22 show 4=6 WARENHUIS y 625 100 39 69 198 99 89 79 79 f65, Meubelhuis Texel Electrohuis Bakker viJ schoen passen de tas past er altijd bij 139 Nieuws voor dam- en schaakliefhebhers Nieuw kastje voor S.V.T. Naambord ontvreemd Welk meisje of mevrouw Bakkerij C, Timmer Oosterend SIMCA Klaverjassen 'g°L d|verjasclub Vliegveld 6-pers. stacaravan vrije woonruimte Met vakantie Kapper Schaart geen fruit meer. Voor diepvriezers en koelkasten 'N KLASSIEK INTERIEUR? OPENINGSAANBIEDING TUNIEKPAKKEN boetiek exclusieve mode Den Burg - Texel 24 en 25 september in 'De Bijenkorf', Oosterend -footsa-fe' SCH0ENHANDEL H00GERHEIDE Gravenstraat 15, Den Burg, telefoon (02220) 2475 DEZE WEEK 500 gr. mager vleesgehakt, half om half 500 gram malse varkensfricandeau 250 gram schenkel met been 3 grote Deense schnitzels Onze fijne vleeswaren 98 98 69 1,98 4,78 1,78 1,98 75 89 98 89 69 100 69 89 79 79 79 375 •lub Texel denavond wordt in hotel „De ledenvergadering gehouden, (veek later, op 28 september in ho- )e Graaf", wordt de eerste club gehouden, aanvang 8 uur. Er ook dit jaar weer meegedaan le competitie van de dambond in let Kennemerland. Texel speelt in klasse samen met acht andere Vorig jaar werd een 2e plaats ild. Het is de bedoeling dat de di- jeugddammers gewoon op de komen spelen waardoor hun ell op hoger niveau kan komen, leer er meerdere teglijk mee gaan is de overgang gemakkelijker. Dat overigens ook voor andere nieuw- rs. rcnafdeling dammen. de proef hiermee in het afgelo- eizoen wordt hiermee niet door- Alle deelnemers van vorig sei- kunnen, en dat wordt verwacht, >n in de clubcompetitie meedraai- raardoor er in feite niet zoveel dert. dammen op school. activiteiten, die vorig jaar een bleken te zijn worden ook dit voortgezet. Men wil echter wel aandacht aan theorie en aan wed- pel besteden. Evenals vorig jaar nsdagmiddags in de LTS-kantine n gespeeld vanaf circa half vier ilf zes. J. Hooijberg en P. Bake- lebben daarbij de leiding. Begin- wordt nog gepubliceerd. kclub Texel. at vorig jaar de schaakclub fei- ,in ruste" was bleek er na de ge- schaakkampioenschappen en de laatste plaats bij de jeugd, rij veel belangstelling te bestaan, waren plannen uitgewerkt om telijk samen te gaan met de dam- waardoor diverse activiteiten en gen gebundeld kunnen worden. JXELAARTJES aai gels ƒ1,65; elke re- ler ƒ0,55. Texelaar- enen bij vooruitbe- te worden voldaan. SRC 5-TEXEL 5 5—0 Texel kon het niet bolwerken tegen een sterker SRC. Reeds na 5 minuten kwam SRC op 10. Na 15 minuten speelde de aanvoerder verkeerd terug wat 20 betekende. Nog voor de rust werd het 30. Na de rust werd Texel steeds meer in de verdediging gedrukt en wist met met kunst en vliegwerk de stand tot 50 te beperken. Al met al was het toch een plezierige wedstrijd waarin de duidelijk betere ploeg verdiend won. Sinds kort prijkt aan de gevel van hotel „De Graaf" een nieuw medede- lingenkastje van de sportvereninging Texel. Het oude was te klein geworden om alle elftallen erin te kunnen ver melden. Voor een grotere opvolger zorgden de heren Tjonk en B. van Veen en het bestuur is hun dan ook zeer erkentelijk. In de nacht van zaterdag op zondag hebben onbekenden een reclamebord van de heer A. van Strien ontvreemd. Het bord stond aan de Wittekruislaan te Den Burg. De eigenaar heeft een pre mie van j 100,- uitgeloofd voor dege ne die aanwijzingen kan geven die tot teruggave van het bord leiden. Binnenkort worden dan ook alle schaakliefhebbers opgeroepen om de club en het spel weer nieuw leven in te blazen. Laat de schaakliefhbbers daarom letten op de publikaties. Jeugdschaken op school. Ook met jeugdschaken op school wordt enthousiast doorgegaan. Omstreeks be gin oktober, de juiste datum is nog niet bekend, zal er in de LTS-kantine op dinsdagmiddag weer mee worden begonnen. Medewerking wordt ver wacht van J. Hooijberg, P. Bakelaar en A. C. Bakker. Iedereen die iets voor schaken voelt kan dus weer z'n hart op halen. •rt loonbedrijf voor laaien uitharken rdjen lang en korf- met verlengde iltjttlas kraan. Telef. 3000, 3432, 2657 'olop pruimen, an, „De Veen", 2203 M. tel. voi iding voor al uw ijzen en ook voor ging van rijbewij- ijschool Groot, eig. Boon. Vamor ge- sliltel. (02230) 13232. erf >en- en metalen- Cobus Spigt, Eier- elefoon (02225) 297 gebruikte en on- de meubelen J. Schilderend 60, 2777 2JÓ1J I benzi tenzine voor witte Dros' Smederij d C 42 alle types auto- ini gers? Dros Smede- (02225) 229 rt loonbedrijf voor aaien, haksel kui- rdappelen rooien, igjmet 1.80 m., egali- wi mest verspreiden. 02220) 3000, 3432, handappels. M. „De Veen", 120) 2203 ooms 50 st. Durex per gros ƒ27,50 of lausiegel ƒ10, Postbus 194, rden. Geen voor- ing - oms; Proefpakket Blausiegel en met 30% korting ƒ15,Chriko, 169, Leeuwarden, binnen 5 dagen angst s grijp die winst tra 'tste en goedkoop- tzaak van Neder- t/m 30 septem- k: zomerprijzen- Duizenden korte edpe bontmantels - den. Nu kopen en vinter betalen. 3 onr vaarborggarantie! ge st zeer soepele ervice. De bont- Voorstreek 71, er#arden-centrum, 100) 20713. Bij .et lehele reiskosten- de, |ng! aid 2-1 Op 19 september heeft Anja een broertje gekre gen. Wij noemen hem Remco B. Goënga-Dros W. Goënga Den Hoorn-Texel, De Naai la. Mag ik me even voorstel len Daniel Bonne zoon van Heieen en Piet. Ik ben geboren op 16 september 1971 om 12.30 uur en weeg 8% pond. Mijn wieg staat aan de Hoofdweg C lb, Eierland, Texel. Met dank aan God en grote vreugde mogen wij u kennis geven van de voorspoedige geboorte van ons dochtertje en zusje Jantina Agina (Jantina) B. Vlaming J. M. Vlaming- de Ruyter Ria, Kees, Annie en Leni Texel, 20 september 1971, Nieuwe Schild O 53, Oosterend. wil ons helpen met alle voorkomende werkzaam heden. Voor hele of halve dagen telefoon (02223) 293 TE KOOP in prima staat type 1500 gis, bouwj. '67. Tjakkerstr. 9, Den Burg op vrijdag 24 september in hotel „De Zwaan" om 20.00 uur. 4 oktober a.s. hopen mijn lieve zuster en zwager A. DAALDER-BAKKER en L. J. DAALDER, Prins Willem Alexander- singel 45, Den Helder, hun 50-jarig huwelijks feest te vieren. Receptie op die dag 's namiddags van 4-6 uur in hotel Bellevue, Spoor straat 11, Den Helder. N. Bakker, Wierstraat 3, Oosterend - Texel. nu zonwering. rij blij vend prijs- Vlotte levertijd, kt< tfantie. B. C. van de 'n eltent zaterdag en )ooi 'osselen. lc- P. Thijsselaan 304 kolenconvector. voor grote ka- 1 vijfjes. Telefoon gu 95 liet vrijdag 24 sept. leden welkom. Het is 24 september 40 jaar geleden dat onze lieve ouders Jaap Breman Bets Breman-dc Klerk in het huwelijk traden. Dat zij nog lang voor el kaar en voor ons ge spaard mogen blijven is de wens van Nel en Kuuk Bep en Co Marius en Olga Receptie zaterdag 25 sep tember van half acht tot negen uur in het Gebouw voor Christelijke Belan gen te Oosterend. TE KOOP een dubbelwandige Buitenkant aluminium afm. 7,50x2,75 mtr. J. C. RAB N.V. Telefoon 02220-3341 Voor permanent te huur gevraagd: Bij voorkeur buiten de dorpen. Ben bereid hoge huur te betalen, maar verwacht in dat geval wel iets behoorlijks voor m'n geld. Brieven onder nr 476 aan bureau Texelse Courant. van 27 sept. t/m 2 okt. Warmoesstr. 9, tel. 2176 Wegens beëindiging vai het bedrijf A. ZIELMAN Rentenaar, Oosterend Jan After Dros' Smederij Te koop: RIANT WOONHUIS J. Kuip, Heemskerckstraat 44, Oudeschild. U vindt altijd de passende overgordijnen en vitrages in onze pracht collectie, 'n goed idee, eerst naar (Tri: interieur adviseurs den burg, tel. 2575 Hiermede geven wij u kennis dat heden van ons is weggenomen, naar haar Heer en Hei land, onze lieve, zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder Jacoba de Visser, weduwe van G. Westerlaken, in de ouderdom van 82 jaar. G. Westerlaken M. Westerlaken-Maat M. van Bruggen-Westerlaken A. van Bruggen D. Westerlaken A. Westerlaken-van Bruggen A. Westerlaken H. Westerlaken-Vervenne M. Eelman-Westerlaken G. Eelman klein- en achterkleinkinderen Texel, 20 september 1971, Huize „Irene", Gasthuisstraat 21, Den Burg. De rouwdienst zal worden gehouden op don derdag 23 september, n.m. 2 uur, in Huize „Irene", waarna de begrafenis op de Ned. Herv. begraafplaats te Den Hoorn. Gelegenheid tot condoleren: woensdagavond van 7.30 tot 8.30 uur in Huize „Irene". ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini Serie prachtige nu voor 1 MODEHUIS1 GRAVENSTRAAT 13 lllllllllll^llllllllllllllllllllllülllllllllllllllllllllllllllllllllllll RA1FFEISENBANK DE KOOG Na 17 september alleen woensdags geopend van 9.0012.00 uur. Weverstraat 22 - Telefoon (02220) 3408 Houdt u die datum vrij voor een bezoek aan Oosterend bruin struis LEEST EEE L Speciale pasvorm-leesten f|Y die bij uw voeten horen Een tas die bij uw schoenen hoort LEEST F 49.90 We hebben nog méér van die goed passende Caral combinaties I Weverstraat - Den Burg 150 gram heerlijke TONGEWORST met veel tong 150 gram sappige gekookte GELDERSE HAM 150 gram prachtige KINNEBAKHAM 100 gram pittige ge braden ROLLETTE 100 gram mooi ma ger PEKELVLEES 150 gram Gelderse gekookte METWORST Kassakoopje Tablet chocolade melk, puur of hazelnoot Kassakoopje Literblik le soort HOLLANDSE SPERZIE BONEN Kassakoopje Krat met 12 flessen halve liters PILS Kassakoopje Baal 400 gr. versgebrande zoute pinda's SPAAR ONZE GRATIS JUBILEUMZEGELS GRATIS BIJ DE ONDERSTAANDE ARTIKELEN I POT ZUIVERE BIJENBLOEMENHONING 1 POT HEINZ SANDWICHSPREAD 1 GROTE HEERLIJKE HOTELCAKE 1 PAK MET 50 PLASTIC BOTERHAMZAKJES I PAK MEXICAN 4 6 KOFFIEBONEN 1 PAK MEXICAN 4 6 GEMALEN VACUUMKOFFIE 1.98 1,49 1,75 89 1,89 1.99 Pak met 9 kwatta CHOCOLA DEREPEN 3 rollen klarop drop Zak heerlijke bitterkoekjes zak lekkere lange vingers 2 rollen ronde of Verkade BISKWIES pak met 400 gr. speculaas 3 rol brosse of vierkant TAFEL BESCHUIT 117 - 17 Pak 250 gram verse ROOMBOTER 1,79 1 gesneden VVIT- of BRUIN BROOD, nog steeds 85 1 kilo verpakte WITTE SUIKER 1,15 1 groot KRENTENBROOD 1,29 2 pak LEEUWENZEGEL MARGARINE 89 1 literfles CHOCOLADEDRANK 69 j 1 pakje Zwan PATE keus uit 5 soorten Bakje met 250 gram ZURE ZULT 89 - 20 Liter frambozen/ bessenwijn 2,95 - 97 Liter ITALIAANSE VERMOUTH Bianca of rosso 4,95 - 1,20 Leuk glas FRANSE MOSTERD 1,35 - 36 500 gram GESNEDEN ANDIJVIE 29 Kilo heerlijke DRUIVEN 1,39 Kilo COX D'ORANGES 69 500 gram GESCHRAPTE WORTELTJES 29 500 gram GESNEDEN RODE KOOL 29 Kilo voorgebakken PATATES FRITES 1,49 Blik met 200 gram VARKENS VLEES Pak met 4 rol CLOSET PAPIER rose of wit 1,15 - 36 Flacon 4 6 AFWAS- MIDDEL 1,00 - 21 1 CITRUS- PERS leuke kleuren 90 een vergiet 98 Pak Suja lciierstrips 1,25 'Tube Prodent TANDPASTA 79

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1971 | | pagina 0