeesters zullen het U altijd willen uitleggen. 1. Wilt u zo vriendelijk zijn op de bewaakte stranden te genieten van de zee en leest u dan heel goed de waarschuwingsborden, die er staan. 2. Het is verboden om met ballen, banden, zwemvesten, boten en alle andere drijvende voorwerpen het water in te gaan. Dit met het ook op de vele ongelukkigen, die in het verleden hiermee zijn gebeurd. 3. U dient nooit verder de zee in te gaan, dan daar waar het water u tot de middel komt. 4. Badmeesters hebben het recht U te wijzen op dat, wat in uw eigen belang is en wij vertrouwen erop, dat U hun verzoeken zult opvolgen. Nog enkele andere dingen U kunt op de badpost terecht voor verloren voorwerpen; Ook als U uw kind verliest of er een gevonden hebt; de badpost is tevens EHBO-post; Houdt U a.ub. het strand schoon. De badmeesters, die zelf dit werk in hun vakantie doen, hopen dat zij samen met U, uw vakantie tot een fijne en veilige maken. Want op Texel zijn ver- drinkingsgevallen zeldzaam. De badmeesters. Heerlijk eten voor weinig geld Diverse Plate-service- maaltijden. Ook meenemen Volop gezelligheid in eigen persoonlijke sfeer. Dagelijks geopend van 's avonds 7.00 tot 12.45 uur. Elk weekend sfeervol dansen m.m.v. Amusementsgroep RECTIFICATIE van foutieve advertentie elders in dit nummer. wèl dansen met het bekende duo Elke woensdag en zaterdag. Pyrola Daarna gaat men aan de wandel, de route is duidelijk aangegeven met ge kleurde metalen pijlen en voert u door een prachtig bewaard gebleven binnen- duingebied. Men kan voor de wandeling zoveel tijd nemen als men zelf wil, maar het duurt toch minstens lVs a 2 uur voor U de tafel, waarop de juiste antwoor den zijn te vinden, hebt bereikt. U bent dan weer op het punt van uitgang terug. Voor het totale programma dient U dus zeker tweeënhalf uur uit te trek ken! „De Schuilhut" is een initiatief van de gezamenlijke kerken op Texel om de toeristen met informatie, advies, ge sprek maar ook met activiteiten op ont- spanningsgebied van dienst te zijn. Cen trum van de activiteiten is „De Schuil hut" een houten noodgebouw achter de Hervormde kerk aan de Dorpsstraat te De Koog. Hier is onder meer een biblio theek ondergebracht met Nederlandse en Duitse boeken, terwijl men er altijd welkom is voor een gesprek met een predikant of priester. Van 15 juli tot 25 augustus is ook een Duits team actief ten behoeve van de Duitse toeristen. Ten aanzien van de diverse activiteiten van het Schuilhut- werk vermelden wij de volgende gege vens Uitleenbibliotheek: Nederlandse en Duitse boeken. De bibliotheek is in juni geopend van 14.00-17.00 uur en van 20.00-22.00 uur, behalve 's maandags middags en 's zondags. In juli en augus tus is de bibliotheek ook 's morgens ge opend van 9.00-12.00 uur. Ieder is van harte welkom. Zangdiensten. In De Koog en Den Burg worden deze zomer zangdiensten ge houden. Men wordt verzocht eigen mu ziekinstrumenten mee te nemen. In De Koog: elke donderdagavond in de Hervormde kerk, om 20.30 uur. In Den Burg: 1 augustus in de Her vormde kerk (20.15 uur). Kerkentochten. Tochten onder deskun dige leiding over het eiland, met als vast punt bezichtiging van verschillen de kerken. Met eigen auto. Gezamenlijk vertrek om 14.00 uur vanaf „De Schuil hut". In juli en augustus: elke dinsdag middag en elke vrijdagmiddag. Jeugddiensten met nabespreking: In Herv. keik, De Koog. Nabespreking in „De Schuilhut". Vanaf 27 juni t/m 8 augustus elke zondagavond in de Herv. kerk in De Koog, om 19.30 uur. Wandeltochten in de omgeving van De Koog. Elke vrijdagavond. Start om 7.15 uur bij „De Schuilhut". Afstand ca 8 kilometer; tijd anderhalf tot twee uur. Na afloop koffiedrinken in „De Schuil hut". Kinderkerk elke zondagochtend om 9 en om half 11 in De Schuilhut, bedoeld voor het opvangen van kinderen, waar van de ouders de kerkdienst bezoeken. DIENST AN URLAUBERN Die Teams mit Jugendpfarrer Kapp (15 7.-11.8.) und Pfarrer Petri (12.-25 8.) sind von der Evang. Kirche in Deutsch- land mit dem Dienst an Urlaubern betraut. Als Mitleiter sind Hans-Peter und Uli Hofmann, Martin und Siegfried Ernst als erfahrene Freizeitpadagogen und Tonny van Dooremaal und Elisa beth Lechler als Kindergartnerinnen tatig. Die jungen Leute insgesamt 50 bieten die Spiele für Kinder und Jugendliche und die Gottesdienste in enger Zusammenarbeit mit Herrn De Vries und dem Raad voor het Zomer- werk der Kirchen auf Texel an. Sie ar- beiten ausserdem eng mit dem Kath. Team aus Essen zusammen Die Angebote und Aktivitaten, ausser dem Geannten noch Sangabende, Kon- zerte, Diskussonsabende, entnehmen Sie dem TEXELtoerist, Plakaten und Handzetteln. Die Gruppe ist auf „Vredestein" sicher zu erreiöhen jeden Montag von 8.00 - 11.00 Uhr.s Pfarrer und Teammitglieder sind zu Gesprachen und Kontakten gerne bereit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1971 | | pagina 0