Damesbroekpakken vanaf f59,- Goedkoop autorijden MAAS 4-6 MARKT PASTUNETTE KORSELETS PASSEN ZEGEL Speciale aanbieding Gesloten Textielhuis VERVOLG VAN PAG, 1 Sporthaiconflict VERVOLG VAN PAG. 1 Prof. Stolk geeft dia-lezin VAMOR rijschool T. Jansen U ZOEKT HOUT? ARTIMA JONGE HENNEN VERSE EIEREN Ideur-copperant COOP EIERVEILIIMG ATTENTIE, LET OP!! automatische zig-zag naaimachines door inbouw van een LANDI- LPG-GASAPPARATUUR GARAGE DROS B.V. - Eierland WOENSDAG- EN DONDERDAG KOOPJES 369 mn 369 119 125 98 89 159 239 189 169 298 CHEMISCH REINIGEN komen in De Waal 8 bejaardenwoningen gereed. Donderdagmiddag 1 mei 1975 1950 JOOP SGH00 1975 CENTRALE VERWARMING Z0MERBUNGAL0W P. C. BRANDSEN komt nadat het dagelijks bestuur al eer der geprobeerd heeft met de vijf uitge- trcdcnen om de tafel te gaan zitten. Aan een uitnodiging daarvoor gaf alleen de heer Fr. Schellinger gehoor. De anderen bleven weg. Er heerste vrijdag in het dagelijks bestuur niettemin een verzoe nende stemming. Joh. C. Roeper zwen gelde het idee aan om met de „vijf" te gaan praten waarna Goos Westerlakcn dat nader concretiseerde en voorstelde een brief van het centraal bestuur te la ten uitgaan. Voor joker Roeper is daarnaast van mening dat cultured werk i>n dirt conflict een koekje van eigen deeg heeft gekregen. Hij plaats/te ernstige vraagtekens bij de structuur van cjw. die hij tails een demo- craüisdhe dictatuur bestempelde. De plannen an c.w. worden eerst door het dagelijks bestuur opgezet waarna het centraal bestuur er over gaat praiten. In andere organen gebeurt dat meestal an dersom. Roeper: „Wij hebben verschei dene mailen moeiten stemmen over dingen die lall aan de gang waren, en werden toen voor joker gezet". Hij pleitte voor -verandering. Wuitte: „Dat is onmogelijk". „Maar", zei adminaistralteur G. Oskam, „wij onderschrijven dat de cnbreng van het cenitraall bestuur binnen de structuur zo groot mogeilijik -moet zijn". MEESTER BAKKER hebben het idee dat -uw soort mensen een barrière vormt op weg naar Utopia". Het werd overduidelijk diat de heer Turkstra de onderwij sapvattimgen van de heer Bakker onderschreef. Geen polarisatie De -heer (H. Veldhuis van de CVO- sch'ool, sprak namens alle hoofden van Texelse 'basisschollen. Hij memoreerde onder meer de goede samenwerking waar tegenwoordig spralke van tis. Bak ker was een trouw bezoeker van de maandelijkse vergaderingen en liet zich daar kermen als nemand diie nuchter en zakelijk iveël waardevols naar voren bradhit. Veldhuis -was er zeer voldaan over dat hij als hoofd van een bijzon dere school een collega v-an hert open baar onderwijs mocht toespr eiken. „Daaruit blijkt Idat wij ons -niet iaan po larisatie bezonJdigen". De heer C. -van der Eij'k, rector van de Rijksscholengemeenschap kenschetste de Thijsseschool a!Ls een van de toeleve ringsbedrijven voor zijn scholengemeen schap en 'bradht de prdille begintijd van de RHBS in herinnering. In 1956 startte de HBS an de aula /van de Thijsseschool op zeer provisorische wijze. Mevrouw Oskam-van der Sterre, na mens de Vereniging voor Openbaar On derwijs, noemde de heer Bakker een fijne meester met spannende verhalen en -puzzds -waarvan je veel kon opste ken. Bakker -heeft 20 jaar dn het -bestuur van de vereniging gezeten. Broek tussen de ketting Vervolgens /spraken de heren H de Ruiter namens de afd. Texel van de Al gemene Bond van Onderwijzend perso neel. M. Mant je namens -de Stichting Texëls Museum, ÖP. A. Zegens namens de commissie sChoolvoetbal (diie de -instefl- 1-ing van een Meester B a-kik er-wis9elbe- ker v-oor het -sdhoolvodtbaltoumocw aan kondigde) en de heer iChr. van der Kolk, voorganger van Bakker als hoofd van de schóól. LaatStgenoemide bracht dn herinnering dat het vroeger helemaal niiët zo beterde tussen openbaar en bij zonder onderwijs. Mët de „roemse" school -ging 'het nog wel, maar -miert de chrüStëliiken tis menligmaal strijd gele- veflid. Tot grote hilariteit vertelde Van der Kolk een waa rgëbeu-rde vananit op het verhaal van -de barmhartige Sarna- ritaaa-n. De heer Van -der Kol'k was in de Nieuw-Straat /met de fiets -gevallen toen zijn -broek tussen de ketting kwam. De /toevallige v-oorbijganger was het hoofd van de christelijke school waar van 'hulp met endige aarzeling werd aan vaard Verder werd gesproken door de heer P. G. Söhoorl namens de oudercommis- 91e, de 77--jarige oudste broer van de heer Bakker '(die zi-dh m het Fries tot hot scheidende schoolhoofd wendde) en de iheer W. Loniimg -namens het perso neel. V-an zijn dankwoord tot de verschil lende sprekers maakte de heer Bakker een uiterst genoeglijk praatje waarbij men zich tranen lachte. Hoogtepunt was hert Citeren van een aldventen-tie in een onderwijsblad waarin een leerkracht werd gevraagd en waarbij de opstellers zich hadden bediend van hypermodern, maar voor een .gewone meester" vc strekt onbegrijpelijke termen. Professor dr A. Stolk uit Amsterdi geeft vrijdagavond 2 mei voor de led van de aquariumvereniging „In Aq Vita" en andere belangstellenden dia-lezing onder het motto „Aangep gedrag". Met deze avond sluit de aqn riumvereniging het seizoen af. In ij causerie zal professor Stolk tal van i teressante voorbeelden de revue lal passeren. Behalve over cicliden en andere 1 sen gaat de lezing over voortplanta van libellen en andere insecten -alsme over verschillende soorten vogels, fiibieen en reptielen. Steeds komt daa bij de doelmatige aanpassing van gedrag ter sprake en worden ter iUj tratie vele, soms nog maar sedert bekend zijnde .feiten gegeven.. De zing zal ongetwijfeld het scherp waa nemen in het aquarium stimulei maar het gebodene -is van zodanige a dat ook mensen met meer algeme interesse in de levende -natuur er v zullen gemeten. Dankzij een zorgvuldig uitgekiend maat- systeem, waarbij rekening is gehouden met een grote variatie van persoonlijke maten. En de prijzen vallen mee Die variëren namelijk van 62,50 tot 95 gulden. Voor nog geen honderd gulden heeft u een korselet van de zwaarste kwaliteit Bally elastiek, dat voldoet aan de hoogste eisen. BINNENBURG Theorie op Texel. U lest In BMW. Den Helder, (02230) 15749 CTwitrv Kijk eerst eens bij Uw doe het zelf-winkelier Leverancier van Sex Link, Hubbard, Tetra 18 a 20 weken oud, volledig geent, gespoten en gekapt 1 maand garantie op eventuele uitval Groothandel in Los en in diverse verpakkingen. Bezorging dinsdags en vrijdags. V.ÖOD PAESfHVlMl- *£■- - -H0lZSCHuT2fARt)t£g TEL.OSSSO-211S B.G.G. 3128 Gravenstraat 2, Den Burg telefoon 3592 mm MODECENTRUM eeliiian Gravenstraat 13 en 16 - Den Burg Gravenstraat 13 en 16-Den Burg Nu ook op Texel met lichte transportlakschade, alle mer ken vanaf ƒ249, KORTINGEN van 150,— tot 300,— GULDEN. Zolang de voorraad strekt. Rechtstreeks van groothandel. 3 jaar garantie. Inruil oude machine mogelijk. Wekelijkse servicedienst voor Texel, ook voor reparaties, zonder voorrij- kosten. Bel meteen ons agentschap de heer Berkhout, (02267) 2758. Prijsverschil tussen benzine en gas 60 CENT per liter. Door jarenlange ervaring vakkun dige en snelle inbouw voor praktisch iedere auto. Voor vrijblijvende inlichtingen Telefoon (02225) 233. Hele SLAGERSLEVERWORST plm. 900 gram 2 potten Herba APPELMOES Krat a 12 flessen PILSBIER van 398 voor Heerlijke PINDAKOEKJES van 99 voor Liter SPAWATER Orange van 134 voor Leuke koopjes voor de kinderen 1 SPRINGTOUW van 165 voor 1 WATERPISTOOL van 135 voor 1 VANGBALSPEL van 125 voor Zak 150 gram echte KERSENBONBONS van 198 voor Pot 12 grote KNAKWORSTEN van 298 voor Pot Hero AARDBEIEN JAM Liter ABRIKOZENNEKTAR van 198 voor Literfles frambozen-bessenwijn met jonge jenever van 425 voor Wij zijn de dinsdagen 29 april en 6 mei de gehele dag open en woensdagmorgen (koninginne dag) tot één uur open. Maandag 5 mei (bevrijdingsdag) en donderdag 8 mei (hemelvaarts dag) de gehele dag gesloten. Gravenstraat 15, Den Burg. Waar geld nog waarde heeft STOOMWASSERIJ „TEXEL" Telefoon (02220) 2634 Oudeschild Maandags gehaald, vrijdags klaar. STICHTING BEJAARDENZORG TEXEL Binnenkort waarschijnlijk in juli Gegadigden voor een woninig kunnen zich vóór 10 mei a.s. schriftelijk melden bij G Pan sier, Molenstraat 81, Den Burg. Inlichtingen aan hetzelfde adres, telefoon (02220) 2865. /is ons kantoor in verband met de receptie in het havenrestaurant te 't H-orntje ter -gelegenheid van het 25- jartg jubileum van de heer S. Kooij de gehele middag gesloten. Nederlandsche Middenstandsbank N.V. Bijkantoor Den Burg, Binnenburg 11. Alle C.V.-installaties en warmwater voorziening voor olie- en gasgestookt. Erkend lid sind 1954 van de A.C.I. (Alg. Ver. van de C.V.-industrie) SPOUWMUURISOLATIE VAN WAWO-NORDCHEMIE Importeur: Warmisolgroep met 5 aangesloten firma's door geheel Nederland. Erkend gas- en waterfitter - erkend electrotechniek. J. M. Schoo Centrale Verwarming b.v. Keesomlaan 37, tel. 02220-2312 Molenstraat 56, tel. 02220-2396 Molenstraat 51 (W. v.d. Wetering) 02220-3591 Bemhardlaan 84 (A. Schoo) 02220-3798 Spang O 34 (P. Schoo) 02223-455 TE KOOP AANGEBODEN TE EIERLAND beschut gelegen, direkt nabij de duimen, vrijstaande met fraai aangelegde tuin (ca 753 m2 grond). Goede staat van onderhoud. Indeling: grote woon-eetkamer met ruim terras, open keuken, 3 slaap kamers, waarvan één voorzien is van een vaste wastafel, geheel be tegelde douche met toilet en vaste wastafel. De bungalow is geheel ingericht voor zes personen. In overleg te aanvaarden. Erfpachtscamon ƒ650,per jaar (vast). Koopsom ƒ70.000,incl. de gehele inventaris. Hoge hypotheken beschikbaar. Onze ivvoninggids wordt u op aanvraag toegezonden. Makelaar en Taxateur te Den Burg, Schilderweg B 46 - Postbus 87,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 4