ampioenen Eilandcompetitie .MASK, BADMINTON. KOFFIEBAR 2. WGD2 c!rE Atheneum langs favoriet Havo na strafschoppen van het raadhuis „De Kievit" wordt vakantiehuis, jeugdhotel en trainingskamp tegelijk 'N GOED IDEE Favoriet 5 Havo is er vrijdag in de ,naIe van het voetbaltournooi voor niddelbare scholieren van 16 jaar en )uder niet in geslaagd 4 en 5 Athe- ieum achter zich te houden. Pas na iet nemen van strafschoppen moest |e Havo capituleren. De normale ipeeltijd was in een 2-2 stand ge ëindigd en ook de verlenging bracht :en uitkomst. Na zes strafschoppen, bij de stand 33 ;errichtte Atheneum-doelman Jan laasdam twee meesterlijke saves op lavo-penalties. Aangezien zijn ploegge- loten geen enkele strafschop misten rerd Atheneum kampioen. De eerste dreJlrflt van de wadstrijid ver jon1 de een Qlidhlt overwicht vtoor A'the- eum, dait met vechtHuflt en een straffe sandeklkiinig Haivio tn de vendetdigLing tanig. Het was echter Ha/vio daJt de score pende, na/dat de Athemeum-defensue bij en u'ütvaH rui et goed ingreep. Atheneum wam terug, maakte gelijk en wiist de sdimg te nemen. Tot 2 m&nuben voor jd bleef deze stanid ongewijzigd. Op- :euw een defensiefouit stelde Havo m laat langszij ite komen en dwong diaar- lee een verlenging af, waarin zich ove- gens geen doeilrijpe kansen voordeden, theneum 'had (daarna de langste adem. Het kampioenself tal van 4-5 Atheneum: Van links naar rechts staand. S. Dros (coach), Jaap Eel man, Frits Jan Maas, Peter Drijver, Rund Wilner, Jan van Zon en Witn Witte. Zittend. Ntek Siebmga, Wtm Drijver, Ruud Westdorp, Jan Maasdam, Frank de Crave (reserve), Frits Kooi resrve) en Willem Pefer van der Vis. MEDEDELINGEN VAN B EN W Het vakantiehuis „De Kievit" aan de Hoofdweg in Eierland is door het ma kelaarsbureau Eelman verkocht aan dc heer N. J. L. Baars uit Haarlem. Deze horeaaexjptlc.'iit'anit will de oude be stemming als vakantiehuis gedeeltelijk handhaven. Tevens wiiil hij er een soort jeugdhotel v/an maken dlsmede een trai ningskamp waar spontmanlf esftaities kun nen wondien gehouden. ,,De Kievit" zal daarvoor gedeeltelijk verbouwd worden Volgend zomerseizoen hoopt de heer Baars van start ite kunnen gaan. Hij zal voor het gebouw een beheerder aantrek ken. ,,Ln 'heit hotel moeten jeugdige men sen 'van 19 iticit 26 jaar zich i'Jhuisvoelen", zegt de Iheer Baars, „het woiidlt iets meer dan een jeugdherberg en iets mander dan een luxe heibel". Het gebouw is momenteel nog ver- huuild aan een katholieke instelling uiit Duitsland. Deze 'instelling blijft er net zo lainig dn als het huurcontract geldig is. Koninginnedag cn bevrijdingsdag Op woensdag, 30 april (koninginne dag) cn maandag, 5 -mei (bevrijdingsdag) zullen hot .raadhuis en alle .andere ge meentelijke diensten als gemeentewer ken en centrale werkplaats „De Bolder" v-oor hdt publiek gesloten zijn Ook de vuilnisstortplaats as gesloten; op beide dagen worden geen beerpu/tten geleegd en containers .opgehaald. De vuilnisophaaldienst heeft een ge wijzigde regeling. Zie (hiervoor de ad vertentie, die elders .in dit blad ós .opge nomen. Huursubsidie De mogelij'kihöid om 'huursubsidie te krijgen zijn belangrijk verruimd. In de eerste plaats vallen nu on beginsel alle huurwoningen onder de regeling en wordit dus geen verschil meer gemaakt tussen oude of nieuwe woningen en par ticuliere- of woningwetwoningen. Ver der kan nu subsidie worden verleend wanneer men een inkomen heeft dat minder dan ƒ30.000,per jaar bedraagt, men een ite groot ideel van zijn inkomen aan 'huur betaald en de huurprijs niet hoger us dan ƒ450,per maand. Ook zij die bijstand ontvangen kunnen voor huursubsidie in aanmerking komen. Aanvraagformulieren zijn verkrijg baar op het iraadhuis bij de afdeling fi nanciën, kamer 202. Deze form imkeren moeten worden ingeleverd nadat de huur per 1 juli a.s. bekend as. Met die datum komt er hl. een huurverhoging. Inlichtingen zullen eveneens door de af deling financiën worden verstrekt. OPLOSSING KRUISWOORDPUZZEL Horizontaal: 1. baron; 4. reu; 7. sepia; 10. ouderwets; 13. wild; 14 papa; 16. opa; 18. Dee; 20. Abe; 22. dol; 23. kwartet; 25. ras; 26. rm; 27. sec; 28. ds; 29. as; 30. one; 32. opm; 34. ka; 36. gedrang; 37. popelen; 38. al; 39. erg; 41. rui; 42. tp; 43. en, 45. las; 47. Ob; 48. die; 49 Elspeet; 50. val; 52. Ans; 53. KPM; 54. Eli; 55. trek; 59. neer; 62. aspiratie; 65. nooit; 66 kei; 67. klaar. Verticaal: 1. brood; 2. ooi; 3. nul; 4. re; 5. ageren; 6. uw; 7. sta; 8 esp; 9. alles; 11. dd; 12 ep; 13. walm; 15. aard; 17. porselein; 18. das; 19. etc; 21. basketbal; 23. kanarie; 24. toppunt; 29. aga; 30. ore; 31. eng; 32. oor; 33. Mei; 35. ANP; 40. dappere; 44. nest; 45. LSK; 46. Sem; 47. over; 48. dalen; 51. liter; 56 RAI; 57. Est; 58. kp; 59. nt; 60. eik; 61. eel; 63. ik; 64. ai. 'erna. II: Van links naar rechtsGerie PraamstraNel Keijser, Jo van Beek, Annaatje Slaman, Krijn Bekenkamp, Nel Hartin g en hoes De finale Smash '68-Koffiebar in de rste klasse heren van de Eilandcom- etitie volleybal werd zaterdagavond de bomvolle De Koninghal een ui- rst verrassende zege voor Smash '68. versloeg favoriet Koffiebar, dat nash '68 in de competitie twee maal ad geklopt, met 2-1. In de eerste asse dames werd Badminton kam- ioen terwijl te titels in de tweede klas heren en dames naar respectievelijk offiebar 2 en WGD 2 gingen. Smash '68 en Koffiebar sbaiitten ner en dat leidde in de eerste set tot ïle opslagwisselingen Een gelijk op- iande strijd met kansen aan beide zij- 3i bracht de teams tot 13-13, waarna offiebar de eerste set uitmaakte met ■13. In het begin van de tweede set epen de Smash-heren uit tot 5-0 door ede aanvallen en Koffiebar liet zich idelijk verrassen door de vele slim plaatste ballen van de Smash-aanval. grote achterstand van 5-0 bracht sn danig uit hun spel en dit was de omekeer in de wedstrijd. Wel kwam offiebar terug, doch het zelfvertrou- en was geknakt en hun gevaarlijke apen, de keiharde aanval, bleef vaak hterwege. Ze gingen over tot het eltype van Smash: gaten zoeken met aatsbalien. Dat zij hiermee de tegen-' aider in de kaart speelden werd door n niet ingezien en Smash maakte er akbaar gebruik van door rustig aan opbouw te gaan werken. De winst (n de derde set moest dus töe be- sang brengen en daarin startte Smash jzonder goed. Binnen de kortst rnoge- ie tijid hadden zij een voorsprong van -0 diie uitliep fat 111. Toen- kreeg nash haar inzinking. Bij een (juiste) slissing van de scheidsrechter waren even geïrriteerd en dat leidde tot on- rii'ge fouten (in Ide verdeldiigiing. Zon- ir dat Koffiebar zich hoefde in te annen kregen zij punt na punt oa- au De achterstand was echter te tot om in een keer te overbruggen, aash kwam weer terug en maakte de met veel machtsvertoon uit. len dolgelukkig Smash won dus zeer ïdiend de titel en feestte nog heel sn na in de zaal met de supportrs. Ze (dden met gerekend op een overwin- ig, immers in de competitie waren zij volkomen kansloos verslagen door fcelfde Koffiebar. Ook de sfeer an de al was bijzonder sportief en hoofd- leridsrechter Dirk Eelman, dde een ïitgave wedstrijd floot, geholpen door es Duinker als tweede scheidsrechter, eft niet behoeven in te grijpen, n 10 uur 's morgens moesten de da- ss van Tevoko B en Molenkoog sa- ?n met Smash spelen voor de 3e, 4e en plaats. Winnaar werd Smash-68 2, K beide wedstrijden won en vierde A'oko B. door de overwining op Mo- flroog. Voor de le en 2e plaats m de klasse dames kwamen de teams van ÏVO 2 en WGD 2 in het veld. Gyvo de eerste set op haar «naam te bren gen en even leek het er op dat zij ook de 2e set zou winnen, maar daar staken de WGW-ers een stokje voor Een der de set moest de beslissing brengen WGD had de langste adem en de beste zenuwen en won verdiend. WGD dus kampioen in de 2e klasse dames. In de le klasse dames waren er drie teams, die moesten spelen voor het kampioen schap t.w. Badminton-Smash '68 1 en WGD 1. De eerste wedstrijd tegen WGD werd verdiend gewonnen door de zich zelf teruggevonden ploeg van Badmin ton. Daarna won de ploeg ook verras send van het sterker geaohtte Smash '68 waardoor zij het kampioenschap be haalde. Smash '68 won daarna van WGD en iwerd dus tweede. Derde werd WGD, vierde Gyvo en vijfde Casino. TESO en THOR gingen 'het veld in om zich te plaatsen voor de 3e en 4e plaats in de 2e klasse heren en hier zegevierle de TESO-ploeg. Voor het kampioensohap van de 2e klasse heren speelden Koffiebar 2 en Aankoopcentrale Hier was Koffiebar de sterkste en gaf Aankoopcentrale geen kans. Na een redelijke tegenstand in de le set won Koffiebar d'e 2e set met groot gemak, zodat zij zich verdiend kampioen mogen noemen. In de le klasse heren gingen De Waal en Oasino uitmaken wie de 3e en 4e plaats zouden gaan bezetten Na een spannende le set. die met moeite door De Waal werd gewonnen mede door veel technische fouten van Casino, werd de 2e set zonder moeite door De Waal gewonnen. Eindstanden: Heren lc klasse ,1 Smash '68 1. Waal, 4 Casino. 2 Koffiebar, 3 De Heren 2e klasse 1 Koffiebar 2, 2 Aankoopcentrale, 3 Teso, 4 THOR. Dames le klasse 1 Badminton, 2 Smash '68 1, 3 WGD 1, 4 Gyvo, 5 Casino. Dames 2e klasse 1 WGD 2, 2 Gyvo 2, 3 Smash '68 2, 4 Tevoko B, 5 Molenkoog. IINIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllltlllllllllllllllllN geweldig goede gordijnstof- j fen in de kollektie van interieuradviseurs g 1 Wilhelminalaan 30, Den Burg, jj I telefoon 2575 1 iimiiiiiïïiiuiiimiiiniiiiniiiiiiinnniiiiiirininiiTTiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiimi SMASH '68. Van links naar rechts: Ch. van Veldhnysen (coach), Beint Koopstra, Wtm Helder, Theo van Asperen, Wim van Dtesen, Wil lem Mets, Jan Krotje en Kees Eelman. BADMINTON. Van links naar rechts: Marika den Diaak, Jenny Witte, Gretha Stiggebout, Margriet Rey, Janny Zu/phen, Nanda Mets, Guus Kombrink en Nellie Witte KOFFIEBAR II: Van links naar rechtsTheo van Heerwaarden. Rob v. d Stap, Hans de Beer, Frits Scbrama, Jan Veeken en Theo Le- gierse.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 7