Twee titels voor dames Tevoko 1 EESTPROGRAMMA ONINGÏNNEDAG competitie en voor de beker al >nd ..boksschool Texel*' houdt demonstratiewedstrijden zomerverblijf op Texel voor 1 of 2 VERHUISD BRUINE HOND BINELLA KADOBONNEN Tine Beemsterboer Bericht uii het boekenwereldje HET OPEN BOEK dames vaui Tevoko I kunnen te- ien op een fantastisch vodleybailsed- Zaitendaig is heft .team dm de voor ste wedstrijd 'kampioen gewonden im ompetiltie. Tevoko heeft vier punten d sprong op mummer twee, zodat er e thuiswedstrijd zaterdag a.s. wei- Ie neer kan gebeuren. De uitwedstrijd n Flevo 2, uiit Enkhuizen, leverde probleem op. Tevoko kon direkt in ie erste set al uMopen naar een 120 n sprong. Flevo kreeg toen de géle- ieid om terug te komen, maar de set met 1510 voor Tevoko. In de de en de derde set was de tegen- j van Flevo .dermate zwak, dat Te met 156 en 157 de eiilnduitslag 'e gelijk op 30 kon bepalen. Aam ster Ammekes J.oosten mocht daar in le beker dm ontvangst nemen uit jen van de idiiStnidbs voorzitter, de thuiswedstrijd van a.s zaterdag (I uur) tegen VeLox II wordt het ge- team in de bloemetjes gezet. Er a it gerekend op alle leden van Te en daarnaast zijn ook alle volley- lïhousiasten welkom. Het team tdeze wedstrijd .in ieder geval haar beentje voor. Derde divisie? isfxjko heeft zich do:r dut kampioen- het recht verworven volgend jaar uit te komen om de nationale competitie. Of er in de derde divisie gespeeld gaat worden is nog een open vraag. Hoewel het natuurlijk erg eervol is om uit te ko men in deze competitie (het dichtsbij spelende derde duvisdeteam as Veliox I dn Alkmaar), moet itoch de realiteit met uit het oog verloren worden. Heeft Tevoko volgend jaar wél voldoende spelersma teriaal? Nog een beker Gnsteravond stond Tevoko I weer aan getreden. Nu m Hoorn tegenover Relax uit Egmond a d. Hoef. Deze wedstrijd zou de beslissing brengen in de beker- oompetibie (los van de normale competi tie). Het werd een 30 overwinning voor Tevoko. Van beide zijden werd goed spel gelevrd, maar Tevoko was duidelijk de meerdere. Ze zijn nu een maal .te sterk dut jaar! De setstanden spreken voor zich: 159, 154 en 155. Deze prestatie 'leverde een kolossale be ker op Tevoko bekert nu door en speelt waarschijnlijk op zaterdag 10 mei thuis tegen de derde divisieploeg KDS (Ken- nemenland). Noteer het even, u leest er meer over. Donderdagavond 1 mei training alle Nevobo-dames van 20.30 - 21.30 uur. Daarna de Nevobo-heren van 21.30 - 22.30 uur. TEXELAARTJES Minimaal (3 regels) 2,70, elke regel meer ƒ0,90. Texelaartjes dienen bij vooruitbetaling te wor den voldaan. Onder adres te bevragen (niet eerder dan 11 uur in de boek handel) en onder nummer ƒ1,50 meer. Alles inclu sief 4°/o BTW. Sigarenbandjes weg gooien? J. Kramer, Wil sterstraat 16, telef. 2464 komt ze graag afhalen Vanaf ƒ38,70 per maand heeft u al een elektro nisch orgel. Verder heb ben wij alle soorten mu ziekinstrumenten, snaren en bladmuziek, ook van Johan de Heer op cijfer accoorden. Muziekhandel Fa. v. Wijngaarden, We verstraat 68, tel. 02220- 2695, Den Burg Vanaf ƒ44,per maand heeft u al een kleuren tv bij ons. TV en andere re paraties zijn a contant. Radio en TV service Van Wijngaarden, Weverstr. 68, Den Burg, telefoon 02220-2695 naar rechts staand: Piet Schneider, Linda Bark, D/da Jorna, Anne griet Kager hrew Albers. Zittend: Marian Kager, Annelies Joosten, Ria Zoetelief en Nel Huis- fitte rde: DEN BURG /t ^rung van koninginnedag in Den om 8.00 uur met muziek van in van de Herv. kerk door leden gelet Kon. Texells Fanfare. Om 11.00 art in de Jonkerstraat de allego- eef cstorische optocht. Het opstellen ui' een half uur tevoren. De enkelin- ooi oeten zich vervoegen m de Jon- rar :at; de paren .in het Jan Dirksz- jom n de groepen in de Willem van D( nstraat. Medewerking verlenen ffiK en de volgende route wordt Kogerstraat, De Zes, Lijnbaan, "J. Weststraat, Molenstraat, Kees- Elemert Warmiessfcraat, Wever- Stenenplaats, Binnenburg, Vis- Groeneolaats. 14 00 uur start op het parkeerter- jaarlin de Emmalaan een fietstocht reirfet hele gezin. De afstand bedraagt :r 17 kilometer. Ieder krijgt na huiveen herinneringsvaantj e. 19.30 uur begint op de Jonker- bet opstellen voor de lampionop- ~dec Route: Jonkerstraat. Kogerstraat, raat, Schilderend, Julianastraat, nmallaan, Drijverstraat, Thijsse- fnsbergenst raat, Wilhelminalaan PU ^ruislaan. Eindpunt is het fanfa- wwtje. DE KOOG (OOG Om 10.00 uur start op d{ in van de LubertisChool een op- versierde fietsen, wagentjes enomen kan worden door kin- Lr at en met de lagere school-leef- Eer krijgt na afloop een traotatie. ags om 14 00 uur start, eveneens schoolplein, een puzzeltocht op voor alle leeftijden. De tocht mgeveer twee uur en voert door lend duin- en bosgebied, Deelna- DEN HOORN HOORN Na de gebruikelijke rondgang wordt de school- hop- m 10 00 uur op 't veld van ZDH it waar verschillende spelen en ]den zullen worden afgewerkt, wart voor itwee verzamelen bij al waar vandaan men met wa- fterstodht", alles wat er aan hout naai rdt verzameld gaat naar de mei- 'ude kleren aantrekken!). Mocht Enen op 30 april dan wordt het iramma versohoven naar de mid- 5 mei. OOSTEREND De koninginnedagviering in Ooster end begint om 10 uur met een teken wedstrijd voor kinderen van de lagere- en de kleuterschool op het parkeerter rein bij de hoek van de Bijenkorf weg. Om 14 uur start bij het gebouw voor christelijke belangen een allergorische kinderoptocht, met medewerking van Excelsior. In de muziektuin hebben vanaf 14.30 uur kinderspelen plaats, waarna wedstrijden voor alle lagere schoolkinderen worden gehouden. Om ongeveer 16.30 uur is er ringsteken op de fiets voor kinderen vanaf 14 jaar. 's Avonds de Meieihlis. OUDESCHILD OUDESCHILD - De organisatie van Koninginnedag in Oudeschild is in handen van de Gemeenschap Oude schild Om 8.00 uur wordt begonnen met muziek van de toren van de NH- kerk. Om 10.00 uur 9tarten in het An kerpark kinderspelen 4-12 jaar). De kinderen van de kleuterschool krijgen op school een kaartje dat ze tijdens de spelen bij zich- moeten hebben. Het draaiorgel van Jan Zwan zorgt voor de muzikale noot en Aad van Liere ver strekt versnaperingen. Om 14.30 uur start op het schoolplein een allergori sche optocht met muzikale medewer king van het Kon. Texels Fanfare. Er kan worden deelgenomen door groepen, paren en enkelingen. De tocht eindigt bij 't Skiltje, waar de jury zit. 's Avonds omstreeks half negen wordt aan het Skillepaadje de Meierblis ont stoken; tevens wordt daar een wedstrijd slootjespringen gehouden. OUDESCHILD De onlangs opge richte .Boksschool Texel" houdt zater dagavond 3 mei dn ,,De Zeven Provin ciën" demonstratie bokswedsbnj.den. Be gonnen wordt om 20.30 uur. Deelgeno men za'l worden door Jan de Lugt, Theo Boom, Martin Wbitte, Jack Brum, Piet Koopman, Jaap Krijnen, Tonny Water man, Hans Boks, Bok Iken en Jan de Rooij. De bedoeling is het publiek be kend :te maken met de vorm van recrea- tieboksen waarmee „Boksschool Texel" zioh bezig houdt. Voor belangstellenden is de toegang vrij. 'T STRENDER SALON NETJE, voor een goed verzorgd modieus kapsel. In t hoekje van de Oes terstraat. 02223-436 b.g.g. 398. Abonnementen met 10°/o korting. A.s. donderdag 24 april gesloten. Opleiding voor al uw rijbewijzen en ook voor verlenging van rijbewij zen. Rijschool Groot, eig. K. H. Boon, Vamor ge- dipl., tel. (02230) 13252. Elke maandag theorieles in ,,De Oranjeboom" om 20.00 uur Voor gebruikte en on geregelde meubelen. J. Jongedijk, Boogerd 28, tel. (02220) 2777 Lompen- en metalen- handel Cobus Spigt, Eier- land, telefoon (02225) 297 Volop handappels. Huisman, De Veen, tel. 2203 Houtworm? Een Kim-X set helpt! Voor meube len, orgels, piano's, enz. KIM-X helpt absoluut af doende. Set: flesje, spuit je, kwastje; 1 ltr, 5 ltr., 10 en meer liters. Verkrijg baar bij Bakkers Ijzer handel en Bremer doe-het -zelf Oosterend Op al onze accu's voor voer- en vaartuigen 20% korting bij inlevering van uw oude acou. Fa. A. Kievit Z<n., Kogerstraat Den Burg De Twee Paardjes, woensdag t/m zaterdag geopend Opruiming van restanten bloembollen. Enkele en dubbele anemonen per 50 ƒ2,50, p. 100 ƒ4,75. Monbretia's p. 50 ƒ3,- p. 100 5,50. Sparaxis p. 50 ƒ2,50 p. 100 ƒ4,75. Aoi- danthera p. 50 ƒ2,50 p. 100 ƒ4,75. Renonkéls p. 50 ƒ3,50 p. 100 ƒ6,50. Be gonias p. 10 ƒ3,50 p. 25 ƒ7,25. Liaitris p. 10 ƒ2,50 p. 25 ƒ6,-. Lelies in di verse soorten p. 10 ƒ4,- p. 25 ƒ9,75 p. 50 ƒ19,- Dahlias p. 5 ƒ2,50 p. 10 ƒ4,75 p. 25 ƒ11,25. Deze aanbieding is geldig t/m 5 mei. A. van Strien Schilderend 45b, telefoon 2^04 Echtpaar z.k. vraagt weken in de maand juli. H. K. JANSMA, Marie Koenenstraat nr. 3 te Zwolle Met blijdsChaip geven wij u kennis vam de geboorte van onze dochter en zusje Marjo Bij hat H. Doopsel ont vangt zij de namen Mangreta Johanna Dia Huisman-Bakker Gerard Huisman Esther Texel, 28 april 1975, Burgwal 12, Den Buiig, Blij en gelukkig berich ten wij u de geboorte van onze zoon en ons broertje Herman us Bernardus Cornells Marco Kees Paagman Anneke Paagman- B akker Anita en Mariska Texel, 24 april 1975. Postweg 10, Eierland. Tijdelijk Lid win a ziekenhuis, Den Helder. 1915 1975 Maandag 5 mei zijn onze ouders F. Koopman T. Koopman-Boon 60 jaar getrouwd De kinderen en kleinkin deren wensen hun nog vele jaren in goede ge zondheid toe. De feestdag wordt ge houden op Texel, Receptie van 15.00 tot 17.00 uur. Binsbergenstraat 2, Den Burg, Texel. Home-lite motorzagen, bosmaaiers en waterpom- J pen. F. Koom, Grensweg 388, tel. 2931 Husqvarna motorzagen reeds vanaf ƒ450,Fa. Tatenhove, Oosterend Steeds te koop gevr. oude Nederl. en buitenl. munten. De Goudsbergth, Binnenburg 15, Den Burg tel. 2295 of 3978. Inkoop, verkoop, ruil Gevraagd meisje met flink postuur die mijn planten wil verzorgen. Moet eventueel bereid zijn om overuren te ma ken? Met spoed sollicite ren want mijn planten gaan hartstikke kapot. Solicitaties richten aan Hans W. (Bella). Het komt altijd goed met loon en zooo Kuilgras te koop. De Ruij tersplaats B 204, Den Burg, tel. 2415 Te koop tropische vis sen Pelchromaitosomis. E. Combé, Thijsselaan 136 Te koop 20 GUSTE PINKEN Eén en anderhalf jaar. Ook in gedeelten. Acht merries, allen drachtig, waarvan al twee met veulens. Er zijn goede werkpaarden bij. Zes jonge paarden, één en twee jaar oud. Ook ruilen tegen ander vee. Terpstra Hoeve „Welbedacht". Laagwaalderweg 26 van Postweg 169 naar Rozendijk 16 FAM. D. PRINS Uw adres voor prima aardappelen Te koop goed onderh. ameublement. V. d. Vlies, De Zes 31, Den Burg Te k. 3 Shetlandpony's; 1 3-jarige merrie (drach tig); 1 merrieveulen 10 mnd. 1 hengst 2 jaar; Silvia p/a tel. 3567. Wegens omstandigh. g. tehuis gezodht voor lieve waakzame hond. C. Schaatsenberg p.a. C. Moens, Schilderend 77, tel. 3454 Jongeman18 j aar, werkzaam te Den Burg zoekt kosthuis of kamer. Tel. 02226-356 Lotto Tex. Boys. A.s. donderdag inlevering maandlotto's (ophaal dienst over heel Texel). Tel. 02220-2788 Te koop 4 binnen en buitendeuren 7,50 per stuk; Mobylette sport- brommer 8000 km gelo pen ƒ300,gazonmaaier ƒ25,—. Tel. 02220-2172 GEVONDEN (lijkt op collie) 4 jaar, teef. Af te halen bij Hondenpension Ellen, Keesomlaan 47. van ieder gewenst bedrag voor Binella cosmetica of behandelingen, voor moe derdag. Salon gesloten van 12 mei tot 9 juni. Schoonheidssalon Keesomlaan 16, Den Burg, tel. 2275 Bij uitgeverij Kruseman wordt overwogen om het boek „Texelse Vertellin gen" van Dirk Dekker (uit 1867) te herdrukken. Er staan zes verhalen in, o.a. 't Skapseljoen, Gerrit de Wolf en en De Biest Weerom. De herdruk zou (als het plan doorgaat) 17.50 moeten gaan kosten (250 blz.). In twee banden is bij Meulenhoff een kleurrij ke encyclopedie van de natuur uitgebracht: Flora en Fauna van Europa. Ze kosten samen 65,(los zijn ze ook te koop, maar dan voor 39.50 per deel). Het ziet er met naar uit dat de handelseditie van het geruchtmakende ge schrift „Veer verbinding Texel-Den Helder" voor 1985 zal verschijnen. Nu een aantal zwaarmoe dige verhalen van Hee- resma zijn verfilmd is er van het boek een film editie verschenen (12.50). Er zou van Heeresma in april een nieuwe verha lenbundel uitkomen (Mij meringen bij mijn Naai machine) maar de uitge ver heeft de tekst daar van nog niet in huis. Om onduidelijke redenen gaat de aangekondigde uitgave van Knippie (kin dermode) dit voorjaar niet door. NIEUWE BOEKEN World Press Photo 75 (7,90) Eén per pagina, een bundeltje poëzie van Barend Servet (6.50) De CIA en de spiona- gecultus (24.50) De Jong - Koninkrijk in de 2e W.O. dl. 6 (45.-). Philip Roth - De grote Amerikaanse roman (29.50). Louis Paul Boon - Verscheurd jeugdpor tret (18.50). Bob den Uyl - Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam (16.90). Twee fraaie titels: „Neurotisch winkelen" en ,De theorie van de niets- doende klasse". En dan zijn er ook nog instrijkers van het Sim plistisch verbond te krij gen. Goedgekeurd (2.50 voor 3 stuks). Hiermede geven wij u kennis dat heden in het ziekenhuis „Lidwina" van ons is heenge gaan na voorzien te zijn van het H. Sacra ment der rieken mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa Jan Reijer Ran, echtgenoot van Anna Maria Keijzer, op de leeftijd van 76 jaar. Den Burg A. M. Ran-Keijzer Simon - Nel Johnny - Remco Den Bosch Harry - Marga Isele Den Burg Lia - Hans Den Burg, Texel, 26 april 1975. Zwaanstraat 7. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgeha d op het R.K.-kerkhof te Den Burg. Na een moedig gedragen lijden nam God tot Zioh onze lieve broer zwager en oom Jan Reijer Ran, echtgenoot van A. M. Keijzer Woerden: A. Kievits-Ran Den Burg: H. Ran R. Ran-Kievit N. Ran A. Verbeme-Ran Den Helder: R. Ran C. Ran-Biegstraiten Den Burg: J. Ran H. Ran-Zieberts H. van Uden-Ran S. Ran C. Ran V. Ran-van Heerwaarden De Cocksdorp: W. Ran J. Ran-Smit nichten en neven Den Burg, 26 april 1975. Dankbaar voor haar leven vol toewijding en getroost door het geloof waarin zij leefde, delen wij u in droefheid mede, dat na ge sterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken, plotseling is overleden, onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder Johanna Bakker, weduwe vain Jacob Zijm, in de ouderdom van bijna 90 jaar Den Burg: P. W. Zijm Alkmaar: C. Maas-Zijm P. Maas Den Burg: W. H. Zijm H. Zijm-Barhorst Canada: A. de Jong-Zijm K. de Jong Den Burg: D. J. Zijm V. Zijm-Zoetelief Alkmaar: N. S. Zijm C. Zijm-van Zeist Den Burg: H. G. Zijm Den Burg: Joh. J. Zijm C. Zijm-Witte Berg en Dal: J. C. Zijm klein- en achterkleinkinderen Texel, 26 april 1975, Molenstraat 55, Den Burg. De H. Eucharistieviering zal plaats vinden donderdag 1 mei, des morgens om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper, waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof te Den Burg. Gelegenheid tot condoleren: woensdagavond 30 april, 's avonds van 7.30 tot 8.30 uur in Huize „St. Jan", alwaar moeder ook is opge baard. Vol verdriet en pijn om het onpeilbare ver lies iwaar wij allen aan lijden, geven wij ken nis van het overlijden van mijn liefste vrouw en onze mamma Dina Marie Zoon-Dros, in de leeftijd van 38 jaar. G. M. Zoon Ruud, Erik, André en Ingrid Schagen, 23 april 1975, Vincent van Goghlaan 27. De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden. Met grote verslagenheid geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze lieve doch ter, schoondochter, zuster, schoonzuster en tante Diny Marie Zoon-Dros Den Burg: iDen Helder: Den Burg: Den Helder: Vlissingen: Hoek van Holland: Schagen, 23 april 1975. A. Dros Mevr. Zoon-Dito Fien en Romke Piet en Leny Henk en Jos Boudewijn en Els neven en nichten Dini Dros was een van ons. Vier jaar lang zaten we in dezelfde klas en kenden elkaar erg goed. We slaagden in 1953 allemaal voor ons ex amen. Twee jaar geleden was er een reünie omdat die ULO-tijd echt iets voor ons betekend heeft. Nu willen wij samen laten weten hoe ver drietig wij zijn om de dood van Dien. Annie Henk Ina Ilse Corry Nel Jaap Anneke Trudi Jan Riet Ali Fred Klaas Jansje Ina Hans Hans Ans Marga Geertje Imme Joos Hans Aafke Piet Annie Klaas Hak

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 3