nog steeds een hoge rente! 81% 81% 71% 7% 7% 51% STBOETJE Zomerbroeken spijkerbroeken Zomerjacks f 19,- GESLOTEN BLOEMBOLLEN- GROND BOUWLAND P. C. BRANDSEN KOSMETIEK 1\ uje/t nederlond mt. 92 - 110 f 15,- mt 116 - 176 f20,- Heeft U iets te laten stomen? STOMERIJ NEPTUNUS 3ong zijn onze kantoren en pakhuizen G. R. KEYSER CO B.V., AANKOOP-CENTRALE „TEXEL" Te koop nabij DE KOOG plm. 3 ha en nabij DE WAAL plm. 11 ha GROEISPAARBE WIJZEN SPAARDEPOSITO'S SPAARBILJETTEN AAN TOONDER DE ZILVERVLOOT' SPAAR SELEKTREKENING TERMIJNREKENINGEN PERFEKTREKENING bij alle spaarvormen als extra voordeel 'rente over elke dag' gemakkelijk, één adres voor al uw geldzaken Centrale werkplaats De Bolder Wij zijn gesloten op Soms is een verzorgende crème zogoed, dat vrouwen m niet voor zichzelf alleen willen houden. leerling brood- en banketbakkei Echte bakker Timmer WOONHUIS OPENBARE BEKENDMAKING WOONHUIS P. C. BRANDSEN Breng het woensdag voor 12 uur en U kunt het vij dagmorgen na 10 uur weer ophalen. Alleen suède kleding duurt iets langer. Agentschap: TEXTTELHUIS ZEGEL, Binnenburg telefoon 2258. rrm: WUN HANDEL SLIJTERIJ kXRJCSTR II 00STEKEND Tel. (02223) 341 Jonge jenever, oude jenever, vieux 10,30 Bessenjenever, citroenbrandewijn 7,95 Berenburg, stenen litcrkmik 11,00 Whisky, VAT 69, Black and White of White Label, per fles 13,50 Jamaica rum, 40°/o 11,50 Vodka Sniirnof 13,50 3 flessen Rosé d'Anjou AC 10, Echte sherry per fles 4,95 Amstel, per krat 24 flessen 10, Heineken, per krat 24 flessen 10, Bavaria, per krat 24 flessen 8,50 Wilt u s.v.p. uw bestelling woensdags opge ven. U kunt ons tot 's avonds 10 uur bellen. Op woensdag 30 april (Koninginnedag) en op maandag 5 mei (Nationale feestdag) De winkels zijn op 30 april 's morgens geopend. De Waal - Texel Den Burg - Texel In overleg te aanvaarden. Inlichtingen en venkoop bij: Makelaar en Taxateur te Den Burg, Schilden weg B 46 - Postbus 87, telefoon (02220) 3025 en 3429. m Rente in vijf jaar oplopend tot 10% (gemiddeld 7% per jaar) Voordeel: zonder opzegtermijn blijft Uw geld op ieder moment beschikbaar 5 jaar vast 81 4 jaar vast 8% 3 jaar vast 71 2 jaar vast 7% 5 jaar vast 81% (rente op rente) 2 jaar vast 7% (rente op rente) Per biljet stort u f 673,- resp. f 873,-, na afloop van de termijn ontvangt u rond f1000,-. De rente op de jeugdspaarregeling 'De Zilvervloot' is verhoogd tot 71%. Extra: een belastingvrije premie van 10% U ontvangt 7% over de bedragen die op de rekening blijven staan; U betaalt 1 van de bedragen die U tussentijds opneemt 24 maanden opzegging 7% (m.i.v. 15-5-75 61%) 12 maanden opzegging 6% (ongewijzigd) 6 maanden opzegging 51 (ongewijzigd) Vrij voor de aankoop van een eigen woning (m.i.v. 15-5-75 5%) f 2.500,- per kalendermaand vrij. Geheel vrij voor de aankoop van een eigen huis, voor aankoop van effekten via de spaarbank en voor betaling van rente en aflossing op een hypotheek van de spaarbank Wezenland no. 1 Telefoon (02220) 3141 30 april, koninginnedag 2 mei, personeeisreis 5 mei, bevrijdingsdag 8 mei, Hemelvaartsdag 9 mei, kollektieve sluiting NUTRIX l rtvnc dc m coun »our If j problcmcs JXauv iriulblM *®ulu purpose crcjm for (he (iroblonii of sensitive iklns ian'cövi n paris 53 e Nutrix.van Lancóme.Nict alleen goed voor u zelf, mevrouw. Maar ook voor uw gezin. Een verzorgende nachtcrème voor uw huid. En een probaat middel tegen iooi huid- irritaties en-klachten. NUTRIX,dc allcs-in-één-en-voor- iederccn-crèmc vari LANCÓME. Nu 295 Bij: PARFUMERIE SCHOONHEIDSSALON WEVERSTRAAT 36 - TELEFOON 3658 Bij ons is plaats voor een Hogerstraat 12, tel. 2420 TE KOOP AANGEBODEN TE 'T HORNTJE ru9tig gelegen, direkt nabij de Wad denzee, vrijstaand bn i Burgemeester en wethouders van Texel brengen ter openbare kennis dat zij voornemens zijn om met toepassing van artnikel 19 van de Wet op de Ruim- telijike Ordening, juncto artikel 50, lid 8 van de Wo ningwet medewerking te verlenen aan de realise ring van de volgende 2 bouwplannen: 1. bouw van een woning met garage door de heer H. Kleyn Nagelvoort, Bemhardlaan 6 te Laag- Keppel, aan de Orcbismient te De Koog, op een gedeelte van het percèel kadastraal bekend ge meente Texel, sectie T nummer 1131; 2. bouw van 6 woningen met garage door aanne mingsbedrijf J. Koom Mzn., Wühelminalaan 54 te Den Burg, aan de Noordwester te I>en Burg, op gedeelten van de percelen kadastraal békend gemeente Texel, sectie O nummers 744 en 754. Beide bouwplannen zijn in strijd met de vigerende bestemmingsplannen. Zij zijn echter in overeen stemming met de door de raad vastgestelde plan nen. De bouw- en situatietekeningen liggen vanaf 1 mei a.s., gedurende 14 dagen, ter gemeente-secretarie (kamer 209) voor een ieder ter inzage. Eventuele beawaren tegen ihet verlenen van de ver zochte bouwvergunningen kunnen gedurende voor melde termijn van ter visie-ligging schriftelijk aan hun college worden kenbaar gemaakt. Texel, 25 april 1975. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, J Zuidewind l.b. De secretaris, G. A. Oskam l.s. met ca 248 m2 grond (erfpacht) en een houten garage. Voorzien van een oliestook c.v.-in stallatie. Goede staat van onderhoud. Indeling: zonnige woon-eetkamer, entree/gang, tweede kamer (eetka mer), ruime keuken, grote ibijikeu- iken met aan/afvoer wasmachine, toilet, douche. Boven: twee ruime slaapkamers, waarvan één voorzien is van een vaste wastafel, ingebouwde kast- ruimte. Overname stoffering mogelijk. Direkt te aanvaarden. Jaarlijkse erfpachtscanon ƒ248, Koopsom ƒ67.500, DEN BURG Nabij het centrum gelegen, vrij staand MODECENTRUM Gravenstraat 13 en 16 - Den Burg gravenstraat den voorzien van een oliestook c.v.-in- sfcaililatie, met garage en ca 270 m2 grond. Uitstekende staat van onderhoud. Indeling: gang, zonnige woon-eet kamer, keuken, slaapkamer, werk/ kinderkamer, bijkeuken, geheel be tegelde badkamer met ligbad, vaste wastafel en toilet, kelderkast. Bovenverdieping: overloop met twee slaapkamers, elk voorzien van een vaste iwasfcafel, bergruimte. Vele betimmeringen door het gehe le pand. Warmwatervoorziening over de ke tel. De vaste vloerbedekking is bij de koopsom inbegrepen. In overleg te aanvaarden. Koopsom ƒ82.500, Hoge hypotheken beschikbaar. Onze woninggids wordt u op aanvraag toegezonden. Makelaar en Taxateur te Den Burg, Schilderweg B 46 - Postbus 87, Telefoon (02220) 3025 en 3429.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 6