Groen 'Zwarts Jexels in het harL, Drie dierenartsen in groepspraktij k TAXI 2323 Programma festiviteiten t.g.v. regeringsjubileum „Grootvaders klok" in Den Hoorn Groep vrouwen pleegt brutale diefstallen DE SPYKER woensdag 5 september a.s. in Den Burg de gehele dag gesloten.. goedig bouw van diergeneeskundig entrum in Don Burg Visclub start serie vvinterwedstrijden pandagavond a.s. voor de itste keer dia-voorstelling R.K. kerkte De Koog 1MINALAAN 4-6 DEN HOORN In het kader van de viering van het re~® geringsjubileum zalaj de drumband van DEK woensdag middag 5 septem ber om 13.30 uur in de Herenstraat een demonstratie ge- ven Onderdeel van deze demonstratie is het opvoeren van het spel „Grootvaders klok". Dit hangt samen met de door DEK georganiseerde loterij en mensen die benieuwd zijn of ze een prijs hebben gewonnen moeten dan ook beslist naar de demonstratie gaan kijken. De loten zullen in de voor afgaande dagen door de leden te koop worden aangeboden. De deelnemers moeten de tijd raden die bij de trekking door „grootvaders klok" zal worden aangegeven. Als het mogelijk is zullen de prijzen direkt door de musicerende band bij de winnaars aan huis worden bezorgd. t.c 1 1 *118 H -i t l Asiel weer geopend Het Asiel aan de Burgwal is weer open. Iedere vrijdag, zaterdag en zon dag kan men er terecht om te lezen, te oraten en een pilsje te drinken. Er is een nieuwe geluidsinstalatie. Dinsdag heeft op Texel een groepje vrouwen geopereerd die erin slaagden op zeer brutale wijze geld te stelen. De dames belden aan bij een familie in Ei- crland en hielden de vrouw des huizes op allerlei manieren aan de praat. Ze informeerden naar van alles en nog wat vroegen etenswaren te koop en tracht ten binnen te komen. De overdonderde huisvrouw had alle aandacht nodig bij de rap pratende en zich opdringende bezoeksters zodat het mogelijk was dat een hunner ongemerkt binnendrong en kon meenemen wat van haar gading was. Later werd een bedrag van ƒ1200,vermist. Dezelfde groep vrou wen heeft een bezoek gebracht aan een woning in Spang. Hier was niemand thuis en daarom drongen de dames maar „gewoon" binnen en haalden ƒ3050, weg. Toen het geld werd vermist was het groepje alweer van Texel verdwe- Houd in de gaten tot volgende week In verband met de viering van het 25-jarig regeringsjubileum zijn onze zaken Ook dinsdagmiddag 4 september a.s. zijn de zaken normaal gesloten. Tevens zijn de zaken op zaterdag middag 8 september normaal geopend. Winkeliersvereniging Den Burg. IjDAG 31 AUGUSTUS 1973 86e JAARGANG No. 8805 B.V. vJi. Langeveld De Rooy 11 - Den Burg, Texel Tel. 2741 I Harr> de Graaf, Keesoudaan 43, Den 1 tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Vcrschünt dinsdags en vrtydags Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ6,25 p. kw. -f- 50 cent incasso; los 25 cent. Bank: Amrobank, Ned. Mid. Bank, Rabobank Advert. 23 ct p. mm. cxcl. 4°/o BTW Dp zondag 2 september wordt van 100 tot 12.00 uur bij 't Horntje een fcrtviswedstrijd gehouden door de fclub Texel. Het is de eerste van een [ie van negen „winterwedstrijden" fallen aan de oostkust van Texel ge- den zullen worden volgens onder- t programma: |september: R.K. kerk Oudeschild «ptember: Dijkmanshuizen ktober. IJzeren Kaap ■oktober: TJsdijk ■november: R.K. kerk Oudeschild |november: Dijkmanshuizen pecember: P.H. polder nuari: R.K. kerk Oudeschild [Iet uitzondering van zondag a.s. den alle wedstrijden gehouden van 1-11.00 uur. 'E KOOG Maandagavond a s zal laatste keer van dit seizoen zijn mevrouw A. Tiessen-Spaans in de kerk te De Koog dia's van Texel loont. Wie de diavoorstelling nog zien moet dus van deze voorlopig ste gelegenheid gebruik maken, ïvang half negen. De dia's van me- ,Jw Tiessen brengen het ontstaan Texel in beeld en verder zijn reek- fraaie opnamen gewijd aan de vier 'getijden. Evenals vorig jaar heb- de voorstellingen (in het kader van Schuilhutwerk) vrij veel belangstel getrokken. Het gemiddelde aantal ^kers lag rond de 35. Onderstaand een overzicht van de festiviteiten die op Texel worden ge organiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Juliana. Met betrekking tot enkele onderdelen (w.o. de autotocht en de fietstourtocht) volgen later nadere mededelingen. DEN BURG Woensdag 5 september: 10.30 uur: Straattekenwedstrijd voor leerlingen van kleuter- en la gere scholen op de Wilhelminalaan. 14.00 uur: Spel-puzzel-wandeltocht voor iedereen. Start in de LTS- kantine aan de Emmalaan. 16.30 - 19.30 uur: Voetbalwedstrijden op het S.V.T.-veld, meetellend voor het dorp-tegen-dorp spel. 17.00 uur: Stratenloop. Nog opgave mogelijk bij de start op het SVT-veld. Zaterdag 8 september: 10.30 uur: Zeven dorpen wielerwedstrijd. Start op de Maricoweg. 12.15 - 13.05 uur: Finisch op het Schilderend van wielertijdrit Oudeschild- Den Burg. 14.00 - 15.00 uur: Start puzzel fietstocht op het parkeerterrein aan de Wil helminalaan. 14,00 uur: Start autotocht (met versierde auto's). 19.30 uur: Aanvang dorp-tegen-dorp spel (nadere berichten volgen). 20.45 uur: Beoordeling dorp-tegen-dorp spel op de Groeneplaats. DEN HOORN Woensdag 5 september: 9.15 uur: Muzikale rondgang door het dorp. 10.00 uur: Kinderspelen voor kinderen van de eerste en tweede klas in de Herenstraat. 10.30 uur: Wedstrijd straattekenen in de Herenstraat. 11.30 uur: Kinderspelen 3e en 4e klas in de Herenstraat. 13.30 uur: Demonstratie drumband D.E.K. in de Herenstraat. Daar bij wordt het spel „Grootvaders klok" opgevoerd die te vens de trekking is van de D.E.K.-verloting. Vrydag 7 september 17.30 - 19.30 uur: Voetbalwedstrijden op het ZDH-terrein. Zaterdag 8 september: 11.35 - 11.40 uur: Doortocht wielrenners zeven dorpen wielerwedstrijd met premiesprint. 14.00 - 15.30 uur: Puzzelfietstocht. Start hoek Diek-Herenstraat. 19.30 uur. Aanvang spel „Dorp-tegen-dorp". Verzamelen bij het dorpshuis De Waldhoorn. 20.45 uur: Beoordeling „Dorp-tegen-dorp" bij De Waldhoorn. OUDESCHILD Woensdag 5 september: 10.30 uur: Wedstrijd straattekenen in de De Houtmanstraat achter de nieuwe woningen. 14.00 uur: Kinderspelen op het sportveld van Oudeschild. 19.30 uur: Lampionoptocht. Start dorpshuis 't Skiltje. Donderdag 6 september: 17.30 - 19.30 uur: Voetbalwedstrijden op het sportveld Oudeschild. Zaterdag 8 september: 11.55 - 12.00 uur: Finish zeven dorpen wielertocht op de dijk bij de De Ruy- terstraat. 12.15 - 13.00 uur: Start tijdrit Oudeschild-Den Burg bij de havencoupure. 14.00 - 15.30 uur: Start puzzelfietstocht bij ,,'t Pakhuus" op het haventer rein. 19.30 uur: Aanvang spel „Dorp-tegen-dorp". Verzamelen bij het dorpshuis 't Skiltje. 20.45 uur: Beoordeling spel „Dorp-tegen-dorp" bij dorpshuis 't Skil tje. DE WAAL Woensdag 5 september: 11.15 uur: Allegorische optocht. Start op de Bomendiek. 11.45 uur: Wedstrijd straattekenen op de Bomendiek. 14.00 uur: Kinderspelen op het sportveld van De Waal. 19.45 uur: Lampionoptocht. Start op de Bomendiek. Zaterdag 8 september: 10.35 - 10.40 uur: Doortocht deelnemers zeven dorpen wielertocht met pre miesprint op Bomendiek en Hogerend. 14.00 - 15.30 uur: Start puzzelfietstocht op Hogerend. 19.30 uur: Aanvang spel „Dorp-tegen-dorp". Verzamelen bij dorps huis De Wielewaal. 20.45 uur: Beoordeling „Dorp-tegen-dorp" bij „De Wielewaal". DE COCKSDORP Woensdag 5 september: 10.30 uur: Wedstrijd straattekenen in de Hodshonstraat en Klimp- straat. 13.30 uur: Poppenkastvoorstelling op het SVC-terrein. 14.00 uur: Kinderspelen op het SVC-terrein. 19.30 uur: Lampionoptocht. Start by restaurant Marinus aan de Mo lenlaan. Vrijdag 7 september: 17.30 - 19.30 uur: Voetballen op het SVC-terrein. Zaterdag 8 september: 11.05 - 11.10 uur: Doortocht deelnemers zeven dorpen wielertocht met pre- miespnnt op de Kikkertstraat. 14.00 - 15.30 uur: Bij Kikkertstraat 15 start de puzzelfietstocht. 19.30 uur: Aanvang spel „Dorp-tegen-dorp". Verzamelen op het schoolplein aan de Kikkertstraat. 20.45 uur: Beoordeling „Dorp-tegen-dorp" op het schoolplein aan de Kikertstraat. DE KOOG Woensdag 5 september: 10.30 uur: Wedstrijd straattekenen op de parkeerplaats aan de Ni- kadeL 14.00 uur: Volksspelen op de speelweide naast de R.K. kerk aan de Nikadel, o.a. ringsteken op ponys, ringsteken op de fiets en voor volwassenen tobbesteken en touwtrekken. Donderdag 6 september: 17.30 - 19.30 uur: Voetballen op het sportveld aan de Boodtlaan. Zaterdag 8 september: 11.20 - 11.25 uur: Doortocht deelnemers zeven dorpen wielertocht met pre miesprint op de Ruyslaan. 14.00 - 15.30 uur: Start puzzeilietstocht bij het postkantoor aai} de Brink. 19.30 uur: Aanvang „Dorp-tegen-dorp" spel. Verzamelen bij De Schuilhut aan de Dorpsstraat. 20.45 uur: Beoordeling „Dorp-tegen-dorp" spel bij De Schuilhut aan de Dorpsstraat. OOSTEREND Woensdag 5 september: 10.30 uur: Wedstrijd straattekenen op de parkeerplaats bij de Bijen- korfweg en op het trottoir bij de bejaardenwonmgen. 14.00 uur: Kinderspelen in de muziektuin aan de Oranjestraat. 16.30 - 19.30 uur: Voetballen op het sportveld van Oosterend. 19.30 uur: Lampionoptocht, start bij het Gebouw voor Chr. Belan gen. Vrijdag 7 september: v. 20.15 uur: Strijd om de man en de vrouw in de muziektuin aan de Oranjestraat. Zaterdag 8 september: 10.45 - 10.50 uur: Doortocht wielrenners zeven dorpen wielertocht met pre miesprint in de Mijdderstraat. 14.00 - 15.30 uur: Start puzzelfietstocht bij de R.K. kerk. 19.30 uur: Aanvang spel „Dorp-tegen-dorp". Verzamelen bij dorps huis De Bijenkorf. 20.45 uur: Beoordeling „Dorp-tegen-dorp" spel. De Texelse dierenartsen gaan nauw samenwerken om hun taak beter en jfficiënter te kunnen uitvoeren. Sinds vorig jaar bestond al een samenwer- ingsverband tussen de heren J. Beekman te De Waal en L. F. den Houter te ten Burg. Per 1 september a.s. komt daar de heer J. W. Driessen te Den Lrg bij, aanvankelijk als assistent. Laatstgenoemde is bij de veehouders leen onbekende, want hij was tot voor kort de op Texel gevestigde adjunct- Irekteur van de Vleeskeuringskring Den Helder. De drie dierenartsen wil- (n een groepspraktijk vormen en zo spoedig mogelijk een diergeneeskun- j praktijkcentrum stichten, onder te brengen in een nieuw gebouw te Den |urg. Inzake aankoop van grond zijn onderhandelingen gaande. |zoals bekend hebben de heren Beek- ji en Den Houter hun praktijk _n huis. Vooral als gevolg van de toe- |mende drukte, met name veroorzaakt kleine huisdieren wordt dit wel B& bezwaarlijk. Wat vroeger uit- Indering was is tegenwoordig regel: wachtkamer (lees halletje resp. jig) zit elk spreekuur vol wachtenden, ■aar ook de boeren roepen steeds va ir de veearts bij hun zieke dieren. Dure schapen (De schapen zijn tegenwoordig zo Jstbaar dat medische hulp eerder Irdt ingeroepen dan vroeger, toen lén nog de kans liep dat de behande- Igskostcn van de veearts hoger waren in de waarde van het te redden dier Ik het sterk toenemende aantal melk- Teien op Texel heeft zijn gevolgen Jor het takenpakket van de twee Ixelse dierendokters. Een derde man Inden zij in hun associatie goed ge- luiken. Door de samenwerking in iatschapsverband kan 'n goede va- Intieregeling en werkindeling (wissel- inïten) worden bereikt met als ge lig een betere service aan boeren en ldere relaties. gemaakt, maar ze lijden meestal schip breuk omdat daar de concurrentiever houdingen anders liggen. Het geprojecteerde praktijkcentrum zal omvatten: wachtkamer, behande lingsruimte, operatiekamer, apotheek, stal en spoelruimte. Zowel voor het la ten behandelen van kleine huisdieren als van bijv. schapen zal men er terecht kunnen. Tevreden betrokken dierenartsen zijn zeer ..eden over de bereikte overeenstem- [ng. Elders in het land worden derge- samenwerkingsplannen ook wel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1