"OSITIE TEXEL HACHELIJK f Kampioenen S.V. Texel: Pup.AenD Jun. B2 Lezing over door leraar J Vrije School Kraamwinkel .la 0-0 gelijkspel tegen KGB -I van het raadhuis mËÊÈÊ&m SPORT EN SPEL in het afgelopen weekend r Boys sluiten seizoen teleurstellend af Boys-dames I bedwongen koploper Flevo I Met Molanus en Eelman Helders scheidsrechterteam kampioen van Noordholland SVG schotloos Tweede plaats haalbaar voor Boys-dames II Vier goals Ko Timmer Oosterend haalde uit tegen Schellinkhout: 7-2 SVO Z (1) pakte punten in doelpuntrijke wedstrijd Boys 3: 7xraak na 3-0 achterstand Tweede blad Texelse Courant, dinsdag 29 april 1975 exel D is in de afdeling B pupillenkampioen geworden na een 2-0 zege op osterend B. In de eerste 'helft van deze op en neer ilvende wedstrijd bleven doelpunten ng uit. Hoe ihet eerste Texel-doelpunt stand ik wam beschrijft Martin Boots als volgt in zijn verslag: ,,Even later iam Texel in de aanval. Gert speelde an fde bal) naar Martin die wilde chieten, maar hij schoot te hard terug de bal belandde in eigen doel Zo am Texel op 1-0". De tweede helft filde Texel D toch ook zelf nog 'wel een doelpunt maken maar de Oosterend- keeper was in goede vorm. Toch slaag den de Texel-pupillen erin hun doel punt te maken. Hoe, dat schrijft Edo Kooiman- ,,Zo kwam Benny aan de bal en gaf een trap naar voren. Zo belandde de bal bij Gert die voor het doel langs trapte Maar daar stond Gerard en die tikte hem erin De wedstrijd ging nog even door en toen floot de scheidsrech ter af. Zo was Texel D kampioen". Na hef 0-0 aelijk spel tegen KGB is' Ie positie van Texel hachelijk gewor-| en. Het lijkt uiterst onwaarschijnlijk at de ploeg de degradatie nog kan uitlopen. In ieder geval heeft Texel ijn lot niet meer in eigen hand. De lannen van de scheidende trainer fan Dok zijn uitgespeeld en moeten jelaten afwachten wat KGB volgende leek tegen, het door de 1-0 overwin ing op Texel al veilig staande, IKVVS qaat doen. Alleen als KGB van - KWS verliest blijft Texel vierde klas- Het fis helemaal 'niet chauvinistisch te «Hen Idait het Texel dm deze ruaeomipe- tie met mee heefit gezeten. Zeker góldt iat voor de wedstrijd tegen KGB waar- n Texell de tegenstander na de rust met e rug tegen de muur zette KGB moest joh trouwens de gehele wedstrijd be- jerken tot uitvallen die overigens niet -an gevaar onltbloot waren. Maar ook it kee,r kwam de verlossende treffer net. iail was Hans Geus er in de eerste ielflt ongelooflijk 'dichitbijAl in 'de eer- Ie minuut wist hij de bail uit een voor at van Jan van Bennekom in het net te «rken. Deze treffer vond geen genade n ide ogen van de scheidsrechter. Er namelijk een overtreding tegen Seus gemaakt en de -referee besloot de oordeelregel 'niet toe te passen. Texel reeg een vrije itrap die door Henk Groen werd naast geschoten. 'Kort daar op had TexCl niet over gebrek aan ge- rik te klagen itoen een schat van de KGB-spits buiten bereik van Aald Vaars leen de paall belandde. Kunst en vliegwerk Texel bleef echter het beste van het houden maar Jan de Lugt en Guus !egel 'Wisten ide hun geboden kansen d*e\ UITSLAGEN: ZATERDAG 26 APRIL 1975: Afdeling Noordholland: SVW-Oosterend (Z) 36 Dindua 5-Oosterend (Z) 2 33 lunioren: Texel Al-WGW A2 1—3 De Koog Al-Sdhagen A3 72 Tex. Boys Bl-HCSC B2 7—2 Cocksdorp Bl-SVAP '74 BI 41 Oosterend B2-Texi B3 12 Texel B2-Tex. Boys B2 110 Texel Cl-Geelzwart Cl 02 O osterend Cl-DWOW Cl 70 Tex. Boys Cl-Vesdo Cl 0—0 Pupillen: Afdeling A: Texel c-Codksdonp a 01 De Koog a-Texel b 41 Texeil a-Oo9terend a 21 Afdeling B: Texel d-Oosterend b 20 ZONDAG 27 APRIL 1975: Ide klasse B KNVB: KGB-Texel 0—0 Afdeling Noordholland: Cocksdorp-Strandvogels 03 Oosterend-SChellinkhout 72 Tex. Boys-Vesdo 22 OoSterend 2-Zeemacht 2 04 Sahagen 6-De Koog 2 21 Tex. Boys 3-Cailamtsoog 3 73 Games: Tex. Boys-Flevo 11 Ilpendam 2-Tex. Boys 2 21 'niet fin een doelpunt om te zetten. Vlak voor de rust moest Vaars zidh weer itot het 'uiterste tinspannen bij een KGB-cor- ner. Na de rust haalde Texel de touw tjes nog strakker aan. Met kunst en vliegwerk wist ide KGB-defensie de ver diende Texél-treffer te voorkomen. Klaas Dirk Koorn werkte keihard en ook Jian de Lugt, Jan Meedendorp en Gent Pansier speelden zidh dn de kijker. Maar waar bleef de goal? Met nog één minuut te spelen zwiepte Aad Blom de bal hoog voor het KGB- doel: Wim Koorn (ingevallen voor Hans Geus) bracht Gert Pansier in stelling die de lat teisterde. Kort hierna was het afgelopen. Geen goals, geen overwin ning. De Boys hebben in de laatste compe titiewedstrijd tegen Vesdo een teleur stellende prestatie geleverd. Verder dan een 22 gelijk spel kwam de thuisclub niet. Gp een uitstékend bespeelbaar veld was er weainig meer Ite bespeuren van de flitsende aikties uit de laaitste wedstrij den Heft plaatsen was dikwijls zeer Slecht verzorgd en de vaart werd door te veel 'gepdmgél milt het spel gehaald. Door beide partijen 'is er niettemin hard ge werkt om de 'overwuinniing uiit het vuur te Slepen waardoor het aan spanning niet ontbreken heeft. Vesdo nam na 10 minuten spelen de leiding door B. Meie ring die een indiiróklte vrije trap doel treffend afrondde. Henk Witte zorgde er voor daJt de rust 'inging met een 11 stand door uit een moeilijke positie goed raak te schieten. Na 20 minuten spelen m de tweede helft leek het dan eindelijk te igaan gebeuren. H. Witte sprintte weer goed door op een verre pass en gaf de uitgelopen Vesdo-keeper voor de tweede keer het nakijken. Vesdo had echlter binnen 2 minuten, door een mis verstand in de Boys 'achterhoede, zijn antwoord klaar. L. Schaigen kopte (Ves do weer naar een gelijke stand: 22. Over en weer kwamen er hierna nog kansen; de beste voor Vesdo. Goede saves van de Boys doelman stonden ech ter succes in de weg. Boys-dames 1 heeft zondag met 11 gelijk gespeeld tegen leider Flevo. Na de 'aftrap ging Flevo met de wind in de rug meteen sterk dn de aanval, wat na ongeveer 15 minuten spelen re sulteerde dn een doelpunt. Flevo bleef hierna Sterk aandringen maar verder dan een schot op de lat en een schot dat door de keepSter van de Boys uit de lin kerbovenhoek gehaald werd, kwamen de gasten niet. Na de rust speelden de Boys-dames met de wind im de rug waar door ze makkelijker uit de verdediging kwamen en enkele goede aanvallen was ten op te zetten. Toch duurde het nog ongeveer 20 minuten voordat Annelies SChoo uit een scrimmage voor het Flevo doel de stand op 11 wist te brengen. Hierna kwam Flevo nog sterk terug maar door een paar fraaie aikties van de Boys keepster bleef de stand tot het laatste eindsignaal 1-1. fb-TilA"; ;7 f\/Tffv Jfp®7 r J Ook pupillen a van Texel werd kampioen. Van links naar rechts staand: Martin van Wilsum, Jack Kalverboer, Werner van der AleerDouwe Bootsma, Wim Polman, Jan Plaatsman en leider Bertus Heerschap. Zittend: Sikko Dob, Kees Jan de Haan, Dick Barends, Bart Heerschap, Mark Fonds en Jan Bremer. Hierna nam Oosterend wat gas terug, maar nadat er twee verse krachten in U veld gebracht werden leefde de ploeg weer op, hetgeen uitgedrukt werd in een doelpunt van Frits Bakker; daarna kogélde Johan tussen de benen van de Scheilinkhoutgoalie nummer 7 fin de touwen. Dat SdhelMnhhoUt de stand nog op 72 wisten te brengen was voor de eindstand niet meer van belang. S.V. Oosterend Ondanks koninginnedag wordt er a.s. woensdag gewoon getraind. P.K. SV De Koog Voor koninginnedag zijn de volgende wedstrijden vastgesteld: Het tweede gaat uit naar HRC 7. Dit <is niet een van de sterkste ploegen maar onderschat ze niet. Aanvang 11.15 uur. Vertrék boot 10.05 uur. De junio ren spelen direct hierna (13.15 uur) de belangrijke wedstrijd tegen Watervo gels A3. Howel jullie niet geheel vol ledig zijn, hopen we toch op een goed resultaat. Vertrek met de boot van 12.05 uur. J-V.B. In een goed georganiseerd tournooi voor scheidsrechters dat zaterdag j.l. gehouden werd op het sportveld De Li nie te Den Helder is het Helders elftal met de Texelaars ^lolanus en Eelman kampioen geworden van Noordholland. Uit vijf wedstrijden behaalden zij 9 punten. Zij presteerden het om het erg goede elftal van Amsterdam een 3-0 ne derlaag toe te brengen. Verder werd gewonnen van West Friesland (3-1), Waterland (3-0), IJmond (3-1) en tegen Zaanstreek (0-0). Den Helder speelt nu op 7 juni in Gorichem in de Landelijke finale. Molanus en Eelman zullen ook dan van de partij zijn. In De Witte Burcht in Den Burg op vrijdag 2 mei a.s. om 20.00 uur zal de heer J. Kraamwinkel, die al 25 jaar le raar aan de Vrije School in Haarlem is, een lezing houden met als titel: „Le vend onderwijs gaat een leven lang De Vrije Schóól--pedagogiek berust op de principes vain de antroposoof Rudolf Steiner. Hij 'ridhititte de eerste Vnje School op fin 1919 dn Stuttgart. Vaak ontstaan misverstanden over het woord „vrij". „Vrij" slaat op heit fefit dat de Vrije 'School zoveel mogelijk onaf hankelijk van de staat probeert haar werk te doen. (Het Vrije Sdhoól-onder- wijs stélt niet de maatschappij centraal en probeert vervolgens het kind daar aan aan te passen, maar gaat udit van de -totaliteit van mogelijkheden van het Iktrid Er woijdlt zovéél mogelijk aange sloten bij ide ^ontwikkeling van het kind in een bepaalde leeftijdsfase. In de kleuterfase fis het spel het be langrijkste en daarom werkt men dn de vrije kleuterklas niét met materiaal waarbij voornamelijk het dmtellleöt wordt aangesproken, maar metma/tenaal dat de fantasie stimuleert. BIBLIOTHEEK DICHT OP 30 APRIL De openbare bibliotheek (en ook de -uitleenpost in Oosterend) is op koning innedag gastoten. Ter compensatie extra geopend op donderdag as. van 15.00 - 17.00 uur tin Den Burg en in Oosterend van 14.30 - 17.30 uur. LEZING OVER ZIEKENVERPLEGING THUIS De federatie van Doopsgezinde zus- terkringen houdt haar laatste bijeen komst met als onderwerp „Ziékenver- ipleging thuis" niet op 6 mei maar op 13 méi, in verband met vakantie van de spreekster, mevrouw Rondee. Vanaf 'het zevende jaar wordt zoveel mogelijk op kunstzinnige wijze te werk gegaan. Zo wordt bijvoorbeeld het schrijven vanuit het schilderen geleerd en het tellen vanuit het ritmisch lopen, klappen, springen enzovoort. Vandaar dat bij Vrije Schoolonderwijs gespro ken -wordt van „Levend onderwijs". Het kind kan dn de 'klas springlevend zijn, iwanJt het moet inliet alleen met het hoofd maar ook met handen en voeten de Ier- stof kunnen opnemen en vrwerken. Over dit onderwijs zal de heer KraamWdinkel een nadere toelichting ge ven, waarna er gélgenheid fis om vragen te Stellen Ieder is wélk om. MEDEDELINGEN VAN B EN W Nachtregisters Het Wetboek van 'Strafrecht schrijft voor, dat iedereen die er zijn beroep van maakt nachtverblijf te verschaffen, een register moet bijhouden waarin diverse gegevens over -de gasten worden ver meld. Zij die ide gegevens voor de toeristen belasting vastleggen met gebruikmaking van door de igemeenJte beschikbaar ge stélde formulieren, voldoen aan deze verplichting. In eniköle gevallen is echter toestem ming verleend om andere formulieren te gebruiken dian die van de gemeente, maar diit betekent wel, dat men dan niét aan dit voorschrift voldoet, hetgeen moöiiijkheden kan geven met de politie. Daarom deze raad: indien u hielt de gemeentelijke formulieren voor de toe ristenbelasting gebruikt, pleeg dan even overleg met de Rijkspolitie. SPI naar it kampioenselftal Texel d van de afdeling is van Veen (leider), Rob Zuidewind, Gen totsma, Rob Vink en Rob de Vries. Zittendj Rob Zuidewind, Gerard van Veen, Ronnie Kamminga, Martin Rob Vink en Rob de Vries. Zittend: Ronnie van Boven, Edo Kooiman, Han van Slikke, Peter Wiersma, Bennie Eelman en Gert Coevert. Cocksdorp heefit de competitie niet met een overwinning kunnen beSluiten. De ploeg speelde met minder sterk dan Strandvogels maar verzuimde enkele kansen te benultlten. Dat deed Strand vogels wél, en zegevierde mót 30. Twee goalls ontstonden dn de eerste 'helfit toen Strandvogels mét snelle uitvallen dankbaar gébruik maakte van een ver waarloosde dekking in de SVC-defensae. Nia ide trust werd een SVC-treffer afge keurd maar de ploeg kreeg nog prachti ge kansen om de Stand een beter aan zien te geven. Vlak voor tijd was hét echter Strandvogels dot opnieuw scoor de. Het kampioenselftal junioren B2 van Texel. Slaand van links naar rechts: Gert Bakker, Bert van der Berg. Bert Wil, Erik Dols, Rob Terpstra en leider A. Huhinga. Zittend: Dick van Liere, Johan Bas, Martin Kikkert, Jos Peter Coutinho, Martin Huizinga en Veenstra. Oosterend heeft de vele supporters in de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen getractecrd op een klinkende overwin ning op het op de derde plaats staande Schellinkhout. Bónnen het kwartier stond Oosterend al met 20 voor door doelpunten van Ko Timmer. Een slordigheidje in de SVO defensie ibracht Schellinkhout op 21. In deze -periode heerste er bij SVO onnodige pamiék die de Sche 11 inkhout- spitsen een paar kansen opleverden; verder dan een schot op de paal wisten de gasten het echter niet te brengen. Toen Ben Molanus het mooiste doelpunt van ide wedstrijd maakte, freewheelde Oosterend naar he rustsignaal. Na de rust .trok Oosterend weer resoluut ten aanval en de Schellinkhout defensie wed soms helemaal weggespeeld. Ko Timmer bepaalde weer mét twee tref fers binnen 10 minuten de stand op 51. Oosterend Z 1 heeft in de uitwedstrijd tegen SVW weer eens twee punten be haald. Dat gebeurde dn een doelpuntrij ke wedstrijd waarin SVW drie maal en SVO 'liefst zes keer het net wisten te vinden. Binnen een kwartier kwam Oos terend op 20 maar deze voorsprong güng even zo snel weer verloren door te laconiek spél. Een penalty, benut door J. Oosterhof, bracht SVO weer op 'het goe de spoor. De ploeg hep in de tweede helft met snel uitgevoerde aanvallen uit naar 42, maar opnieuw had SVW het antwoord klaar: 43. Verder liét Oos terend het niet komen en stelde met twee treffers de overwinning veilig. H-ét itweede idamesélftafl van Texelse Boys heefit ondanks een 21 nederlaag tegen Ilpendam de tweede plaats behou den. Zij heefit 23 punten uit 15 wedstrij den iterwijl Bpendam daar 2 punten ach ter Staat, met een wedstrijd meer ge spééld. Na een ruststand van 00, na dat ide Boys-dames er ondanks véle aan vallen niet iin geslaagd waren de hechte Ilpendam-verdediging te passeren, was het Hpendam dat 2x scoorde. Pas 3 mi nuten voor tijd konden de Boys-dames tegensoonen. De Boys maakten er in de eerste helft niét veól van en lieten zich door het fél spelend Callilantsoog lelijk in de luren leggen Resultaat een verdiende 30 ruststand fin het voordeel van Gallanfs- oog. De tweede hélfit igaf een heel ander spel'beéld Ite Zien. Niet 'alleen ging de voorsprong voor Callantsoog verloren, ze moesten ook nog toezien dialt de Boys er itoen nog vier bijmaakten. De Boys- doelpunten werden gescoord door Paul van Heemvaarden (3x) en E. Stiekem a en Th. van Heerwaarden elk 2x.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 5